ข้อมูลองค์ความรู้โดย
anusara iamchim
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน

ระบบการติดต่อสื่อสารผ่าน IP Network

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Networking & Infrastructure
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Telephony
  ลงข้อมูลเมื่อ 14:24:30 04/04/2011
  Page View (3114) แบ่งปัน

ในอดีตและปัจจุบันระบบโทรศัพท์แบบเดิมที่ใช้งานผ่านตู้สาขา (PBX) ซึ่งมีการส่งสัญญาณเสียง (Voice ) เป็นลักษณะการส่งข้อมูลผ่านโครงข่ายวงจรของชุมสายโทรศัพท์ (Circuit Switching) ทำให้เกิดการใช้งานโครงข่ายได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร เพราะวงจรหรือเส้นทางถูกกำหนดให้ผู้ใช้เพียงคนเดียวเท่านั้น แม้ว่าวงจรหรือเส้นทางนั้นๆ จะว่างอยู่ก็ตาม แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบเครือข่ายสัญญาณข้อมูล (Data Network) ให้สามารถรองรับการส่งผ่านข้อมูลได้หลากหลายมากขึ้น ทำให้การใช้งานแบบแพ็คเกจสวิตชิ่ง (Packet Switching) ได้รับความสนใจและถูกพัฒนา เพื่อกระจายทราฟฟิก (Traffic) ทั้งหมดในโครงข่ายให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้โครงข่ายมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งหลักการของแพ็คเกจสวิตชิ่งนี้ได้ถูกนำมาพัฒนาใช้เป็น Voice Over IP Packet โดยการนำเทคโนโลยีสัญญาณเสียงมารวมอยู่บนระบบเครือข่ายสัญญาณข้อมูล (Data) และมีการรับ-ส่งสัญญาณทั้งคู่ได้ในเวลาเดียวกัน

          โดยเทคโนโลยีดังกล่าวได้ถูกนำมาให้บริการสื่อสาร ผ่านระบบ Internet ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น VoIP หรือ Voice over IP, Voice over Internet Protocol, Net Phone, Web Phone หรือ IP Telephony
         
                                

Voice over IP (VoIP) คืออะไร

          การที่นำสัญญาณเสียง (Voice) มาผสมรวมเข้ากับสัญญาณข้อมูล (Data) เพื่อให้สามารถส่งผ่านไปบนระบบเครือข่ายด้วยโปรโตคอลที่มีอยู่ คือ Internet Protocol หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนาม IP ซึ่งโดยปกติจะใช้ IP ในการส่งสัญญาณข้อมูลเท่านั้น แต่ด้วยเทคโนโลยี VoIP นี้ ทำให้สามารถพัฒนาการสื่อสารผ่านสัญญาณเสียงให้สามารถสื่อสารผ่าน IP ได้ ซึ่งทำให้สามารถใช้ Bandwidth บนเครือข่ายของ Network ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Multiservice Packet

 

IP Telephony standard

Internet Telephony มี 2 มาตรฐานหลัก คือ H.323 และ SIP (Session Initial Protocol)

           H.323
พัฒนาขึ้นโดย ITU (International Telecommunication Union) ส่วน SIP พัฒนาขึ้นโดย IETF (Internet Engineering Task Force) ทั้งสองมาตรฐานเป็นโปรโตคอลในชั้นแอพพลิเคชั่น (Application Layer) ใน
OSI Model (Open Systems Interconnection) ตามมาตรฐาน ISO (International Organization for Standardization) โดยมีหน้าที่ในการ เป็นผู้กำหนด Dial plan, Call Administration หรือกำหนด Security ใช้กำหนดการเชื่อมต่อและ Joining ระหว่าง network IP-to-IP gateway เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างองค์กร หรือหน่ายงาน

                         
          SIP (Session Initiation Protocol) Standard   เป็นมาตรฐานในการใช้งานเทคโนโลยี VoIP โดยได้ถูกออกแบบ มาให้ใช้งานกับระบบ IP โดยเฉพาะ และเป็นมาตรฐานในชั้น Application Layer Control Protocol สำหรับการเริ่มต้น (Creating) การปรับเปลี่ยน (Modifying) และการสิ้นสุด (Terminating) ของ Session หรือการติดต่อสื่อสารหนึ่งครั้ง ภายใต้การกำกับดูแลของ IETF: Internet Engineering Task Force

          SIP server จะมีหน้าที่ในการ designed to address the functions ของ signaling และทำเรื่องของ session management ที่เกี่ยวกับ packet telephony network. โดยทำหน้าที่เป็นผู้อนุญาต Call Information ข้ามเครือข่าย network และยังทำในเรื่องของ Session management ระหว่าง end-to-end call.

VoIP Technology

          สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง ของเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้ระบบ IP Telephony คือ ส่วนบริการและฟังก์ชันต่างๆ (Voice services) ที่มีเหมือนกับการทำงานของ PBX แบบเดิม เช่น มีความสามารถในการทำ Call forwarding, Call blocking, Conference call, Call Routing, etc. ซึ่ง Feature ต่างๆ เหล่านี้ยังคงมีให้ใช้งานบนระบบ IP Telephony และยังรองรับฟังก์ชันการทำงานของ Application server ต่างๆ เช่น voice mail , Gatekeeper,  Voice mail Server ,Call center Server  เป็นต้น อย่างไรก็ตามระบบเครือข่ายเสียงรูปแบบเดิมก็คงต้องมีและถูกใช้งานอยู่ ดังนั้นการพัฒนาไปสู่ระบบ IP Telephony นั้นจะต้องใช้เวลาพอสมควรและอาจต้องใช้งานทั้งสองระบบไปพร้อมๆ กันหรือที่เราเรียกกันว่า Hibridge  ซึ่งแนวทางของเทคโนโลยีในการใช้งานของระบบ VoIP แบ่งออกได้เป็น 3 ทางหลัก คือ

           การใช้เครือข่ายแบบVoIP เชื่อมต่อกับกับตู้ PABX ผ่านทาง E1 trunk หรือ Analog trunk โดยเชื่อมต่อกับ Voice interface ของบนอุปกรณ์ Router or Gateway และในกรณีที่มีการเชื่อมต่อเป็นลักษณะของ Multi site ก็สามารถเชื่อมต่อโดยผ่าน WAN Link ของ Router หรือ Gateway

           การพัฒนาระบบเครือข่าย PBX เดิมด้วยการเพิ่มเติม IP Interface ให้เป็น IP-enabled PBX เพื่อสามารถรับส่งสัญญาณเสียงเข้าไปใน IP network ได้ แนวทางของการพัฒนาเทคโนโลยีในการใช้งานระบบ VoIP บนระบบเครือข่าย PBX จะมีประโยชน์มากกว่าคือ สามารถใช้งานระบบเครือข่ายเสียงได้ และฟังก์ชันที่มีประโยชน์ต่างๆ มากมายบน PBX ก็ยังคงทำงานได้เป็นปรกติ โดยระบบ PBX จะมองเครือข่าย IP เป็นเพียงเส้นทางรับส่งสัญญาณทางหนึ่งเท่านั้น มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface) ที่เหมือนกับระบบเครือข่าย PBX เดิม ซึ่งผู้ใช้มีความคุ้นเคยดีอยู่แล้ว และไม่ต้องเรียนรู้การใช้งานใหม่ ซึ่งระบบ IP-enabled PBX สามารถรับประกันคุณภาพของสัญญาณเสียงได้ และสามารถเชื่อมต่อกับ Voice gateway ต่างๆ ในกรณีทีมีการ เชื่อมต่อระหว่าง office โดยสามารถส่งข้อมูลเสียงออกไปทาง Leased line, ISDN, ADSL หรือ Frame relay เป็นต้น

