ข้อมูลองค์ความรู้โดย
นางสาวพัชรียา โรจน์ทวีรุ่ง
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

EAI วิเคราะห์ทางเทคนิค

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Development & Integration
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   EAI
  ลงข้อมูลเมื่อ 13:09:50 10/08/2010
  Page View (3841) แบ่งปัน

 ด้วยสังคมข้อมูลเพื่อต่อความเร็วในการประมวลผลและความก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศหลาย บริษัท เริ่มเห็นการแนะนำโปรแกรมใหม่และระบบในเวลาเดียวกันได้อย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าโปรแกรมเก่าและการลงทุนของ บริษัท ระบบไม่อาจทั้งหมดถูกยกเลิกหรือ แทนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของ บริษัท หมายถึงสำคัญ แต่เป็นโปรแกรมเก่าและสถาปัตยกรรมระบบที่ใช้กับระบบใหม่และแตกต่างใหญ่มีเพื่อให้โปรแกรมเหล่านี้มักจะถูกรวมเข้ากับระบบใหม่ไม่ง่ายนี้เป็นเป้าหมายที่ความต้องการของโปรแกรมนี้รวมองค์กรภายใต้ต่างๆ เทคโนโลยีมีการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ

อุปสรรคในการรวมโปรแกรมประยุกต์ขององค์กรที่มีปัญหาทั้งเก่าและใหม่ดูชัดเจนไม่เกินสองจุดที่เกิดขึ้นจากต่อไปนี้

* ใช้สถาปัตยกรรมที่แตกต่างกัน;

* การใช้เทคนิคต่าง;

แต่เพื่อให้ทั้งสอง บริษัท รวมโปรแกรมข้ามช่องว่างเป็นปัญหาใหญ่ เพื่อให้แก้ไขปัญหาเหล่านี้มีอุตสาหกรรมได้รับหมายเลขเทคโนโลยีและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องเช่น CORBA, J2EE, XML, DCOM และอื่นๆ นี้ไม่ได้นำเสนอเทคโนโลยีนี้เพื่ออ่านและการใช้งานเฉพาะของโครงการวัตถุประสงค์ของบทความนี้สอดคล้องกับการรวมโปรแกรมประยุกต์ขององค์กรในสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นที่วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีที่แตกต่างและข้อเสนอเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้อง

1 . EAI Introduction

EAI, รวมโปรแกรมขององค์กรไม่ได้เป็นแนวคิดใหม่ แต่ในทศวรรษใหม่, EAI เริ่มสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและดึงดูดความสนใจมาก เหตุผลง่าย, บริษัท จำเป็นต้องปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องประยุกต์เป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจ, ผู้จัดการธุรกิจต้องการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนได้ แต่ชัดเจนผู้จัดการของ บริษัท เริ่มตระหนักเช่นการแนะนำโปรแกรมใหม่กับโปรแกรมเดิมไม่สามารถรวมกันกับงานที่จะนำไปสู่การลงทุนเสียในอดีตส่วนเก่าหรือทั้งหมดของการทำงานของโปรแกรม ถูกละทิ้ง นี้ชัดเจนผู้จัดการองค์กรที่ต้องการเห็นดังนั้นมีสถาปัตยกรรมใหม่สำหรับการพัฒนาโปรแกรมในเวลาเดียวกันวิธีการการบูรณาการระบบเก่าอย่างเป็นทางการมาสู่เดสก์ทอปของแต่ละบริษัท

ในบทความนี้เราจะเรียกว่าโปรแกรม EIS ระบบสารสนเทศขององค์กรธุรกิจ วัตถุประสงค์สูงสุดของ EAI คือการรวมธุรกิจกับความหลากหลายของ EIS กระบวนการนี้ไม่ควรเป็นไปได้เพื่อให้โปรแกรม (มาก) การแก้ไขและการแบ่งปันข้อมูลและการรวมกระบวนการทางธุรกิจ

แน่นอน บริษัท ต้องวางแผนก่อน EAI เพื่อกำหนดเวลาและค่าใช้จ่ายที่จะใช้ EAI ได้แน่นอนดีกว่าแนะนำเต็มของโปรแกรมใหม่ เนื่องจากความล้มเหลวของกระบวนการ EAI จะนำไปสู่การสูญเสียมากขึ้นสำหรับองค์กรที่สัดส่วนของความเสี่ยงรวมควรให้ความสนใจเพียงพอ

