ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

Employment Branding ความท้าทายของ HR ปี 2010

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Human Resources
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Employment
  ลงข้อมูลเมื่อ 10:27:38 13/07/2010
  Page View (2963) แบ่งปัน

ต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาองค์กรต่าง ๆ ต้องเผชิญหน้ากับปัญหามากมาย ไม่เพียงแต่ภาวะเศรษฐกิจที่ถูกกระชากลงไปถึงจุด ต่ำสุด แต่ยังเจอกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่แอดวานซ์ไปเร็วมาก

ที่มากกว่านั้น ยังมีเรื่องช่องว่างของเจเนอเรชั่นต่าง ๆ ในองค์กรมาให้ปวดหัวกันอีก

ในภาวะที่เงินในกระเป๋ามีจำนวนจำกัด จะทำอย่างไรที่จะรักษาพนักงานคุณภาพไว้กับองค์กร จะทำอย่างไรจึงจะดึงดูดคนดี คนเก่งเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร

นี่คือประเด็นร้อนในปี 2010 ที่ทำให้ ผู้บริหารระดับสูงในหลายองค์กรหันไปมองเรื่องการสร้าง Employment Branding มากขึ้น เพราะวันนี้การที่คนคนหนึ่งจะตัดสินใจเลือกทำงานกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง สิ่งที่เขานำมาเป็นเหตุผลประกอบการตัดสินใจ คือ ภาพลักษณ์ขององค์กร ถ้าองค์กรใดที่มีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีก็ไม่มีใครอยากทำงานด้วย

“ดร.ศิริยุพา รุ่งเริงสุข” ผู้ช่วยผู้อำนวย การฝ่ายพัฒนาหลักสูตร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้นิยามคำว่า Employment Branding ว่า คือการสร้างความเชื่อ ปรัชญาในการทำงาน การปฏิบัติต่อบุคลากรในทิศทางที่นายจ้างต้องการให้เกิดกับลูกจ้าง เพื่อสะท้อนถึงปณิธานและคำมั่นสัญญา หรือ promise ขององค์กรที่มีต่อลูกค้า ซึ่งองค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จระดับโลกล้วนแต่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นเมอร์เซเดส-เบนซ์ แมคโดนัลด์ ธนาคารแห่งอเมริกา ห้างวอล-มาร์ต โนเกีย ฯลฯ

 

ด้วยเหตุนี้ “ปิยะมิทน์ รังษีเทียนไชย” กรรมการ บริหาร บริษัท ควอลิตี้ โพรไฟลส์ จำกัด ผู้คร่ำหวอดในวงการนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการตลาดมาอย่างยาวนาน จึงเชื่อว่าในปีหน้าเรื่อง Employment Branding จะเป็นกระแสที่มาแรงไม่แพ้เรื่องอื่น ๆ ทางควอลิตี้ โพรไฟลส์จึงได้เตรียมบุคลากรและแผนงานต่าง ๆ บุกตลาดตรงนี้อย่างเต็มที่

“วันนี้หมดเวลามานั่งสร้างภาพแล้วทุกอย่างต้องสร้างให้เกิดขึ้นจริง ซึ่งประเด็นสำคัญที่สุดในการทำ Employment Branding ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร ประการแรกคือ การสร้าง corporate image ให้คนรู้สึกว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรแห่งความสุข เป็นองค์กรที่ทุกคนอยากมาร่วมงานโดยสร้างการรับรู้ในลักษณะ employment impact เช่น ถ้ามาอยู่กับบริษัทนี้แล้วจะมี ความเจริญก้าวหน้าในการทำงานอย่างไร จะได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองไปสู่เป้าหมายทางวิชาชีพอย่างไร มีความเป็น organization identity”

ทั้งหมดคือความพยายามสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีให้เป็นที่รู้จักในสังคมวงกว้าง เพื่อสานสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มบุคลากรคุณภาพหรือกลุ่มทาเลนต์ และผูกสายสัมพันธ์บุคลากรภายในให้อยู่กับองค์กรไปตราบนาน

