ข้อมูลองค์ความรู้โดย
อารยา คงกะแดะ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน

เครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Area Network)

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Communications
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   LANs & WANs
  ลงข้อมูลเมื่อ 14:13:53 13/08/2010
  Page View (8082) แบ่งปัน

เครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Area Network)

ตรงกันข้ามกับ LAN เครือข่ายบริเวณกว้างหรือ WAN เป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง หรืออาจจะครอบคลุมทั่วโลกก็ได้ ตัวอย่างเช่น เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เรารู้จักกันดี WAN จะใช้การเชื่อมต่อระหว่าง LAN ที่อยู่ห่างไกลกัน เช่น การเชื่อมต่อเครือข่ายของสำนักงานย่อยที่อยู่ห่างไกลกัน ซึ่ง LAN เป็นเทคโนโลยีสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในองคาร หรือพื้นที่ที่มีรัศมีประมาณ 2-3 กิโลเมตร ส่วน WAN เป็นเครือข่ายที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระยะไกล เช่น เครือข่ายภายในหรือระหว่างเมือง หรือแม้กระทั่งการเชื่อมต่อระหว่างประเทศทั่วโลก เทคโนโลยีที่จัดอยู่ในประเภท WAN เช่น รีโมทแอ็กเซสส์ (Remote Access), สายคู่เช่า (Leased Line), ISDN (Integrated Service Digital Network), ADSL (Asynchronous Digital Subscribe Line), Frame Relay และระบบดาวเทียม เป็นต้น

WAN (Wide Area Network) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ LAN ที่อยู่ห่างไกลกัน และไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยใช้เทคโนโลยี LAN ตัวอย่างเครือข่าย WAN ที่รู้จักกันดีและเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือ อินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลก ข้อจำกัดในการออกแบบเครือข่าย นั้นคือ ระยะทาง เพราะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณประเภทใดก็แล้วแต่เมื่อต้องส่งไประยะไกลๆ กำลังของสัญญาณนั้นๆ ก็อ่อนลง ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูล การออกแบบ นั้นจะเป็นการแลกเปลี่ยนแบนด์วิธเพื่อระยะทาง ดังนั้นจึงทำให้แบนด์วิธของ WAN น้อยกว่า ของ LAN มาก แต่รับส่งข้อมูลได้ระยะที่ไกลกว่า

เทคโนโลยี WAN มีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงเริ่มแรกความต้องการในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกลกันมาก เป็นแค่การเชื่อมต่อระหว่าคอมพิวเตอร์ไม่กี่เครื่องเท่านั้น แต่ปัจจุบันจะเป็นการเชื่อมต่อ LAN หลายๆ วงที่อยู่ห่างไกลกัน ซึ่งเอื้ออำนวยให้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ต่าง LAN กันสามารถสื่อสารกันผ่านเครือข่าย WAN ได้ เช่น การเชื่อมต่อเครือข่ายสำนักงานย่อยเข้ากับเครือข่ายของสำนักงานใหญ่ที่อยู่คนละเมือง ปัจจุบันหลายๆ องค์กรมีเครือข่ายอินทราเน็ต และมีความต้องการที่จะเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตด้วยเหตุผลทางธุรกิจ

เทคโนโลยี WAN นั้นจะแตกต่างจากเทคโนโลยี LAN มาก เทคโนโลยี LAN ส่วนใหญ่จะมีมาตรฐานรองรับ แต่เทคโนโลยี WAN จะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่สร้างจากหลายบริษัท บางส่วนก็มีมาตรฐาน บางส่วนก็เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของบริษัท ซึ่งจะแตกต่างกันทั้งทางด้านลักษณะ ประสิทธิภาพ และราคาสิ่งอยากที่สุดในการสร้างเครือข่าย WAN คือการเลือกใช้เทคโนโลยีที่สามารถทำงานร่วมกันได้ และสนองความต้องการของธุรกิจ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจทุกๆ ส่วนของเทคโนโลยี WAN