หลังข้อความที่จะให้การวิเคราะห์การรวมหลายเทคโนโลยีแตกต่างกันที่เทคโนโลยีที่เหมาะสมควรใช้ ควรสังเกตว่าการรวมเทคโนโลยียังคงพัฒนาให้ข้อเสนออาจไม่ดีที่สุดหรือยังที่ดีที่สุดในอนาคตซึ่งประสบการณ์ของผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับเราจะต้องรู้จักบูรณาการต้องมีความรู้มากเกินไป ยังค่อนข้างซับซ้อนโดยเฉพาะในจำนวนที่ต้องการของขนาดใหญ่และสถาปัตยกรรมรวม EIS แตกต่างกันรวมอยู่ตรงขึ้นยาก ดังนั้นการใช้และการรวมกันของข้อความในการรวมเทคโนโลยีที่กำหนดและข้อเสนอต้องการให้ผู้อ่านคิดอย่างไม่คำนึงว่าเป็นรุ่นที่พวกเขาเป็นเพียงตัวและไม่จำเป็นต้องแผนดีที่สุดอาจ EAI ไม่คงรูปแบบ

เป็นสิ่งสำคัญที่จะทราบว่าข้อความในภาษาที่แตกต่างสำหรับการใช้ระบบต่างกันใน Java และ C + + เช่นเชื่อว่าพวกเขาสามารถแสดงรายระบาดในปัจจุบันช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและใช้

จุดอื่นจะเน้นที่เกี่ยวข้องในกรณีการรวมโปรแกรมประยุกต์และบูรณาการธุรกิจหลักนี้จะขึ้นอยู่กับการรวมข้อมูลชั้น Ethernet รวมไม่ขอบเขตของบทความนี้ชุดAnalysis 2 . ทางเทคนิค

ปัญหาจะทำให้คนคิดว่า EAI จะขับเคลื่อนด้วยความต้องการการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแม้ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ให้ EAI ง่าย แต่จะทำให้ความสำเร็จของ EAI มีการป้องกันมากขึ้น ในบทความนี้เราจะมากหรือน้อยต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดทางเทคนิค ที่นี่เราไม่ได้เป็นรายละเอียดของแต่ละคุณสมบัติเพราะแต่ละเพียงพอที่จะอธิบายกับหนังสือไม่กี่เล่มและหนังสือเหล่านี้มีอยู่แล้วและนี้ควรดีข่าว เราต้องทำคือการทำความเข้าใจและวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของพวกเขาและบังคับใช้

Object Request Broker CORBA 2.1 Common Architecture

EAI ว่าคนไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะ CORBA หลังจากทั้งหมดสำหรับภาษาโปรแกรมที่แตกต่างกันทำงานร่วมกันหนึ่งในวิธีหลักคือการใช้ CORBA เป็นสถาปัตยกรรมวัตถุกระจายวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของ CORBA เพื่อให้การเขียนโปรแกรมภาษาอื่นระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง นอกจากนี้เพื่อวันนี้ CORBA2 ขึ้นอยู่อย่างสมบูรณ์ในเทคโนโลยีเชิงวัตถุ, CORBA3 เป็นไปในทิศทางของการพัฒนา component - based และการเปิดกว้างการดำเนิน CORBA แตกต่างกันในธุรกิจการสื่อสารระหว่างที่เป็นไปได้และบางส่วนยังสามารถถึง 100% ของ source code กัน

ประโยชน์ * :

* ในวิธีการตัวกลางในการทำงานกับภาษาโปรแกรมที่แตกต่างกันทำได้

* ไม่มีความต้องการพิเศษในระบบปฏิบัติการและใช้เฉพาะเมื่อความสำเร็จของธุรกิจ แต่ บริษัท สามารถเลือกที่จะบรรลุ;

* ประวัติอันยาวนานมีผลการพัฒนาและการกำหนดและโปรแกรมที่นิยมมาก (เช่น J2EE) ปิดสถาปัตยกรรมที่

ข้อเสีย * :

* เลือกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความตระหนักเฉพาะของธุรกิจและได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด, middleware จำนวนบริการที่ยังคงคั่งค้าง;