“ปิยะมินท์” บอกว่า การสร้าง Employment Branding นั้นมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องหลายกลุ่ม กลุ่มแรกคือนายจ้างที่อยู่ในบริษัท กลุ่มที่สองคือกลุ่มลูกจ้างปัจจุบันของบริษัท และกลุ่มสาม คือ ตัวแทนหรือเอเยนซีที่จะช่วยในการรีครูตเมนต์ และกลุ่มที่กำลังเป็นที่นิยมมากที่สุด คือ นักวางแผนเชิงกลยุทธ์ในสาย HR ที่จะทำให้แผนงานการสร้าง Employment Branding ประสบความสำเร็จ

การทำ Employment Branding จึงต้องประกอบไปด้วย 5 C

C ตัวแรกมาจากคำว่า create มาจากการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องขององค์กร สร้างข้อมูลที่เป็นความจริงขององค์กร สร้างค่านิยมขององค์กร ซึ่ง วันนี้หลายบริษัทได้ทำอยู่แล้วก็สามารถนำมาใช้ได้เลย

C ตัวที่สอง คือ clear ในที่นี้หมายถึงการตัดทอนหรือการทำสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์มากขึ้น เริ่มตั้งแต่ช่องว่างในเรื่องวัฒนธรรมองค์กร ช่องว่างระหว่างเจเนอเรชั่นต่าง ๆ ในองค์กร เรียกว่าตรงไหนที่เป็นปัญหาต้องเคลียร์ให้หมด

C ตัวที่สาม คือ cultivate การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เอื้อให้ พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุข หรือการสร้างสิ่งที่จะมาชดเชยหรือทดแทนความต้องการของพนักงาน เช่น ในต่างประเทศจะมีเวิร์กกิ้งเดย์ คือ ลดวันทำงานจาก 5 วันเหลือ 3 วันในบางช่วงให้พนักงานนั่งทำงานที่บ้านได้เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีสื่อสารต่าง ๆ ช่วยได้เยอะ ซึ่งสิ่งที่องค์กรจะได้ตามมาคือความไว้เนื้อเชื่อใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร เป็นการสร้างค่านิยมในการยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร

C ตัวที่สี่ คือ connect ทุกวันนี้เราจะเห็นว่าแบรนด์ของสินค้าหลายตัวเป็นที่รู้จักของคนในวงกว้าง เช่น เบียร์ช้าง แต่ถ้าถามต่อบริษัทที่ผลิตเบียร์ช้างชื่ออะไร หลายคนเริ่มหยุดคิด หรืออย่างเทสโก้โลตัส ทุกคนรู้จัก เคยไปเดิน แต่หากจะถามว่าใครเป็นเจ้าของโลตัส น้อยคนที่รู้จัก ดังนั้นการทำ Employment Branding จะต้อง connect แบรนด์ไปพร้อม ๆ กับภาพที่ดีขององค์กร เพื่อนำเข้าสู่ภาวะ word of mouth คือการพูดในลักษณะปากต่อปาก

C ตัวที่ห้า คือ communicate ถ้า พนักงานคนหนึ่งทำงานกับองค์กรแล้วแฮปปี้มีความสุข มีความก้าวหน้าเขาก็จะไปพูดต่อ

ฉะนั้นการสื่อสารที่สะท้อนให้เห็นคุณค่าขององค์กรถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการสร้าง Employment Branding ซึ่งที่ผ่านมาองค์กรใหญ่มักตกม้าตายเพราะเรื่องนี้

“ปิยะมิทน์” บอกต่อว่า ปัญหาใหญ่ ๆ ในการสร้าง Employment Branding มีอยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรก คือ วัฒนธรรมองค์กร องค์กรบางแห่งนอกจากจะไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้แล้วยังไม่มีวิธีสื่อสารกับคนอื่น ๆ เพราะทุกวันนี้สิ่งที่ถูกสื่อออกไปจะเป็นในเชิงของมาร์เก็ตติ้งแบรนด์มากกว่าแบรนด์คอร์ปอเรต เพราะตรงนี้มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้บริหารมักจะมองผลประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งแน่นอนว่ามาร์เก็ตติ้งแบรนด์นำมาซึ่งยอดขาย แต่มันเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ แต่แบรนด์คอร์ปอเรตจะช่วยองค์กรในระยะยาว

ถ้าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯจะมีผลกับการสร้างมูลค่าเพิ่มจะทำให้หุ้นดูดีขึ้น เมื่อมีคนอยากจะเข้าไปทำงานเยอะ ๆ มีการกล่าวขวัญกันเยอะ ๆ

หรือถ้ามองในแง่ของการดูแลรักษาคน หากบริษัทดีคนก็จะลาออกน้อยลง

ประโยชน์อีกอันหนึ่งคือ เรื่องของการจ้างงาน ถ้าองค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีก็มีคนเก่งคนดีอยากเข้ามาทำงานด้วยโดยที่บริษัทไม่ต้องจ่ายสูงกว่าราคาตลาด

สุดท้ายคือเอ็นเกจเมนต์ของพนักงานต่อองค์กรจะดีขึ้น

แต่อย่างไรก็ตาม ในการทำ Employment Branding นั้น “ปิยะมิทน์” บอกว่าไม่มีสูตรสำเร็จ เพราะ Employment Branding จะต้องออกแบบให้เหมาะสมกับรูปแบบขององค์กรนั้น ๆ ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโปรเจ็กต์จะต้องเข้าไปตรวจสอบกับพนักงานในองค์กรก่อนว่า องค์กรแห่งนี้มีอะไรที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่บ้าง นั่นคือจะต้องเข้าไปที่ต้นตอของปัญหา ซึ่งนอกจากจะทำรีเสิร์ชกับคนในองค์กรแล้วก็ต้องทำกับคนภายนอกองค์กรด้วย เพื่อมองหาผลรวมของปัญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นผู้บริหารจะต้องแสดงความจริงใจในการที่จะปรับปรุงแก้ไข เพราะหลังจากจบโปรเจ็กต์จะต้องทำเซอร์เวย์อีกครั้งเพื่อเช็กดูว่าภาพลักษณ์ขององค์กรในใจของพนักงานนั้นเปลี่ยนไปหรือไม่ เป็นไปในทิศทางเดียวกับที่องค์กรต้องการสื่อสารหรือไม่

ซึ่งบางองค์กรอาจจะมีวัฒนธรรมที่ดีอยู่แล้วแต่ขาดการสื่อสารกับพนักงานก็อาจจะเพิ่มตรงส่วนนี้เข้าไปให้สมบูรณ์ หรือในหลายบริษัทอาจจะทำหลาย ๆ อย่างที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่านั่นคือ Employment Branding ทางบริษัทก็จะเข้าไปตรวจเช็กแล้วทำความเข้าใจกับผู้บริหาร เพราะบางบริษัทในช่วงวิกฤตอาจจะมีการเอาคนออกไปส่วนหนึ่งแล้วมานั่งทำ Employment Branding ก็ไม่เหมาะสม

แน่นอนว่าคงไม่มีบริษัทไหนที่ดีที่สุด หรือเลวที่สุด เพียงแต่ว่าจะจัดการให้เหมาะได้อย่างไร ตรงนี้ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญจะช่วยได้

ที่ควอลิไฟลส์ได้เตรียมบุคลากรไว้รองรับความต้องการของลูกค้าครบทุกส่วน อาทิ ที่ปรึกษาด้านการตลาด เพราะในการวาง ระบบเพื่อสร้างแวลูให้กับองค์กรไม่มีใครทำได้ดีกว่านักการตลาด นักการตลาดจะเป็นคนดึงเอาการตลาดมาผสมกับงาน HR จนบริษัทที่กล่าวขานในวงกว้าง

กลุ่มที่สองคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านงาน HR ที่จะเข้ามาทำงานร่วมกับนักการตลาด

และที่จะขาดไม่ได้คือ เอเยนซี่ จะทำหน้าที่ในการดึงจุดแข็ง จุดขายขององค์กร ส่งเมสเซจไปยังกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อองค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี คนดี คนเก่ง คนที่มีความสามารถก็จะวิ่งมาช่วยกันสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กรโอกาสที่องค์กรจะก้าวสู่ความสำเร็จก็อยู่ใกล้แค่เอื้อม

ที่มา : http://www.wiseknow.comองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

เอนไซม์ กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เป็นที่ยอมรับกันว่าความสำเร็จของการขยายตัวของธุรกิจที่กำลังทำอยู่นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการวางแผนการในการขยายตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการผู้ผลิตอาหารในปัจจุบันนี้ที่อยู่ในภาวะการณ์แข่งขันที่สูงมากแต่ในทำนองเดียวกันผู้ประกอบการจะต้องไม่ละเลยในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากระบวนการผลิต

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)