ข้อมูลองค์ความรู้โดย
มานพ ยืนยงสวัสดิ์
ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

เป็นผู้นำธุรกิจด้วยแนวคิด e-Business

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Enterprise Back Office
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   ERP
  ลงข้อมูลเมื่อ 17:35:13 18/08/2010
  Page View (2725) แบ่งปัน

     การใช้แนวคิดด้านธุรกิจแบบอี-บิสิเนส จะเป็นประโยชน์ที่จับต้องได้อย่างรวด เร็ว นอกจากจะต้องดำเนินการในด้านสถานที่ การคมนาคมขนส่งแล้วด้านแอพพลิเคชั่นแบบออนไลน์ที่จะเข้ามาช่วยปรับ ปรุงกระบวนการด้านธุรกิจก็เป็นสิ่งสำคั ญเช่นกัน ในอดีตที่ผ่านมา แนวคิดและความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ สำหรับธุรกิจในบ้านเราต้องใช้เวลานับสิบปีกว่าที่จะได้เห็นเป็นรูปเป็นร่าง หรือสามารถใช้ประโยชน์ได้ จึงทำให้เราไม่สามารถที่จะไปแข่งขันกับธุรกิจในต่างประเทศได้ ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีความคล่องตัวในการดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยในต่างประเทศนั้นได้มีการนำเอาเว็บแอพพลิเคชั่นมาช่วยย่นระยะเวลาและ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ จึงทำให้สามารถเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว

     แต่กระนั้น ก็ไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะเริ่มปรับเปลี่ยนแนวทางและวิธีดำเนินการในธุรกิจต่างๆ โดยอิงแบบแผนในการทำธุรกิจแบบ อี-บิสิเนส ที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยให้เกิดความคล่องตัว โปร่งใส และประหยัดงบประมาณ ซึ่งอาจจะเริ่มจากโครงการนำร่องสักหนึ่งหรือสองโครงการ เพื่อเป็นการปรับวัฒนธรรมองค์กรและให้เวลากับบุคลากรในการปรับตัว โดยโครงการเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนกระบวนการตามแนว ทางใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีแบบออนไ ลน์

     จากนั้นแล้ว เมื่อได้มีการทดสอบการใช้งานและมีความคุ้นเคยกับกระบวนการใหม่นี้ ก็จะสามารถที่จะก้าวต่อไปสู่โครงการอื่นๆ ต่อไป โดยที่จะเห็นผลลัพธ์ จากระยะเวลาดำเนินการในโครงการใหม่ที่จะสามารถทำให้สำเร็จผลได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับโครงการอื่นๆ ในอดีต ซึ่งที่จริงแล้ว สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้เป็นมาตรฐานที่องค์กรเอกชนต่างๆ ทั่วโลกได้ยึดถือและใช้ในการดำเนินงานมาแล้ว โดยมีผลพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพอย่างมากองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
ธุรกิจของคุณก็ใช้ ERP ได้
ธุรกิจกับ ERP

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

10 เหตุผลที่ธุรกิจต้องใช้อินเตอร์เน็ต
จากการเพิ่มขึ้นของเว็บไซต์ธุรกิจ และปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ตของโลกได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ประกอบธุรกิจ จนนำธุรกิจของตนเองมาไว้บนอินเตอร์เน็ต มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

การนำ ERP มาใช้กับธุรกิจของคุณ
การดำเนินงานทางธุรกิจด้วย ERP เมื่อฝ่ายขายรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า เช่น ประวัติการสั่งซื้อและอัตราเครดิตของลูกค้า ระดับสต็อกสินค้าของบริษัท และตารางเวลาขนส่งสินค้า เมื่อแผนกหนึ่งเสร็จงานกับคำสั่งซื้อนั้นแล้ว คำสั่งซื้อนั้นก็จะเดินทางอัตโนมัติผ่านระบบ ERP ไปยังแผนกถัดไป ตลอดจนเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นสินค้า จัดเก็บ และจำหน่ายไปตามคำสั่งซื้อ และที่สำคัญระยะเวลาของสินค้าตั้งแต่วัตถุดิบจนเป็นผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องได้ รับการจัดสรรอย่างลงตัวอยู่เสมอ และเวลาส่วนใหญ่ของสินค้าจะถูกเก็บอยู่ในคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นในรูปวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จ

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

5 เหตุผลที่บริษัทเลือกใช้ ERP
บริษัทคุณใช้ ERP แล้วรึยัง

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

ERP กับอุตสาหกรรมอาหาร
ในแง่ของสินค้าคงคลังในอุตสาหกรรมอาหารนั้น ถือได้ว่ามีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารมีอายุการเก็บและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะลดลงตามเวลา ดังนั้นการจัดการด้านสินค้าคงคลังจึงต้องการความละเอียดมากกว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

หลักการตลาดเบื้องต้นที่ SMEs ต้องรู้
เราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจของเราสามารถเติบโตไปในทิศทางที่ดี สามาุรถทำตลาดได้อย่างต่อเนื่อง รักษาส่วนแบ่งของตลาดให้ได้มากที่สุดโดยใช้ต้นทุนให้คุ้มกับต้นทุนในการพัฒนา

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

ธุรกิจเกี่ยวข้องอย่างไรกับอินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ตได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่คุณไม่อาจปฏิเสธได้ มันเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การทำงานหรือแม้แต่เวลาพักผ่อน ในช่วงแรกๆอาจจะมีคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการรับส่ง e-mail จากนั้นก็ได้ขยายเข้าไปในกลุ่มวัยรุ่น ผู้ที่ชื่นชอบในเทคโนโลยี จนถึงกลุ่มแม่บ้านนักช้อปที่หันมาจับจ่ายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

ทำไมธุรกิจจึง "ล้ม" ได้
เศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กจำนวนไม่น้อยที่ต้องปิดกิจการลงภายในสี่-ห้าปีแรก เกิดอะไรขึ้น? พวกเขาทำอะไรผิด? คงไม่มีใครที่คิดจะทำธุรกิจแล้วอยากจะให้ปิดตัวในเร็ววัน ฉะนั้นคุณจึงควรเรียนรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กปิดตัว เพื่อจะได้หาทางป้องกันหรือระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นกับบริษัทของคุณ

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

เครดิตลิงค์โน้ต (CLN)
หลายท่านอาจจะเคยได้ยินเกียวกับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับตราสารประเภท Credit Linked Note (CLN)บางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อน แล้วมันคืออะไร Credit Linked Note มันมีลักษณะอย่างไร มีความเสี่ยงอะไรจากการลงทุนในตราสารประเภทนี้บ้าง และเราได้รับประโยชน์จากการลงทุนในตราสารประเภทนี้อย่างไร

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์

ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณ
ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ หากเราไม่มีการจัดการและการบริหารที่ดี

โดย... มานพ ยืนยงสวัสดิ์