* โดยปกติจำเป็นต้องแก้ไขโค้ดเพื่อให้บรรลุซอฟแวร์โปรแกรมเก่า;


เมื่อต้องการใช้งานเพื่อรวมสององค์กรต่างกันร่วมกันจากการใช้งานภาษาโปรแกรมอื่น Java และ C + + เป็นตัวอย่างที่ดี การทำงานกับทั้งสองภาษาเกือบวิธีเดียวคือการใช้ CORBA แน่นอนการใช้คุณลักษณะที่มีให้โดย JDK JNI เป็นไปได้ แต่ความซับซ้อนและพกพาของ Java ที่เพื่อให้ไม่สามารถทำความเสียหายรวม JNI ไม่ได้มีการกระจายและความสามารถในการใช้วัตถุประสงค์ไม่ได้อยู่ในนี้

CORBA เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์โดยการแก้ไขโค้ดของโปรแกรมที่มีอยู่สำหรับระบบอื่น ๆ ต่างกันเพื่อให้วัตถุใหม่ CORBA กระจาย ขอวิธีการระยะไกล, โปรโตคอล IIOP จะเป็นทางเลือกที่ดีเช่นผ่าน RMIIIOP J2EE CORBA กระจายวัตถุโทร

2.2 Java2 Platform, Enterprise Edition J2EE

ในปีล่าสุดพัฒนาโปรแกรม enterprise, J2EE สงสัยเล่นสีขาที่สำคัญ พัฒนาหรือองค์ประกอบกลางชั้นธุรกิจตรรกะเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดคือการ EJB ซึ่งมีเทคโนโลยีทางธุรกิจที่สำคัญเช่นรายการความปลอดภัยและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกการพัฒนาส่วนธุรกิจ แม้ว่าภาษา EJB Java programming จำกัด แต่เทคโนโลยีเองไม่มีปัญหา ขณะที่ J2EE และเทคโนโลยี CORBA สำหรับองค์ประกอบในระดับต่ำเพื่อให้เกิดความสอดคล้องของการร้องขอให้มีวิธีปฏิบัติและ RMIIIOP jms และเทคโนโลยี J2EE อื่น ๆ ไม่ต้องสงสัยให้การทำงาน strong core

ประโยชน์ * :

* ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มมาตรฐานไม่ จำกัด เฉพาะระบบปฏิบัติการหรือแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์, ผู้ประกอบการสามารถเลือกจำนวนมากดำเนิน;

* เพื่อให้ส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่โครงสร้างนี้ช่วยลดการพัฒนาขององค์ประกอบที่ซับซ้อน;

* เพื่อให้เทคโนโลยีที่สำคัญเช่นการบริการองค์กรความปลอดภัยและการสนับสนุนอยและประกาศและสนับสนุนการแก้ไขสำหรับบริการนี้

* ความเป็นผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนจำนวนมากเทคโนโลยีตัวกลางสำหรับ EAI สามารถให้ประสิทธิภาพที่น่าพอใจและ scalability

ข้อเสีย * :

* จำกัด เพื่อ Java ภาษาโปรแกรม แต่ด้วยเทคโนโลยีตัวกลางอื่น ๆ (เช่น CORBA สนับสนุน);

* เพื่อให้บรรลุพกพาระหว่างผู้ประกอบการยังเข้าไม่ถึง 100%;

* และระบบปฏิบัติการหรือเทคโนโลยีการใช้แพลตฟอร์มเฉพาะเมื่อเทียบกับการที่จะปรับปรุงต่อไปและมีปริมาณการใช้ทรัพยากร


คุณสมบัติ J2EE ตัวเองให้องค์กรขนาดใหญ่ใช้แพลตฟอร์มรวมตาม Java เพื่อที่จะไม่ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ใช้ แต่ยัง จำกัด ในการพัฒนาภาษาเดียว แต่แพลตฟอร์มนี้มีผู้ผลิตที่แตกต่างกันแล้วตรงตามข้อกำหนดที่อธิบายไว้ในวิธีการที่ทำให้เกิด J2EE สนับสนุนจำนวนมากเทคโนโลยีมิดเดิลแวร์และระบบที่มีอยู่ให้ทำงานร่วมกัน HTTP, RMIIIOP, jms, JDBC, JCA เป็น XML, กิจการองค์กรสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยองค์กรที่จะนำเสนอในองค์กรใช้แพลตฟอร์มการรวมหลายทางเลือก

