ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

การทำเราท์เตอร์ราคาถูกให้รองรับ 3G

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Networking & Infrastructure
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Networking
  ลงข้อมูลเมื่อ 09:59:10 30/01/2013
  Page View (1666) แบ่งปัน

พื้นที่ให้บริการ 3G ในบ้านเราแม้จะยังจำกัดค่อนข้างมาก แต่ก็ยังมีประโยชน์กับคนพื้นที่ให้บริการค่อนข้างมาก เช่นคอนโดหรือหอพักที่ไม่อาจติดตั้งสายโทรศัพท์ด้วยตัวเองได้ โดยทั่วไปแล้วทางเลือกที่ง่ายที่สุดก็คือการซื้อ USB dongle มาใช้งานกับคอมพิวเตอร์ในบ้าน แต่ก็จะจำกัดอยูกับการใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเท่านั้น

แนะนำการ์ด 3G และ usb_modeswitch

ถ้าเราสังเกตจะพบว่า 3G dongle รุ่นใหม่ๆ นั้นล้วนมีไดรเวอร์มาตัวโดยไม่ต้องแถมซีดีเพิ่มเติม ที่จริงแล้ว dongle เหล่านี้สามารถทำงานเสมือนเป็นสองอุปกรณ์ภายใต้ USB พอร์ตเดียว นั่นคือมีเสียบครั้งแรกเครื่องจะมองเห็นเป็นเพียง usb-storage (หรือแฟลชไดร์ฟ) เท่านั้น เพื่อให้เราติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มากับตัวการ์ด เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ตัวการ์ดเหล่านี้จะยิงคำสั่งพิเศษเพื่อเปิดการทำงานส่วนโมเด็มขึ้นมา เทคโนโลยีนี้เรียกว่า ZeroCD โดยคำสั่งนี้แม้จะใช้งานใกล้เคียงกัน การ์ดแต่ละรุ่นกลับใช้คำสั่งต่างกันไปจนไม่สามารถใช้งานไดรเวอร์ร่วมกันได้ นี่เป็นเหตุผลที่เรามักไม่สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับการ์ดรุ่นอื่นๆ มาใช้งานร่วมกันได้

ในฝั่งลินุกซ์นั้น เริ่มมีคนสังเกตความเหมือนกันนี้และเขียนซอฟต์แวร์ที่เปิดการทำงานในส่วนของโมเด็มขึ้นมาในชื่อว่าusb_modeswitch (manpage) เป็นซอฟต์แวร์สำหรับเปิดการทำงานนี้โดยตรง และรวมรวมฐานข้อมูลของการ์ดรุ่นต่างๆ ว่าต้องการคำสั่งใดเพื่อเปิดการทำงานโมเด็มไว้บ้าง โดยจะอ้างอิงจากหมายเลขประจำอุปกรณ์ USB เช่นการ์ด ZTE 627 จะมีคำสั่งดังนี้

########################################################
# ZTE devices

DefaultVendor= 0x19d2
DefaultProduct= 0x2000

TargetVendor=  0x19d2
TargetProductList="0001,0002,0015,0016,0017,0031,0037,0052,0055,0063,0064,0066,0091,0108,0117,0128"

MessageContent="5553424312345678000000000000061e000000000000000000000000000000"
MessageContent2="5553424312345679000000000000061b000000020000000000000000000000"
MessageContent3="55534243123456702000000080000c85010101180101010101000000000000"

NeedResponse=1

CheckSuccess=20

OpenWRT

เช่นเดียวกับการ์ด 3G ที่มักใช้เทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกัน ทางฝั่งเราท์เตอร์นั้นเราจะพบว่ามีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันภายในไม่มากนัก ทำให้มีคนพอร์ดลินุกซ์สำหรับเราท์เตอร์แทบทุกรุ่นที่มีทรัพยากรเพียงพอสำหรับการทำงาน เช่นแรมและรอมต้องไม่น้อยเกินไป หนึ่งในโครงการที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงคือ OpenWRT ที่ออกมาถึงรุ่น 10.03 backfire หากใครต้องการทำเราท์เตอร์ 3G ก็อาจจะไปตรวจสอบหาเครื่องรุ่นที่รองรับ USB และลง OpenWRT ได้ในรายการฮาร์ดแวร์ที่รองรับ อย่าลืมตรวจว่ารุ่นที่รองรับนั้นรองรับรุ่น 10.03 แล้วหรือยัง

