ข้อมูลองค์ความรู้โดย
จุฬารัตน์ ดำอุไร
ตำแหน่ง ไอที

การจัดการการอนุมัติ (Approval Management )

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Enterprise Back Office
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   CRM
  ลงข้อมูลเมื่อ 09:54:54 04/04/2011
  Page View (2141) แบ่งปัน

ในทุกองค์กรในกระบวนการทำงานย่อมมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารการปฏิบัติงานของพนักงาน, ใบเสนอราคา,ใบกำกับภาษี, ใบเอกสารสัญญา เป็นต้น ก่อนที่จะนำเอกสารเหล่านี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ล้วนต้องมีผู้อนุมัติก่อนทั้งสิ้น ซึ่งการอนุมัติเป็นองค์ประกอบของกระบวนการทำงานส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้ส่วนอื่นในองค์กร หากมีเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการการกำหนดสิทธิ์ของผู้ที่มีอำนาจในการอนุมัติแล้วยังช่วยทำให้องค์กรลดความยุ่งยากในการทำงานและประหยัดเวลาทั้งยังสามารถใช้ตรวจสอบเกี่ยวกับเอกสารย้อนหลังได้อีกด้วย

Tools 
Prosoft CRM มีระบบการอนุมัติช่วยในการจัดการเกี่ยวกับผู้อนุมัติเอกสาร ซึ่งช่วยให้พนักงานดำเนินการทำงานในขั้นต่อๆ ไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
Approve Authority >> เป็นการกำหนดสิทธิ์ผู้มีอำนาจในการอนุมัติเอกสารซึ่งกำหนดได้ว่าจะให้พนักงานคนใดบ้างเป็นผู้อนุมัติเอกสารได้และมีสิทธิ์ในการอนุมัติเอกสารชนิดใดบ้าง 
Approve Level >> สามารถกำหนดลำดับผู้อนุมัติเพื่ออนุมัติเอกสารว่าจะให้มีผู้อนุมัติกี่คนและผู้อนุมัติแต่ละคนอนุมัติเป็นลำดับขั้นเป็นอย่างไร ซึ่งการอนุมัติเอกสารนั้นผู้อนุมัติคนแรกจะต้องอนุมัติเอกสารก่อนแล้วระบบจะส่งเมล์แจ้งไปยังผู้อนุมัติคนต่อๆไปเพื่ออนุมัติเอกสารจนครบทุกคนพนักงานที่ดูแลเกี่ยวกับเอกสารนั้นๆจึงจะนำเอกสารไปใช้ได้
Approve Person Number >> เป็นการกำหนดการอนุมัติตามจำนวนผู้อนุมัติซึ่งเอกสารจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อนุมัติทุกคนก่อนที่จะนำเอกสารนั้นไปใช้ได้ โดยผู้อนุมัติคนใดจะอนุมัติก่อนหลังก็ได้
Approve Amount >> เป็นการกำหนดวงเงินที่ผู้อนุมัติแต่ละคนมีสิทธิ์อนุมัติ ส่วนใหญ่จะนำไปใช้กับเอกสารทางการขายซึ่งผู้อนุมัติแต่ละคนจะมีช่วงของวงเงินในการอนุมัติเอกสารซึ่งจะไม่สามารถอนุมัติเอกสารที่มีจำนวนมูลค่าเกินกว่าจำนวนวงเงินที่กำหนดได้
Auto Approve >> สามารถกำหนดให้มีการอนุมัติเอกสารแบบอัติโนมัติได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในการอนุมัติเอกสารที่มีความสำคัญน้อย เช่น ใบปฏิบิติงานของพนักงาน เพื่อที่พนักงานสามารถนำเอกสารนั้นไปใช้ได้ทันทีทำให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
Approve Substitute >> สามารถกำหนดเกี่ยวกับผู้อนุมัติแทนได้ กรณีที่ผู้อนุมัติเดิมไม่อยู่ซึ่งจะกำหนดช่วงเวลาในการอนุมัติให้กับผู้อนุมัติแทนทั้งนี้ผู้อนุมัติแทนจะมีสิทธิ์ในการอนุมัติตามช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้นช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินการทำงานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง
Approve Center >> ผู้อนุมัติสามารถตรวจสอบรายการเอกสารทั้งหมดได้ว่าเอกสารมีสถานะอะไรบ้าง พนักงานคนใดเป็นผู้ดูแลเอกสารและระบบจะทำการแจ้งเตือนทันทีในหน้าต่างนี้ว่ามีเอกสารกี่รายการที่ยังไม่ได้อนุมัติซึ่งผู้อนุมัติสามารถอนุมัติเอกสารจากในหน้าต่างนี้ได้เลยช่วยให้การทำงานมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
Alert >> เมื่อมีการทำใบเสนอราคาหรือเอกสารสัญญา สามารถกำหนดการแจ้งเตือนไปยังผู้อนุมัติได้ทันทั้งในโปรแกรมและทางอีเมล์เพื่อให้ผู้ทีมีสิทธิ์อนุมัติทำการอนุมัติเอกสารได้ทันที ช่วยให้พนักงานขายหรือพนักงานบริการดำเนินการทำงานในขั้นตอนต่อไปได้อย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น
Copy >> เพื่อลดเวลาในการคีย์ข้อมูลบางส่วนที่มีข้อมูลซ้ำๆ กันสามารถเรียกใช้ได้ที่ฟังก์ชัน More Action

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.crmtothai.comองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
วิธีการกำจัดไวรัสจากThumb Driveที่ง่ายที่สุด
เทคนิคง่ายๆการป้องกันไวรัสจาก humb Drive

โดย... จุฬารัตน์ ดำอุไร

สี สื่อ อารมณ์
อารมณ์กับสี???

โดย... จุฬารัตน์ ดำอุไร

การบริหารจัดการแคมเปญ (Campaign Management)
การบริหารจัดการแคมเปญ (Campaign Management)

โดย... จุฬารัตน์ ดำอุไร

คอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์ เครื่องแรก
คอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์ เครื่องแรก

โดย... จุฬารัตน์ ดำอุไร

เปิดประเด็นด้านการบริหารคนเก่ง (Talent Management) ในมุมมองของนักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ
เปิดประเด็นด้านการบริหารคนเก่ง (Talent Management) ในมุมมองของนักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ

โดย... จุฬารัตน์ ดำอุไร

Web กำลังจะตาย แต่ Internet ยั่งยืน
Web กำลังจะตาย แต่ Internet ยั่งยืน

โดย... จุฬารัตน์ ดำอุไร

ทำปฏิทินแบบน่ารักไว้แจกเพื่อน ด้วย Excel
ทำปฏิทินแบบน่ารักไว้แจกเพื่อน ด้วย Excel สนุกๆ

โดย... จุฬารัตน์ ดำอุไร

แชร์ประสบการณ์ในการวางกล้องวงจรปิดกันขโมยไร้สาย
แชร์ประสบการณ์ในการวางกล้องวงจรปิดกันขโมยไร้สาย

โดย... จุฬารัตน์ ดำอุไร

มารู้จักกับ HTML5
มาเรียนรู้ HTML5 ผ่านบทความนี้

โดย... จุฬารัตน์ ดำอุไร

HTML5 player ที่รองรับการใส่ Subtitle เข้าไปในวีดีโอได้
HTML5 player ที่รองรับการใส่ Subtitle เข้าไปในวีดีโอได้ลองศึกษาดูน่ะจ๊ะ

โดย... จุฬารัตน์ ดำอุไร