2.3 XML และ XSLT

นอกจากจำนวนมากใช้งาน XML และเอกสารอธิบายเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลจะถือว่ามีบทบาทที่สำคัญ เป็นแพลตฟอร์มอิสระเพียงข้อความมาตรฐาน XML จะสามารถอ่านและเขียนภาษาโปรแกรมทั้งหมดที่เคยใช้ DTD หรือ Schema, XML เพื่ออธิบายโปรแกรมสามารถตรวจสอบเนื้อหาของเอกสารและกระบวนการ XSLT จะขึ้นด้วยเทคโนโลยี XML แต่บทบาทที่จะฟอร์แมตและการถ่ายโอนข้อมูล XML file ที่จะกำหนดรูปแบบเอกสาร XML ใหม่ผมเชื่อว่าผู้อ่านสามารถจินตนาการว่าเทคนิคเหล่านี้มีการใช้ในระบบที่แตกต่างกันสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกิดขึ้น บทบาทสำคัญของ

ประโยชน์ * :

* เนื้อหาข้อความมาตรฐานของส่วนประกอบของแพลตฟอร์มและภาษาโปรแกรมที่สามารถใช้;

ล่ามภาษาขั้นตอน * DTD หรือ Schema สามารถตรวจสอบเนื้อหาของไฟล์และการประมวลผล

การแปลงรูปแบบ * ไม่ จำกัด พื้นสามารถตอบสนองความต้องการของการใช้งานที่แตกต่างกัน

ข้อเสีย * :

· DTD ในอดีตที่ใช้อย่างแพร่หลาย แต่ DTD ตัวเองไม่ XML แต่ในการแสดงผลปกติ;

เมื่อเนื้อหา XML สูงเพื่ออธิบายการทำงานของโปรแกรมที่มีปัญหา;


เมื่อใช้งานที่แตกต่างกันกับรูปแบบข้อมูลของตนเองในการใช้หรือปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนและตอนนี้จำเป็นต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโปรแกรมที่แตกต่างกันแล้ว XML และ XSLT ให้หมายถึงทำงานได้ แน่นอน XML ไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมดของการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่แตกต่างกันอย่างไรรูปแบบข้อมูลดิบในเอกสาร XML เอกสารเป็นปัญหายาก แต่ข่าวดีก็คือตอนนี้หลากหลายแพลตฟอร์มและภาษาโปรแกรมได้รับการสนับสนุนอย่างดีจาก XML และ XSLT, XML, พร้อมครั้ง XSLT พร้อมที่จะแปลงในโปรแกรมอื่น ๆ ต้องใช้รูปแบบข้อมูล

DCOM Distributed Component Object Model 2.4

DCOM ขยาย COM เพื่อสนับสนุนเครือข่ายผ่านวัตถุและสามารถใช้งาน COM กระจายในเครือข่ายท้องถิ่นคอมพิวเตอร์หลายๆ โปรโตคอลเครือข่าย DCOM กำหนดโดยกระบวนการสื่อสาร At runtime, COM ใช้ RPC สำหรับลูกค้าและส่วนประกอบบริการและปฏิบัติตามมาตรฐานโปรโตคอล DCOM

ประโยชน์ * :

•ในแพลตฟอร์ม Windows, สถาปัตยกรรม COM - based ของการกระจาย

•ในแพลตฟอร์ม Windows เพื่อให้บรรลุความต้องการด้านประสิทธิภาพที่น่าพอใจมาก

ข้อเสีย * :

•ปัญหาในการใช้ข้ามแพลตฟอร์มและประสิทธิภาพไม่สามารถรับประกัน


รวมในแพลตฟอร์ม Windows เลือกสำหรับการดำเนินการ แต่แพลตฟอร์มอื่น ๆ และภาษาโปรแกรมทำงานร่วมกันต้องการความช่วยเหลือในการสนับสนุนผู้จำหน่ายของบุคคลที่สาม

