ข้อมูลองค์ความรู้โดย
ดนุพล สยามวาลา
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

SIMPLI NAS

ประเภทอุตสาหกรรม :   ผลิตอาหาร, ค้าปลีก / ค้าส่ง

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Networking & Infrastructure
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Storage
  ลงข้อมูลเมื่อ 14:57:57 29/06/2010
  Page View (2142) แบ่งปัน

Key Feature

ความต้องการที่มากขึ้นของสื่อบันทึกข้อมูล

โลกของธุรกิจวันนี้เต็มไปด้วยข้อมูลดิจิตอลซึ่งเกิดจากการใช้งานอีเมลและฐานข้อมูลที่มากขึ้น และมีแนวโน้มของการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่อย่างไฟล์วิดีโอ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็มีความต้องการเรื่องของความต่อเนื่องของการทำงาน กล่าวคือมีความต้องการเก็บบันทึกข้อมูลสำรองเพื่อรองรับภัยพิบัติต่างๆ ทำให้มีการขยายตัวของความต้องการด้านสื่อบันทึกข้อมูลขนาดใหญ่อย่างมากมาย ความต้องการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นแต่รวมถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กด้วย SIMPLI NAS รองรับความต้องการด้านสื่อบันทึกข้อมูลได้มากถึง 24 หน่วย นอกจากนี้ยังรองรับการทำงานแบบ RAID LEVELS 0,1, 5, 10 และ 6 เพื่อความเร็วและความน่าเชื่อถือของการเข้าถึงข้อมูล

 

สื่อบันทึกข้อมูลราคาคุ้มค่าบนความสามารถระดับเอนเตอร์ไพร์ส

SIMPLI NAS มาพร้อมความสามารถในการรองรับการใช้งานกับฮาร์ดดิสก์ความจุสูงที่มีการเชื่อมต่อแบบ SATA II ซึ่งฮาร์ดดิสก์ประเภทนี้มีราคาที่ประหยัดกว่าการใช้สื่อบันทึกข้อมูลที่ใช้การเชื่อมต่อแบบ Fibre Channel หรือ SCSI และที่มากไปกว่านั้นคือการที่ฮาร์ดดิสก์แบบ SATA มีซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการรวมและขยายความจุจากการใช้ฮาร์ดดิสก์หลายตัว ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการอัพเกรดระบบ นอกจากนี้ SIMPLI NAS ยังรองรับการทำงานร่วมกับฮาร์ดดิสก์แบบ SAS ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับเอนเตอร์ไพร์สด้วยความเร็วในการทำงานที่ 10,000 RPM และ 15,000 RPM รองรับสถาปัตยกรรมการส่งข้อมูลแบบ point-to-point, full-duplex และ bi-directional ซึ่งฮาร์ดดิสก์แบบ SAS นี้มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือใกล้เคียงกับแบบ SCSI และ Fibre Channel

 

ซอฟต์แวร์ที่รองรับความต้องการที่หลากหลาย

SIMPLI NAS มีซอฟต์แวร์ที่หลากหลายเพื่อรองรับการจัดการสื่อบันทึกข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์สำหรับจัดการระบบที่สามารถทำการเชื่อมต่อการทำงานของ AD (Active Directory), LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), Service Support protocol CIFS / NFS และ SAMBA Sharing

 องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
SIMPLI Colla : ระบบการสื่อสารภายในองค์กร
ทุกวันนี้การติดต่อสื่อสารกลายเป็นเรื่องสำคัญสำหรับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าภายนอกหรือกับพนักงานภายในล้วนแล้วแต่ต้องการความถูกต้องและรวดเร็ว แต่ด้วยความหลากหลายของเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารอาจจะทำให้การติดต่อสื่อสารทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร คงจะดีไม่น้อยหากมีการรวมเอาเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่จำเป็นเข้าไว้ด้วยกันผ่านการทำงานเพียงหน้าจอเดียว ระบบที่จะทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อสื่อสาร และใช้ข้อมูลร่วมกันได้

โดย... ดนุพล สยามวาลา

iDOC : ระบบจัดการเอกสาร
ระบบจัดการเอกสาร คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเก็บและค้นหาเอกสารที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นภาพหรือไฟล์รูปแบบอื่นที่สามารถนำเสนอได้ ระบบนี้มักจะถูกมองว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งของระบบ Enterprise Content Management (ECM) และมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ Digital Asset Management และ Document Imaging โดยความสามารถพื้นฐานของระบบต้องมีเรื่องของ ขนาดและการจัดการกับแหล่งบันทึกข้อมูล (Storage) เรื่องของการจัดการเวอร์ชันของเอกสาร ระบบจัดการข้อมูลที่ใช้อธิบายเพิ่มเติม (Metadata) เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้และค้นหาเอกสาร และเรื่องสำคัญอย่างความปลอดภัยของเอกสาร

โดย... ดนุพล สยามวาลา