ในส่วนของการติดตั้งขอข้ามไป โดยอาจอ่านวิธีการติดตั้ง (แต่ละรุ่นไม่เหมือนกัน) ได้จากหน้าฮาร์ดแวร์ที่รองรับเอง หรือทางOpenTLE มีบทความเขียนไว้

ใน OpenWRT เราสามารถติดตั้ง usb_modeswitch ได้ทันทีด้วยคำสั่ง

opkg update
opkg install usb-modeswitch

ในลินุกซ์รุ่นเต็มนั้น เราอาจติดตั้ง usb-modeswitch-data เพิ่มอีกหนึ่งแพ็กเกจเพื่อให้รองรับการ์ดจำนวนมากโดยไม่ต้องคอนฟิกเอง แต่ใน OpenWRT นั้นเราต้องเข้าไปแก้ไฟล์ /etc/usb-modeswitch.conf ด้วยตัวเอง เช่นในการ Huawei E158 หรือในไทยชื่อว่า DTAC Flip 158 อาจจะใช้คอนฟิกดังนี้

DefaultVendor= 0x12d1
DefaultProduct=0x1446

TargetVendor= 0x12d1
TargetProductList="1001,1406,140b,140c,1412,141b,14ac"

CheckSuccess=20

MessageContent="55534243123456780000000000000011060000000000000000000000000000"

เมื่อติดตั้งและคอนฟิกแล้วก็จะทดลองเปิดการทำงานโมเด็มได้ โดยสั่ง usb_modeswitch จะได้ผลดังนี้

root@OpenWrt:~# usb_modeswitch 

Looking for target devices ...
 No devices in target mode or class found
Looking for default devices ...
 Found default devices (1)
Accessing device 002 on bus 001 ...
Using endpoints 0x01 (out) and 0x81 (in)
Inquiring device details; driver will be detached ...
Looking for active driver ...
 OK, driver found ("usb-storage")
 OK, driver "usb-storage" detached

SCSI inquiry data (for identification)
-------------------------
 Vendor String: HUAWEI 
  Model String: Mass Storage  
Revision String: 2.31
-------------------------

USB description data (for identification)
-------------------------
Manufacturer: HUAWEI Technology
   Product: HUAWEI Mobile
 Serial No.: not provided
-------------------------
Setting up communication with interface 0 ...
Trying to send the message to endpoint 0x01 ...
 OK, message successfully sent
 Device is gone, skipping any further commands

Checking for mode switch (max. 20 times, once per second) ...
 Original device is gone already, not checking
 Searching for target devices ...
 Searching for target devices ...
 Searching for target devices ...
 Searching for target devices ...
 Searching for target devices ...
 Searching for target devices ...
 Found correct target device

Mode switch succeeded. Bye.

ถึงตอนนี้แอร์การ์ดที่เสียบอยู่กับเราท์เตอร์ก็พร้อมจะทำงานเป็นโมเด็มแล้ว

หลังจากนี้เราต้องคอนฟิกตัว interface ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง โดยเพิ่มอินเทอร์เฟชใหม่ในหน้า Network > Interfaces

Interfaces

หลังจากนั้นเลือกเป็นโหมด UTMS/3G พร้อมใส่ค่า APN ให้เรียบร้อยตามผู้ให้บริการที่เราใช้งาน