เทคโนโลยี WAN มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

= ระบบส่งสัญญาณ (Transmission Facility)

= อุปกรณ์เครือข่าย เช่น เราท์เตอร์ และสวิตซ์ (Channel Service Unit/Data Service Unit)

= ระบบจัดการที่อยู่ (Internetwork Addressing)

= โปรโตคอลจัดเส้นทาง (Routing Protocol)

ในแต่ละส่วนประกอบที่กล่าวมานั้นยังแยกออกเป็นส่วนย่อยๆ อีกหลายส่วน ซึ่งจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับริษัทผู้ผลิต โมเดล และคอมฟิกูเรชัน ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีใดก็ควรที่จะพิจารณาให้แน่ใจว่าเทคโนโนโลยีดังกล่าวสนองความต้องการหรือไม่

 


ระบบสัญญาณ

ระบบที่ใช้ในการรับส่งสัญญาณสำหรับ WAN นั้นมีหลายประเภท ซึ่งจะแตกต่างกันทางด้านขนาด ประสิทธิภาพ อัตราข้อมูล และราคา ตัวอย่างเช่น แบนด์วิธของระบบนำสัญญาณเหล่านี้จะเป็นไปได้ตั้งแต่ 9.6 Kbps ไปจนถึง 44.736 Mbps หรือมากกว่า ระบบนำสัญญาณเหล่าานี้สามารถรองรับการรับส่งข้อมูลด้วยอัตราการรับส่งที่คงที่และกำหนดได้ ซึ่งจะใช้สายสัญญาณประเภทต่างๆ เช่น สายคู่เกลียวบิด สายไฟเบอร์ หรือแม้กระทั่งสื่อไร้สาย เช่น ไมโครเวฟ หรือการสื่อสารผ่านดาวเทียม เป็นต้น

ระบบส่งสัญญาณจะแตกต่างกันมากในเรื่องของลักษณะการส่งสัญญาณ ซึ่งสามารถจำแนกระบบส่งสัญญาณเหล่านี้ออกเป็น 2 ประเภทคือ

  • ระบบส่งสัญญาณแบบวงจรสวิตซ์ (Circuit Switched Facility)
  • ระบบส่งสัญญาณแบบแพ็กเก็ตสวิตซ์ (Packet Switched Facility)

 

ระบบส่งสัญญาณแบบวงจรสวิตช์

 วงจรสวิตช์ เป็นกลไกสื่อสารข้อมูล ที่สร้างเส้นทางข้อมูลระหว่างสถานีรับและสถานีส่งก่อนที่จะทำการส่งข้อมูง เมื่อเส้นทางดังกล่าวนี้สร้างแล้วจะใช้ในการส่งข้อมูลได้เฉพาะสองสถานีนี้เท่านั้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของระบบวงจรสวิตช์ได้แก่ ระบบ โทรศัพท์นั้นเอง โทรศัพท์แต่ละเลขหมายจะมีสายสัญญาณเชื่อมต่อมายังชุมสายโทรศัพท์ หรือ CO (Central Office) ซึ่งที่นั่นจะมีสวิตช์ติดตั้งอยู่ ระหว่างชุมสายโทรศัพท์หลายๆ ชุมสาย ทุกครั้งที่ใช้โทรศัพท์ไปที่เบอร์อื่นๆ ได้ ซึ่งบางทีอาจต้องผ่านชุมสายโทรศัพท์หลายๆ ชุมสาย ทุกครั้งที่ใช้โทรศัพท์จะมีเส้นทางสัญญาณที่ถูกจองไว้สำหรับใช้ในการสนทนาแต่ละครั้ง เมื่อเลิกใช้โทรศัพท์เส้นทางนี้ก็จะถูกยกเลิกและพร้อมสำหรับการใช้งานครั้งต่อไป การสร้างเส้นทางข้อมูลผ่านวงจรสวิตช์เป็นขั้นตอนที่สำคัญในระบบส่งสัญญาณแบบวงจรสวิตช์ เฟรมข้อมูลที่ส่งแต่ละการเชื่อมต่อจะถูกส่งผ่านเครือข่าย โดยใช้เส้นทางเดียวกันทั้งหมด

