ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Webhosting / Domain Name และ Email

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Communications
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Netware
  ลงข้อมูลเมื่อ 13:32:06 08/07/2010
  Page View (2214) แบ่งปัน

สำหรับหลายๆท่านที่เป็นมือใหม่ เพิ่งใช้ internet ได้ไม่นาน อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับโครงสร้างของ internet ว่า
เว็บโฮสติ้ง โดเมน และ อีเมล์ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร เช่า Hosting กับที่นึงแล้ว จดโดเมน กับ Hosting อีกที่ได้หรือเปล่า แล้วถ้าจะย้ายไป เช่า Webhosting ที่ใหม่ จะได้หรือไม่ และ ขั้นตอนการ ย้ายโฮส ต้องทำอย่างไร
บทความนี้จะนำเสนอให้ท่านเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานและความสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นที่มาของคำตอบต่างๆให้กับท่านได้
ซึ่งจะไม่อิงทฤษฎีใดๆ แต่จะอธิบายเชิงเปรียบเทียบให้เข้าใจหลักการเบื้องต้น

Internet Protocal (IP)
IP หรือที่เราเห็นกันบ่อยๆในรูปแบบ 192.168.12.34 นั้นจะเป็นตัวบอกถึงจุดหมายปลายทาง
เปรียบเสมือนค่าพิกัด x,y บนแผนที่ ว่าอยู่ตำแหน่งใหน

Domain Name และ URL
Domain Name หรือที่เราเห็นกันในรูปแบบ yahoo.com, sanook.com นั้นเป็นการนำเอาชื่อตัวอักษรมาใช้เพื่อให้จดจำได้ง่าย
ซึ่งในการใช้งานเมื่อท่านเรียกเวบด้วยชื่อ domain.com ระบบจะไปค้นหาว่า domain.com นั้นมี ip อะไรเมื่อได้ ip มาก็จะติดต่อไปยังเครื่อง ip นั้นๆ
หากไม่สามารถหา ip ของ domain นั้นได้ ก็จะไม่สามารถเปิดหน้าเวบนั้นได้ ถึงแม้ว่าเครื่องที่เป็น ip นั้นจะทำงานปกติอยู่
ส่วน url ก็คือ address เต็มๆของหน้าเวบนั้นๆ เช่น http://www.domain.com/folder/subfolder/file.php?var=xxxx
ซึ่งบางครั้ง url ก็สามารถระบุเป็น ip แทน domain ได้เช่นกัน เช่น http://123.123.123.123:1234/abc/xxx.html เป็นต้น

Sub Domain
Sub Domain นั้นเป็นชื่อย่อยภายใต้โดเมนอีกที เช่น โดเมนท่นคือ domain.com ก็สามารถสร้าง subdomain ต่างๆภายใต้โดเมนของท่านได้
เช่น banner.domain.com, files.domain.com เป็นต้น

Domain Name Server (DNS)
DNS หรือที่เราพบเห็นกันเวลาเช่าโฮส ทางโฮสจะให้ท่านไปตั้งค่า ns1.hostname.com / ns2.hostname.com ให้กับ domain ของท่าน
ซึ่ง DNS มีหน้าที่หลักในการบอกว่า Domain นั้นมี ip อะไร
เช่นเมื่อท่านพิมพ์ url http://www.pinkkeyhost.com/pub/index.php ระบบก็จะค้นหาว่า domain pinkkeyhost.com ใช้ DNS อะไร ซึ่งจะได้มาเป็น ns1.pinkkeyhost.com จากนั้นจะทำการแปลง ns1.pinkkeyhost.com เป็น ip ก่อนที่จะติดต่อไปยัง ip นั้นถามว่า pinkkeyhost.com มี ip เป็นอะไรอีกรอบ dns ก็จะตอบค่า ip กลับมา และ browser ก็ทำการติดต่อไปยัง ip ที่ได้รับนั้นเพื่อเรียกหน้า url ที่ท่านเรียกมาแสดง

