ข้อมูลองค์ความรู้โดย
นายสมสกุล ทองเงิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการโครงการ

IP CAMERA

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Hardware
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   IP Camera
  ลงข้อมูลเมื่อ 10:53:05 13/08/2010
  Page View (2923) แบ่งปัน

IP CAMERA คืออะไร

IP Camera คือกล้อง CCTV ที่รวมความสามารถของคอมพิวเตอร์ไว้ในตัวกล้อง เป็นหนึ่งเดียวกัน กล้องไอพี จะเก็บภาพสถานการณ์สดๆ และยิงผ่านไปบน ระบบเครือข่าย IP และอนุญาติให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นเหตุการณ์ จากระยะไกล และสามารถจัดเก็บภาพเหตุการณ์นั้น รวมถึงการควบคุมหรือเซ็ตกล้องผ่านทางระบบ IP ได้

IP Camera จะมี IP Address เป็นของตัวเอง (ค่า Default 192.168.0.99) ให้เราคิดว่า IP Address ก็เหมือนกับบ้านเลขที่ของเรา มันทำให้ใครต่อใครรู้ว่าเราอยู่ที่ไหน ซึ่งก็เหมือนกับในกรณีของ IP Address ผู้ใช้แค่ทราบ ข้อมูล IP ของกล้องเท่านั้นก็สามารถเรียกดู ข้อมูลภาพจากกล้องได้โดยแค่พิมพ์ IP Address ของกล้องไปบน Intrenet Explorer

IP Camera ไม่จำเป็นต้องต่อกับคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลา (ซึ่งจะต่างจากเว็บแคม เพราะมันจำเป็นต้องต่อกับ คอมพิวเตอร์) มันสามารถทำงานได้ด้วยตัวของมันเอง และสามารถที่จะเอาไปติดตั้งที่ไหนก็ได้ ที่มีระบบ Network ที่มากไปกว่านั้นก็คือ กล้อง IP Camera ยังมีฟังก์ชั่นเพิ่มเติมการทำงานอื่นๆ อีกมากมายเช่น

  1. ฟังก์ชั่นตรวจวัดการเคลื่อนไหว หากพบว่ามีสิ่งผิดปกติมันจะถ่ายภาพเก็บไว้หรือไม่ก็ alarm เตือน หรือส่ง mail ไปยังผู้ดูแล
  2. ฟังก็ชั่นเสียง กล้อง IP Camera ยังมีความสามารถที่จะส่งข้อมูลภาพและเสียงได้พร้อมกัน (บางรุ่นไม่ Support)
  3. ฟังก์ชั่น Input และ Output ซึ่งถือว่าเป็นฟังก์ชั่นอรรถประโยชน์ ผู้ใช้สามารถประยุกต์ได้หลายแบบ
  4. ฟังก์ชั่น Serial Port สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการจะเอากล้องไปติดกับตัวคอนโทรล Pan/Tilt

Wireless 802.11g

1. SSID Service Set Identifier คือ การกำหนดชื่อของการเชื่อมต่อในวง Wireless
2. Infrastructure คือ การเชื่อมต่อผ่าน access point
3. Ad-hoc คือ การเชื่อมต่อแบบ peer-to-peer
4. Tx Rate คือ อัตราในการส่งข้อมูล
5. Security WEP (Wired Equivalent Privacy)
WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access-PreShared Key)

ความหมายของโปรโตคอล

IP (Internet Protocol )

IP เป็นโปรโตคอลในระดับเน็ตเวิร์คเลเยอร์ ทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับแอดเดรสและข้อมูล และควบคุมการส่งข้อมูลบาง อย่างที่ใช้ในการหาเส้นทางของแพ็กเก็ต และสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ในระหว่างการส่งข้อมูล และมีระบบการแยก และประกอบดาต้าแกรม (datagram) เพื่อรองรับการส่งข้อมูลระดับ data link ที่มีขนาด MTU (Maximum Transmission Unit) ทีแตกต่างกัน ทำให้สามารถนำ IP ไปใช้บนโปรโตคอลอื่นได้หลากหลาย เช่น Ethernet ,Token Ring หรือ Apple Talk