ระบบส่งสัญญาณแบบวงจรสวิตช์ที่ใช้ในเครือข่าย WAN มีดังนี้

= โมเด็มและระบบโทรศัพท์ (Modem and Telephone System)

= สายคู่เช่า (Leased Line)

= ISDN (Integrated Services Digital Network)

= DSL (Digital Subscriber Line)

= เคเบิลโมเด็ม (Cable Modem)

ระบบส่งสัญญาณแบบแพ็กเก็ตสวิตช์

แพ็กเก็ตสวิตช์จะต่างจากวงจรสวิตช์ คือ ระบบแพ็กเก็ตสวิตช์จะจัดเส้นทางนำส่งข้อมูลทีละแพ็กเก็ต ในขณะที่วงจรสวิตช์จะส่งแพ็กเก็ตข้อมูลผ่านเส้นทางข้อมูลเดิมที่ได้สร้างไว้แต่ตอนเริ่มต้น การรับส่งข้อมูลแบบนี้จะมีความยืดหยุ่นมากกว่า เนื่องจากสามารถจัดเส้นทางให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ชำรุดในระหว่างการเชื่อมต่อได้ ในขณะที่เส้นทางข้อมูลเกิดชำรุดระหว่างการเชื่อมต่อในระบบวงจรสวิตช์จะต้องเริ่มกระบวนการเชื่อมต่อใหม่ ข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งของระบบแพ็กเก็ตสวิตช์ คือ การใช้ประโยชน์ลิงค์อย่างคุ้มค่า กล่าวคือ เส้นทางข้อมูลที่ใช้นั้นสามารถแชร์กันได้ระหว่างการเชื่อมต่อหลายๆ การเชื่อมต่อซึ่งถ้าเป็นระบบวงจรสวิตช์แล้วเส้นทางข้อมูลที่จองไว้แล้วจะถูกใช้โดยผู้ใช้คนอื่นไม่ได้ แพ็กเก็ตข้อมูล ดังนั้น ระบบแพ็กเก็ตสวิตช์จะทำงานช้ากว่าระบบวงจรสวิตช์

เทคโนโลยี WAN ที่ใช้ระบบส่งข้อมูลแบบแพ็กเก็ตสวิตช์มีดังนี้

= X.25

= เฟรมรีเลย์ (Frame Relay)

= ATM (Asynchronous Transfer Mode)

เทคโนโลยี WAN ประเภทต่างๆ มีทั้งข้อดี ข้อเสีย ในตัว ซึ่งจะเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต่างกัน การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนั้น เป็นหน้าที่ของผู้ออกแบบระบบ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษารายละเอียดและข้อดีข้อเสียของแต่ละเทคโนโลยี เพื่อที่จะได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของธุรกิจ ต่อไปนี้จะเป็นรายละเอียดของแต่ละเทคโนโลยี

ที่มาจาก www.makeki.infoองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
ความแตกต่างระหว่างระบบ LAN และ WAN
Local Aria Network ซึ่งแปลได้ว่า ระบบเครือข่ายขนาดเล็ก ที่ต้องประกอบด้วย Server และ Client โดยจะต้องมีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป

โดย... อารยา คงกะแดะ

The Digital Car ต้นแบบเสมือนแห่งอนาคต
ปัจจุบันมีการนำความรู้ทางคอมพิวเตอร์ มาจำลองแบบและการสร้างต้นแบบเสมือน ในการพัฒนาต้นแบบรถยนต์

