ข้อมูลองค์ความรู้โดย
จักรี บุณยนฤธี
ตำแหน่ง ไอที

มก.คิดระบบวิเคราะห์ผู้ช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคฝ่าเท้า

ประเภททางด้าน IT หลัก :   IT Management & Trends
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Emerging Technologies
  ลงข้อมูลเมื่อ 10:05:06 11/03/2011
  Page View (2623) แบ่งปัน

       นายยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์ และ นางสาวณัฐกานต์ ลิขิตผลจรูญ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประดิษฐ์ คิดค้น ?ระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้าเพื่อการวินิจฉัยโรค? Foot analysis system for diagnosis สำหรับเป็นผู้ช่วยแพทย์ทำหน้าที่วินิจฉัยโรคจากรูปภาพของฝ่าเท้า

       งานวิจัยดังกล่าวมีอาจารย์ไพรัช สร้อยทอง อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นที่ปรึกษาโครงงานวิจัย ซึ่งโครงงานชิ้นนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (The Thirteenth Nation Software Contest : NSC 2011)ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง 1 ? 3 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร

       โครงงานวิจัยนี้ทำการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่แพทย์ผู้รักษาในการตรวจสอบโรคทางเท้า ในบุคคลที่มีเท้าผิดปกติ โดยเฉพาะโรคเท้าแบนที่ส่งผลกระทบต่ออาการทางเท้า เช่น โรครองช้ำ โรคตาปลา โรคเท้าพอง โรคเท้าปุก และอาการเจ็บเอ็นร้อยหวาย

       ผู้จัดทำโครงงานได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม คือ กล้องเว็บแคมในการใช้งานเครื่องโพโดสโคปที่ใช้ในการวิเคราะห์วินิจฉัยลักษณะฝ่าเท้าของผู้ป่วย (เครื่องโพโดสโคป คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการส่องเท้าทำด้วยกระจกนิรภัยมีลักษณะเป็นกระจกใส โดยให้ผู้ป่วยขึ้นไปยืนบนกระจกใส เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของเท้าและมีกระจกเงาที่สามารถปรับมุมมองอยู่ด้านล่าง) และระบบการไหลเวียนโลหิตบริเวณฝ่าเท้า

       ระบบฯดังกล่าวจะเป็นผู้ช่วยแพทย์ในด้านตรวจรักษาโรคและอาการของผู้ป่วยสะดวกยิ่งขึ้น โดยใช้แนวคิดจากเครื่องโพโดสโคป ที่ไม่สามารถประเมินผลการไหลเวียนของโลหิตด้วยตาเปล่าได้เป็นระดับจึงทำให้การรักษาอาการเท้าแบนไม่มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร

       โครงงานชิ้นนี้มีการพัฒนาโครงงาน 2 ส่วน คือ ส่วนแรกจะเป็นด้านการพัฒนาเครื่องโพโดสโคปให้สามารถดูภาพฝ่าเท้าได้จากจอแสดงผล และสามารถนำภาพฝ่าเท้าที่ได้ไปประเมินผล ส่วนที่สองจะเป็นการพัฒนาทางด้านโปรแกรมประยุกต์ ให้สามารถตอบประเมินอาการผิดปกติของเท้าโดยวัดอัตราส่วนของฝ่าเท้า เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของรูปเท้า ประเมินการไหลเวียนของโลหิตจากภาพทั้งก่อนและหลังการใส่อุปกรณ์เสริมอุ้งฝ่าเท้าให้แสดงผลเป็นระดับตามเกณฑ์ที่อ้างอิงไว้ได้ เก็บข้อมูลการรักษาและนำมาประกอบการวินิจฉัยโรคและการติดตามผลในการรักษาผู้ป่วยของแพทย์ผู้รักษา

       จุดมุ่งหมายของการพัฒนาโครงการนี้ คือ สามารถอำนวยความสะดวกในการวินิจฉัยโรคและการชี้แจงอาการของแพทย์ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพิ่มความสามารถในการชี้แจงให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงอาการและลักษณะของโรคได้ง่ายขึ้น สามารถลดต้นทุนในการสั่งซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจรักษาโรคจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงกว่าการผลิตเอง

       นอกจากนี้ระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้าผู้ช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคยังสามารถตรวจสอบการไหลเวียนของโลหิตบริเวณฝ่าเท้า ตรวจสอบความสัมพันธ์การลงน้ำหนักเท้าและสีของฝ่าเท้า และสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสีของฝ่าเท้าหลังจากการใช้อุปกรณ์เสริมฝ่าเท้าแล้ว เมื่อการพัฒนาโครงการสิ้นสุด สามารถนำระบบนี้ไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคทางเท้าได้ แพทย์ผู้ทำการรักษาสามารถประเมินการรักษาได้แม่นยำมากขึ้น ทราบความน่าเชื่อถือของการวัดรอยพิมพ์ฝ่าเท้าจากภาพถ่ายแบบดิจิตอลผ่านเครื่องโพโดสโคปในกรณีผู้ตรวจและวัดกระทำ ณ เวลาที่แตกต่างกัน และที่สำคัญ คือ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ที่มีราคาแพงจากต่างประเทศอีกด้วย