การเชื่อมต่อของ IP เพื่อทำการส่งข้อมูล จะเป็นแบบ connectionless หรือเกิดเส้นทางการเชื่อมต่อในทุกๆ ครั้ง ของการส่งข้อมูล 1 ดาต้าแกรม โดยจะไม่ทราบถึงข้อมูลดาต้าแกรมที่ส่งก่อนหน้าหรือส่งตามมา แต่การส่งข้อมูลใน 1 ดาต้าแกรม อาจจะเกิดการส่งได้หลายครั้งในกรณีที่มีการแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนย่อยๆ (fragmentation) และถูกนำไปรวม เป็นดาต้าแกรมเดิมเมื่อถึงปลายทาง

IPv4 (Internet Protocol version 4)

คือ internet protocol และ IP address ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีขนาด 32 bit

IPv6 (Internet Protocol version 6)

เป็น internet protocol และ IP address ที่กำหนดโดย IETF (Internet Engineer Task Force) และ กำลังจะนำมาใช้แทน IPv4 หรือที่เรียกว่า IPng (IP Next Generation) มีขนาด 128 bit ซึ่งออกแบบมาเพื่อ router ประมวลผลได้เร็วขึ้น เพิ่มกลไกตรวจสอบการใช้งาน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดีกว่าเดิม และปลอดภัยขึ้น

TCP (Transmission control Protocol)

Transmission Control Protocol (TCP) เป็นโปรโตคอลที่อยู่ในชั้น Transport Layer ทำหน้าที่จัดการ และควบคุมการรับส่งข้อมูล ซึ่งมีความสามารถและรายละเอียดมากกว่า UDP โดยดาต้าแกรมของ TCP จะมีความสัมพันธ์ ต่อเนื่องกัน และมีกลไกควบคุมการรับส่งข้อมูลให้มีความถูกต้อง (reliable) และมีการสื่อสารอย่างเป็นกระบวนการ เป็นแบบ ที่มีการกำหนดช่วงการสื่อสารตลอดระยะเวลาการสื่อสาร (connection-oriented) ซึ่งจะยอมให้มีการส่งข้อมูลเป็นแบบ Byte stream ที่ไว้ใจได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด ข้อมูลที่มีปริมาณมากจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆ เรียกว่า message ซึ่งจะ ถูกส่งไปยังผู้รับผ่านทางชั้นสื่อสารของอินเทอร์เน็ต ทางฝ่ายผู้รับจะนำ message มาเรียงต่อกันตามลำดับเป็นข้อมูลตัวเดิม TCP ยังมีความสามารถในการควบคุมการไหลของข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ส่ง ส่งข้อมูลเร็วเกินกว่าที่ผู้รับจะทำงานได้ทัน อีกด้วย
UDP (User Datagram Protocol)

เป็นโปรโตคอลที่อยู่ใน Transport Layer เป็นการติดต่อแบบไม่ต่อเนื่อง (connectionless) มีการตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลแต่จะไม่มีการแจ้งกลับไปยังผู้ส่ง จึงถือได้ว่าไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้มีข้อดีในด้านความรวดเร็วในการส่งข้อมูล จึงนิยมใช้ในระบบผู้ให้และผู้ใช้บริการ (client/server system) ซึ่งมีการสื่อสารแบบ ถาม/ตอบ (request/reply) นอกจากนั้นยังใช้ในการส่งข้อมูลประเภทภาพเคลื่อนไหวหรือการส่งเสียง (voice) ทางอินเทอร์เน็ต

HTTP (Hyper Text Transport Protocol)

HTTP คือโปรโตคอลที่ใช้สื่อสารระหว่าง client computer กับ server computer ทำให้ทั้งสองเครื่องรู้ว่าจะจัดการส่งข้อมูลไปอย่างไร โปรโตคอล HTTP นี้วิ่งอยู่บน TCP/IP อีกชั้นหนึ่ง รูปแบบการทำงานจะไม่มีการจองสาย โดย client จะเรียกข้อมูลจาก server โดยการส่ง request ไปแล้วจะตัดการติดต่อทันที จากนั้นจะรอจนกระทั่ง server ส่งข้อมูลมาให้ ประโยชน์ของการทำงานแบบไม่จองสายของ HTTP ทำให้ WWW server สามารถให้บริการ client ได้หลายๆ คนพร้อมๆ กัน การสื่อสารของ WWW จึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ICMP (Internet Control Message Protocol)

