ข้อมูลองค์ความรู้โดย
นายนพพร ศรีสมโภชส์
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

โปรแกรมบริการจัดการงานบำรุงรักษา บทที่ 3 ภาคแรก

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Data Management & Analysis
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Knowledge Management
  ลงข้อมูลเมื่อ 12:14:03 29/03/2011
  Page View (2937) แบ่งปัน

บทที่ 3

การกำหนดรหัสและสร้างข้อมูลมาตรฐานของโปรแกรม e-Maintenance lite

บทนี้จะกล่าวถึงการกำหนดและสร้างฐานข้อมูล? เกี่ยวกับข้อมูลมาตรฐานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการบันทึกข้อมูล? และการประมวลผลเพื่อออกรายงานของโปรแกรม? โดยการจัดทำฐานข้อมูลดังกล่าวหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องมีการประชุมและกำหนดการสร้างรหัสต่างๆ ขององค์กรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน? ซึ่งโปรแกรมได้กำหนดรหัสมาตรฐานเบื้องต้นที่จำเป็นไว้ให้ส่วนหนึ่ง

?

การกำหนดกลุ่มรหัสมาตรฐาน

เพื่อเป็นการป้องกันการสร้างข้อมูลซ้ำซ้อน? โปรแกรมจึงกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานเมนูนี้ได้เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น?? โดยผู้ใช้เรียกผ่าน? เมนเมนู? ผู้ดูแลระบบ / กำหนดกลุ่มรหัสมาตรฐาน? โปรแกรมแสดงดังภาพที่ 3/1

ใช้ในการบันทึกข้อมูลการกำหนด? กลุ่มรหัสมาตรฐานต่างๆ? ที่จะใช้ในการทำรายการกับโปรแกรมในส่วนของเมนูฟังก์ชันทั้งหมดของระบบงานภายในองค์กร? โดยจะเก็บรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1. รหัสกลุ่มข้อมูลหลัก

2. ชื่อกลุ่มข้อมูลหลัก? เช่น

????? - ประเภทสินทรัพย์

????? - กลุ่มคำนำหน้าชื่อ??

????? - ประเภทงานซ่อม/บำรุงรักษา

3. รหัสข้อมูลที่กำหนด

4. ชื่อข้อมูลที่กำหนด? เช่น

????? - MACHI? : เครื่องจักร,? EQUIP? : อุปกรณ์,? ARTIC? : ครุภัณฑ์? เป็นต้น

????? - เครื่องบรรจุเสีย,? หัวบรรจุขัดข้อง,? Sensor ไม่ทำงาน? เป็นต้น

????? - นาย, นาง, นางสาว,? บริษัท, ห้างหุ้นส่วน?? เป็นต้น

????? - เครื่องปรับอากาศ,? อิเล็กทรอนิกส์,? เครื่องกล,? ไฟฟ้า? เป็นต้น

ขั้นตอนและวิธีการใช้?

1. คลิกปุ่มเพิ่มข้อมูลโปรแกรมจะกำหนดรหัสกลุ่มข้อมูลเป็น ?NEW? หากผู้ใช้โปรแกรมต้องการ

กำหนดรหัสด้วยตัวเองก็สามารถทำได้โดยการแก้ไขเป็น รหัสที่ผู้ดูแลระบบต้องการ? (ในหัวข้อนี้แนะนำให้ผู้ดูแลระบบกำหนดรหัสขึ้นมาเอง? โดยต้องไม่ซ้ำกับรหัสกลุ่มข้อมูลที่กำหนดไว้เดิมด้วย)? หากไม่มีการแก้ไข โปรแกรมจะกำหนดรหัสให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการบันทึกข้อมูลด้วยการกด F10 หรือคลิกปุ่มบันทึก? ????

2. บันทึกชื่อกลุ่มข้อมูลหลัก?? การบันทึกข้อมูลเป็นกลุ่มนี้ เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้ในอนาคต

3. บันทึกรหัสข้อมูลที่ต้องการกำหนด? โดยการคลิกปุ่ม ที่เครื่องมือช่วยในการบันทึกข้อมูลรายการด้านล่าง??

4. บันทึกชื่อข้อมูลที่ต้องการกำหนด รหัสข้อมูลและชื่อข้อมูลที่บันทึกนั้นให้ผู้ดูแลระบบเป็นผู้กำหนดเองเท่านั้น โปรแกรมจะไม่กำหนดรหัสให้แบบอัตโนมัติเหมือนกับการทำงานในเมนูฟังก์ชันอื่นๆ??

5. หากในกลุ่มรหัสหลัก? มีรายการรหัสข้อมูลหลายค่าที่ต้องบันทึก? ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มรหัสข้อมูลต่อไปได้?

โดยการทำตามขั้นตอนที่? 3 ? 4?

6. คลิกปุ่มบันทึกข้อมูล?? ผู้ดูแลระบบสามารถสั่งพิมพ์ออกรายงานได้? ตัวอย่างรายงานดังภาพที่ 3/2

7. หากในอนาคตมีการเพิ่มรหัสข้อมูลในแต่ละกลุ่มรหัสหลัก? ผู้ดูแลระบบก็สามารถเข้ามาเพิ่มได้โดยการทำตาม

ขั้นตอนที่? 3 - 6

?

หน่วยงาน

เมนูนี้จะใช้ในการบันทึกข้อมูลหน่วยงาน? ซึ่งสามารถจัดกลุ่มของหน่วยงานในลักษณะ? หน่วยงานหลัก? และหน่วยงานย่อยได้? โดยผู้ใช้เรียกผ่าน? เมนเมนู? กำหนดข้อมูลเริ่มต้น / หน่วยงาน Department? โปรแกรมแสดงรายละเอียดดังภาพที่ 3/3

หน้าจอการบันทึกข้อมูลการกำหนดรหัส ? ชื่อหน่วยงาน แบ่งการใช้งานเป็น 4 ?ส่วน? ในการกำหนดเงื่อนไขเพื่อค้นหาข้อมูลสามารถทำได้? โดยการพิมพ์ส่วนใดส่วนหนึ่งของคำที่ต้องการค้นหาในช่องชื่อหน่วยงาน? หรือการกำหนดรหัสหน่วยงานโดยการกดที่ปุ่ม Lookup Dropdown? เลือกหน่วยงานที่ต้องการ ดังภาพที่ 3/4องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
โปรแกรมบริการจัดการงานบำรุงรักษา บทที่ 1
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โดย... นายนพพร ศรีสมโภชส์

โปรแกรมบริการจัดการงานบำรุงรักษา บทที่ 2
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โดย... นายนพพร ศรีสมโภชส์

โปรแกรมบริการจัดการงานบำรุงรักษา บทที่ 3 ภาคสอง
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โดย... นายนพพร ศรีสมโภชส์

กลไกรักษาความปลอดภัยในมาตรฐาน IEEE 802.11
มาตรฐาน IEEE 802.11 ได้กำหนดให้มีทางเลือกสำหรับสร้างความปลอดภัยให้กับเครือข่าย LAN แบบไร้สาย

โดย... นายนพพร ศรีสมโภชส์

โปรแกรมบริการจัดการงานบำรุงรักษา บทที่ 5
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โดย... นายนพพร ศรีสมโภชส์