ข้อมูลองค์ความรู้โดย
กัณฑิมา ชุมแก้ว
ตำแหน่ง IT

ทำไม! เห็นแรมไม่ครบ 4 GB

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Networking & Infrastructure
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Windows
  ลงข้อมูลเมื่อ 15:34:20 04/04/2011
  Page View (2910) แบ่งปัน

ทำไม! เห็นแรมไม่ครบ 4 GB

อีกหนึ่งปัญหายอดฮิต ที่คุณผู้ใช้คอมพิวเตอร์สงสัยกันหลายต่อหลายราย คงหนีไม่พ้นเรื่องของแรมหาย หรือการที่ใส่แรมลงไป 4 GB แล้วเห็นไม่ครบนั่นเอง โดยปกติแล้ว หากเป็น Windows XP จะเห็นราวๆ 3 GB ส่วนถ้าเป็น Windows 7 จะเห็นราวๆ 3.5 GB เท่านั้น ซึ่งสาเหตุของปัญหานี้ หากตอบง่ายๆ ก็คือ เป็นข้อจำกัดของ OS และ CPU ที่ทำงานแบบ 32 บิตนั่นเองครับ วิธีแก้เห็นจะมีเพียงเปลี่ยนไปใช้ OS และ CPU ที่รองรับการทำงานแบบ 64 บิตครับ

สำหรับ CPU รุ่นใหม่ๆ ที่ออกมาช่วงสองสามปีที่ผ่านมานี้ ส่วนใหญ่นั้นจะรองรับการทำงานแบบ 64 บิต เกือบทั้งหมดแล้ว แต่ปัญหานั้นอยู่ที่ระบบปฏิบัติการ หรือ OS เนื่องจาก OS ที่ใช้กันส่วนใหญ่เป็น OS แบบ 32 บิต ซึ่งจะมีข้อจำกัดในการมองเห็นและใช้งานแรมหรือหน่วยความจำหลักได้เพียงแค่ 4 GB เท่านั้น (ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเห็นมองน้อยกว่า 4 GB) ถึงแม้ว่าในรุ่นหลังๆ อาจจะมีการแสดงให้เห็นว่ามีแรม 4 GB ก็ตาม แต่ถ้าเป็น OS 32 บิต ใช้งานจริงได้ไม่ถึงแน่นอน 

ทั้งนี้ หากจะอธิบายให้ชัดเจน ก็คือ แรมหรือหน่วยความจำนั้น จะประกอบด้วยหน่วยเก็บข้อมูลย่อยๆ ซึ่งอาจสร้างจากเกทวงจรดิจิตอล หรือ ตัวเก็บประจุ (C) แต่ละหน่วยเก็บข้อมูลของมันจะถูกอ้างถึงได้โดยแอดเดรส ซึ่งเป็นเลขฐาน 2 แอดเดรสนี้จะร้องขอโดย CPU ไปยังหน่วยความจำ เพื่ออ่านค่าหน่วยความจำที่แอดเดรสนั้น โดย

- หาก CPU ทำงานแบบ 2 บิต จะอ้างหน่วยความจำได้เพียง 2 ^ 2 = 4 ช่อง (00,01,10,11) หรือ 2 bytes 
- หาก CPU ทำงานแบบ 3 บิต จะอ้างหน่วยความจำได้ 2 ^ 3 = 8 ช่อง (000,001,010,011,100,101,110,111) หรือ 8 bytes

จากตัวอย่างข้างต้น จะพบว่า ไม่ว่าแรมจะมีขนาดใหญ่แค่ไหนก็ตาม เช่นอาจมีสัก 100 byte หาก CPU ทำงานแบบ 3 บิต ซึ่งอ้างถึงได้เพียง 8 byte (เหมือนนับเลขได้ไม่เกิน 8) อีก 92 byte ที่เหลือก็จะเปล่าประโยชน์ กลายเป็นพื้นที่ลึกลับที่ CPU ไม่สามารถอ้างถึงได้นั่นเอง ก็เหมือนในปัจจุบัน ซึ่งเราใช้ระบบแบบ 32 บิต การอ้างถึงหน่วยความจำหลักจะทำได้ 2 ^ 32 = 4,294,967,296 bytes หรือประมาณ 4 GB ไม่เกินจากนี้ ดังนั้น ต่อให้มีแรมมากแค่ไหน ก็ใช้จริงได้แค่ไม่เกิน 4 GB 

แต่หากระบบที่ใช้เป็นการทำงานแบบ 64 บิต จะสามารถอ้างอิงหน่วยความจำหลักได้ถึง 2 ^ 64 = 18,446,744,073,709,551,616 bytes หรือประมาณ 16 EB (Exabytes) เลยทีเดียวในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติจะถูกจำกัดไว้โดยผู้ผลิตระบบปฏิบัติการเพื่อเหตุผลทางการตลาดครับ

 

ขอขอบคุณ www.itexcite.comองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
การบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์การ

ความสำคัญของการบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์การ ว่าแม้การบริหารงานเพื่อให้ความสนใจกับทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่สามารถทำให้องค์การอยู่รอด อยู่ได้นานก็คือ “มนุษย์ในองค์การ”


โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

ความต้องการและความจำเป็นในการฝึกอบรม

ภารกิจ ที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง ของนักบริหารทรัพยากรบุคคล ก็คือการพัฒนาพนักงาน ไม่ว่าจะ เป็นพนักงานใหม่ พนักงานเก่า ก็ต้องมีการพัฒนากัน อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนา พนักงานก็ คือ การฝึกอบรมนั่นเอง


โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

Visual Basic Tutorial -- การฝึกอบรม VB Online -- เรียนรู้ Visual Basic

Visual Basic (VB) เป็นโปรแกรมภาษาที่เหมาะสำหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ทันสมัยระดับมืออาชีพสำหรับ Microsoft Windows มันทำให้การใช้อินเตอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิกสำหรับการสร้างและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพแข็งแกร่ง Graphical User Interface


โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

ประวัติความเป็นมาของ Keyboard
หากพูดถึงแป้นพิมพ์ หรือ คีย์บอร์ด ทุกวันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะมันเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ติดมากับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเลยก็ว่าได้ และแน่นอนว่า ทุกคนคงคุ้นชินกับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ดี จนอาจมองข้ามไปด้วยซ้ำ วันนี้ ITeXcite.com จึงขอมาเล่าสู่กันฟัง เกี่ยวกับความหมาย ประวัติความเป็นมา และรุ่นต่างๆ ของแป้นพิมพ์อักขระนี้กันครับ

โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

กลวิธีจัดการพนักงาน 4 ประเภทในองค์กร
กลวิธีจัดการพนักงาน 4 ประเภทในองค์กร บริษัทที่มีการปฏิบัติงานมานานๆ ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานมาสักระยะหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น การใช้เครื่องมือ competency และ BSC มาพอสมควร ซึ่งเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ สามารถนำมาแปลผล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารคนได้ว่า คนในองค์การของเรา มีศักยภาพและสามารถเติบโตได้ในอนาคตหรือไม่ และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่มีความรู้และความสามารถได้มีโอกาสได้เติบโตเร็วกว่าพนักงานที่มีศักยภาพต่ำกว่า นอกจากนั้นแล้วยังมีส่วนกระตุ้นให้กับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานระดับปานกลางให้เกิดความพยายามที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ทัดเทียมเหมือนกับพนักงานที่มีศักยภาพสูงอีกด้วย ซึ่งผู้เขียนอยากจะนำเสนอการใช้เครื่องมือดังกล่าว มาทำให้เกิดผลดีต่อองค์การอย่างไร และสามารถแยกพนักงานที่มีศักยภาพสูง และพนักงานที่มีศักยภาพต่ำ เพื่อจะได้วิเคราะห์คนในองค์การได้ถูกต้องว่า คนที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน สามารถที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจได้หรือไม่

โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

ทำไมต้อง Social CRM

สำหรับนักการตลาดสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ อย่าง Social Media คงจะต้องได้ยินคำว่า Social CRM เป็นแน่ และก็เชื่อว่าครั้งแรกที่ได้ยินคำนี้ คุณจะต้องนึกว่ามันต่างอย่างไรกับ CRM หรือการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ที่เคยรู้จัก หรือมันเป็นการเล่นคำของสื่อ Social Media หรือ CRM เป็นแน่


โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

เร่งสปีดให้ Windows 7 boot เร็วยิ่งขึ้น
แม้ว่า Windows 7 ที่เราใช้กันจะสามารถบูตเครื่องได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้ว แต่ท่านผู้อ่านเชื่อหรือไม่ว่า หากเราใช้โพรเซสเซอร์ที่มีหลายคอร์ (multi-core) เรายังสามารถเพิ่มความเร็วให้กับการบูตได้อีก ทั้งนี้ เนื่องจากค่าต้นนั้น Windows 7 จะใช้คอร์เพียง 1 คอร์ในการบูต แต่เราสามารถปรับจำนวนคอร์ที่ใช้

โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology, IT) หมายถึงเทคโนโลยีในการประมวลผลสารสนเทศ (คำว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว) ซึ่งก็คือเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ถูกนำมาใช้ในการจัดการข้อมูล (ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล) เช่น การจัดเก็บข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การแสดงผลข้อมูล เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การจัดการข้อมูล เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และง่ายดายยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาและความก้าวหน้าต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา

โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

เทคนิคการวาง ตัวเมื่อเริ่มเข้าทำงานใหม่
ความสำเร็จในการทำงานนั้น นอกจากความสามารถในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนแล้ว การอยู่ร่วมกับผู้อื่นก็เป็นอีก ประเด็นหนึ่งที่ไม่อาจละเลย แม้เราจะทำงานเก่งเพียงใด แต่ถ้าเราเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ เกิดความขัดแย้งกันตลอด งานที่ทำร่วมกันก็ไม่อาจบรรลุเป้าหมายด้วยดี เราจึงมีเทคนิคดี ๆ ในการวางตัวเพื่อลดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานมาฝากกันค่ะ

โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน
การสมัครงานเหมือนกับการไปเสนอขายสินค้าซึ่งจำเป็นจะต้องเตรียมตัวให้ดี และการเตรียมตัวก่อนสมัครงานเป็นสิ่งจำเป็น จะต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนจบ การศึกษา ซึ่งในแต่ละปี แต่ละสถาบันจะมีผู้จบการศึกษาทั่วประเทศ รวมกันแล้วประมาณแสน ๆ คน และรวมกับผู้ที่ตกค้างจากปีก่อน ๆ ที่ยังไม่ได้งานทำมี อีกมาก และความเชื่อที่ว่าเรียนเก่งหรือเรียนดีแล้วจะหางานง่ายนั้นอาจจะไม่เป็นจริงเสมอไป

โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว