ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Sarita Srisaeng
ตำแหน่ง IT

WiMAX (ตอนที่ 13) ศักยภาพ WiMAX

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Communications
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Gigabit Networks
  ลงข้อมูลเมื่อ 13:49:11 04/04/2011
  Page View (2670) แบ่งปัน

ศักยภาพ WiMAX

ศักยภาพในการให้บริการของ WiMAX
      ศักยภาพในการให้บริการสื่อสารข้อมูล ของ WiMAX หมายถึงขอบเขตการให้บริการในพื้นที่การให้บริการและอัตราความเร็วในส่งข้อมูล ทั้งนี้ในปัจจุบันสถานี WiMAX แต่ละแห่งสามารถให้บริการแบบ NLOS ได้ในรัศมีทำการตั้งแต่ 4–9 กิโลเมตร รองรับการสื่อสารด้วยอัตราเร็วสูงสุดในช่วง 8–11.3 เมกะบิตต่อวินาที ทั้งในช่วงการส่งสัญญาณจากเครื่องลูกข่ายไปยังสถานีฐาน และจากสถานีฐานไปสู่เครื่องลูกข่าย
 
     สำหรับการใช้ WiMAX ในงานสื่อสารระยะทางไกลในรูปแบบการส่งสัญญาณแบบ LOS จะสามารถส่งสัญญาณได้ในระยะทางถึง 30 – 50 กิโลเมตร ทั้งนี้ได้มีการกำหนดย่านความถี่สำหรับการใช้งานในเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ดังนี้
- ทวีปอเมริกาเหนือ กำหนดให้ใช้ย่าย 2.5 และ 5.8 เมกะเฮิรตซ์
- ทวีปอเมริกาใต้ กำหนดให้ใช้ย่าย 2.5 3.5 และ 5.8 เมกะเฮิรตซ์
- ทวีปยุโรป และเอเชีย กำหนดให้ใช้ย่าย 3.5 และ 5.8 เมกะเฮิรตซ์

       เมื่อมีการพัฒนามาตรฐาน WiMAX ไปสู่ข้อกำหนด IEEE802.16e แล้วการให้บริการเครือข่าย WiMAX ในลักษณะ Hot Zone ซึ่งเป็นการสร้างพื้นที่ให้บริการเฉพาะจุดที่มีศักยภาพ เช่น ศูนย์การค้า สนามบิน สถานีขนส่งต่างๆ รวมถึงสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับการใช้งานนที่เครื่องลูกข่ายมีการเคลื่อนที่องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รู้ไหม! การรับ-ส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตของคุณ เร็วแค่ไหน
เชิญร่วมทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ตฟรี ได้จากบริการ Free Internet Speed Test Online ได้ที่นี่ แล้วคุณจะพบความจริงว่า ความเร็วที่คุณได้รับนั้น เพียงพอกับความต้องการของคุณแล้วหรือยัง การทดสอบความนี้ ถ้าจะให้ถูกต้อง ต้องทดสอบทั้งในส่วนของ Download (ดึงข้อมูลเข้าเครื่องคอมฯ) และ Upload (ส่งข้อมูลออกไป) ทั้งนี้ ยังต้องประกอบด้วยส่วนประกอบอื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่น ประเทศที่ทำการทดสอบ, เส้นทางของสายสัญญาณ (สอบถามได้จาก ISP) รวมทั้งช่วงเวลาที่ทำการทดสอบ เป็นต้น

โดย... Sarita Srisaeng

WiMAX (ตอนที่ 15) โครงสร้าง WiMAX ในไทย
โครงสร้าง WiMAX ในไทย

โดย... Sarita Srisaeng

iPhone 4 สีขาว ขายในไทยแล้ววันนี้!!
มีประกาศจาก Apple อย่างเป็นทางการแล้วถึง 28 ประเทศ ที่จะจำหน่าย iPhone 4 สีขาว

โดย... Sarita Srisaeng

iOS 5 แอบหลุดออกมาแบบเงียบๆ
ก้าวต่อไปของ iOS คือสิ่งที่หลายคน ต่างก็เฝ้าดูว่า ก้าวต่อไปของ iOS กับบรรดาอุปกรณ์สามหน่อของ Apple จะออกมาเป็นอย่างไร

โดย... Sarita Srisaeng

WiMAX (ตอนที่ 12) รูปแบบ WiMAX
รูปแบบ WiMAX

โดย... Sarita Srisaeng

WiMAX (ตอนที่ 11) ระบบเครือข่าย WiMAX
ระบบเครือข่าย WiMAX

โดย... Sarita Srisaeng

WiMAX (ตอนที่ 14) เทคโนโลยี WiMAX
เทคโนโลยี WiMAX

โดย... Sarita Srisaeng

WiMAX (ตอนที่ 4) ข้อเสียของ WiMAX
ข้อเสียของ WiMAX

โดย... Sarita Srisaeng

WiMAX (ตอนที่ 5) ความสามารถ WiMAX
ความสามารถ WiMAX

โดย... Sarita Srisaeng

WiMAX (ตอนที่ 2) WiMAX ในประเทศไทย
WiMAX ในประเทศไทย

โดย... Sarita Srisaeng