Config

เนื่องจากหน้าคอนฟิกของ OpenWRT นั้นไม่สมบูรณ์ โดยขาดหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้โทรไปยังผู้ให้บริการไป และไม่มีหน้าให้คอนฟิก ดังนั้นต้องเข้าทางคอนโซลเพื่อคอนฟิกโดยตรง โดยแก้ที่ไฟล์ /etc/chatscripts/3g.chat จะมีบรรทัดระบุหมายเลขอยู่เป็น OK "ATD *99***1#" (หมายเลขอาจจะไม่ตรงนี้) ให้เราเป็นเป็นหมายเลขตามผู้ให้บริการของเราเอง

ถึงตอนนี้หาเราคอนฟิกทั้งหมดถูกต้อง เราท์เตอร์ของเราน่าจะใช้อินเทอร์เน็ตได้แล้ว อาจจะลองถอดสายแลนแล้วรันคำสั่งopkg update อีกครั้งเพื่อดูว่าสามารถดึงไฟล์จากอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่

กรณีที่เราเลือกโซนในหน้าคอนฟิกเอาไว้เป็น wan อาจจะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม แต่กรณีของผมมีการแก้ zone ของการ์ด 3G ทำให้เราท์เตอร์ไม่ยอม forward ข้อมูล อาจจะต้องเข้าไปแก้ในไฟล์ /etc/config/network ในส่วนของ forward เพื่อแก้ทุกโซนให้ส่งต่อไปยังการ์ด 3G

สุดท้ายเราอาจจะต้องการให้เราท์เตอร์ต่อ 3G เองทุกครั้งที่เปิดเครื่อง เราอาจจะเพิ่มไฟล์ /etc/init.d/gsm เข้ามาดังนี้

#!/bin/sh /etc/rc.common
# Written by Simon Josefsson 2009-03-05. Released into the public domain.

START=90
start() {
    usb_modeswitch
    ifup gsm0
}

เท่านี้เพียงเสียบการ์ดก่อนเปิดเครื่อง เราเตอร์ก็จะทำงานทุกอย่างต่อไปเอง

ส่งท้าย

เนื่องจากผมเองมีการ์ด 3G อยู่ก่อนแล้ว ต้นทุนของการทำเราท์เตอร์ 3G นี้ถึงนับว่าต่ำมาก โดยตัวเราท์เตอร์อย่างเดียวที่ผมซื้อรุ่นที่แรงที่สุดที่มีในตลาดคือ Buffalo WZR-HP-G300NH นั้นสามารถหาซื้อได้ในราคาประมาณ 2800 บาท โดยที่ความสามารถของมันสามารถทำได้เต็มที่กว่าเราท์เตอร์สำเร็จรูปอย่างชัดเจน เช่นในงาน Blognone's Contributors Party เองก็มีการเชื่อมต่อพร้อมกันประมาณ 14 คนได้โดยไม่มีปัญหา แต่เราท์เตอร์ที่รองรับ OpenWRT และมีพอร์ต USB อีกจำนวนมากที่ราคาถูกกว่านี้ก็น่าจะสามารถทำงานได้เช่นเดียวกัน ทางออกนี้อาจจะเหมาะสมเมื่อเราต้องการใช้งานกับจำนวนหลายๆ คนเพราะเราท์เตอร์ 3G ทั่วไปมักรองรับอุปกรณ์ไม่เกิน 5 ชิ้น รวมถึงการทำโครงงานวิจัยการบันทึกข้อมูลจากระยะไกลแล้วส่งต่อข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สายไปได้อีกด้วย

ที่มา blognone.com โดย lewองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

เอนไซม์ กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เป็นที่ยอมรับกันว่าความสำเร็จของการขยายตัวของธุรกิจที่กำลังทำอยู่นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการวางแผนการในการขยายตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการผู้ผลิตอาหารในปัจจุบันนี้ที่อยู่ในภาวะการณ์แข่งขันที่สูงมากแต่ในทำนองเดียวกันผู้ประกอบการจะต้องไม่ละเลยในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากระบวนการผลิต

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)