ICMP เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการตรวจสอบและรายงานสถานภาพของดาต้าแกรม (Datagram) ในกรณีที่เกิด ปัญหากับดาต้าแกรม เช่น เราเตอร์ไม่สามารถส่งดาต้าแกรมไปถึงปลายทางได้ ICMP จะถูกส่งออกไปยังโฮสต้นทาง เพื่อ รายงานข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดี ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่า ICMP Message ที่ส่งไปจะถึงผู้รับจริงหรือไม่ หากมีการส่งดาต้าแกรมออกไปแล้วไม่มี ICMP Message ฟ้อง Error กลับมา ก็แปลความหมายได้สองกรณีคือ ข้อมูลถูกส่งไปถึงปลายทางอย่างเรียบร้อย หรืออาจจะมีปัญหา ในการสื่อสารทั้งการส่งดาต้าแกรม และ ICMP Message ที่ส่งกลับมาก็มีปัญหาระว่างทางก็ได้ ICMP จึงเป็นโปรโตคอลที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ (unreliable) ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของ โปรโตคอลในระดับสูงกว่า Network Layer ในการจัดการให้การสื่อสารนั้นๆ มีความน่าเชื่อถือ

ในส่วนของ ICMP Message จะประกอบด้วย Type ขนาด 8 บิต Checksum ขนาด 16 บิต และส่วนของ Content ซึ่งจะมี

ที่มาจาก http://www.callthainetwork.net/ip-camera/ipcamerองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
สาย Cable ชนิด Twisted Pair Wire
เป็นสายชนิดที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการนำมาใช้งานตามห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั่วไป รวมทั้งตามสำนักงานต่างๆ สายชนิดนี้ได้ชื่อมาจากลักษณะองค์ประกอบภายในของสาย ที่เป็นสายลวดทองแดงสองเส้นนำมาพันเกลียวเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เกิดเป็นสนามแม่เหล็ก ซึ่งใช้เป็นเสมือนเกราะสำหรับป้องกันสัญญาณรบกวนทั่วไปได้ในตัวเอง จำนวนรอบหรือความถี่ ในการพันเกลียว เช่น พันเกลียว 10 รอบต่อความยาว 1 ฟุต

โดย... นายสมสกุล ทองเงิน

Harddisk ทำงานอย่างไร
ฮาร์ดดิสก์ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1950 ตอนนั้น มีขนาดค่อนข้างใหญ่ มีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 20 นิ้ว มีความจุระดับเพียงเมกะไบต์เท่านั้น ( 1 เมกะไบต์ เท่ากับ 1,000,000 ไบต์) ตอนแรกใช้ชื่อว่า ฟิกส์ดิสก์ (Fixed disks) หรือ วินเชสเตอร์ (Winchesters) เป็นชื่อที่บริษัท IBM เรียกผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของพวกเขา ภายหลังจึงเรียกว่า ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) เพื่อให้มีความแตกต่างจากฟลอปปี้ดิสก์( Floppy disk) ภายในฮารด์ดิสก์ มีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุด คือ จานกลมแข็ง ซึ่งฉาบไว้ด้วยสารแม่เหล็ก

โดย... นายสมสกุล ทองเงิน

ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Secure Socket Layer (SSL)
การรักษาความปลอดภัยให้กับ ข้อมูล เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด SSL Protocol เป็นหลักการรักษาความปลอดภัย ที่ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ ที่มีรูปแบบการคำนวณที่เข้าใจง่าย มีความปลอดภัยสูง

โดย... นายสมสกุล ทองเงิน

ความหมายของสี
เอามาฝากกันสักนิด..เกี่ยวกับความหมายของสี ว่ามันหมายถึงอะไรได้บ้าง เพื่อที่ว่าคุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานออกแบบของคุณอย่างมีเหตุผล ไม่ใช่มั่วนิ่มไปเรื่อย โดยไร้แนวทาง..