MOM ข้อความ 2.5 Oriented Middleware

ข้อความ Enterprise ช่วยให้การใช้งานที่เชื่อถือได้ในการส่งหลายแพลตฟอร์ม โดยใช้คิวข้อความที่เชื่อถือได้ให้การสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับการส่งข้อความ directory, ความปลอดภัยและการบริการการจัดการแม่เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้ข้อความพิสูจน์ระหว่างการรักษาความปลอดภัยซึ่งมักจะมีโหมดการถ่ายโอนและ synchronous asynchronous ในบ้านเพื่อให้การส่งที่เชื่อถือได้วิธีที่พบมากที่สุดคือการใช้ระบบการส่งข้อความ CORBA และ J2EE เพื่อสนับสนุนอินเตอร์เฟสมาตรฐานอุตสาหกรรมปัจจุบัน MOM

ประโยชน์ * :

· สำหรับงานองค์กรที่แตกต่างกันในหลายแพลตฟอร์มให้ส่งข้อความ;

* นอกจากการสนับสนุนโหมดการโอนพร้อมกันนี้ยังสนับสนุนการส่ง asynchronous จะช่วยในการนำส่งข้อความระหว่างเชื่อถือได้

ข้อเสีย * :

* และเทคโนโลยีตัวกลางอื่น ๆ , ขวดประสิทธิภาพการไหลสูงมีการปรับปรุง;


หากหลายแพลตฟอร์มในระหว่างโปรแกรมประยุกต์เพื่อการส่งที่เชื่อถือได้และโปรแกรมเหล่านี้จะไม่ทำงานในขณะเดียวกันการใช้การสื่อสารโดยตรงระหว่าง RPC หรือการส่งข้อมูลจะไม่ได้รับการรับรอง แต่ข้อความ oriented middleware MOM ทางเลือกที่ดี แม้เมื่อคำขอจะสร้างโปรแกรมรับไม่ทำงานขอจะไม่สูญหายไปนี้เป็นข้อดีของการส่งไม่ตรงกัน

2.6 J2EE สถาปัตยกรรมเชื่อมต่อ JCA

JCA เป็นรุ่นคุณสมบัติใน J2EE1.3 เสนอโดยผู้ผลิต EIS เพื่อดำเนินการและส่งมอบ อะแดปเตอร์ทรัพยากร JCA เป็นตัวแทน EIS มาตรฐานสามารถแทรกเอกสารที่ตรงตามข้อกำหนด J2EE แอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์และเซิร์ฟเวอร์ใบสมัครผ่านทางส่วนติดต่อมาตรฐานเพื่อ CCI สำหรับการเข้าถึง EIS เพื่อดำเนินการใน EIS JCA เพื่อ EAI - based นักพัฒนาโปรแกรมจะผ่านการรวม EIS เป็นวิธีมาตรฐาน J2EE วิธีการนี้จะกำหนดชุดของนักพัฒนาในสภาพแวดล้อมที่ใช้ร่วมกัน J2EE API และบริการ

ประโยชน์ * :

· JCA EIS ไม่เพียง แต่ในระบบข้อมูลที่จะนำไปรวมในการใช้งาน J2EE จะสามารถจัดการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ EIS เพื่อตามเงื่อนไขของระบบ

· JCA ทำให้เกิดของ EIS ระบบดั้งเดิมในการใช้งาน J2EE ซับซ้อนจะลดลงโดย NxM เป็น N + เอ็ม

· JCA เป็นเทคโนโลยี Java - based, การย้ายแพลตฟอร์มหลายพบความต้านทาน

ข้อเสีย * :

· JCA เป็นโซลูชั่น coupling คับกับปัญหาการดำเนินงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับความหวังว่ามรดก EIS ระบบรวม API และ encapsulation การดำเนินการเหล่านี้

· JCA จะขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี Java แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบ EIS ยังเป็นการนำ Java รวม แต่การใช้ EIS ผ่าน JCA เพื่อสมัครลูกค้าจะต้องมี Java

ดำเนิน · JCA ไม่ง่ายถ้ารู้ JCA ส่วนการจัดการเชื่อมต่อจำเป็นแล้วเมื่อเข้าร่วมบริการและความซับซ้อนของการจัดการความปลอดภัยเป็นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถ้า CCI มีการตระหนักถึงปัญหาที่อาจมี


