วิธีการใช้งานระบบ การจัดการองค์ความรู้


การเข้าจัดการองค์ความรู้

การใช้งานระบบ การจัดการองค์ความรู้ ผู้ใช้ต้องทำ Login เข้าสู่ระบบ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ http://www.itforsme.net
2. ใส่ USERNAME และ PASSWORD ในช่องที่กำหนดให้ ในกรอบเข้าสู่ระบบจัดการองค์ความรู้ ทางขวามือ ดังรูป


เมื่อทำการเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้ว จะเข้าสู่ระบบองค์ความรู้ของผู้ใช้

(ผู้ที่สามารถขอ Username และ Password ได้ ต้องเป็น Software House ที่ผ่านการพิจารณา)


การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

เมื่อทำการ Login เข้าสู่ระบบ ผู้ใช้สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ โดย คลิกที่ link แก้ไขข้อมูลส่วนตัวในหน้าหลักของเว็บไซต์ หรือ ในหน้าจัดการองค์ความรู้ จะปรากฏหน้าเว็บที่แสดงรายละเอียด Profile ของท่าน ดังรูป


จากนั้นให้ท่านแก้ไขข้อมูลในช่องที่ต้องการแก้ไข เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วให้กดปุ่ม บันทึก ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และทำการแจ้งว่าระบบได้ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยให้กด ตกลงการจัดการระบบองค์ความรู้


ในการเข้าสู่ระบบ จัดการองค์ความรู้นั้น ให้คลิกที่ link จัดการองค์ความรู้ ในหน้าหลักของเว็บไซต์ เมื่อเข้าสู่หน้าระบบจัดการองค์ความรู้ จะเป็นหน้าที่แสดงรายการองค์ความรู้ของท่านทั้งหมด ดังรูป


ในกรณีที่ต้องการเพิ่มองค์ความรู้ ให้คลิกที่ จะปรากฎหน้าแสดงผลดังนี้

จากนั้นให้กรอกข้อมูลในช่องที่กำหนดให้ เมื่อทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อย ให้กดปุ่ม บันทึก ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และทำการแจ้งว่าระบบได้ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยให้กด ตกลง

ในกรณีที่ต้องการแก้ไของค์ความรู้ ให้มาที่หน้าจัดการองค์ความรู้ จากนั้น คลิกที่ ในหัวข้อที่เราต้องการแก้ไข จะปรากฎหน้าที่แสดงรายละเอียดขององค์ความรู้นั้น ดังรูป

จากนั้นให้ทำการแก้ไขในช่องที่ต้องการแก้ไข เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยให้กดปุ่ม บันทึก ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และทำการแจ้งว่าระบบได้ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยให้กด ตกลง

ในกรณีที่ต้องการลบข้อมูลองค์ความรู้ ให้มาที่หน้าจัดการองค์ความรู้ จากนั้น คลิกที่ ในหัวข้อที่เราต้องการลบ จากนั้นระบบจะทำการแจ้งว่าระบบได้ทำการลบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กด ตกลง ดังรูปการออกจากระบบ


ให้กดปุ่ม ออกจากระบบ ในหน้าจัดการองค์ความรู้ เมื่อออกจากระบบแล้ว จะกลับมาสู่หน้าเว็บไซต์หลัก