ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

7 ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สวิตซ์

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Communications
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Modems
  ลงข้อมูลเมื่อ 15:21:06 06/07/2010
  Page View (2324) แบ่งปัน

สวิตช์สำหรับระบบเครือข่าย เป็นส่วนประกอบขั้นพื้นฐานในการพัฒนาระบบเครือข่ายสำหรับ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กหรือ เอสเอ็มบีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะช่วยธุรกิจเอสเอ็มบีในการ สื่อสาร และใช้ข้อมูลร่วมกันภายในระบบ LAN โดยการเชื่อมต่อผู้ใช้งานเข้ากับอุปกรณ์ในพื้นที่ ใช้งาน ใกล้เคียงกัน อาทิ สำนักงาน แผนก หรืออาคารเดียวกัน พร้อมทั้งรองรับการทำงานร่วมกัน และการเข้าใช้งานข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ

อุปกรณ์สวิตช์ระบบเครือข่าย จะทำการรวมกันของจุดเชื่อมต่อทางกายภาพ (Physical Connection points) หรือที่เรียกว่าพอร์ต เข้ากับซอฟต์แวร์ในการส่งข้อมูลในรูปแบบของกลุ่มข้อมูล (Data packet) ที่จะส่งผ่านข้อมูลเสียง วิดีโอ หรือข้อมูลไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ของผู้ใช้งาน อาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ พรินท์เตอร์ กล้อง IP Camera โทรศัพท์ระบบเครือข่ายไอพี และอุปกรณ์ที่ใช้งานระบบ LAN เช่น เซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless access points) อุปกรณ์สวิตช์อื่นๆ และเราท์เตอร์

เมื่อได้รับกลุ่มข้อมูล สวิตช์จะตรวจสอบและกำหนดแหล่งที่มา รวมทั้งปลายทางของแต่ละกลุ่มข้อมูล เพื่อเลือกเส้นทางในระบบเครือข่ายที่เหมาะสมที่สุด เพื่อส่งข้อมูลไปยังปลายทาง ความเร็วและ การทำงานประสานกันของระบบเครือข่าย จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง มิเช่นนั้นแล้วอาจเกิดการ ชนกันของกลุ่มข้อมูล หรือไม่สามารถส่งไปยังปลายทางได้ สวิตช์ระบบเครือข่ายจะสามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพในการใช้งานในระบบเครือข่ายให้มากยิ่งขึ้น ในกรณีที่กลุ่มข้อมูลถูกส่งไปยังพอร์ตที่ เหมาะสมหรืออุปกรณ์ที่ถูกต้องเท่านั้น

จากการที่ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์สวิตช์จำหน่ายในตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กเกิดความสับสนว่า ผลิตภัณฑ์ใดจะเหมาะสมกับธุรกิจของตนเองมากที่สุด ต่อไปนี้ เป็นข้อควรคำนึง 7 ประการที่จะช่วยในการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์สวิตช์อย่างถูกต้อง แม่นยำ และเป็นประโยชน์สูงสุด

1. จำนวนพอร์ต

วิธีที่ง่ายที่สุด เพื่อให้ทราบถึงจำนวนของพอร์ตของสวิตช์ ที่ธุรกิจของคุณจำเป็นต้องใช้ คือการ ระบุจำนวนอุปกรณ์ที่คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อ โดยนับจำนวนอุปกรณ์ของผู้ใช้งานที่จำเป็นต้อง เชื่อมต่อผ่านสายเคเบิ้ล ในระบบ LAN อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายทั้งหมด และอุปกรณ์ด้าน ความปลอดภัย อย่างเช่น ไฟร์วอลล์ เมื่อได้จำนวนพอร์ตปัจจุบันแล้วให้เพิ่มจำนวนขึ้นอีกร้อยละ 15 สำหรับอุปกรณ์บางอย่างที่เราอาจนึกไม่ถึง ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้ได้จำนวนพอร์ตของสวิตช์ ขั้นต่ำที่จำเป็นต้องใช้ ที่สามารถรองรับความต้องการใช้งานในปัจจุบันและอนาคตอันไกล้