โดย... อารยา คงกะแดะ

Network-Attached Storage(NAS) ในระบบเน็ตเวิร์กภายในองค์กร
ในปัจจุบันนอกจากไฟล์เอกสารที่มีแต่ข้อความแล้วยังมีไฟล์รูปภาพกราฟิก หรือแม้แต่ข้อมูลวิดีโอซึ่งต้องการใช้เนื้อที่ในการเก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสก์จำนวนมาก วิธีแก้ทางหนึ่งก็คือการใช้ Network-Attached Storage(NAS) ในระบบเน็ตเวิร์กภายในองค์กร

โดย... อารยา คงกะแดะ

Grid Computing : เทคโนโลยี IT ของโลกอนาคต
Internet เป็นเทคโนโลยีที่เริ่มต้นจากการที่นักวิทยาศาสตร์ที่กระจายอยู่ตามมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยทั่วโลกมีความจำเป็นต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นและติดตามผลงานใหม่ๆให้ทันสมัย ทำให้ World Wide Web ถูกประดิษฐ์ขึ้น (ด้วยคนๆเดียวที่ชื่อ Sir Timothy J. Berners-Lee) มาเพื่อสนองความต้องการดังกล่าว และต่อมา สิ่งนี้ก็ถูกพัฒนาต่อเนื่องไปเป็น Internet ที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้กับงานหลายๆด้าน ทั้งทางการศึกษา การพาณิชย์ บันเทิง อุตสาหกรรมและงานราชการ จนกลายมาเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกแก่ชีวิตประจำวันอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน อันเป็นตัวอย่างของ Technology Transfer จากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่เด่นชัดที่สุดชิ้นหนึ่ง

โดย... อารยา คงกะแดะ

วิวัฒนาการของระบบ SAN
ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและคาดการณ์ว่าจะเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างมากมายในอนาคตก่อให้เกิดความต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้นตามมา ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดย... อารยา คงกะแดะ

ความรู้เบื้องต้น Web Design
[dd]Web Design คือการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งสำคัญมากๆ ในหลายๆบริษัทที่ทำธุรกิจทางด้านนี้โดยตรง จะต้องมีพนักงานที่ทำหน้าที่ Web Design อย่างเดียวเท่านั้น บางทีก็รวมคนเขียน Code HTML ไปด้วยและคนทำ Graphic ไปด้วย แต่บางทีก็มองว่า Design อย่างเดียวเพียงแค่ร่างๆออกมาเท่านั้น เพราะการเขียน Code HTML นั้นไม่ใช่ปัญหา ในที่นี้เราจะรวมเอาทั้ง Design + Graphic ไปด้วย โดยเราจะบอกแนวให้เป็น Step สำหรับ Web Design

โดย... อารยา คงกะแดะ

Black - White อมตะคลาสสิกแห่งดีไซน์
ขาว-ดำ จะกลายเป็นความงามอมตะนิรันดร์กาลทันที หากศิลปินผู้สร้างงานศิลปะเสกสรรค์สร้างมันได้ดี! โลกกลมๆใบนี้มีงานศิลปะมากมายที่ศิลปิน บรรจงสร้างไว้ประดับโลก!! ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจำนวนไม่น้อย ล้วนเริ่มก่อร่างสร้างตัวด้วยเงินทุนน้อยนิด ดังนั้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ใช้เงิน มากๆ ย่อมเป็นสิ่งพึงหลีกเลี่ยง(หากหลีกเลี่ยงได้)

โดย... อารยา คงกะแดะ

การจำแนกประเภทของเครือข่าย
ครือข่ายสามารถจำแนกออกได้หลายประเภทแล้วแต่เกณฑ์ที่ใช้ คล้ายกับการ จำแนกประเภทของรถยนต์ ถ้าใช้ขนาดเป็นเกณฑ์ ก็จะแบ่งได้เป็นรถยนต์ขนาดเล็ก รถสิบล้อ รถไฟ

โดย... อารยา คงกะแดะ