Knowledge : Mobile Development

ประโยชน์ของ SMS
อันที่จริงประโยชน์ของ SMS มีมากมายเหลือเกิน แล้วแต่จะมีใครคิดค้นและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สำหรับประเทศไทยแล้ว มีการใช้ SMS เป็น ๔ รูปแบบหลักดังนี้

โดย... รุ่งทิพย์ จันทร์กระจ่าง

:: SMART PHONE::
Smart Phone หมายถึงโทรศัพท์มือถือที่มีความสามารถพิเศษเพิ่มเติมของ PDA เข้าไป ทำให้สามารถมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น รับส่งอีเมล์ มีปฏิทิน จัดทำตารางนัดหมาย และ contact เป็นต้น เรียกได้ว่า Smart Phone เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดย่อมเลยทีเดียว

โดย... กิตติรัตน์ แสงกำจร

:: WAP ::
WAP (Wireless Application Protocal) WAP ย่อมาจาก Wireless Application Protocol เป็นเทคโนโลยีสื่อสารแบบไร้สายเป็นโปรโตคอล(Protocol) ที่พัฒนาขึ้นจากผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือในปี ค.ศ. 1977 ได้แก่ Ericcson, Nokia, Motorola เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ไร้สาย สามารถติดต่อเข้าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้จากทุกที โดยใช้งานผ่านซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า WAP Browser และฝั่งผู้ให้บริการเครือข่ายจะต้องมี WAP Gateway ไว้รองรับการใช้งานหรือให้บริการ

โดย... นิลาวัลย์ กุลประดิษฐ์

เขียนโปรแกรม ให้ iOS กับ Android
เขียนโปรแกรม ให้ iOS กับ Android ???? ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า การเขียนโปรแกรมใด ๆ เพื่อที่จะให้สามารถทำงานได้บน โทรศัพท์มือถือระบบปฎิบัติการนั้น ๆ ต้องเริ่มจากการที่เราต้องเรียนรู้ภาษาที่ใช้ สำหรับสร้างมันขึ้นมา

โดย... จักรี บุณยนฤธี

เริ่มต้นกับ Window , Button และ Label
การพัฒนาโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น Web หรือ จะเป็น Application ต่าง ๆ ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือ User Interface โดยที่ ทาง Titanium Studio เองนั้น ไม่ได้เตรียมเครื่องมือสำหรับการสร้าง UI ในลักษณะของ Visual มาให้จังทำให้เราต้องทำการสร้าง UI ขึ้นเองด้วยการ Coding ดังนั้น ในบทความต่อจากนี้จะเป็นการเริ่มต้นการสร้าง UI จากพื้นฐานทีสุดนั้นก็คือ Window Window Window คือส่วนเป็น Container หลักในการสร้าง Application ต่าง ๆ โดยเราสามารถที่จะ ทำการสร้าง Window ด้วยคำสั่ง Titanium.UI.createWindow โดยที่เราสามารถจะระบุทั้งความกว้างความสูง และ Title ได้

โดย... ธัชพล ศิริชัยยงบุญ