ฝึกอบรมผู้ประกอบการโครงการ ECIT รุ่นที่ 5 และ Business Matching

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ดำเนินโครงการ ECIT ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในกิจกรรม e-Supply Chain จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 5 จำนวน 34 ราย เป็นวันที่ 3-4 ของหลักสูตร ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2557 พร้อมกับการจัดกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ (Business Matching)ระหว่างผู้ประกอบการที่ใช้ระบบ e-Supply Chain เพื่อการคลาดออนไลน์ด้วยกัน ที่ศูนย์ฝึกอบรม SMEs ศูนย์การค้า White Mall ถนนประชาราษฎร์สาย 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

แบ่งปัน