2. ความเร็วของระบบเครือข่าย

ในด้านความเร็วของระบบเครือข่าย หรือบางครั้งเรียกว่าแบนด์วิดนั้น สำหรับคอมพิวเตอร์ เครื่องใหม่ๆ จะมีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลใกล้เคียงกับที่ 1000 เมกะบิตต่อวินาที (Megabits per second-Mbps) แม้ว่าหลายธุรกิจจะยังใช้ระบบเครือข่ายความเร็วที่ 10 หรือ 100 เมกะบิตต่อ วินาที ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ในระยะทางสูงสุดไม่เกิน 100 เมตร เมื่อเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิล ทองแดงแบบที่เกลียวหรือเชื่อมต่อได้สูงสุดถึง 2 กิโลเมตร เมื่อเชื่อมต่อด้วยสายฟเบอร์ออพติก ทั้งนี้สวิตช์แบบกิกะบิต อีเทอร์เน็ตสามารถรองรับความเร็วได้ทั้งระดับ 10/100/1000 เมกะบิต จึงนับเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้งาน กับคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งาน หลากหลาย รวมทั้งการใช้งานแอพพลิเคชั่นแบบ Mission-critical เช่น วิดีโอ หรือข้อมูลเสียงหรือ การส่งข้อมูลรูปภาพดิจิตอลที่ซับซ้อน รวมทั้งแอพพลิเคชั่น Web 2.0

3. การจัดการสวิตซ์

คำถามสำคัญข้อหนึ่ง ที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กควรคำนึงถึง ก่อนตัดสินใจเลือกใช้สวิตช์ ระบบเครือข่าย คือการตัดสินใจว่า จะเลือกสวิตช์แบบ Managed หรือ Unmanaged การเลือก ใช้งาน Managed switch จะเป็นการกำหนดระดับการควบคุมต่อระบบเครือข่าย ซึ่งรวมไปถึง ระดับของความปลอดภัยต่อข้อมูล ในเครือข่ายและการสื่อสารที่ธุรกิจของคุณต้องการ โดย Managed switch จะช่วยควบคุมการทำงาน ของระบบเครือข่ายของธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดเล็กได้ ในขณะที่สวิตช์แบบ Unmanaged นั้นจะทำให้อุปกรณ์สามารถสื่อสารกันได้เท่านั้น

แม้ว่าสวิตช์แบบ Managed ยังอาศัยความชำนาญเชิงเทคนิคอยู่บ้างในการใช้งาน แต่ก็เป็น ประโยชน์กับงานแอพพลิเคชั่นที่มีความสำคัญทางธุรกิจ (Business-critical) เช่น การบริหาร จัดการลูกค้า (CRM) ระบบงานขายอัตโนมัติ (Sales Force Automation) ระบบวิดีโอวงจรปิด (Video Surveillance) เป็นต้น สำหรับการใช้งานสวิตช์แบบ Managed คุณจะ สามารถกำหนดการเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น ด้านการเงินให้เฉพาะพนักงานเพียงบางคนเท่านั้น พร้อมทั้งยังสามารถบล็อคการใช้งานของผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต

ส่วนสวิตช์แบบ Unmanaged ในปัจจุบันสามารถให้ความสำคัญกับ ทราฟฟิกของข้อมูลเสียงหรือ วิดีโอได้ และยังสามารถตอบสนองควมต้องการทางธุรกิจส่วนใหญ่ได้ โดยมา พร้อมกับคุณสมบัติ ในการติดตั้งที่สะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งออปชั่นสำหรับการบริหารจัดการระยะไกลแบบรวมศูนย์ ที่จะช่วยลดความจำเป็นในการขอความช่วยเหลือด้านไอที

4. เทคโนโลยี Power Over Ethernet (PoE)

พอร์ตที่ใช้เทคโนโลยี Power over Ethernet ( PoE) ซึ่งสามารถจ่ายไฟไปตามสายแลนได้ ช่วยลดความยุ่งยากในการต้องเดินทั้งสายไฟและสายแลนไปยังตัวอุปกรณ์ปลายทาง โดย เทคโนโลยี PoE จะช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการติดตั้งอุปกรณ์ในระยะไกล รวมทั้งในบริเวณ ที่ยากจะเข้าถึง เช่น เพดานสูง ขณะเดียวกันยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและค่าวัสดุอีกด้วย ซึ่งถ้าหากในกรณีที่คุณใช้มีการสำรองระบบที่เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าสำรอง (ยูพีเอส) จะทำ ให้อุปกรณ์ต่างๆ ยังสามารถใช้งานได้แม้ว่าจะเกิดความขัดข้องด้านกระแสไฟฟ้า

5. ระบบสวิตซ์แบบรองรับเสียง (Voice-Ready Switching)

