ข้อมูลองค์ความรู้โดย
นางสาวสุภาวดี เหมือนนาค
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

4 จี ของอังกฤษ

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Networking & Infrastructure
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Wireless
  ลงข้อมูลเมื่อ 16:47:01 20/03/2013
  Page View (3119) แบ่งปัน

ออฟคอม หรือ กสทช. แห่งสหราชอาณาจักรได้ประกาศจะเสนอให้คำปรึกษาแนะนำการประมูลคลื่นความถี่ 4 จี สำหรับเครือข่ายไร้สายสำหรับยุคหน้า

การประมูลคลื่น 4 จี ในครั้งนี้ สเปก ตรัม (Spectrum) หรือช่วงคลื่นความถี่จะยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มีมาเพราะเท่ากับสามในสี่ของช่วงคลื่นความถี่ไร้สายที่ใช้ในปัจจุบัน ในการประมูลคลื่นความถี่ 3 จี เมื่อครั้งที่แล้วปี ค.ศ. 2000 สามารถทำรายได้ให้กระทรวงการคลังประเทศอังกฤษทั้งสิ้น 1.1 ล้านล้านบาท หรือ 22.5 พันล้านปอนด์ 

แต่การประมูลในครั้งนั้นของ 3 จี ถือเป็นบทเรียนเช่นกันเพราะผู้เข้าร่วมประมูลในครั้งนั้น รายใหญ่ที่สุดคือ วอดาโฟน (Vodafone) ซึ่งยอมจ่ายประมาณ 300,000 ล้านบาท หรือ 5.96 พันล้านปอนด์ บีทีเซลล์เนท ตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็น โอทู หรือ O2 ยอมจ่าย 200,000 ล้านบาท หรือ 4.03 พันล้านปอนด์ ออเรนจ์ยอมจ่าย 200,000 ล้านบาท หรือ 4.1 พันล้านปอนด์ และวันทูวันยอมจ่าย 196,000 ล้านบาท หรือ 4 พันล้านปอนด์

ซึ่งวงการผู้ประกอบการโทรคมนาคม และนักสังเกตการณ์ในวงการนี้เชื่อว่า ทั้ง 4 รายที่เข้าร่วมประมูลเช่าช่วงคลื่นความถี่นี้จ่ายเงินเกินจริงสำหรับใบอนุญาตประกอบการและไม่สามารถที่จะลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานของ 3 จีได้ไหว เพราะเหลือเงินลงทุนไม่พอ ค่าใบอนุญาตแพงเกินไปแต่รายได้ของผู้ประกอบการไม่มากพอ

เมื่อมาถึงเรื่อง 4 จี จึงจำเป็นต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษก่อนจะเปิดการประมูลในปี ค.ศ. 2012 นี้ สเปกตรัม หรือช่วงคลื่นความถี่ที่ขายไปนั้น จะต้องมีความเร็วสำหรับการดาวน์โหลดข้อมูล เช่น การดาวน์โหลดเพลงหรือฟังดนตรีและดาวน์โหลดภาพยนตร์ สำหรับโทรศัพท์และก็ยังมีความจุเหลือพอสำหรับทุกเครือข่ายที่ทำขึ้น 

ช่วงคลื่นความถี่ หรือแบนด์วิธที่จะขายออกประมูลในครั้งนี้อยู่ที่ระหว่าง 800 เมกะเฮิรตซ์และ 2.6 กิกกะเฮิรตซ์ ซึ่งใช้กับระบบไร้สาย ซึ่งสมัยเดิมใช้กับระบบอนาล็อกแต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิทัล 

เลขาธิการออฟคอมได้กล่าวว่า “การประมูลครั้งนี้สำคัญมากต่ออนาคตตลาดโทร คมนาคมของสหราชอาณาจักรและเศรษฐกิจของประเทศและจะทำให้อังกฤษอยู่ในโลกยุคใหม่” 

ปัจจุบัน 3 จีของอังกฤษยังไม่ครอบ คลุมนัก ในเขตชนบทยังน้อยกว่าในเมืองมาก แต่กรณี 4 จี ทางออฟคอมนั้นจะให้มีการครอบคลุมทั่วถึง ทั้งในเขตเมืองและชนบทของอังกฤษทั่วพื้นที่ทั้งประเทศ

การประมูล 4 จีใหม่นี้ ทางออฟคอมจะมีข้อกำหนดผู้ถือใบอนุญาตจะต้องทำ 4 จี ครอบคลุมถึงประชาชนในเขตชนบทด้วย

ที่เขียนเรื่อง 4 จีของอังกฤษนี้ ก็ให้ท่านผู้อ่านพิจารณาว่าการให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงก็จะต้องให้ครอบ คลุมประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศและ ได้ประโยชน์จึงจะสร้างความเจริญและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจได้.


