ข้อมูลองค์ความรู้โดย
กัณฑิมา ชุมแก้ว
ตำแหน่ง IT

ความสำคัญของการวัด (Measurement) ในการบริหารทรัพยาการบุคคล

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Human Resources
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Testing & Evaluation
  ลงข้อมูลเมื่อ 10:50:08 19/03/2011
  Page View (3244) แบ่งปัน

  If you cannot measure , you cannot manage เป็นประโยคยอดฮิต ที่แสดงถึงความจำเป็น ของการวัดสิ่งต่างๆ ที่เราต้องการบริหารจัดการ เพราะหากเราไม่ทราบว่า สิ่งที่เราจะบริหารจัดการนั้น มีลักษณะเป็นอย่างไร ก็อาจทำให้การบริหาร ไม่ตรงประเด็นและสูญเปล่า หรือไม่สามารถบริหาร จัดการได้

ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เราใช้เรื่องของการวัด ในแทบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวัดเพื่อ คัดเลือกพนักงานใหม่ , การวัดเพื่อพัฒนาพนักงาน , การวัดเพื่อประเมินผลงาน หรือแม่กระทั่ง การวัดเพื่อเลิกจ้างพนักงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่า การวัดจะแทรก อยู่ในแทบทุกส่วนของการบริหารทรัพยากรบุคคล และเป็นการวัดที่ค่อนข้าง จะเป็นนามธรรมนั่นคือเป็น การวัดพฤติกรรม ความรู้ ทักษะความสามารถของคน

เมื่อเราเห็นแล้วว่าการวัด สำคัญเพียงไร คำถามต่อมาก็คือ " เครื่องมือในการวัด " ที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน เราใช้เครื่องมืออะไรในการวัด เครื่องมือที่เราใช้มีความถูกต้องแค่ไหน เชื่อถือได้แค่ไหน ทั้งนี้เพราะหากเครื่องมือวัดที่เราใช้มีความผิดเพี้ยน ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะผิดเพี้ยน ซึ่งเมื่อเรานำข้อมูลผลลัพธ์ ดังกล่าวมาใช้งานก็จะผิดเพี้ยนเช่นกัน สำหรับเครื่องมือวัดต่างๆ ที่เราคุ้นเคยเช่น แบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อการสรรหา แบบประเมินผลการฝึกอบรม แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินศักยภาพบุคคล เป็นต้น

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาองค์กรต่างๆ มีแนวโน้มในการใช้เครื่องมือวัดที่ยัง ไม่มีมาตรฐานมากนัก และมักจะใช้ความรู้สึกของผู้ประเมิน เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวัดในขั้นตอนการประเมิน ผลงานซึ่งขั้นตอนดังกล่าวส่งผลกระทบ ต่อขวัญและกำลังใจของพนักงานอย่างรุนแรง แต่หลายองค์กรก็ไม่มีการพัฒนา เครื่องมือวัดใดๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือไม่มีความรู้ในการพัฒนา และจำต้องทนใช้เครื่องมือนั้นๆ ต่อไปไปโดยไม่สามารถหาทางออกที่ดีกว่าให้องค์กรได้

เครื่องมือวัดต่างๆ ที่มีคุณภาพจึงน่าจะเป็นอีกคำตอบ หนึ่งที่วงการ HR ของเมืองไทยพยายามมองหา เพื่อให้งาน HR สามารถแปลงค่าออกมา เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ สำหรับเครื่องมือที่กำลังเป็นที่นิยมและได้ผลเป็น อย่างมากในปัจจุบันที่ผู้เขียนอยากจะแนะนำคือ การใช้ BSC&KPI เพื่อวัดผลการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ และการบรรลุผลงานของพนักงาน สำหรับเครื่องมืออีกชุดหนึ่งที่คุ้มค่ามาก เนื่องจากวัดครั้งเดียวแล้วนำผลไปใช้ได้ หลายอย่างนั่นคือเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรม บุคลากรที่มีชื่อว่า Extended DISC ซึ่งเป็นเครื่องมือที่กำลังได้รับความนิยมจากองค์กรต่างๆ ใน 35 ประเทศทั่วโลก รวมถึงบริษัทชั้นนำของไทยเช่น Shin Corporation , AIS , ธนาคารกสิกรไทย และที่สำคัญถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องมือ ที่นำเข้าจากต่างประเทศ แต่ค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงมากนักและคุ้มค่า มากหากเทียบกับสิ่งที่ได้สำหรับการพัฒนา องค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วงการ HR บ้านเรามักจะพูดกันอยู่ตลอดเวลาว่า HR ต้องเป็น Strategic partner กับผู้บริหารขององค์กร แต่ตราบใดที่ผู้บริหาร HR ไม่สามารถวัดได้ว่าทรัพยากร บุคคลขององค์กรที่มีอยู่นั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร พร้อมแค่ไหน หรือมีอะไรเด่นที่เป็นปัจจัยสำคัญ ต่อการขับเคลื่อนกลยุทธขององค์กร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็ไม่สามารถ แสดงบทบาทที่ต้องการได้ เนื่องจาก If you can not measure , you can not manage และสุดท้ายก็เป็นได้แค่ผู้เชี่ยวชาญ งานธุรการหรือแม่บ้าน ประจำองค์กรต่อไป เหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา

ขอขอบคุณ http://human-today.tripod.comองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
การบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์การ

ความสำคัญของการบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์การ ว่าแม้การบริหารงานเพื่อให้ความสนใจกับทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่สามารถทำให้องค์การอยู่รอด อยู่ได้นานก็คือ “มนุษย์ในองค์การ”


โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

ประวัติความเป็นมาของ Keyboard
หากพูดถึงแป้นพิมพ์ หรือ คีย์บอร์ด ทุกวันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะมันเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ติดมากับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเลยก็ว่าได้ และแน่นอนว่า ทุกคนคงคุ้นชินกับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ดี จนอาจมองข้ามไปด้วยซ้ำ วันนี้ ITeXcite.com จึงขอมาเล่าสู่กันฟัง เกี่ยวกับความหมาย ประวัติความเป็นมา และรุ่นต่างๆ ของแป้นพิมพ์อักขระนี้กันครับ

โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

Visual Basic Tutorial -- การฝึกอบรม VB Online -- เรียนรู้ Visual Basic

Visual Basic (VB) เป็นโปรแกรมภาษาที่เหมาะสำหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ทันสมัยระดับมืออาชีพสำหรับ Microsoft Windows มันทำให้การใช้อินเตอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิกสำหรับการสร้างและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพแข็งแกร่ง Graphical User Interface


โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

ความต้องการและความจำเป็นในการฝึกอบรม

ภารกิจ ที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง ของนักบริหารทรัพยากรบุคคล ก็คือการพัฒนาพนักงาน ไม่ว่าจะ เป็นพนักงานใหม่ พนักงานเก่า ก็ต้องมีการพัฒนากัน อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนา พนักงานก็ คือ การฝึกอบรมนั่นเอง


โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

ทำไมต้อง Social CRM

สำหรับนักการตลาดสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ อย่าง Social Media คงจะต้องได้ยินคำว่า Social CRM เป็นแน่ และก็เชื่อว่าครั้งแรกที่ได้ยินคำนี้ คุณจะต้องนึกว่ามันต่างอย่างไรกับ CRM หรือการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ที่เคยรู้จัก หรือมันเป็นการเล่นคำของสื่อ Social Media หรือ CRM เป็นแน่


โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

กลวิธีจัดการพนักงาน 4 ประเภทในองค์กร
กลวิธีจัดการพนักงาน 4 ประเภทในองค์กร บริษัทที่มีการปฏิบัติงานมานานๆ ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานมาสักระยะหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น การใช้เครื่องมือ competency และ BSC มาพอสมควร ซึ่งเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ สามารถนำมาแปลผล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารคนได้ว่า คนในองค์การของเรา มีศักยภาพและสามารถเติบโตได้ในอนาคตหรือไม่ และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่มีความรู้และความสามารถได้มีโอกาสได้เติบโตเร็วกว่าพนักงานที่มีศักยภาพต่ำกว่า นอกจากนั้นแล้วยังมีส่วนกระตุ้นให้กับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานระดับปานกลางให้เกิดความพยายามที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ทัดเทียมเหมือนกับพนักงานที่มีศักยภาพสูงอีกด้วย ซึ่งผู้เขียนอยากจะนำเสนอการใช้เครื่องมือดังกล่าว มาทำให้เกิดผลดีต่อองค์การอย่างไร และสามารถแยกพนักงานที่มีศักยภาพสูง และพนักงานที่มีศักยภาพต่ำ เพื่อจะได้วิเคราะห์คนในองค์การได้ถูกต้องว่า คนที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน สามารถที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจได้หรือไม่

โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

เร่งสปีดให้ Windows 7 boot เร็วยิ่งขึ้น
แม้ว่า Windows 7 ที่เราใช้กันจะสามารถบูตเครื่องได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้ว แต่ท่านผู้อ่านเชื่อหรือไม่ว่า หากเราใช้โพรเซสเซอร์ที่มีหลายคอร์ (multi-core) เรายังสามารถเพิ่มความเร็วให้กับการบูตได้อีก ทั้งนี้ เนื่องจากค่าต้นนั้น Windows 7 จะใช้คอร์เพียง 1 คอร์ในการบูต แต่เราสามารถปรับจำนวนคอร์ที่ใช้

โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology, IT) หมายถึงเทคโนโลยีในการประมวลผลสารสนเทศ (คำว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว) ซึ่งก็คือเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ถูกนำมาใช้ในการจัดการข้อมูล (ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล) เช่น การจัดเก็บข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การแสดงผลข้อมูล เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การจัดการข้อมูล เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และง่ายดายยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาและความก้าวหน้าต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา

โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

เทคนิคการวาง ตัวเมื่อเริ่มเข้าทำงานใหม่
ความสำเร็จในการทำงานนั้น นอกจากความสามารถในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนแล้ว การอยู่ร่วมกับผู้อื่นก็เป็นอีก ประเด็นหนึ่งที่ไม่อาจละเลย แม้เราจะทำงานเก่งเพียงใด แต่ถ้าเราเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ เกิดความขัดแย้งกันตลอด งานที่ทำร่วมกันก็ไม่อาจบรรลุเป้าหมายด้วยดี เราจึงมีเทคนิคดี ๆ ในการวางตัวเพื่อลดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานมาฝากกันค่ะ

โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน
การสมัครงานเหมือนกับการไปเสนอขายสินค้าซึ่งจำเป็นจะต้องเตรียมตัวให้ดี และการเตรียมตัวก่อนสมัครงานเป็นสิ่งจำเป็น จะต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนจบ การศึกษา ซึ่งในแต่ละปี แต่ละสถาบันจะมีผู้จบการศึกษาทั่วประเทศ รวมกันแล้วประมาณแสน ๆ คน และรวมกับผู้ที่ตกค้างจากปีก่อน ๆ ที่ยังไม่ได้งานทำมี อีกมาก และความเชื่อที่ว่าเรียนเก่งหรือเรียนดีแล้วจะหางานง่ายนั้นอาจจะไม่เป็นจริงเสมอไป

โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว