ข้อมูลองค์ความรู้โดย
ปัญญา ฉลาด
ตำแหน่ง อาจารย์ แผนกอิเล็คทรอนิส์

IT Service Management การบริหารงานบริการไอทีได้เต็มพลังกว่าด้วย ITIL Refresh ใหม่ล่าสุด

ประเภททางด้าน IT หลัก :   IT Management & Trends
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Project Management
  ลงข้อมูลเมื่อ 16:10:17 15/07/2010
  Page View (6926) แบ่งปัน

 

“ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีบทบาทสำคัญในโลกธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่บริษัทใดจะทำธุรกิจได้โดยไม่มีไอที โดยไอทีไม่ใช่เพียงต้องการ "จัดซื้อ" สินค้าไอทีเข้ามาและปล่อยให้สินค้าเหล่านั้นทำงานไปเอง เนื่องจากเมื่อองค์กรมีการเจริญเติบโตในด้านโครงสร้างและการใช้ไอที ปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการบริหารจัดการด้านไอที ซึ่งมีความซับซ้อนและยุ่งยากมากขึ้นกว่าเดิมตลอดเวลา นอกจากนั้น ยังมีความต้องการระบบไอทีสำหรับส่วนงานที่สำคัญในธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
เพื่อจะทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด รองรับการเปลี่ยนแปลงทางกลยุทธ์ และขับเคลื่อนให้ผลกำไรเติบโตขึ้น โดยทั้ง CEO และ CIO ของบริษัททั้งหลายต่างต้องทำงานอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงต้องลดค่าใช้จ่ายด้านไอทีลงให้ได้เท่านั้น แต่ยังต้องพยายามพิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าที่ไอทีทำให้ต่อธุรกิจอีกด้วย
หนทางเดียวที่จะตอบสนองความสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้หน่วยงานด้านไอทีสามารถพัฒนาและบริหารจัดการ "'งานบริการไอทีที่มีคุณภาพ" นั่นคือ การทำให้ไอทีสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้โดยผ่านกระบวนการบริหารงานจัดการบริการด้านไอที (IT Service Management, ITSM) บนพื้นฐานของ Information Technology Infrastructure Library (ITIL) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ให้แนวทางการพัฒนา ITSM ที่เหมาะสมกับการพัฒนาจริง โดยรวมสิ่งที่สำคัญทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งเรื่องของบุคลากร กระบวนการ รวมถึงเทคโนโลยี เพื่อให้การดำเนินงานด้านไอทีของบริษัทเกิดประสิทธิภาพ และให้ส่วนไอทีสามารถทำงานแบบ "หน่วยงานที่พร้อมปรับเปลี่ยนตลอดเวลา" ซึ่งเป็นปัจจัยกลยุทธ์เชิงรุกที่สำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร
การนำ ITSM ไปใช้อย่างถูกต้อง จะทำให้องค์กรมีความพร้อมที่จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินงานด้านไอทีได้อย่างแน่นอน โดยมี ITIL เป็นตัวรวบรวมกระบวนการพื้นฐานและต้นแบบที่เหมาะสมในการนำไปใช้จริงเข้าไว้ด้วยกัน ตัวอย่างของบริษัทที่ประสพความสำเร็จในการนำ ITSM ไปใช้ในยุคแรกได้แก่ บริษัท General Motors, DHL, Procter & Gamble, Chevron, Avaya, Hainan Airlines ในประเทศจีน และ NTT Data ในญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งเมื่อบริษัทเหล่านี้เติบโตสูงขึ้นไปอีกขั้น พวกเขาก็ต้องพบกับความท้าท้ายในการบริหารจัดการระบบไอทีที่กระจัดกระจาย ให้กลับมาทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไอที และการให้บริการไอทีด้วยคุณภาพในระดับเดียวกับส่วนต่างๆ ขององค์กรและลูกค้าได้คาดหวังไว้ โดยสอดคล้องกับระบบไอทีและกลยุทธ์ของธุรกิจที่มีอยู่ทั้งหมด