           การใช้งานเต็มรูปแบบของ IP Telephony โดยใช้อุปกรณ์เช่น Call Control Server, Voice-mail server, Contract Center server, Router/Gateway, และ IP Phone เหล่านี้ทำงานแทน PBX แบบเดิม โดยใช้ การเชื่อมต่อผ่าน Network cable องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
ความแตกต่างระหว่างกราฟิกแบบ Raster และ Vector
ข้อดีของภาพกราฟิก2มิติ ข้อดีของภาพกราฟิกแบบ Raster คือ สามารถแก้ไขปรับแต่งสีตกแต่งภาพ ได้ง่ายและสวยงาม โปรแกรมที่นิยมใช้ คือ Paint, Adobe ข้อดีของภาพกราฟิกแบบ Vector คือ เมื่อทำการขยายภาพที่วาดแล้ว ภาพจะยังคงความละเอียดเสมอ

โดย... anusara iamchim

ภาพกราฟิกส์เวกเตอร์
ภาพกราฟิกส์เวกเตอร์ (อังกฤษ: vector graphics) โดยทั่วไปคือคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ที่เกิดจากการกำหนดพิกัดและการคำนวณค่าบนระนาบสองมิติ

โดย... anusara iamchim

ความหมายแอนิเมชัน (Animation)
คำว่า แอนิเมชั่น (animation) รวมทั้งคำว่า animate และ animator มากจากรากศัพท์ละติน "animare" ซึ่งมีความมหมายว่าทำให้มีชีวิต ภาพยนตร์แอนิเมชั่นจึงหมายถึงการสร้างสรรค์ลายเส้นและ รูปทรงที่ไม่มีชีวิต ให้เคลื่อนไหวเกิดมีชีวิตขึ้นมาได้

โดย... anusara iamchim

Ethernet Technology
Ethernet TechnologyIEEE 802.3 ได้พัฒนาให้ Ethernet ทำงานได้เร็วขึ้นโดยการลด delay ในการส่งข้อมูลลง 10 เท่า .... 10 Gigabit Ethernet สนับสนุนการทำงานตามมาตรฐานต่างๆ มากมาย เช่น ...

โดย... anusara iamchim

DSL Technology
เทคโนโลยี DSL นั้น นับเป็นเทคโนโลยีที่พยายามเพิ่มประสิทธิภาพของการรับ ... นำมา ใช้ประโยชน์และคำตอบคือ DSL นี่เอง และด้วยลักษณะการใช้งานบนสายสัญญาณ เดียวกัน ...

โดย... anusara iamchim

แอนิเมชัน
แอนิเมชัน (อังกฤษ: animation) หมายถึง การสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการฉายภาพนิ่งหลายๆ ภาพต่อเนื่องกันด้วยความเร็วสูง

โดย... anusara iamchim

วิธีการติดตั้ง DRU Wireless LAN
ตรวจสอบว่า Wireless Network Connection ของ notebook ของท่านปิดการใช้งานอยู่หรือไม่ โดยให้เข้าไปที่Start > Control Panel > Network Connections

โดย... anusara iamchim

TCP/IP
TCP/IP Protocol Suit เป็นชุดของ Protocol ที่ทำงานพื้นฐาน มี 5 Layer โดยมีสิ่งที่สำคัญคือ ความสามารถในการสื่อสาร และเรียงลำดับข้อมูล ระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ หลายๆ ระบบ

โดย... anusara iamchim

ระบบโทรศัพท์ผ่านไอพี (IP Telephony)
หลายคนคงเคยได้ยิน VoIP (Voice over Internet Protocol) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นำเสียงเข้ามาวิ่งอยู่บนเครือข่ายไอพีหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั่นเอง แต่ในส่วนของ IP Telephony

โดย... anusara iamchim

Ethernet Card
ความเป็นมาของ Ethernet Card การ์ดเครือข่ายหรือการ์ดแลน (เรียกทับศัพท์ตามชื่อ LAN Card หรือชื่อเฉพาะของฮาร์ดแวร์ประเภทนี้คือ Network Interface Card - NIC)

โดย... anusara iamchim