ข้อมูลองค์ความรู้โดย
อาภาพร หัทยาสมบูรณ์
ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

อุตสาหกรรมอาหารและเคมี

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Enterprise Back Office
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   ERP
  ลงข้อมูลเมื่อ 14:12:27 29/06/2010
  Page View (2973) แบ่งปัน

โซลูชั่นนี้ เหมาะสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรม ดังนี้
-> อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ไวน์ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผักผลไม้กระป๋อง ผลิตภัณฑ์แยม ซอสปรุงรส ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุง ผลิตภัณฑ์น้ำมันปรุงอาหาร
-> อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ เช่น แชมพู สบู่เหลว ( Cosmetic Accessories & Products ) , ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร , Spa Products
-> อุตสาหกรรมยา เช่น ผลิตภัณฑ์ยาน้ำ
-> อุตสาหกรรมสารเคมี เช่น สี , กาว

ด้วยระบบการผลิต FORMULA MRP Food&Chemical เพื่อการวางแผนวัสดุและวางแผนการผลิต
( Material Requirement Planning : MRP Master Production Scheduling : MPS)
รองรับการทำงานสำหรับ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม , อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์ อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมสารเคมี โดยเฉพาะ

FORMULA MRP Food&Chemical ทำงานร่วมกับ ระบบบัญชีการเงินคุณภาพสูง Forma และ Formula เพื่อให้เป็นระบบบริหารจัดการขององค์กรอย่างเต็มรูปแบบ รองรับการทำงานที่ต่างสถานที่ เช่น สำนักงาน (ฝ่ายขาย / บัญชี) อยู่ในเมืองเพื่อสะดวกต่อการติดต่อลูกค้า , ฝ่ายผลิต อยู่โรงงานแถบชานเมือง รวมถึงการมี multi Warehouse , Depot เป็นต้น

FORMULA MRP Food&Chemical มีฟังก์ชั่นการทำงาน ครอบคลุมตั้งแต่ การขาย การควบคุมสินค้าคงคลัง การผลิต การควบคุมคุณภาพ การซื้อวัตถุดิบ การวางแผนการผลิต และ CRM โดยมีฟังก์ชั่นเฉพาะอุตสาหกรรม ที่สำคัญดังนี้

-> ฟังก์ชั่นบริหารจัดการส่วนประกอบ ส่วนผสม หรือ สูตรการผลิต ( Receipt Management )

-> ฟังก์ชั่นตรวจย้อนกลับของสินค้า ( lot Traceability) แต่ละ Lot ว่ามาจาก Supplier รายใด วัตถุดิบ Lot ใด รับของเข้ามาเมื่อไหร่

-> รองรับ Rule of origin

-> ฟังก์ชั่นการควบคุมคุณภาพ ( Quality Control )

-> ฟังก์ชั่นการวางแผนการผลิต ( Master Production Scheduling ) 2 ขั้นตอน ได้แก่ วางแผนการผลิต และ วางแผนการบรรจุ

FORMULA MRP Food&Chemical ช่วยให้คุณ ….

-> เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของลูกค้า โดย ลูกค้าทราบราคาที่ขายได้ ได้ทันที ( Dynamic Price ) ทราบกำลังการผลิตได้ทันที ใช้ในการตัดสินใจในด้านต่างๆ เพื่อรับคำสั่งซื้อ

-> ลดความเสี่ยงด้วย ระบบตรวจสอบย้อนกลับในกรณีที่พบความผิดปกติ
ของผลิตภัณฑ์ ก่อนออกสู่ตลาด

-> เพิ่มความสามารถในการทำกำไร จากการควบคุมวัตถุดิบให้ต่ำที่สุด การควบคุมสินค้าคงคลัง ลดความสูญเสียเรื่องวัตถุดิบและสินค้าหมดอายุ

-> สามารถปรับปรุงระบบงานได้อย่างต่อเนื่อง จากการเก็บข้อมูล
ลงระบบฐานข้อมูล สามารถนำข้อมูลในด้านต่างๆ
มาวิเคราะห์และปรับปรุงขบวนการให้ดีขึ้นได้ และความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย 

 ดาวโหลดไฟล์แนบ :
องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รู้จัก MPS
Difference between MRP vs MPS Explain the difference between MRP & MPS. Though both components gives you the requirement list, what we gain out of MPS run rather than running MRP. What is the main idea behind this? The following might help in explaining the difference between MPS and its counter part MRP.

โดย... อาภาพร หัทยาสมบูรณ์

BOQ
FORMULA BOQ และ FORMA BOQ เหมาะสำหรับธุรกิจก่อสร้าง งานรับเหมา งานจ้างทำทั้งสินค้าและบริการ รับออกแบบ ตกแต่ง รับต่อเติมปรับปรุง รับติดตั้งงานระบบต่างๆ เช่น งานไฟฟ้า งานประปา โทรศัพท์ เป็นต้น รองรับการให้บริการแบบรวมค่าของหรือสินค้าและค่าแรง งานประเภทบริการต่างๆ ที่ต้องแยก JOB หรืองานขายสินค้าแบบต้องสั่งทำเฉพาะ

โดย... อาภาพร หัทยาสมบูรณ์