ข้อมูลองค์ความรู้โดย
krittika ruenroeng
ตำแหน่ง IT

Photoshop : การทำตัวอักษรแสงกระจาย

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Graphics
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Clip Art
  ลงข้อมูลเมื่อ 10:42:32 04/04/2011
  Page View (3350) แบ่งปัน

1.File/ New / 400*400 pixels Background= Black ดังรูปนี้ครับ2.แล้วก็ใช้เครื่องมือพิมพ์( Type Tool ) พิมพ์คำที่ต้องการลงไป(สีขาว) เมื่อได้ขนาดและสีตามต้องการก็ คลิกถูกที่มุมขวาบน 

 

3.พยายามใช้ตัวอักษรขนาดเล็กและจัดวางไว้กึ่งกลางที่สุดนะครับ

 

4.จากนั้นก็ทำการโหลดเส้นซีเลคชั่นโดยการกด Ctrl ค้างไว้แล้วก็ใช้เมาส์คลิกที่เลเยอร์ของตัวอักษร เลือก Select / Save Selection ตั้งชื่อ ray โอเค กด Ctrl+d ,Ctrl+e เพื่อรวมเลเยอร์

 

5.เืลือกที่ Filter / distort / polar /คลิกเลือกช่อง polar 

6.Image / rotate / 90cw7.Filter / stylize / wind (wind,from the right) press ok8.Image / rotate / 90ccw9.Filter / distort / polar (press at rectang.....point) ok

 

10.Filter / Blur / radial blur / (Select the choice at Zoom,Best,Amount=100) and press Ctrl+F (2 times)11.Filter / shrap / sharpen more and Filter / blur /guassain blur =0.4

 

12.ขอเลเยอร์ใหม่แล้วก็โหลดซีเลคชัั่นจากแชเนลดังนี้

 

13.Select / Feather =2
14.เทสีขาวลงในเลเยอร์ใหม่โดยการกด Alt+backspace แล้วก็ Ctrl+d 

 

15.ทำเหมือนข้อ4
16.เลือกสีที่ต้องการเทลงไป โดยการกด Alt+backspace ตามด้วย Ctrl+d จะได้

 

17.คลิกที่เลเยอร์ล่างสุดแล้วก็กด Ctrl+U คลิกปุ่ม colorize ปรับเป็น 106-80-0 จะได้

 

18.เป็นอันเสร็จพิธีครับ องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
Photoshop : การทำพื้นหลังแบบลำแสงพระอาทิตย์
การทำพื้นหลังแบบลำแสงพระอาทิตย์

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : การสร้างพื้นผิวของลูกโลก
การสร้างพื้นผิวของลูกโลก

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : พับมุมปกหนังสือ ด้วย Photoshop
พับมุมปกหนังสือ ด้วย Photoshop

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : เทคนิคการรวมภาพแบบไม่มีรอยต่อ
เทคนิคการรวมภาพแบบไม่มีรอยต่อ

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : การทำภาพขาว - ดำ ให้เป็นภาพสี
การทำภาพขาว - ดำ ให้เป็นภาพสี

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : การทำตัวอักษร 3D ด้วย Photoshop
การทำตัวอักษร 3D ด้วย Photoshop

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : เทคนิคการทำรูปภาพ Music Graffiti
เทคนิคการทำรูปภาพ Music Graffiti

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : ลดความสว่างส่วนเกิน
mart Tip แต่งภาพ: ลดความสว่างส่วนเกิน

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : ปุ่มจดหมาย
สร้างปุ่มซองจดหมายแบบง่ายๆด้วย Photoshop

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : ทำขอบรูปแบบแปลก ๆ โดยใช้ Action
ทำขอบรูปแบบแปลก ๆ โดยใช้ Action

โดย... krittika ruenroeng