เพื่อเปิดแขนรับ ITSM อย่างเต็มตัว บางบริษัทที่กล่าวมาจึงนำบางส่วนของ 'งานบริการ' ของธุรกิจไปให้ผู้ให้บริการไอทีภายนอกเพื่อพัฒนาดูแลจัดการ และดำเนินงานแทนให้ ทั้งเรื่องของซอฟต์แวร์ การให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการเชื่อมต่อระบบรวมเข้ากันระหว่างสาขาต่างๆ ทั่วโลก ด้วย ITSM จึงทำให้บริษัทเหล่านี้ประสพความสำเร็จทั้งในด้านการลดความซับซ้อนของการดำเนินงาน (โดยการสร้างแนวคิดพื้นฐานที่ชัดเจนจากการสร้างมาตรฐานในการบริการและมาตรฐานในโครงสร้างองค์กร) การเพิ่มความคล่องตัว (โดยการพัฒนากระบวนการการทำงานตามแบบ ITSM และสร้างวิธีในการวัดความพอใจของลูกค้าแบบเรียลไทม์ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง) และการสร้างคุณค่า (โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และความแน่นอนของระบบโดยรวมใหม่ทั้งหมด ในขณะที่ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไอทีลงไปพร้อมกันได้)
ด้วยประโยชน์ด้านธุรกิจดังที่กล่าวมา จึงไม่น่าแปลกใจที่จำนวนบริษัทต่างๆ ที่นำ ITSM มาปรับใช้มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยบริษัท Gartner ผู้เป็นบริษัทวิจัยชั้นนำได้คาดการณ์ของส่วนงานด้านไอทีขององค์กรขนาดใหญ่ที่จะปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการงานบริการไอทีจะเติบโตจาก 20% ในปีนี้ เพิ่มเป็น 35% ในปี 2008 และเป็น 50% ในปี 2012 ในขณะเดียวกัน การนำ ITIL ไปใช้เป็นต้นแบบในการดำเนินงานไอทีที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่องค์กรต่างๆ ในภูมิภาคนี้มักใช้ประโยชน์จากบทเรียนในอดีต และนำต้นแบบที่ได้พิสูจน์ว่าใช้ได้จริงจากที่อื่นมาปรับใช้
ก้าวไปอีกขั้นด้วย ITIL V3
จนทุกวันนี้ ITIL ได้สร้างประโยชน์ตามวัตถุประสงค์คือ การมอบแนวทางต้นแบบสำหรับการพัฒนา ITSM ที่มีประสิทธิภาพและประสพความสำเร็จ โดย ITIL จะให้หลักประกันในการรักษาระดับการให้บริการตามข้อตกลง (Service-level agreements, SLAs) ขององค์กรให้กระบวนการที่ประกันถึงความสอดคล้องระหว่างไอทีและธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ให้มูลค่าแก่ธุรกิจ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มผลตอบแทนจาการลงทุน (ROI) และอีกมากมาย
อย่างไรก็ตาม เมื่อองค์กรและปัจจัยทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป แม้แต่เครื่องมือสำหรับบริหารจัดการขึ้นที่ดีที่สุดก็ยังต้องนำกลับมาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา และ ITIL ก็ต้องปรับเช่นกัน โดยในเวอร์ชัน 3 ของ ITIL หรือที่รู้จักในชื่อ "ITIL Refresh" ได้ปรับปรุงการออกแบบเพื่อองค์กรนำไปใช้ได้เร็วและง่ายกว่าเดิม เพิ่มการปรับเปลี่ยนที่ดีกว่าและปรับปรุงเพื่อมุ่งกระบวนการบริหารงานบริการให้เกิดความเป็นเลิศในด้านการดำเนินงาน
คุณสมบัติใหม่บางอย่างที่เพิ่มใน ITIL V3 ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินงานของ ITSM เดิมที่มีอยู่ในองค์กร ได้แก่ การปรับปรุงในด้านของวงจรชีวิตของการบริการ มูลค่าทางธุรกิจ ความสอดคล้อง การเชื่อมโยงเข้ากับต้นแบบและมาตรฐานอื่น แนวทางสำหรับธุรกิจเฉพาะด้าน กลยุทธ์การให้บริการ และการบริหารจัดการความรู้ของงานบริการ
HP ในฐานะที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนการพัฒนา ITIL ได้มอบสิ่งสำคัญให้แก่ ITIL V3 นั่นคือ มาตรฐานคำศัพท์ใหม่ของ ITIL (ITIL Glossary) แผนที่กระบวนการ ITIL แบบรวมยอด (Integrated ITIL Process Map) และยังช่วยทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลหลักในเรื่องการดำเนินงานบริการ (Service Operations) อีกประการหนึ่งด้วย
สิ่งเหล่านี้รวมถึงการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดียิ่งขึ้นอื่นๆ ต่างก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถปรับรวมเข้ากับการดำเนินงาน ITSM ที่มีอยู่เดิมในองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังคงรักษาแนวคิดที่สำคัญครบถ้วนและประมาณ 60% ของแนวทาง ITIL ในเวอร์ชันปัจจุบันจะยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทั้งหมดจะช่วยทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานตามกระบวนการของ ITSM ที่มีอยู่ไปพร้อมกับพัฒนากระบวนการตาม ITIL V3 ใหม่ และตามด้วยแผนการฝึกอบรมได้อย่างต่อเนื่อง
 
