ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Sarita Srisaeng
ตำแหน่ง IT

WiMAX (ตอนที่ 11) ระบบเครือข่าย WiMAX

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Communications
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Gigabit Networks
  ลงข้อมูลเมื่อ 13:37:04 04/04/2011
  Page View (2823) แบ่งปัน

ระบบเครือข่าย WiMAX
 
โครงสร้างของเครือข่าย WiMAX ประกอบด้วย
1. สถานีฐาน (Base Station : BSS)
    ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานทั้งหมดใน Cell Site และเชื่อมต่อกับ Wired Internet Backbone
 
2. สถานีลูกข่าย ( Subscriber Station : SS)
    ทำหน้าที่ติดต่อกับสถานีส่ง โดยผ่านอุปกรณ์ลูกข่ายที่เรียกว่า CPE (Customer Premises Equipment) เป็นเสมือนเป็น Hub ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับและส่งข้อมูลกำลังสูงเพื่อให้ติดต่อระยะไกลได้

     จากองค์ประกอบเครือข่าย WiMAX ข้างต้น จะเห็นว่าไม่มีความซับซ้อนดังเช่น ในกรณีของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยสถานีฐาน WiMAX แต่ละแห่งมีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลได้สมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งสามารถบันทึกข้อมูลในการใช้งาน และคำนวณหาเส้นทางในการับส่งข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปของ IP(Internet Protocol) ได้โดยตรง สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย WiMAX เข้าหากันทำได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการเช่าเครือข่าย IP เพื่อเชื่อมต่อสถานีฐานเข้าด้วยกัน
 
     หรือแม้กระทั่งใช้สถานีฐาน WiMAX ด้วยกันทำการรับส่งสัญญาณแบบ LOS นอกจากนั้นในกรณีที่ผู้ให้บริการเครือข่าย WiMAX มีเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นของตนเองอยู่แล้วก็สามารถใช้ประโยชน์จากวงจรสื่อสัญญาณที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เครือ ข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังกล่าวองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รู้ไหม! การรับ-ส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตของคุณ เร็วแค่ไหน
เชิญร่วมทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ตฟรี ได้จากบริการ Free Internet Speed Test Online ได้ที่นี่ แล้วคุณจะพบความจริงว่า ความเร็วที่คุณได้รับนั้น เพียงพอกับความต้องการของคุณแล้วหรือยัง การทดสอบความนี้ ถ้าจะให้ถูกต้อง ต้องทดสอบทั้งในส่วนของ Download (ดึงข้อมูลเข้าเครื่องคอมฯ) และ Upload (ส่งข้อมูลออกไป) ทั้งนี้ ยังต้องประกอบด้วยส่วนประกอบอื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่น ประเทศที่ทำการทดสอบ, เส้นทางของสายสัญญาณ (สอบถามได้จาก ISP) รวมทั้งช่วงเวลาที่ทำการทดสอบ เป็นต้น

โดย... Sarita Srisaeng

WiMAX (ตอนที่ 15) โครงสร้าง WiMAX ในไทย
โครงสร้าง WiMAX ในไทย

โดย... Sarita Srisaeng

iPhone 4 สีขาว ขายในไทยแล้ววันนี้!!
มีประกาศจาก Apple อย่างเป็นทางการแล้วถึง 28 ประเทศ ที่จะจำหน่าย iPhone 4 สีขาว

โดย... Sarita Srisaeng

iOS 5 แอบหลุดออกมาแบบเงียบๆ
ก้าวต่อไปของ iOS คือสิ่งที่หลายคน ต่างก็เฝ้าดูว่า ก้าวต่อไปของ iOS กับบรรดาอุปกรณ์สามหน่อของ Apple จะออกมาเป็นอย่างไร

โดย... Sarita Srisaeng

WiMAX (ตอนที่ 12) รูปแบบ WiMAX
รูปแบบ WiMAX

โดย... Sarita Srisaeng

WiMAX (ตอนที่ 14) เทคโนโลยี WiMAX
เทคโนโลยี WiMAX

โดย... Sarita Srisaeng

WiMAX (ตอนที่ 4) ข้อเสียของ WiMAX
ข้อเสียของ WiMAX

โดย... Sarita Srisaeng

WiMAX (ตอนที่ 13) ศักยภาพ WiMAX
ศักยภาพ WiMAX

โดย... Sarita Srisaeng

WiMAX (ตอนที่ 5) ความสามารถ WiMAX
ความสามารถ WiMAX

โดย... Sarita Srisaeng

WiMAX (ตอนที่ 2) WiMAX ในประเทศไทย
WiMAX ในประเทศไทย

โดย... Sarita Srisaeng