ข้อมูลองค์ความรู้โดย
krittika ruenroeng
ตำแหน่ง IT

Photoshop : การทำภาพขาว - ดำ ให้เป็นภาพสี

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Graphics
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Image
  ลงข้อมูลเมื่อ 10:38:18 04/04/2011
  Page View (3226) แบ่งปัน

1. เตรียมภาพขาวดำ ที่ต้องการเปลี่ยนเป็นภาพสีขึ้นมา

2. ใช้ Pen Tool  ทำ Selection  ในส่วนใบหน้าและจุจอื่นที่ต้องการให้เป็นสีเนื้อ

3. จากนั้นไปที่ Color  ด้านข้าง เลือกสีที่ใกล้เคียงสีเนื้อของผิวคน จากนั้นไปที่ในส่วนของ Layer เพื่อเพิ่ม Layer ใหม่และไปที่ ถังสี  แล้วเทสีใส่ ด้านใน จุด Selection ที่ทำไว้อยู่ใน Layer ใหม่นะครับ

จากนั้นมาเพิ่ม Layer

เมื่อเทสีลงไปจะเห็นภาพแบบนี้

4. เปลี่ยนค่า Blending ในส่วนของ Layer ให้เป็น Color

เมื่อเปลี่ยนค่า Blending

5. จากนั้นใช้ Pen Tool  ทำ Selection ใส่วนของตาและปากใน Layer ที่เป็นสีเนื้อและกด Delete

เมื่อตัดส่วนตาและปากออก

6. จากนั้นใช้ Pen Tool  ทำ Selection ใส่วนของปากเพิ่ม Layer ใหม่ ไปที่ Color  ด้านข้าง เลือกสีที่ใกล้เคียงสีของปากคนแล้วไปที่ ถังสี  แล้วเทสีใส่ ด้านในจุด Selection ที่ทำไว้ อยู่ใน Layer ใหม่นะครับ

จากนั้นมาสร้าง Layer ใหม่

มาเลือกสี

หลังจากนั้นก็เทสีลงไป

7. เปลี่ยนค่า Blending ในส่วนของ Layer ให้เป็น Color เช่นกันจากนั้นใช้ Pen Tool  ทำ Selection ในส่วนเส้นผม

ผลจากการเปลี่ยนค่า Blending

ทำ Selection

8. จากนั้นไปที่ Color  ด้านข้าง เลือกสีของเส้นผม เพิ่ม Layer ใหม่ แล้วไปที่ ถังสี  แล้วเทสีใส่ด้านใน จุด Selection ที่ทำไว้อยู่ใน Layer ใหม่นะครับเปลี่ยน ค่า Blending ในส่วนของ Layer ให้เป็นColor เช่นกัน

หลังจากนั้นให้สร้าง Layer ใหม่

เปลี่ยนค่า Blending

ผลของการเปลี่ยนค่า Blending

9. จากนั้นกลับไปที่ Layer ที่เป็นส่วนของสีผิว กด Ctrl+U เพื่อปรับสีผิวให้สดใสมากขึ้น

การ Hue สี

ผลลัพธ์ของการ Hue

10. จากนั้นกลับไปที่ Layer ที่เป็นส่วนของปาก กด Ctrl+U เพื่อปรับสีปากให้สดใสมากขึ้น

กด Ctrl+U และ Hue

ผลของการ Hue

11. จากนั้นกลับไปที่ Layer ในส่วนของเส้นผม ไปที่ Select > Color Range ใช้ Eyrdroppel Tool เลือกจุด Selection ที่เส้นผม (Color Range จะทำ Selection ให้โดย อัตโนมัติ ไม่ต้องสนใจว่า Selectionจะเกินเส้นผมหรือไม่ เพราะ Layer นี้เรามีแต่เส้นผมอยู่แล้วครับ) แ้ล้วกด Ctrl+U เพื่อปรับสีผมให้สดใสมากยิ่งขึ้น

Select > Color Range

เลือกจุด Selection ด้วย Color Range

ผลของ Color Range

ผลของการปรับสี

12. ตอนนี้ ถ้าสังเกตุดีๆจะเห็นว่า สีผิวนั้นอาจจะยังไม่ค่อยเนียนนะครับ ให้เพิ่ม Layer มา 1 Layer โดย Layer นี้ให้ปรับ Opacity ประมาณ 25% นะครับอยู่หน้า Layer สีผิว จากนั้นไปที่ Color  ด้านข้าง เลือกสีในลักษณะ สีรองพื้น (ของแ้ป้งพับ เช่น สีออก น้ำตาล แดง หรือสีที่ใกล้เคียงสีเนื้อ)

เลือกสี

ปรับ Opacity

13 ใช้เครื่องมือ Bush Tool  ปรับ Opacity : ประมาณ 26% เลือก Bush แบบฟุ้งแล้วค่อยๆ ระบายที่สีผิว

จากนั้นเปรียบเทียบรูปกับรูปต้นฉบับนะครับ

Before (รูปต้นฉบับ)

After (รูปทีีทำการเปลี่ยนสี)องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
Photoshop : การทำพื้นหลังแบบลำแสงพระอาทิตย์
การทำพื้นหลังแบบลำแสงพระอาทิตย์

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : การสร้างพื้นผิวของลูกโลก
การสร้างพื้นผิวของลูกโลก

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : พับมุมปกหนังสือ ด้วย Photoshop
พับมุมปกหนังสือ ด้วย Photoshop

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : เทคนิคการรวมภาพแบบไม่มีรอยต่อ
เทคนิคการรวมภาพแบบไม่มีรอยต่อ

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : การทำตัวอักษรแสงกระจาย
การทำตัวอักษรแสงกระจาย

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : การทำตัวอักษร 3D ด้วย Photoshop
การทำตัวอักษร 3D ด้วย Photoshop

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : เทคนิคการทำรูปภาพ Music Graffiti
เทคนิคการทำรูปภาพ Music Graffiti

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : ลดความสว่างส่วนเกิน
mart Tip แต่งภาพ: ลดความสว่างส่วนเกิน

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : ปุ่มจดหมาย
สร้างปุ่มซองจดหมายแบบง่ายๆด้วย Photoshop

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : ทำขอบรูปแบบแปลก ๆ โดยใช้ Action
ทำขอบรูปแบบแปลก ๆ โดยใช้ Action

โดย... krittika ruenroeng