Knowledge ของ นิชากร คุณาบุตร

Chrome อาจแซง Firefox ภายในสิ้นปีนี้
-

โดย... นิชากร คุณาบุตร

symbol กับ layer
Symbol ที่เราจะใช้ในการสร้าง Flash Movie นั้นมี 3 ประเภท โดยแต่ละประเภทก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องทราบว่า Symbol เหล่านี้มีลักษณะการทำงานอย่างไร และ Symbol แบบไหนเหมาะกับลักษณะอย่างไร

โดย... นิชากร คุณาบุตร

การสร้างตัวอักษร
การใส่ข้อความโดยทั่วไป หมายถึง การใช้คำสั่งในการพิมพ์ตัวอักษร ด้วย Text Tool โดยการใส่ข้อความแต่ละครั้งจะเป็นการเพิ่ม Layer ใหม่เอง โดยอัตโนมัติ การใส่ข้อความโดย Text Tool

โดย... นิชากร คุณาบุตร

โปรแกรมกู้ข้อมูล EasyRecovery Professional
โปรแกรมกู้ข้อมูล EasyRecovery Professional

โดย... นิชากร คุณาบุตร

จับชีพจร อุปกรณ์ไอทีประเภทไหนอาการโคม่าหนักที่สุด
เพราะความต้องการแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเอนกประสงค์นั้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง บริษัทวิจัย Accenture จึงพบว่าอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้เพียงอย่างเดียวหรือเรียกว่า Pure Play Devices

โดย... นิชากร คุณาบุตร