Knowledge ของ krittika ruenroeng

Photoshop : เทคนิคการรวมภาพแบบไม่มีรอยต่อ
เทคนิคการรวมภาพแบบไม่มีรอยต่อ

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : การทำตัวอักษรแสงกระจาย
การทำตัวอักษรแสงกระจาย

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : การสร้างพื้นผิวของลูกโลก
การสร้างพื้นผิวของลูกโลก

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : การทำภาพขาว - ดำ ให้เป็นภาพสี
การทำภาพขาว - ดำ ให้เป็นภาพสี

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : การทำตัวอักษร 3D ด้วย Photoshop
การทำตัวอักษร 3D ด้วย Photoshop

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : พับมุมปกหนังสือ ด้วย Photoshop
พับมุมปกหนังสือ ด้วย Photoshop

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : กระดาษปลิว ด้วย Photoshop
กระดาษปลิว ด้วย Photoshop

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : การทำพื้นหลังแบบลำแสงพระอาทิตย์
การทำพื้นหลังแบบลำแสงพระอาทิตย์

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : เทคนิคการทำรูปภาพ Music Graffiti
เทคนิคการทำรูปภาพ Music Graffiti

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : การใช้เครื่องมือ Patch Tool
การใช้เครื่องมือ Patch Tool

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : เนรมิตรน้ำค้างด้วย Photoshop
เนรมิตรน้ำค้างด้วย Photoshop

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : การทำข้อความแบบมีเวทมนต์
การทำข้อความแบบมีเวทมนต์

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : ทำขอบรูปแบบแปลก ๆ โดยใช้ Action
ทำขอบรูปแบบแปลก ๆ โดยใช้ Action

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : ลดความสว่างส่วนเกิน
mart Tip แต่งภาพ: ลดความสว่างส่วนเกิน

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : เปลีี่ยนสีมะเขือเทศ
เปลี่ยนสีมะเขือเทศในพริบตาด้วย Color Replacement

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : สร้างข้อความพลาสติก
สร้างข้อความพลาสติก

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : สร้างโปรเตอร์แบบเก๋ๆด้วย Photoshop
สร้างโปรเตอร์แบบเก๋ๆด้วย Photoshop

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : สร้างอิฐบล็อก
สร้างอิฐบล็อก

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : สร้างรูปสไตล์ Crystal
สร้างรูปสไตล์ Crystal

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : Lip Gloss โดย Photoshop
ทำริมฝีปากให้สวยงามด้วยLip Gloss โดย Photoshop

โดย... krittika ruenroeng