โดย... นายสมสกุล ทองเงิน

การเซ็ต BIOS
BIOS (Basic Input/Output System) คือ Chip ROM (EPROM : Erasable Programmable Read-Only Memory) Bios เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมฮาร์ดแวร์ในการ Boot คอมพิวเตอร์ โดยทุกครั้งเมื่อเราเปลี่ยนเครื่องอ่านข้อมูล ไม่ว่า Floppy Disk Drive , Hard Disk Drive และ Cd-Rom Drive โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ เมื่อต่อเพิ่มหรือถอดออก จะต้องบอกให้ BIOS รับรู้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ Boot เครื่อง เพื่อเข้าสู่โปรแกรม Windows หรือ OS ต่อไป

โดย... นายสมสกุล ทองเงิน

TCP/IP Protocol
การส่งข้อมูลผ่านในแต่ละเลเยอร์ แต่ละเลเยอร์จะทำการประกอบข้อมูลที่ได้รับมา กับข้อมูลส่วนควบคุมซึ่งถูกนำมาไว้ในส่วนหัวของข้อมูลเรียกว่า Header ภายใน Header จะบรรจุข้อมูลที่สำคัญของโปรโตคอลที่ทำการ Encapsulate เมื่อผู้รับได้รับข้อมูล ก็จะเกิดกระบวนการทำงานย้อนกลับคือ โปรโตคอลเดียวกัน ทางฝั่งผู้รับก็จะได้รับข้อมูลส่วนที่เป็น Header ก่อนและนำไปประมวลและทราบว่าข้อมูลที่ตามมามีลักษณะอย่างไร ซึ่งกระบวนการย้อนกลับนี้เรียกว่า Demultiplexing

โดย... นายสมสกุล ทองเงิน

Hypertext transfer protocol
Hypertext transfer protocol เป็น Protocol ที่ใช้สำหรับส่งข้อมูลเว็บต่างๆ ในเว็บ server ทั่วไป ตอนนี้มีด้วยกัน 2 รุ่นคือ 1.0 และ 1.1 ข้อแตกต่างนั้นมีอยู่น้อยนิดคือ 1.0 server จะปิดช่องทางที่ใช้ส่งข้อมูลทันทีที่ส่งข้อมูลเสร็จ

โดย... นายสมสกุล ทองเงิน

Bad ของ Harddisk
การ Low-lovel Format เป็นกระบวนการทำงานของฮาร์ดดิสก์โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างหรือกำหนด Track, Sector หรืออธิบายได้อีกอย่างว่าเป็นการเขียนโครงสร้างของ Track,Sector ตามรูปแบบที่ Firmware ภายในฮาร์ดดิสก์ได้กำหนดไว้ เพื่อให้การทำงานของกลไกภายในกับวงจรควบคุมหรือ PCB สอดคล้องเป็นระบบเดียวกัน ซึ่งการ Low-level Format นั้นเป็นการลบข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่าง โดยที่ข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกลบไปอย่างถาวรจริง ๆ

โดย... นายสมสกุล ทองเงิน

RAID ระบบฮาร์ดดิสก์ระดับสูง
หัวใจสำคัญ ที่อยู่เบื้องหลัง วิวัฒนาการดังกล่าว ก็คือคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ ที่อยู่บนพื้นฐาน CPU Pentium , เครื่องระดับ Workstation ที่ใช้ CPU RISC รวมไปถึง เครื่องมินิคอมพิวเตอร์ , ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่เมนเฟรม ต่างก็มีส่วนร่วม ในการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมหาศาล ทั้งในธุรกิจธนาคาร ไปจนถึง ธุรกิจร้านค้าย่ิยต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม การถ่ายเทข้อมูล จำนวนมหาศาลเหล่านั้น ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบ การจัดการข้อมูลที่ดีด้วย ซึ่งนั่นก็คือ เหตุผลที่ทำให้ต้องมีเครื่อง Server มากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของ เครื่อง Server ระดับ PC เครื่อง UNIX Workstation เครื่องระดับ Mini คอมพิวเตอร์ไปจนถึง เครื่องระดับสูงอย่างซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ที่ต้องทำหน้าที่ ในการตรวจสอบและควบคุมการหลั่งไหล ของข้ิมูลจำนวนมหาศาลเหล่านี้

โดย... นายสมสกุล ทองเงิน

SEO Search Engine Optimization
seo เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการออกแบบไซด์และการทำธุรกิจผ่านระบบอินเตอร์เน็ท ซึ่งหากท่านมีเว็บไซต์ของท่านเองแต่เมื่อลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ ก็คงจะไม่ต่างอะไรกับร้านค้าที่ไม่มีลูกค้าเข้าร้าน เพราะฉะนั้นปัจจุบันมีการแข่งขันกันมากมาย

โดย... นายสมสกุล ทองเงิน