การเลือกใช้สวิตช์แบบรองรับเสียง จะทำให้ธุรกิจของคุณสามารถใช้ใช้งานทราฟฟิกข้อมูลเสียง ในระบบ LAN ได้ คือสามารถใช้งานโทรศัพท์ได้เสมือนตู้ชุมสายโทรศัพท์แบบดั้งเดิม (Traditional PBX) หรือบริการโทรคมนาคม ด้วยระบบไอพีเทเลโฟนีขั้นสูง รวมทั้งไอพีโฟนที่ทำงานร่วมกัน กับโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน (Public switched telephone network: PSTN) หรือบริการ โทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Voice over Internet Protocol: VoIP) การใช้สวิตช์แบบ รองรับเสียงสามารถลดค่าโทรศัพท์รวม รวมทั้งค่าบริการประชุมทางโทรศัพท์ ผสานรวมบริการ วอยซ์เมล์และข้อความอีเมล์เข้าด้วยกัน หรือแม้แต่สามารถจะใช้เบอร์ต่อภายในเบอร์เดียวกันได้ แม้จะอยู่ต่างสาขาหรือสถานที่ก็ตาม นอกจากนี้ยังช่วยเสริมประสิทธิภาพของผู้ใช้งาน และพนักงานไอที ตลอดจนพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าอีกด้วย

6. รูปแบบตัวผลิตภัณฑ์ (Form Factor)

การเลือกประเภทของสวิตช์นั้น ยังขึ้นอยู่กับการวางผังของสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ความต้องการ การทำงานที่เงียบ หรือความปลอดภัยทางกายภาพ และจำนวนพอร์ตสวิตช์ที่ต้องการ สวิตช์แบบ เดสก์ท้อปจะมีขนาดเล็กกว่า ทำงานได้เงียบ และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นำมาตั้งบนโต๊ะ ทำให้เหมาะการใช้งานในห้องประชุม และสำนักงานขนาดเล็ก ส่วนสวิตช์แบบติดตั้งบนชั้น (Rack-mount) นั้นออกแบบมาเพื่อนำไปวางในตู้ต่อเชื่อมสาย หรือพื้นที่ปิดที่มีความปลอดภัย หรือศูนย์ข้อมูลซึ่งมักใช้เก็บอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอื่นๆ เช่นเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์เทเลโฟนี

7. ความต้องการทางธุรกิจ

แม้ว่าข้อพิจารณาข้อนี้จะมาเป็นอันดับสุดท้าย แต่ก็นับว่ามีความสำคัญสูงสุดในการเลือกใช้งาน สวิตช์หรืออุปกรณ์ระบบเครือข่ายอื่นๆ เพราะคุณย่อมทราบถึงลำดับความสำคัญทางธุรกิจของคุณ เองดีที่สุด เมื่อองค์กรเติบโตมากขึ้น ปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์ สวิตซ์สำหรับองค์กรด้อย่างคุ้มค่าการลงทุนที่สุด

  • การติดตั้งและใช้งานที่ง่าย ไม่ว่าจะเป็นระบบสาย หรือไร้สาย
  • มีความปลอดภัยจากช่องโหว่ทั้งภายในและภายนอก
  • ราคาที่เหมาะสม โดยที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ด้อยลง
  • สามารถนำมาผสานการใช้งานกับธุรกิจได้ง่าย
  • มีประสิทธิภาพสูง ไม่ว่าจะใช้กับข้อมูล เสียงหรือ วิดีโอ
  • วางใจได้ในการใช้งาน และมีการรับประกัน และบริการที่ดีรองรับ
  • มีความยืดหยุ่นและใช้มาตรฐานระบบเปิด ทำให้ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทางธุรกิจ ใหม่ ที่มีคุณค่า

การลงทุนในด้านระบบเครือข่าย สำหรับธุรกิจเอสเอ็มบีส่วนใหญ่แล้ว ยังนับเป็นเรื่องที่ได้รับการ พิจารณาเป็นลำดับท้ายๆ ทว่า หากธุรกิจมีความต้องการอย่างแท้จริงที่จะสร้างความแตกต่างให้ ธุรกิจของคุณ ด้วยการเสริมประสิทธิภาพของพนักงาน รวมทั้งยกระดับการประสานงานร่วม กันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งภายในองค์กรและกับพันธมิตรทางธุรกิจ ก็ถึงเวลาแล้ ที่จะต้อง เอาจริงในการพิจารณาซื้อผลิตภัณฑ์สวิตช์ระบบเครือข่าย ที่สามารถตอบสนองความต้องการ ปัจจุบันของธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเติบโตขององค์กรในอนาคต

ที่มา : http://www.truechonburi.com/it-update2009.php?Content_=2009-1องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง CPU
CPU (Central Processing Unit) หรือ โปรเซสเซอร์ (Processor) คือ ส่วนหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ควบคุมกา รทำงานของส่วนอื่นๆ โดยทั่วไปแล้ว ซีพียูจะประกอบไปด้วย หน่วยควบคุม (Control Unit), หน่วยประมวลผลคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ (Arithmetic and Logic Unit; ALU) และหน่วยความจำ ได้แก่ รีจีสเตอร์ (Register), แคช (Cache), แรม (RAM) และรอม (ROM)

โดย... Web Master (IT)