ข้อมูลจาก http://www.bangkokbiznews.com

องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
การโคลนนิ่งเมื่อ Hardware ต่างกันด้วย Acronis
Acronis Universal Restore การโคลนนิ่ง Windows ทั่วไปนั่นสามารถทำได้ไม่ยากแต่ถ้า Hardware ต่างกัน เช่น เมนบอร์คคนล่ะรุ่น cpu อยู่คนละตัวหรือ VGA Card คนล่ะรุ่นกันนั้น ไม่สามารถทำได้ด้วยวิธีปกติต้องติดตั้งโปรแกรมเสริมนั้น ก็คือ Universal Restore Image Workstation เพื่อช่วยในการ Clone Hardware ที่ต่างกัน

โดย... จักรี บุณยนฤธี

พัฒนาและออกแบบโครงงานจากไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ด้วยภาษาซี
การพัฒนาและการออกแบบโครงงานจากไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ด้วยภาษาซี มีวิธีการที่ไม่ยากอย่างที่คิด ลองศึกษาและค้นคว้ากัน

โดย... จักรี บุณยนฤธี

งาน CLEA : Character & Licensing Expo Asia 2010

งาน CLEA 2010 ที่สยามพารากอน จัดตั้งแต่วันที่ 3-5 ก.ย. 2553 เป็นงานแสดงสินค้าลิขสิทธ์คนไทย และตัวการ์ตูนคาแรคเตอร์ที่ออกแบบโดยคนไทย และการทำออกมาเป็นสินค้าแบบต่างๆ ที่ผ่านมาเราใช้สินค้าที่เป็นลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูน จากต่างประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่


โดย... จักรี บุณยนฤธี

วิธีทำให้ Thunderbird อ่าน e-mail จาก hotmail ได้
Mozila Thunderbird เป็นโปรแกรม Check E-mail ทำงานเหมือนกับ Outlook Express แต่ผมว่ามันเร็วกว่าใครยังไม่เคยลองใช้น่าจะลองใช้ดูนะครับ แล้ววันนี้เราจะนำเสมอวิธีการทำให้ Thunderbird เจ้านกไฟของเราสามารถ Check E-mail จาก Hotmail ได้โดยปกติ แล้ว Thunderbird สามารถ Check Mail ได้อยู่แล้วเช่น Gmail ผ่าน Potocal POP3, Imap แต่ถ้าจะ Check mail ผ่าน Hotmail ต้องติดตั้งส่วนเพิ่มเติมดังนี้

โดย... จักรี บุณยนฤธี

16 Icon ฟรี Social Networks

JUL 12THSocial Networks เป็นที่ๆคุณจะแชร์ บทความ ข่าวสาร จากเว็บของคุณไปสู่ผู้อ่านได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้


โดย... จักรี บุณยนฤธี

ทดลองใช้ Cloud(PaaS) ด้วย Openshift
PaaS คืออะไร? <<''>> Platform as a Service - PaaS คือ แพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนา SaaS ที่ให้บริการให้แก่ผู้พัฒนาเพื่อพัฒนาโดยทั่วไปแล้วแพลตฟอร์มดังกล่าวประกอบด้วยฐานข้อมูล มิดเดิลแวร์ และเครื่องมือสำหรับการพัฒนา

โดย... จักรี บุณยนฤธี

เคล็ดลับพิชิตชัยในตลาดแทบเล็ต ของ Apple IPad 2
การรอคอยของไอแพด 2 ที่ทั่วโลกจับตามอง โดยมองว่าจะมีทีเด็ดอะไรมากำราบคู่แข่ง ที่คาดว่าจะพุ่งโฟกัสของตนมาชิงชัยในสมรภูมิแทบเล็ตนี้

โดย... จักรี บุณยนฤธี

ปรแกรม FontLister โปรแกรมดู Font
ปรแกรม FontLister โปรแกรมดู Font

โดย... จักรี บุณยนฤธี

(C#) ASP.NET - Page.IsPostBack()
(C#) ASP.NET IsPostBack() เป็น Event ที่เกิดจากการ Submit Form หรือการคลิกปุ่มใด ๆ บนเว็บไซต์ที่มีการส่งค่าในรูปแบบ doPostBack() แต่จะไม่เกิดในกรณีที่เป็นการลิงค์หรือการ Redirect โดยถ้า Page นั้น ๆ เป็น Post Back จะมีค่าเป็น Tru

โดย... จักรี บุณยนฤธี

การติดตั้ง Linux CentOS Server Version 5.5
การติดตั้งลีนุกซ์ที่ง่ายสำหรับคุณ

โดย... จักรี บุณยนฤธี