ข้อมูลองค์ความรู้โดย
นายไปรเมศร์ โสพจน์
ตำแหน่ง IT

บุกตลาดแรงงานด้วย Employment Branding

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Human Resources
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Employment
  ลงข้อมูลเมื่อ 10:59:21 18/03/2011
  Page View (2357) แบ่งปัน

       ใครๆ ก็ทราบดีว่าปัจจุบันนี้การมี พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และ มีประสบการณ์ เป็นสุดยอดปรารถนาของ องค์กรทั้งหลาย ที่ต้องเร่งรัดพัฒนาตนเอง ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) กับคู่แข่ง คนอื่นๆ ได้ แล้วก็เป็นอย่างที่ทราบๆ กัน คือ คนดีนั้นหายาก แล้วก็รักษาไว้ได้ยาก เช่นกัน ซึ่งเรื่องของการสรรหาพนักงานที่เป็น Top Talent หรือสุดยอดฝีมือนี้ถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญของแผนก HR ที่จะต้องคิดค้นกรรมวิธีที่จะสรรหาและคว้าตัวสุดยอดฝีมือนั้นๆ มาเป็นสมบัติของบริษัทให้ได้ เท่าที่ได้คุยกับเหล่าผู้บริหาร HR ของ บริษัทใหญ่ๆ ในกรุงเทพฯ พบว่า ปัจจุบันนี้ หาคนเก่งๆ ย้าก...ยาก โดยเฉพาะตำแหน่งบริหารระดับสูงนั้นบางทีต้องใช้เวลาตั้งแต่ 2?4 เดือน หรือบางทีเป็นปีกว่าจะสรรหาคนมาลงตำแหน่งได้ ซึ่งที่ได้มาก็ใช่ว่าจะถูกใจ 100% พวกเราก็เลยมีการคุยกันว่าชาว HR จะมีวิธีใดบ้างหนอที่จะช่วยให้การสรรหา พนักงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูงขึ้น ผู้เขียนได้อ่านบทความเรื่องหนึ่งที่กล่าวถึงเรื่องการสร้าง "Employment Branding" ที่หมายถึงการสร้างแบรนด์ของบริษัทนายจ้าง ว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ HR สมัยใหม่ ที่ใช้ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจ้างงาน โดย Jane Paradiso ผู้อำนวยการด้านการวางแผนกำลังคนแห่งบริษัท Watson Wyatt ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้กล่าวไว้ในเรื่องของ Employment Branding ว่า ปัจจุบันนี้บรรดานายจ้างทั้งหลายต่างให้ความสนใจกับการโฆษณา "ยี่ห้อ" หรือ "แบรนด์" ของบริษัทตนเองควบคู่ไปกับแบรนด์ของสินค้าและบริการมากขึ้น ทั้งนี้สังเกตมาตามหน้าหนังสือพิมพ์ ในนิตยสาร โฆษณาในโทรทัศน์ พบว่า ในการโฆษณาขายสินค้าและบริการนั้น แต่ละบริษัทจะไม่ได้โฆษณาเฉพาะแบรนด์ของสินค้าและบริการอย่างเดียว แต่จะพ่วงการโฆษณาแบรนด์หรือชื่อของบริษัทไปด้วย และในหลายกรณีก็เป็นการโฆษณาแบรนด์ของบริษัทอย่างเดียว โดยไม่มีการโฆษณาสินค้าและบริการแต่อย่างใด การโฆษณาแบรนด์ของบริษัทนี้ เพื่อเป็นการดึงดูดใจบุคลากรให้สนใจมาทำงานกับบริษัทนั่นเอง Joyce Gioia ประธานของ Herman Group ซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาแห่งหนึ่ง ในรัฐนอร์ธแคโรไลนา เชื่อว่าการสร้างแบรนด์ของนายจ้างนี้ จะกลายเป็นกิจกรรมที่จำเป็นของบริษัททั้งหลายในการว่าจ้างงานและ รักษาพนักงาน (Hiring and retaining employers) ในเร็วๆ นี้ การกำหนดแบรนด์ (Defining Brands) สำหรับชาว HR ที่ไม่ค่อยชินหูกับศัพท์แสงและหลักการทางด้านการตลาด เรามาทำความเข้าใจกันให้ลึกซึ้งอีกสักหน่อยเกี่ยวกับการให้คำนิยามของคำว่า Employment Brand กันดีกว่า

