ข้อมูลองค์ความรู้โดย
krittika ruenroeng
ตำแหน่ง IT

Photoshop : การใช้เครื่องมือ Patch Tool

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Graphics
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Image
  ลงข้อมูลเมื่อ 10:26:34 04/04/2011
  Page View (2203) แบ่งปัน

1. เตรียมภาพใดๆ ก็ได้ ที่เราต้องการนำมาทำตกแต่ง ซ่อมแซม หรือนำรายละเอียดในภาพมาทำซ้ำโดยอิงรายละเอียดสีของ งานเดิมอยู่

2. เลือก Patch Tool   แล้วนำไปวงใน ตำแหน่งที่เราต้องการ ให้มีการทำซ้ำของภาพ ดังรูปด้านล่าง

3. ให้เรา เอาเม้าท์ จับตำแหน่งกลางวงของ เส้นประที่เราวงไว้ และลากโดยค้างเม้าทไว้ด้วย 
ให้ลากไปในตำแหน่ง ที่เราต้องการนำภาพมาทำซ้ำ เมื่อลากไปถึงตำแหน่งที่ต้องการแล้วค่อยปล่อยเม้าท์ ในตำแหน่งนั้น
ดังรูปด้านล่าง

3. จะเกิดการ ทำซ้ำของภาพ ในตำแหน่งที่เราวงไว้ ดังรูป

 

4. จะได้ รูปดังนี้องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
Photoshop : การทำพื้นหลังแบบลำแสงพระอาทิตย์
การทำพื้นหลังแบบลำแสงพระอาทิตย์

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : การสร้างพื้นผิวของลูกโลก
การสร้างพื้นผิวของลูกโลก

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : พับมุมปกหนังสือ ด้วย Photoshop
พับมุมปกหนังสือ ด้วย Photoshop

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : เทคนิคการรวมภาพแบบไม่มีรอยต่อ
เทคนิคการรวมภาพแบบไม่มีรอยต่อ

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : การทำตัวอักษรแสงกระจาย
การทำตัวอักษรแสงกระจาย

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : การทำภาพขาว - ดำ ให้เป็นภาพสี
การทำภาพขาว - ดำ ให้เป็นภาพสี

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : การทำตัวอักษร 3D ด้วย Photoshop
การทำตัวอักษร 3D ด้วย Photoshop

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : เทคนิคการทำรูปภาพ Music Graffiti
เทคนิคการทำรูปภาพ Music Graffiti

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : ลดความสว่างส่วนเกิน
mart Tip แต่งภาพ: ลดความสว่างส่วนเกิน

โดย... krittika ruenroeng

Photoshop : ปุ่มจดหมาย
สร้างปุ่มซองจดหมายแบบง่ายๆด้วย Photoshop

โดย... krittika ruenroeng