ข้อมูลองค์ความรู้โดย
krittika ruenroeng
ตำแหน่ง IT

Photoshop : การสร้างพื้นผิวของลูกโลก

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Graphics
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Clip Art
  ลงข้อมูลเมื่อ 10:40:53 04/04/2011
  Page View (3366) แบ่งปัน

การสร้างพื้นผิวของลูกโลก (ตอนที่ 1)

1.file/new,w=500,h=300,resolution=72 pix/inch
 
2.set background color=white,background=black
3.filter/ render / clouds

4.Image /adjust/curve
 
5.Select/Color range /Fuzziness=58
 
6.สีดำจะถุกเลือกไว้ select/feather=3
7.filter/render/clouds
8.select/inverse แล้วก็ Filter/render/Difference Clouds
9.Image/Adjus.../Hue

10.Filter/Noise/add...
 
11.Filter/Tex../Craq
 
12.Select/Inverse
13.Ctrl+U (Image/ad../hue) 
 
14.Filter/dis../ocean..
 
15.Ctrl+D ( Finished ) องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
Photoshop : การทำพื้นหลังแบบลำแสงพระอาทิตย์
การทำพื้นหลังแบบลำแสงพระอาทิตย์

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : พับมุมปกหนังสือ ด้วย Photoshop
พับมุมปกหนังสือ ด้วย Photoshop

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : การทำตัวอักษรแสงกระจาย
การทำตัวอักษรแสงกระจาย

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : เทคนิคการรวมภาพแบบไม่มีรอยต่อ
เทคนิคการรวมภาพแบบไม่มีรอยต่อ

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : การทำภาพขาว - ดำ ให้เป็นภาพสี
การทำภาพขาว - ดำ ให้เป็นภาพสี

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : การทำตัวอักษร 3D ด้วย Photoshop
การทำตัวอักษร 3D ด้วย Photoshop

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : เทคนิคการทำรูปภาพ Music Graffiti
เทคนิคการทำรูปภาพ Music Graffiti

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : ลดความสว่างส่วนเกิน
mart Tip แต่งภาพ: ลดความสว่างส่วนเกิน

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : ปุ่มจดหมาย
สร้างปุ่มซองจดหมายแบบง่ายๆด้วย Photoshop

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : ทำขอบรูปแบบแปลก ๆ โดยใช้ Action
ทำขอบรูปแบบแปลก ๆ โดยใช้ Action

โดย... krittika ruenroeng