บริการจาก HP: ผู้เชียวชาญด้าน ITSM และพันธมิตรที่จะไปพร้อมกับคุณในการพัฒนาไอทีให้กับองค์กร
ด้วยประสบการณ์ด้าน ITSM มากกว่า 10 ปีในด้านซอฟต์แวร์ การให้คำปรึกษา การช่วยเหลือและอบรมที่ยาวนานกว่าผู้ให้บริการด้านนี้รายอื่นทั้งหมด HP จะให้บริการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ด้วยที่ปรึกษาที่มีความสามารถด้าน ITIL มากกว่า 4,000 คน และมีการว่าจ้างผู้พัฒนางานด้าน ITSM มากกว่า 135,000 คน จึงเป็นที่แน่ชัดว่า HP เป็นผู้นำในสนาม ITSM นี้ ข้อมูลจากการประชุมสุดยอดด้านกลยุทธ์กล่าวว่า HP ได้นำเสนอส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดระหว่างการบริหารงานบริการ และเทคโนโลยีโดยบริษัท Forrester Research หนึ่งในบริษัทวิจัยชั้นนำ ได้เห็นพ้องและตอกย้ำถึงจุดแข็งของ HP ข้อหนึ่งคือความเป็นผู้นำในการพัฒนาระเบียบวิธีสำหรับ ITSM
HP เป็นผู้นำของธุรกิจ ITSM อย่างต่อเนื่องก่อนผู้ใช้บริการรายอื่นทุกราย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ HP ได้เข้าควบรวมกิจการบริษัท Peregrine Systems ในปี 2005 และบริษัท Mercury Interactive ในปี 2006 ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงถึงทิศทางของ HP และเป็นการเปิดโอกาสให้ HP ก้าวเข้าสู่โลกของ ITSM ได้อย่างสมบูรณ์จากความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการควบรวมทั้ง 2 บริษัท คือ การจัดการทรัพย์สินไอที (IT Asset Management, ITAM) ฐานข้อมูลการจัดการด้านการติดตั้งระบบ (Configuration Management Database, CMDB) การปรับปรุงเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจให้เหมาะสม (Business Technology Optimization, BTO) และธรรมาภิบาลด้านไอที (IT Governance)
HP มอบ ITSM ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดบนพื้นฐานของ ITIL ให้แก่ลูกค้า และจะมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้ได้เทคโนโลยี บุคลากร และกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกันเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินงานที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้สำหรับธุรกิจทุกประเภท โดยบริการจาก HP แบ่งออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้
ให้คำปรึกษา: ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการติดตั้ง ITIL/ITSM ให้แก่องค์กรต่างๆ โดยองค์กรเหล่านั้นยังได้รับประโยชน์สูงสุดจากความสามารถของ HP ที่มีอยู่ทั่วโลก ความเชี่ยวชาญ และต้นแบบที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านไอทีที่เป็นอยู่ออกแบบและหาวิธีใหม่เหมาะสมที่สุด เพื่อทำให้องค์กรก้าวเปลี่ยนจากการดำเนินงานไอทีแบบเน้นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ไปเป็นการดำเนินงานไอทีที่เน้นการให้บริการ ซึ่งอาจรวมถึงการให้บริการช่วยเหลือ ดูแลซ่อมบำรุง และการเอาต์ซอร์สอื่นๆ
เหนือสิ่งอื่นใด สิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ คือ ชื่อเสียงที่ดีเยี่ยมของ HP ที่ได้รับความเชื่อถือ และไว้วางใจให้เป็นพันธมิตรในงานบริการไอทีให้กับบริษัทต่างๆ มากมาย องค์กรทุกขนาด และทุกประเภทธุรกิจ เนื่องจาก HP มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ซึงมีผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริการไอทีมากกว่า 60,000 คน ในมากกว่า 160 ประเทศทั่วโลก สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมอย่างสูงสุดที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าได้ โดยไม่มีผู้ให้บริการรายอื่นใดเทียบเท่าได้
ซอฟต์แวร์: แนวทางการบริหารงานบริการของ HP เป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบ โดยใช้ความสามารถของซอฟต์แวร์ชั้นนำในตลาดคือ HP OpenView เป็นพื้นฐาน รวมกับบริการ Consulting & Integration Service และ HP Education และเพิ่มด้วยการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน และการปรับปรุงโครงสร้างไอทีใหม่ ซึ่งทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญต่อการปรับปรุงการบริหารงานบริการไอที ซึ่งเหตุผลที่ HP ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทส่วนใหญ่ใน Fortune 100 เนื่องจากความสามรถของซอฟต์แวร์บริหารจัดการ HP OpenView ที่สามารถช่วยให้การดำเนินงาน และกระบวนการทำงานของธุรกิจอยู่ในจุดที่เหมาะสมที่สุด ช่วยทำงานโดยอัตโนมัติ และช่วยให้เกิดความสอดคล้องในการทำงานร่วมกับส่วนเทคโนโลยีและผู้ให้บริการอีกด้วย
ด้วยบริษัทชั้นนำที่ HP ได้เข้าควบรวมกิจการมา รวมถึงบริษัท Peregrine System และ Mercury Interactive ทำให้ HP เป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในภาคธุรกิจนี้ การเข้าควบรวมกิจการนี้ ยังหมายถึงการรวมทรัพย์สินทางปัญญาด้าน ITSM และต้นแบบที่ดีที่สุดเข้าด้วยกัน จนมีขนาดใหญ่กว่าผู้ให้บริการรายอื่นใดในตลาด ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้นำของ HP ในด้าน ITSM
การรวมกันของเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพย์สินไอที และการจัดการด้านบริการ ของบริษัท Peregrine เข้ากับ HP OpenView ช่วยให้ HP OpenView มีความสามารถเพิ่มขึ้น ทำให้ HP สามารถมอบประสิทธิภาพของการบริหารงานบริการไอทีในระดับที่ดีกว่าเดิม ในขณะที่ลดค่าใช้จ่ายลง เช่นเดียวกับการรวมซอฟต์แวร์วิเคราะห์หาจุดเหมาะสมด้านเทคโนโลยีธุรกิจ (Business Technology Optimization, BTO) ของบริษัท Mercury Interactive เข้ากับ HP OpenView ทำให้เกิดชุดซอฟท์แวร์บริหารจัดการที่สมบูรณ์แบบกว่าเดิมเป็นอย่างมาก ความสามารถในการหาจุดเหมาะสม การทำงานโดยอัตโนมัติ และการสร้างความสอดคล้อง ระหว่างงานบริการไอทีเข้ากับความต้องการด้านธุรกิจ ทั้งหมดทำให้ความเป็นผู้นำในตลาด BTO ของ HP เพิ่มมากขึ้นไปอีก
การฝึกอบรม: หนึ่งในความยอดเยี่ยมหลักของ HP ในฐานะผู้นำด้าน ITSM สามารถพิสูจน์ได้จากจำนวนของผู้ให้คำปรึกษาด้าน ITIL ที่ผ่านการฝึกอบรมของ HP ด้วยศูนย์ฝึกมากกว่า 80 ศูนย์ทั่วโลก ที่สามารถจัดฝึกอบรม ITIL ได้อย่างเป็นทางการ หลักสูตรการอบรมจาก HP เกิดจากการสั่งสมข้อมูลผ่านประสบการณ์ในการจัดฝึกอบรมอย่างมากมายกว่า 80,000 รายทั่วโลก รวมทั้งหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญใน ITIL/ITSM และหลักสูตร HP OpenView นอกจากนั้น ทีมให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรมของ HP ยังรวมเป็นผู้แต่งหนังสือ "ICT Infrastructure Management" และ "The Business Perspective" ของ ITIL และยังเขียนหนังสือ Service Operations ในส่วนที่ 2 ของ ITIL 3 Refresh และที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือการพัฒนาการฝึกอบรมจำลองแบบก้าวหน้าประสิทธิภาพสูงของ HP (HP High Performance Simulation) ทำให้ การฝึกอบรมมีความสนุก น่าสนใจ และเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการเรียนรู้ ITSM
HP ให้การบริการด้วยมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา ผู้ซึ่งผ่านากรฝึกในระดับสูง โดยช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกส่วนผสมของคำตอบที่เหมาะสมที่จะช่วยให้ลูกค้าเปลี่ยนจากไอทีที่เน้นโครงสร้างไปสู่ไอทีซึ่งเน้นบริการ ผู้เชี่ยวชาญจาก HP จะช่วยตรวจสอบสิ่งที่เป็นอยู่ ออกแบบ สร้าง ดูแลจัดการ และปรับเปลี่ยนการดำเนินงานไปสู่งานไอทีเน้นบริการและงานดูแลช่วยเหลือโครงสร้างไอทีในระดับยอดเยี่ยมโดย HP เสนอบริการให้คำปรึกษา ITSM ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
ITSM Reference Model (ตัวแบบอ้างอิง ITSM): แผนที่กระบวนการจัดการที่จะช่วยแนะนำลูกค้าด้วยเส้นทางที่วางแผนไว้เป็นอย่างดี และช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินงานด้านไอทีได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจที่ดีกว่าเดิม มีการออกแบบและพัฒนาบริการไอทีเพื่อสนับสนุนเป้าหมายธุรกิจ และยกระดับการดำเนินการงานบริการเพื่อให้สามารถมอบบริการที่มีคุณภาพสูงโดยลดค่าใช้จ่ายลงไปพร้อมกัน
ITSM methodology (ระเบียบวิธี ITSM): ระเบียบวิธีนี้พัฒนาจากประสบการณ์ที่หลากหลายของ HP ในการพัฒนาบริการไอทีคุณภาพสูง ให้กับทุกสภาพแวดล้อมทางไอที โดย HP ได้รวบรวมต้นแบบที่ดีที่สุดเข้าไว้ใน ITIL เพื่อเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมการบริหารจัดการไอที และในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระเบียบวิธี ITSM นี้ HP จึงได้พัฒนา HP OpenView ระบบช่วยบริหารจัดการด้านไอทีซึ่งช่วยให้การจัดการและการวัดผลของโครงสร้างไอทีทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ITSM Solution (คำตอบสำหรับ ITSM): ITSM Solution จาก HP ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถพัฒนาหน่วยงานไอทีของตนเองให้ก้าวพ้นจากบทบาทของผู้ให้เทคโนโลยีไปสู่บทบาทของการเป็นผู้สร้างมูลค่าเพิ่มด้านไอที และสอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับเป้าหมายขององค์กร
ITSM Education & Training (การสอนและฝึกอบรม ITSM) : หลักสูตรที่สมบูรณ์และได้รับการพิสูจน์แล้วของ HP ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของการฝึกอบรมและการวัดผลเพื่อประกาศนียบัตรของ ITIL ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รวมส่วนสำคัญทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันเพื่อสร้างให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นสิ่งที่หน่วยงานไอทีต้องมีเพื่อเปลี่ยนตัวเองไปสู่การเป็นผู้ให้บริการไอทีที่พร้อมปรับเลี่ยนได้อย่างรวดเร็วหน่วยงานจะได้ประโยชน์จาก "แก่นลึกของเนื้อหา" บนพื้นฐานของประสบการณ์มากมายที่ HP ได้รับจากการให้บริการลูกค้าเพื่อให้เกิด ITSM ในองค์กร

“ตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีบทบาทสำคัญในโลกธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่บริษัทใดจะทำธุรกิจได้โดยไม่มีไอที โดยไอทีไม่ใช่เพียงต้องการ "จัดซื้อ" สินค้าไอทีเข้ามาและปล่อยให้สินค้าเหล่านั้นทำงานไปเอง เนื่องจากเมื่อองค์กรมีการเจริญเติบโตในด้านโครงสร้างและการใช้ไอที ปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการบริหารจัดการด้านไอที ซึ่งมีความซับซ้อนและยุ่งยากมากขึ้นกว่าเดิมตลอดเวลา นอกจากนั้น ยังมีความต้องการระบบไอทีสำหรับส่วนงานที่สำคัญในธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
เพื่อจะทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด รองรับการเปลี่ยนแปลงทางกลยุทธ์ และขับเคลื่อนให้ผลกำไรเติบโตขึ้น โดยทั้ง CEO และ CIO ของบริษัททั้งหลายต่างต้องทำงานอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงต้องลดค่าใช้จ่ายด้านไอทีลงให้ได้เท่านั้น แต่ยังต้องพยายามพิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าที่ไอทีทำให้ต่อธุรกิจอีกด้วย
หนทางเดียวที่จะตอบสนองความสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้หน่วยงานด้านไอทีสามารถพัฒนาและบริหารจัดการ "'งานบริการไอทีที่มีคุณภาพ" นั่นคือ การทำให้ไอทีสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้โดยผ่านกระบวนการบริหารงานจัดการบริการด้านไอที (IT Service Management, ITSM) บนพื้นฐานของ Information Technology Infrastructure Library (ITIL) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ให้แนวทางการพัฒนา ITSM ที่เหมาะสมกับการพัฒนาจริง โดยรวมสิ่งที่สำคัญทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งเรื่องของบุคลากร กระบวนการ รวมถึงเทคโนโลยี เพื่อให้การดำเนินงานด้านไอทีของบริษัทเกิดประสิทธิภาพ และให้ส่วนไอทีสามารถทำงานแบบ "หน่วยงานที่พร้อมปรับเปลี่ยนตลอดเวลา" ซึ่งเป็นปัจจัยกลยุทธ์เชิงรุกที่สำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร
การนำ ITSM ไปใช้อย่างถูกต้อง จะทำให้องค์กรมีความพร้อมที่จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินงานด้านไอทีได้อย่างแน่นอน โดยมี ITIL เป็นตัวรวบรวมกระบวนการพื้นฐานและต้นแบบที่เหมาะสมในการนำไปใช้จริงเข้าไว้ด้วยกัน ตัวอย่างของบริษัทที่ประสพความสำเร็จในการนำ ITSM ไปใช้ในยุคแรกได้แก่ บริษัท General Motors, DHL, Procter & Gamble, Chevron, Avaya, Hainan Airlines ในประเทศจีน และ NTT Data ในญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งเมื่อบริษัทเหล่านี้เติบโตสูงขึ้นไปอีกขั้น พวกเขาก็ต้องพบกับความท้าท้ายในการบริหารจัดการระบบไอทีที่กระจัดกระจาย ให้กลับมาทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไอที และการให้บริการไอทีด้วยคุณภาพในระดับเดียวกับส่วนต่างๆ ขององค์กรและลูกค้าได้คาดหวังไว้ โดยสอดคล้องกับระบบไอทีและกลยุทธ์ของธุรกิจที่มีอยู่ทั้งหมด
เพื่อเปิดแขนรับ ITSM อย่างเต็มตัว บางบริษัทที่กล่าวมาจึงนำบางส่วนของ 'งานบริการ' ของธุรกิจไปให้ผู้ให้บริการไอทีภายนอกเพื่อพัฒนาดูแลจัดการ และดำเนินงานแทนให้ ทั้งเรื่องของซอฟต์แวร์ การให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการเชื่อมต่อระบบรวมเข้ากันระหว่างสาขาต่างๆ ทั่วโลก ด้วย ITSM จึงทำให้บริษัทเหล่านี้ประสพความสำเร็จทั้งในด้านการลดความซับซ้อนของการดำเนินงาน (โดยการสร้างแนวคิดพื้นฐานที่ชัดเจนจากการสร้างมาตรฐานในการบริการและมาตรฐานในโครงสร้างองค์กร) การเพิ่มความคล่องตัว (โดยการพัฒนากระบวนการการทำงานตามแบบ ITSM และสร้างวิธีในการวัดความพอใจของลูกค้าแบบเรียลไทม์ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง) และการสร้างคุณค่า (โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน และความแน่นอนของระบบโดยรวมใหม่ทั้งหมด ในขณะที่ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไอทีลงไปพร้อมกันได้)
ด้วยประโยชน์ด้านธุรกิจดังที่กล่าวมา จึงไม่น่าแปลกใจที่จำนวนบริษัทต่างๆ ที่นำ ITSM มาปรับใช้มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยบริษัท Gartner ผู้เป็นบริษัทวิจัยชั้นนำได้คาดการณ์ของส่วนงานด้านไอทีขององค์กรขนาดใหญ่ที่จะปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการงานบริการไอทีจะเติบโตจาก 20% ในปีนี้ เพิ่มเป็น 35% ในปี 2008 และเป็น 50% ในปี 2012 ในขณะเดียวกัน การนำ ITIL ไปใช้เป็นต้นแบบในการดำเนินงานไอทีที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่องค์กรต่างๆ ในภูมิภาคนี้มักใช้ประโยชน์จากบทเรียนในอดีต และนำต้นแบบที่ได้พิสูจน์ว่าใช้ได้จริงจากที่อื่นมาปรับใช้
ก้าวไปอีกขั้นด้วย ITIL V3
จนทุกวันนี้ ITIL ได้สร้างประโยชน์ตามวัตถุประสงค์คือ การมอบแนวทางต้นแบบสำหรับการพัฒนา ITSM ที่มีประสิทธิภาพและประสพความสำเร็จ โดย ITIL จะให้หลักประกันในการรักษาระดับการให้บริการตามข้อตกลง (Service-level agreements, SLAs) ขององค์กรให้กระบวนการที่ประกันถึงความสอดคล้องระหว่างไอทีและธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ให้มูลค่าแก่ธุรกิจ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มผลตอบแทนจาการลงทุน (ROI) และอีกมากมาย
อย่างไรก็ตาม เมื่อองค์กรและปัจจัยทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป แม้แต่เครื่องมือสำหรับบริหารจัดการขึ้นที่ดีที่สุดก็ยังต้องนำกลับมาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา และ ITIL ก็ต้องปรับเช่นกัน โดยในเวอร์ชัน 3 ของ ITIL หรือที่รู้จักในชื่อ "ITIL Refresh" ได้ปรับปรุงการออกแบบเพื่อองค์กรนำไปใช้ได้เร็วและง่ายกว่าเดิม เพิ่มการปรับเปลี่ยนที่ดีกว่าและปรับปรุงเพื่อมุ่งกระบวนการบริหารงานบริการให้เกิดความเป็นเลิศในด้านการดำเนินงาน
คุณสมบัติใหม่บางอย่างที่เพิ่มใน ITIL V3 ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินงานของ ITSM เดิมที่มีอยู่ในองค์กร ได้แก่ การปรับปรุงในด้านของวงจรชีวิตของการบริการ มูลค่าทางธุรกิจ ความสอดคล้อง การเชื่อมโยงเข้ากับต้นแบบและมาตรฐานอื่น แนวทางสำหรับธุรกิจเฉพาะด้าน กลยุทธ์การให้บริการ และการบริหารจัดการความรู้ของงานบริการ
HP ในฐานะที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนการพัฒนา ITIL ได้มอบสิ่งสำคัญให้แก่ ITIL V3 นั่นคือ มาตรฐานคำศัพท์ใหม่ของ ITIL (ITIL Glossary) แผนที่กระบวนการ ITIL แบบรวมยอด (Integrated ITIL Process Map) และยังช่วยทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลหลักในเรื่องการดำเนินงานบริการ (Service Operations) อีกประการหนึ่งด้วย
สิ่งเหล่านี้รวมถึงการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดียิ่งขึ้นอื่นๆ ต่างก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถปรับรวมเข้ากับการดำเนินงาน ITSM ที่มีอยู่เดิมในองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังคงรักษาแนวคิดที่สำคัญครบถ้วนและประมาณ 60% ของแนวทาง ITIL ในเวอร์ชันปัจจุบันจะยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทั้งหมดจะช่วยทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานตามกระบวนการของ ITSM ที่มีอยู่ไปพร้อมกับพัฒนากระบวนการตาม ITIL V3 ใหม่ และตามด้วยแผนการฝึกอบรมได้อย่างต่อเนื่อง
 