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เดลินิวส์องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
vector graphics
vector graphics เป็นการสร้างภาพดิจิตอล ผ่านชุดของประโยคคำสั่ง ทางคณิตศาสตร์ที่วางเส้น และรูปร่างเป็นภาพ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ในทางฟิสิกส์ vector เป็นการแสดงปริมาณ และทิศทางในเวลาเดียวกัน

โดย... นางสาวสุภาวดี เหมือนนาค

CIO กลยุทธ์ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดซื้อจัดจ้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำเป็นต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่จึงเป็นความท้าทายของ CIO เพราะหากตัดสินใจผิดก็อาจส่งผลเสียในระยะยาวให้แก่องค์กร

โดย... นางสาวสุภาวดี เหมือนนาค

Business Intelligence มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร
ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา เช่นเดียวกัน ระบบธุรกิจก็มีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง และมากขึ้นด้วย จึงเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ เลยว่าการที่องค์กรจะอยู่รอดได้นั้นจะต้องมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและทันท่วงที เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและสามารถนำไปวางแผน หรือ โต้ตอบปัญหา เชิงธุรกิจได้ทันต่อเหตุการณ์ ให้กับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรการที่จะได้มาซึ่งข้อมูล สารสนเทศ

โดย... นางสาวสุภาวดี เหมือนนาค

การเขียนโปรแกรมภาษา C เบื้องต้น
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บางคนก็ว่ายาก บางคนก็ว่าเป็นเรื่องสนุก หลายคนบอกว่า ขอเป็นแค่ผู้ใช้สนุกที่สุด แต่จะมีซักกี่คนที่จะมีใจรักที่จะก้าวไปบนถนนแห่งการพัฒนาฝีมือและฝึกฝนการเขียนโปรแกรมด้วยตัวเอง เพื่อให้มีผู้ที่สนใจนำไปใช้งาน และเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการทำงาน และ ความสะดวกสบายๆ ต่างๆมากขึ้น

โดย... นางสาวสุภาวดี เหมือนนาค

ดุลการค้า ดุลบริการ ดุลการชำระเงิน และความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยน
ดุลการชำระเงิน หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Balance of Payments คือ บัญชีที่จัดทำขึ้นเพื่อดูการไหลเข้าและออกของเงินตราต่างประเทศ จากการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

โดย... นางสาวสุภาวดี เหมือนนาค

โปรแกรม Knowledge Management
ระบบที่ช่วยในการบริหารองค์ความรู้ขององค์กร โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถไม่อยู่ในบริษัท หรือลาออก ทุกปัญหา หรือทุกความรู้ สามารถเก็บลงในระบบนี้ได้ทั้งหมด

โดย... นางสาวสุภาวดี เหมือนนาค

อดทน...ภูมิคุ้มกันเบื้องต้น
ความอดทนเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน

โดย... นางสาวสุภาวดี เหมือนนาค

ยานโทรหุ่นยนต์ใต้น้ำ - Underwater Tele-Robotic Vehicle (UTRV)
ยานใต้น้ำ หรือ Underwater Vehicles (UVs) โดยเท็จจริงแล้วนั้น ได้ถือกำเนิดขึ้นมาประมาณ ต้นยุคปี ค.ศ.1950 และได้รับการพัฒนาสืบทอดตลอดมา ตราบจนกระทั่งปัจจุบัน ความจำเป็นหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการประยุกต์ใช้ยานใต้น้ำนั้น เริ่มต้นจากการที่มนุษย์เราต้องเผชิญกับอัตราเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดำน้ำลงไปปฏิบัติภารกิจต่างๆ ใต้ท้องทะเล

โดย... นางสาวสุภาวดี เหมือนนาค

ลึกแต่ไม่ลับกับ Pixel Fonts
กราฟฟิคดีไซเนอร์หลายๆคนอาจจะเคยพบปัญหา เวลาใช้ฟอนท์ขนาดเล็กมากๆตอนพิมพ์ออกมาแล้งพบว่า ฟอนท์ช่างอ่านยากซะเหลือเกิน แม้ว่าคุณ จะกำหนดค่า Character ของอักษรให้เป็นแบบ anti-aliasing ก็แล้ว ตีลังกากดก็แล้ว ก็ยังไม่ชัดซะที วิธีแก้ที่ดีที่สุด คือ หันไปใช้ Pixel ฟอนท์ครับ เนื่องจากมันจะมีขอบของอักษรที่ตัดกันชัดเจนและสุดคม แต่การใช้ Pixel Fonts นั้นมีข้อคิดอะไรอีกมากมายทีเดียวให้คุณได้เรียนรู้ก่อนที่จะใช้มัน จะมีอะไรมั่งนั้นตาม

โดย... นางสาวสุภาวดี เหมือนนาค

Firefox add-on สวมรอยผู้ใช้ Facebook
รายงานข่าวล่าสุด โปรแกรมเสริมการทำงาน (aad-on) ที่แจกฟรีสำหรับ Firefox ตัวหนึ่งชื่อว่า Firesheep สามารถเข้าถึงโซเชียลเน็ตเวิร์ก และเว็บไซต์ต่างๆ ของผู้ใช้คนอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องขโมยรายละเอียด (username และ password) ที่ใช้ในการล็อกอินแต่อย่างใด โปรแกรมเสริมดังกล่าวทำให้ผู้ใช้ทั่วไปก็สามารถทำตัวเป็นแฮคเกอร์ได้ เหยื่อทีมีความเสี่ยงมากที่สุดได้แก่ผู้ใช้เน็ตสาธารณะที่ไม่มีการป้องกันดีพอ

โดย... นางสาวสุภาวดี เหมือนนาค