ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

Social Engineering Attack

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Networking & Infrastructure
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Networking
  ลงข้อมูลเมื่อ 15:06:27 08/02/2013
  Page View (2359) แบ่งปัน

Social Engineering นั้นคือการโจมตีรูปแบบหนึ่งของ computer ที่มีความอันตรายสูงมากเนื่องจากการ
โจมตีในลักษณะนี้นั้นจะเกิดขึ้นกับตัวบุคคลซึ่งเป็นจุดอ่อนที่สำคัญทีี่สุดในระบบ computer การโจมตีแบบ
Social Engineering ผู้โจมตีไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับ computer แต่อย่างใด
ขอเพียงแค่มีจิตวิทยาในการพูดและการแสดงออกระดับหนึ่งก็สามารถที่จะการทำการโจมตีได้แล้วและการ
โจมตีในลักษณะนี้นั้นยังสามารถป้องกันได้ยากเป็นอย่างมากเพราะว่ามันเ้กี่ยวข้องกับตัวบุคคลไม่ใช่ระบบ
computer
   ระบบ computer ส่วนใหญ่นั้นถึงแม้ว่าจะมีการรักษาความปลอดภัยที่ดีเพียงใดแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องระมัด
ระวังก็คือตัวบุคคล การโจมตีแบบ Social Engineering นี้นั้นมักเป็นการโจมตีที่ผู้ดูแลระบบทั่วไปมักจะคาด
ไม่ถึงและตกเป็นเหยื่ออยู่เป็นประจำรูปแบบของการโจมตีในลักษณะนี้ได้แก่

1. การหลอกถามเอาซึ่งหน้า
   เป็นหนึ่งในวิธีการที่ใช้กันเป็นอย่างมาก โดยวิธีการนี้นั้นสามารถทำได้โดยวิธีการต่่างๆยกตัวอย่าง เช่น
การบอกว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจหรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบและต้องการจะเข้าถึงระบบ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการ
สั่งการเข้าไปโดยตรง, การปลอมตัวเป็นผู้หวังดีต้องการจะช่วยเหลือระบบ เช่น การแจ้งว่ามีช่องโหว่, มีการบุกรุก
เข้าไปในระบบ และขออำนาจในการเข้าถึงเพื่อช่วยเหลือ เป็นต้น

ตัวอย่างบทสนทนาแบบหลอกถามเพื่อการเข้าถึงระบบ

Attacker : สวัสดีครับนี้ผม Viruscom2 มิทราบว่าผมกำลังคุยกับใครอยู่?
Victim : เออคือว่าคุณกำลังคุยอยู่กับเจ้าหน้าที่แผนก Network Techician อยู่มิทราบว่ามีธุระ
อะไรหรือเปล่า?

Attacker : คือว่าตอนนี้นั้นผมได้รับคำสั่งจากหัวหน้าฝ่ายให้ย้ายมาดูแลเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับ
computer ในระบบนี้
Victim : แล้วไม่ทราบว่าต้องการให้ผมช่วยเหลืออะไรหรือไม่ ?

Attacker : ในตอนนี้นั้นผมยังไม่มี User ที่สามารถเข้าไปดูแลความปลอดภัยภายในระบบเลย ถ้าไม่เป็น
การรบกวนอะไรมากนักคุณพอจะช่วยจัดหาให้ได้หรือไม่ พอดีผมพึ่งย้ายเข้ามาใหม่นะครับ
Victim : เออ User คือ AAA Password ก็ AAA นะครับลอง Login เข้าไปดู ติดขัดตรงไหน ต้องการ
ข้อมูลอะไรก็บอกได้นะพร้อมที่จะช่วยเหลือ

Attacker : ขอบคุณมากนะครับถ้าไม่ได้คุณคงแย่เลย
Victim : ไม่เป็นไรพร้อมที่จะช่วยเหลือ

และ Atacker ก็สามารถ Access เข้าสู่ระบบได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะไปแหกด่าน firewall หรือเผชิญกับการ
ตรวจจับของ IPS

 

2. การค้นหาเอกสาร
    วิธีการนี้เป็นวิธีการง่ายๆแต่สามารถใช้ได้ผลจริง โดยทั่วไปของมนุษย์นั้นมักจะมีการจด note ไว้ในที่ต่างๆ
เพื่อเป็นการป้องกันการลืมแต่หารู้ไหมว่านั้นคือการช่วนเหลือผู้ที่ต้องการโจมตีอย่างแท้จริงและในกรณีนี้นั้น
ยังรวมไปถึงการขโมยเอกสารต่างๆ, การคุ้ยถึงขยะเพื่อหาข้อมูลด้วย

 

การป้องกัน Social Engineering

อย่างที่เราได้รู้กันไปแล้วนั้นว่า Social Engineering คือการโจมตีในรูปแบบหนึ่งที่มีความอันตรายสูงและ
สามารถป้องกันได้ยากเพราะการโจมตีในรูปแบบนี้เกิดขึ้นกับตัวบุคคลเพราะเช่นนั้นการที่จะป้องกันการ
โจมตีในลักษณะนี้นั้นเราต้องเน้นไปที่การฝึกอบรมบุคลาการเป็นหลัก, ให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องของ
Social Engineering เพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง CPU
CPU (Central Processing Unit) หรือ โปรเซสเซอร์ (Processor) คือ ส่วนหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ควบคุมกา รทำงานของส่วนอื่นๆ โดยทั่วไปแล้ว ซีพียูจะประกอบไปด้วย หน่วยควบคุม (Control Unit), หน่วยประมวลผลคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ (Arithmetic and Logic Unit; ALU) และหน่วยความจำ ได้แก่ รีจีสเตอร์ (Register), แคช (Cache), แรม (RAM) และรอม (ROM)

โดย... Web Master (IT)