JCA นั้นเป็นประโยชน์โดยเซิร์ฟเวอร์ใช้ J2EE และ EIS สำหรับผู้จำหน่ายระบบเพราะผลิตภัณฑ์ของตนมักจะสอดคล้องกับมาตรฐานที่หลากหลายและบรรทัดฐาน, คุณสมบัติ JCA ให้ด้วยความสามัคคีของพวกเขาสงสัยคือการลดความเสี่ยงและ ลดต้นทุนการพัฒนาอาวุธดี แต่สำหรับระบบงานขององค์กรโดยเฉลี่ยพื้นบ้าน, JCA ไม่อาจจะมีบทบาทสำคัญมากในทางตรงกันข้ามอาจเป็นคอขวดในกระบวนการพัฒนา มีเหตุผลหลายประการแรก JCA พัฒนาทรัพยากรอะแดปเตอร์ไม่พัฒนาทั้งหมดมีความสามารถของแบบจำลองการพัฒนาและเขียนโค้ดปกติที่แตกต่างกันของ, JCA จะอยู่ในรูปแบบการออกแบบโรงงานเช่นรุ่นที่ใหญ่ สอง JCA เป็นปึกแผ่นมาตรฐานการดำเนินงานที่ยังต้องมากมาตรฐานและข้อกำหนดในการสนับสนุนเช่น XA เผยแพร่รายการ ระบบงานและองค์กรมักจะไม่ตนเองผลิตด้วยมาตรฐานเหล่านี้และบรรทัดฐาน, ตระหนักของอะแดปเตอร์ทรัพยากรไม่ได้รับประโยชน์มากมายที่มีให้โดย JCA สาม บริษัท อะแดปเตอร์ด้วยตนเองการพัฒนาทรัพยากรในที่สุดจะแทรกลงในความหลากหลายของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ J2EE เพื่อไป แต่เป็นนักพัฒนาบุคคลที่สามไม่เข้าใจการใช้คุณสมบัติ J2EE Application Server ที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องแม้แต่ในเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมประยุกต์ แม้ว่าทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนด JCA แต่สำนึกของต่างๆที่ทำให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สามอะแดปเตอร์หรือโปรแกรมไม่สามารถเปิดได้อย่างถูกต้อง

3 . การอ้างอิง

· J2EEEAI Programming Guide"รอ MatjazB.Juric, WROX, อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมกด

· J2EEConnectorArchitectureandEnterpriseApplicationIntegration": RahulSharma ดังนั้น AddisonWesley

· JavaNativeInterface": ShengLiang, AddisonWesley

ที่มาจาก www.tekbar.netองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
ตลาดในวิชาเศรษฐศาสตร์คืออะไร
มนุษย์เราไม่สามารถผลิตสินค้และบริการทุกอย่างมาตอบสนองความต้องการของตนได้ จึเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้า และเกิดตลาด ที่มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน

โดย... นางสาวพัชรียา โรจน์ทวีรุ่ง

การจัดทำรายงานเกี่ยวกับ CSR
หลักในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ นอกเหนือจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแล้ว สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ การติดต่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องสื่อกลางที่ธุรกิจใช้ในการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทั่วไปคือ รายงานประจำปี และ การจัดทำรายงานการเงินหรือที่เรียกกันง่ายๆว่างบการเงิน ซึ่งโดยปกติ มักจะถือเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างธุรกิจและนักลงทุน แต่เมื่อสังคมตื่นตัวและให้ความสำคัญกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

โดย... นางสาวพัชรียา โรจน์ทวีรุ่ง

เรียนรู้เรื่อง Inflation
หลายคนเมื่อได้ยินคำว่าเงินเฟ้อ อาจจะสงสัยว่าเงินเฟ้อคืออะไร แล้วเมื่อไรถึงจะเรียกว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อ คำว่าภาวะเงินเฟ้อ หมายถึง ภาวะที่ราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปในระบบเศรษฐกิจสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งก็จะมีผลทำให้ค่าของเงินที่เราถืออยู่ลดลง

โดย... นางสาวพัชรียา โรจน์ทวีรุ่ง

Global Slumpometer
มาตรฐานการวัดความถดถอยของเศรษฐกิจโลก (Global Slumpometer) เพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจโลกถดถอย (Global Economics Recession) เป็นเรื่องยอดฮิต

โดย... นางสาวพัชรียา โรจน์ทวีรุ่ง