บริการจาก HP: ผู้เชียวชาญด้าน ITSM และพันธมิตรที่จะไปพร้อมกับคุณในการพัฒนาไอทีให้กับองค์กร
ด้วยประสบการณ์ด้าน ITSM มากกว่า 10 ปีในด้านซอฟต์แวร์ การให้คำปรึกษา การช่วยเหลือและอบรมที่ยาวนานกว่าผู้ให้บริการด้านนี้รายอื่นทั้งหมด HP จะให้บริการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ด้วยที่ปรึกษาที่มีความสามารถด้าน ITIL มากกว่า 4,000 คน และมีการว่าจ้างผู้พัฒนางานด้าน ITSM มากกว่า 135,000 คน จึงเป็นที่แน่ชัดว่า HP เป็นผู้นำในสนาม ITSM นี้ ข้อมูลจากการประชุมสุดยอดด้านกลยุทธ์กล่าวว่า HP ได้นำเสนอส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดระหว่างการบริหารงานบริการ และเทคโนโลยีโดยบริษัท Forrester Research หนึ่งในบริษัทวิจัยชั้นนำ ได้เห็นพ้องและตอกย้ำถึงจุดแข็งของ HP ข้อหนึ่งคือความเป็นผู้นำในการพัฒนาระเบียบวิธีสำหรับ ITSM
HP เป็นผู้นำของธุรกิจ ITSM อย่างต่อเนื่องก่อนผู้ใช้บริการรายอื่นทุกราย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ HP ได้เข้าควบรวมกิจการบริษัท Peregrine Systems ในปี 2005 และบริษัท Mercury Interactive ในปี 2006 ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงถึงทิศทางของ HP และเป็นการเปิดโอกาสให้ HP ก้าวเข้าสู่โลกของ ITSM ได้อย่างสมบูรณ์จากความรู้และเทคโนโลยีที่ได้จากการควบรวมทั้ง 2 บริษัท คือ การจัดการทรัพย์สินไอที (IT Asset Management, ITAM) ฐานข้อมูลการจัดการด้านการติดตั้งระบบ (Configuration Management Database, CMDB) การปรับปรุงเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจให้เหมาะสม (Business Technology Optimization, BTO) และธรรมาภิบาลด้านไอที (IT Governance)
HP มอบ ITSM ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดบนพื้นฐานของ ITIL ให้แก่ลูกค้า และจะมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้ได้เทคโนโลยี บุคลากร และกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกันเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินงานที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้สำหรับธุรกิจทุกประเภท โดยบริการจาก HP แบ่งออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้
ให้คำปรึกษา: ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการติดตั้ง ITIL/ITSM ให้แก่องค์กรต่างๆ โดยองค์กรเหล่านั้นยังได้รับประโยชน์สูงสุดจากความสามารถของ HP ที่มีอยู่ทั่วโลก ความเชี่ยวชาญ และต้นแบบที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านไอทีที่เป็นอยู่ออกแบบและหาวิธีใหม่เหมาะสมที่สุด เพื่อทำให้องค์กรก้าวเปลี่ยนจากการดำเนินงานไอทีแบบเน้นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ไปเป็นการดำเนินงานไอทีที่เน้นการให้บริการ ซึ่งอาจรวมถึงการให้บริการช่วยเหลือ ดูแลซ่อมบำรุง และการเอาต์ซอร์สอื่นๆ
เหนือสิ่งอื่นใด สิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ คือ ชื่อเสียงที่ดีเยี่ยมของ HP ที่ได้รับความเชื่อถือ และไว้วางใจให้เป็นพันธมิตรในงานบริการไอทีให้กับบริษัทต่างๆ มากมาย องค์กรทุกขนาด และทุกประเภทธุรกิจ เนื่องจาก HP มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ซึงมีผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริการไอทีมากกว่า 60,000 คน ในมากกว่า 160 ประเทศทั่วโลก สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมอย่างสูงสุดที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าได้ โดยไม่มีผู้ให้บริการรายอื่นใดเทียบเท่าได้
ซอฟต์แวร์: แนวทางการบริหารงานบริการของ HP เป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบ โดยใช้ความสามารถของซอฟต์แวร์ชั้นนำในตลาดคือ HP OpenView เป็นพื้นฐาน รวมกับบริการ Consulting & Integration Service และ HP Education และเพิ่มด้วยการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน และการปรับปรุงโครงสร้างไอทีใหม่ ซึ่งทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญต่อการปรับปรุงการบริหารงานบริการไอที ซึ่งเหตุผลที่ HP ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทส่วนใหญ่ใน Fortune 100 เนื่องจากความสามรถของซอฟต์แวร์บริหารจัดการ HP OpenView ที่สามารถช่วยให้การดำเนินงาน และกระบวนการทำงานของธุรกิจอยู่ในจุดที่เหมาะสมที่สุด ช่วยทำงานโดยอัตโนมัติ และช่วยให้เกิดความสอดคล้องในการทำงานร่วมกับส่วนเทคโนโลยีและผู้ให้บริการอีกด้วย
ด้วยบริษัทชั้นนำที่ HP ได้เข้าควบรวมกิจการมา รวมถึงบริษัท Peregrine System และ Mercury Interactive ทำให้ HP เป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในภาคธุรกิจนี้ การเข้าควบรวมกิจการนี้ ยังหมายถึงการรวมทรัพย์สินทางปัญญาด้าน ITSM และต้นแบบที่ดีที่สุดเข้าด้วยกัน จนมีขนาดใหญ่กว่าผู้ให้บริการรายอื่นใดในตลาด ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้นำของ HP ในด้าน ITSM
การรวมกันของเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพย์สินไอที และการจัดการด้านบริการ ของบริษัท Peregrine เข้ากับ HP OpenView ช่วยให้ HP OpenView มีความสามารถเพิ่มขึ้น ทำให้ HP สามารถมอบประสิทธิภาพของการบริหารงานบริการไอทีในระดับที่ดีกว่าเดิม ในขณะที่ลดค่าใช้จ่ายลง เช่นเดียวกับการรวมซอฟต์แวร์วิเคราะห์หาจุดเหมาะสมด้านเทคโนโลยีธุรกิจ (Business Technology Optimization, BTO) ของบริษัท Mercury Interactive เข้ากับ HP OpenView ทำให้เกิดชุดซอฟท์แวร์บริหารจัดการที่สมบูรณ์แบบกว่าเดิมเป็นอย่างมาก ความสามารถในการหาจุดเหมาะสม การทำงานโดยอัตโนมัติ และการสร้างความสอดคล้อง ระหว่างงานบริการไอทีเข้ากับความต้องการด้านธุรกิจ ทั้งหมดทำให้ความเป็นผู้นำในตลาด BTO ของ HP เพิ่มมากขึ้นไปอีก
การฝึกอบรม: หนึ่งในความยอดเยี่ยมหลักของ HP ในฐานะผู้นำด้าน ITSM สามารถพิสูจน์ได้จากจำนวนของผู้ให้คำปรึกษาด้าน ITIL ที่ผ่านการฝึกอบรมของ HP ด้วยศูนย์ฝึกมากกว่า 80 ศูนย์ทั่วโลก ที่สามารถจัดฝึกอบรม ITIL ได้อย่างเป็นทางการ หลักสูตรการอบรมจาก HP เกิดจากการสั่งสมข้อมูลผ่านประสบการณ์ในการจัดฝึกอบรมอย่างมากมายกว่า 80,000 รายทั่วโลก รวมทั้งหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญใน ITIL/ITSM และหลักสูตร HP OpenView นอกจากนั้น ทีมให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรมของ HP ยังรวมเป็นผู้แต่งหนังสือ "ICT Infrastructure Management" และ "The Business Perspective" ของ ITIL และยังเขียนหนังสือ Service Operations ในส่วนที่ 2 ของ ITIL 3 Refresh และที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือการพัฒนาการฝึกอบรมจำลองแบบก้าวหน้าประสิทธิภาพสูงของ HP (HP High Performance Simulation) ทำให้ การฝึกอบรมมีความสนุก น่าสนใจ และเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการเรียนรู้ ITSM
HP ให้การบริการด้วยมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา ผู้ซึ่งผ่านากรฝึกในระดับสูง โดยช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกส่วนผสมของคำตอบที่เหมาะสมที่จะช่วยให้ลูกค้าเปลี่ยนจากไอทีที่เน้นโครงสร้างไปสู่ไอทีซึ่งเน้นบริการ ผู้เชี่ยวชาญจาก HP จะช่วยตรวจสอบสิ่งที่เป็นอยู่ ออกแบบ สร้าง ดูแลจัดการ และปรับเปลี่ยนการดำเนินงานไปสู่งานไอทีเน้นบริการและงานดูแลช่วยเหลือโครงสร้างไอทีในระดับยอดเยี่ยมโดย HP เสนอบริการให้คำปรึกษา ITSM ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
ITSM Reference Model (ตัวแบบอ้างอิง ITSM): แผนที่กระบวนการจัดการที่จะช่วยแนะนำลูกค้าด้วยเส้นทางที่วางแผนไว้เป็นอย่างดี และช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินงานด้านไอทีได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจที่ดีกว่าเดิม มีการออกแบบและพัฒนาบริการไอทีเพื่อสนับสนุนเป้าหมายธุรกิจ และยกระดับการดำเนินการงานบริการเพื่อให้สามารถมอบบริการที่มีคุณภาพสูงโดยลดค่าใช้จ่ายลงไปพร้อมกันITSM methodology (ระเบียบวิธี ITSM): ระเบียบวิธีนี้พัฒนาจากประสบการณ์ที่หลากหลายของ HP ในการพัฒนาบริการไอทีคุณภาพสูง ให้กับทุกสภาพแวดล้อมทางไอที โดย HP ได้รวบรวมต้นแบบที่ดีที่สุดเข้าไว้ใน ITIL เพื่อเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมการบริหารจัดการไอที และในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระเบียบวิธี ITSM นี้ HP จึงได้พัฒนา HP OpenView ระบบช่วยบริหารจัดการด้านไอทีซึ่งช่วยให้การจัดการและการวัดผลของโครงสร้างไอทีทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นITSM Solution (คำตอบสำหรับ ITSM): ITSM Solution จาก HP ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถพัฒนาหน่วยงานไอทีของตนเองให้ก้าวพ้นจากบทบาทของผู้ให้เทคโนโลยีไปสู่บทบาทของการเป็นผู้สร้างมูลค่าเพิ่มด้านไอที และสอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับเป้าหมายขององค์กรITSM Education & Training (การสอนและฝึกอบรม ITSM) : หลักสูตรที่สมบูรณ์และได้รับการพิสูจน์แล้วของ HP ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของการฝึกอบรมและการวัดผลเพื่อประกาศนียบัตรของ ITIL ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รวมส่วนสำคัญทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันเพื่อสร้างให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นสิ่งที่หน่วยงานไอทีต้องมีเพื่อเปลี่ยนตัวเองไปสู่การเป็นผู้ให้บริการไอทีที่พร้อมปรับเลี่ยนได้อย่างรวดเร็วหน่วยงานจะได้ประโยชน์จาก "แก่นลึกของเนื้อหา" บนพื้นฐานของประสบการณ์มากมายที่ HP ได้รับจากการให้บริการลูกค้าเพื่อให้เกิด ITSM ในองค์กร

ทีี่มา : http://www.arip.co.thองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
ความรู้เรื่อง Wireless LAN
ปัจจุบันนี้การใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กําลังเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง ในองค์กร หรือหน่วย งานต่างๆ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีใช้อย่กันเป็นที่แพร่หลายมีอยู่สองประเภทใหญ่ๆ คือระบบเครือข่าย บริเวณเฉพาะที่ (Local Area Network หรือ LAN) และ ระบบเครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Area Network หรือ WAN) ซึ่งส่วนมากจะนิยมใช้สายเคเบิลแบบ UPS CAT5 (Unshielded Twisted Pair Category 5) ในการเชื่อม โยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน แต่แนวโน้มในการพัฒนาเทคโนโลยี ทางด้านเครือข่ายเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่ หยุดยั้ง และในปัจจุบันได้มีสื่อใหม่ที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันโดยไม่ใช้สายเคเบิล หรือที่เรียกกันว่า ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) เป็นเทคโนโลยีที่กําลังได้รับความนิยมและเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจเป็น อย่างมากในยุคนี้

โดย... ปัญญา ฉลาด

Cloud Computing เทรนด์ใหม่โลกไอที
Cloud computing เป็นเทรนด์ใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจจากหลายๆ ด้าน แม้ช่วงนี้จะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรมระบบก็ตาม

โดย... ปัญญา ฉลาด

การพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสำคัญของการพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีราคาลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีตเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ได้ทำให้จำนวนผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีเพิ่มขึ้นทุกวันและได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบัน เทคโนโลยีเหล่านี้ได้แก่ อินเทอร์เน็ต การประชุมวิดีโอทางไกล ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ เป็นต้น

โดย... ปัญญา ฉลาด

เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย SSL
การรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ข่าวสารที่จะแลกเปลี่ยนกันนั้นมีความปลอดภัย ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดอันส่งผลให้การติดต่อสื่อสารล้มเหลว เราจะใช้หลักการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในรูปแบบ RSA โดยใช้โปรโตคอล SSL ซึ่งเป็นหลักการรักษาความปลอดภัยที่ใช้หลักทางคณิตศาสตร์ที่มีรูปแบบการคำนวณที่เข้าใจง่าย อีกทั้งยังมีความปลอดภัยสูง

โดย... ปัญญา ฉลาด