ข้อมูลองค์ความรู้โดย
นายปิยพงษ์ ไวถนอมทรัพย์
ตำแหน่ง ไอที

การใช้งานเครื่องมือ กล้องและ Render ภาพจากกล้อง

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Data Management & Analysis
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Render Farms
  ลงข้อมูลเมื่อ 11:41:47 18/03/2011
  Page View (2178) แบ่งปัน

       การใช้งานเครื่องมือ กล้องและ Render ภาพจากกล้อง

       1.ไปที่ command panel เลือกที่รูปกล้อง VDO ดังรูป

       อธิบายรูป

       หมายเลขที่ 1 คือการสร้างกล้อง แบบ กำหนด จุดกึ่งกลางที่เราสามารถ Focus ได้

        หมายเลขที่ 2 คือการสร้างกล้อง แบบ ไม่กำหนด จุดกึ่งกลาง

       2.ลองสร้าง กล้อง จาก Target จะได้ผลดังรูป

       3.คราวนี้ เรามาลองหัดใช้งานดู ดาวน์โหลดไฟล์ต้นแบบ ที่นี่ แล้วนำมาแตกไฟล์ดู เปิดไฟล์ 3dmax จะได้ ถ้าไม่ใช้เครื่อง มอกล้องเราจะไม่สามารถ Render มาเฉพาะ รูป แจกันดอกไม่ได้ ดังนี้ไปที่ Command Panel แล้วเลือก สร้างกล้อง แบบ Target ดังรูป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: http://www.webthaidd.comองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
CRM PRM Data Warehouse กับ Data Mining ต่างกันอย่างไร?
CRM PRM Data Warehouse กับ Data Mining ต่างกันอย่างไร? เป็นสิ่งที่น่าจะศึกษาและเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง

โดย... นายปิยพงษ์ ไวถนอมทรัพย์

โปรแกรมจัดการข้อมูล (Data Management Software)
แนะนำโปรแกรมจัดการข้อมูล (Data Management Software) โดย นางญาณวรรณ สินธุภิญโญ และนางสาวสุภิญญา ศรีทองกุล

โดย... นายปิยพงษ์ ไวถนอมทรัพย์

การพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Building a Data Warehouse)
การพัฒนาระบบคลังข้อมูลที่มีความจำเป็นในองค์กร

โดย... นายปิยพงษ์ ไวถนอมทรัพย์