ข้อมูลองค์ความรู้โดย
ดนุพล สยามวาลา
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

SIMPLI Colla : ระบบการสื่อสารภายในองค์กร

ประเภทอุตสาหกรรม :   ผลิตอาหาร, ค้าปลีก / ค้าส่ง

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Communications
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Email
  ลงข้อมูลเมื่อ 14:29:03 29/06/2010
  Page View (2735) แบ่งปัน

องค์กรสามารถกำหนดและจัดการเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรลดขั้นตอนต่างๆ ได้เป็นอย่างมาก ทั้งหมดอยู่บนการออกแบบหน้าจอส่วนใช้งานที่สามารถทำความเข้าใจได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ตัดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ของโปรแกรมอีเมลไคเอนท์อย่างถาวร

Collaboration Group Calendar and Schedule Event

- ตรวจสอบตารางการนัดหมายของตนเองกับผู้ร่วมงานได้อย่างถูกต้อง
-
มีระบบแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล
-
สามารถเรียกดูข้อมูลการประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมได้
-
ทำการตอบรับและปฏิเสธการนัดหมาย
-
รองรับระบบเวลามาตราฐานสากล (world Time / UTC)
-
สามารถเลือกดูตารางนัดหมายแบบส่วนตัว, องค์กร และตารางทำงานได้
-
สามารถเชื่อมต่อกับอีเมลและ ToDo ได้อย่างลงตัว
-
สามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงตารางการนัดหมายได้
-
สามารถเปรียบเทียบตารางนัดหมายของบุคคลที่ต้องการนัดได้ และค้นหาเวลา (Free Time Search) ที่ตรงกันเพื่อทำการนัดหมายได้

- สามารถตั้งเวลานัดหมายเป็นช่วงเวลาได้ (Repeat)
- สามารถแยกประเภท (category) การนัดหมายด้วยการกำหนดสี เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
- สามารตั้งเวลา เริ่ม-เลิกการทำงาน ตาม Policy ของแต่ละองค์กรได้

Collaboration Group E-Mail

- ทำการรับและส่งอีเมลผ่านเว็บบราวเซอร์ด้วยการออกแบบหน้าจอที่คุ้นเคย
-
ทำการคัดกรองอีเมลเข้าโฟลเดอร์ตามที่กำหนดได้
-
รองรับเทคโนโลยี Ajax ทำให้สามารถทำงานแบบลากแล้ววางได้
-
รองรับการค้นหาอีเมลย้อนหลังได้หลายหลายตัวเลือก
-
รองรับการทำงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้โดยสมบูรณ์
-
ผู้ใช้สามารถทำการสำรองข้อมูลอีเมลด้วยตัวเองได้
-
ทำงานคู่กับ Address book ได้อย่างอัฒโนมัติ
-
สามารถส่งเมล์ตอบกลับอัตโนมัติในเวลาที่ต้องการได้ (Vacation Mail)

- ทำการบันทึกอีเมล์อัตโนมัติได้ (Auto Save Draft)
- มี Wab Caching เพื่อเข้ามาใช้งาน ทำให้ระบบทำงานได้เร็วขึ้น

 

Collaboration Task Information Management

- บันทึกงานที่ได้รับมอบหมาย และติดตามงานได้
-
แสดงสถานะของงานในลักษณะตารางนัดหมาย
-
สามารถจำแนกประเภทของงานตามรูปแบบตารางนัดหมายองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
iDOC : ระบบจัดการเอกสาร
ระบบจัดการเอกสาร คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเก็บและค้นหาเอกสารที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นภาพหรือไฟล์รูปแบบอื่นที่สามารถนำเสนอได้ ระบบนี้มักจะถูกมองว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งของระบบ Enterprise Content Management (ECM) และมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ Digital Asset Management และ Document Imaging โดยความสามารถพื้นฐานของระบบต้องมีเรื่องของ ขนาดและการจัดการกับแหล่งบันทึกข้อมูล (Storage) เรื่องของการจัดการเวอร์ชันของเอกสาร ระบบจัดการข้อมูลที่ใช้อธิบายเพิ่มเติม (Metadata) เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้และค้นหาเอกสาร และเรื่องสำคัญอย่างความปลอดภัยของเอกสาร

โดย... ดนุพล สยามวาลา

SIMPLI NAS
SIMPLI NAS ระบบเก็บบันทึกข้อมูลรูปทรงขนาด 2U ที่รองรับการเลือกใช้ฮาร์ดดิสก์ระดับเอนเตอร์ไพร์สได้มากถึง 12 ตัว และสามารถเลือกได้ว่าจะใช้แบบ Serial Attached SCSI (SAS) หรือ high-capacity Serial ATA (SATA) HDDs นอกจากนี้ยังมีพอร์ตความเร็วระดับ Gbสำหรับการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คที่ออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นเลือกได้ระหว่าง 2 พอร์ตหรือ 4 พอร์ต

โดย... ดนุพล สยามวาลา