       1. Employment Branding คือ กิจกรรมส่วนที่ขยายออกมาจากการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ยกตัวอย่างเช่น ในสมัยก่อนนั้นผู้ผลิตจะมุ่งขายแบรนด์ของสินค้าเป็นสำคัญ กล่าวคือ มีสบู่ตรานกพิราบ ผักกาดดองกระป๋องตรานกแก้ว เป็นต้น โดยการโฆษณาจะเน้นให้ลูกค้าจำยี่ห้อของสินค้า โดยไม่จำเป็นจะต้องจำชื่อของบริษัทผู้ผลิต แต่ก็มีสินค้าบางตัวเหมือนกันที่ใช้ชื่อของบริษัทเป็นยี่ห้อของสินค้าด้วย เช่น สบู่เด็กของจอห์นสัน ที่ผลิตโดย บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (J&J) ถือว่าเป็นกำไรของบริษัทที่เมื่อโฆษณาแล้วลูกค้าจำได้ทั้งตัวสินค้าและบริษัทผู้ผลิต ปัจจุบันนี้เราจะเห็นบริษัทใหญ่ๆ ในบ้านเราลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ โดยเป็นการนำเสนอภาพลักษณ์และปณิธานของบริษัทโดดๆ และไม่มีการโฆษณาสินค้ามากขึ้น เท่าที่ผู้เขียนจำได้ว่าเคยเห็นผ่านสายตาก็มี ปตท. กลุ่มปูนฯ ซึ่งจะกล่าวถึงปณิธานในการทำธุรกิจว่ามุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อม การเน้นคุณภาพของสินค้าและบริการ เป็นต้น ผู้เขียนมีความเห็นว่าเป็นการนำเสนอแบรนด์ของบริษัทที่น่าจะมีผลกระทบต่อการรับรู้ของสาธารณชน เพื่อให้สาธารณชนเข้าถึงปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และอาจมีอิทธิพลไปถึงการสร้างความนิยม ศรัทธาของสาธารณชน และ ต่อเยาวชนให้เกิดความรู้สึกที่ดีและอาจอยากทำงานกับบริษัทเมื่อพวกเขาจบการศึกษาแล้วก็เป็นไปได้ นี่คือความเข้าใจของผู้เขียน

ข้อมูลจาก lionjob.com

องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ในการบริหารทรัพยาการมนุษย์จะต้องมีการวางแผนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อความเจริญก้าวหน้าของกิจการ และที่สำคัญจะต้องรู้ถึงความต้องการของทรัพยากรให้มากที่สุด

โดย... นายไปรเมศร์ โสพจน์

แนวคิดการบริหารในการว่าจ้างพนักงาน สิ่งสำคัญที่มักจะถูกมองข้าม
ในช่วงที่เศรษฐกิจดี ปรากฎการณ์อย่างหนึ่งที่เรามักจะพบในบริษัททั่วๆ ไปก็คือการว่าจ้างพนักงานใหม่กันขนานใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ้างในระดับกว้างที่ไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง อย่างไรก็ดีในปัจจุบันแนวโน้มการว่าจ้างพนักงานใหม่ๆ ก็มีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป

โดย... นายไปรเมศร์ โสพจน์

ปรับพฤติกรรมด้วยสภาพแวดล้อมด้าน HR หัวใจมาร์เก็ตติ้ง :
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเราได้จริงๆ สภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่เพียงแค่ตัวอาคารบ้านเรือน เฟอรนิเจอร์ อุปกรณ์ต่างๆ เท่านั้น ยังรวมไปถึงบรรยากาศ รูป รส กลิ่น เสียง อะไรต่ออะไรที่เป็นผัสสะ (หมายถึง สัมผัส การกระทบ การแตะต้องที่ให้เกิดความรู้สึก)

โดย... นายไปรเมศร์ โสพจน์