การจดโดเมนเนม
หลายท่านอาจเข้าใจว่าเมื่อจดโดเมน yourdomain.com ซึ่งมีให้จดหลากหลายที่ในราคาปีละ 350-600บ แล้ว
จะสามารถใช้งานอีเมล์ name@yourdomain.com ได้เลย หรือเปิดเวบ www.yourdomain.com ได้
คำตอบคือสามารถใช้งานได้ในลักษณะของการ Forwarding หรือก็คือ ส่งต่อไปที่อื่น
ทั้งนี้เนื่องจาก Domain Name ที่ท่านจดก็เปรียบเสมือน บ้านเลขที่ แต่ยังขาด พื้นที่ หรือ ตัวบ้าน
ดังนั้นสิ่งที่ท่านทำได้เมื่อจดโดเมนแล้วก็คือการระบุให้ domain ของท่านชี้ไปยัง พื้นที่ แห่งใดแห่งหนึ่ง
เช่นท่านสมัครโฮสฟรีไว้แห่งหนึ่ง http://se-ed.net/yourname ท่านก็สามารถตั้งให้เมื่อคนเรียก http://www.yourdomain.com แล้วไปที่หน้า http://se-ed.net/yourname ได้
ในลักษณะเดียวกันกับ email หากท่านมี yourname@hotmail.com ท่านก็สามารถตั้งให้เมื่อมีคนส่งเมล์มาที่ yourname@yourdomain.com แล้วเมล์จะถูกส่งไปที่ yourname@hotmail.com ได้เช่นกัน
ซึ่งหากท่านไม่ต้องการใช้งานพวก free host / free mail กับ domain ของท่าน ท่านจึงจำเป็นต้องสมัครใช้เวบโฮสติ้ง นั่นเอง


เวบโฮสติ้ง
เวบโฮสติ้ง เป็นบริการให้เช่าพื้นที่เก็บข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น web หรือ email ของท่านนั่นเอง
ซึ่งเมื่อท่านสมัครใช้เวบโฮสติ้งแล้ว ท่านก็จะต้องไปแก้ไข ค่า DNS ของโดเมนท่านให้มาใช้ DNS ของทางโฮส
เพื่อความสะดวกในการจัดการ และเป็นการชี้ domain ของท่านมายังพื่นที่โฮสติ้งที่ท่านเช่านั่นเอง
ซึ่งเมื่อมีคนเรียก http://www.yourdomain.com ก็จะเรียกจากพื้นที่โฮสที่ท่านเช่า
หรืออีเมล์ you@yourdomain.com ก็จะเก็บไว้ในพื้นที่โฮสที่ท่านเช่าเช่นกัน
ในขณะเดียวกันท่านยังสามารถใช้งานในลักษณะ forwarding ควบคู่ไปด้วยก็ได้ เช่นตั้งให้
se-ed.yourdomain.com ชี้ไปที่ http://www.se-ed.net/yourname
หรือ hotmail@yourdomain.com ส่งต่อไปที่ yourname@hotmail.com ก็ได้

Domain Registrar
Registrar คือผู้ให้บริการรับจดโดเมนเนม ที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงาน ICANN ให้เป็นผู้บริการรับจดโดเมนได้
ตัวอย่าง registrar ได้แก่ godaddy, enom, onlinenic, directti, tucows เป็นต้น
ซึ่งแต่ละ registrar ก็จะมีหลักการตลาดแตกต่างกันไป โดยส่วนมากมักจะมีการรับ domain reseller
โดยการสมัครและจ่ายเงินจำนวนหนึ่งไว้ล่วงหน้ากับทาง registrar และก็จะสามารถรับจดโดเมนต่อได้อีกทอดหนึ่งในราคาต่อโดเมนที่ถูกลง
โดยที่โดเมนและระบบจัดการโดเมนจะอยู่ในระบบของทาง registrar เอง

การบริหารจัดการโดเมน
เมื่อท่านจดโดเมนเนม แล้วท่านควรจะได้ username และ password สำหรับเข้าจัดการโดเมนของท่าน
ซึ่งสามารถเข้าไปแก้ไขจัดการ ชื่อที่อยู่ อีเมล์ ของเจ้าของโดเมนได้
รวมถึงการตั้งค่า DNS หรือค่าการ forwarding ต่างๆ
ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้สมัครใช้งานเวบโฮสติ้ง ทาง registrar จะมี dns ให้ท่านใช้ฟรี ซึ่งการตั้งค่า forwarding ต่างๆจะทำผ่าน domain control panel ของทาง registrar
เมื่อท่านเช่าเวบโฮสติ้งแล้ว ทำการแก้ค่า DNS ไปที่โฮสของท่าน การจัดการค่าต่างๆใน Domain CP ของ registrar ในเรื่อง forwarding จะไม่มีผลหรือใช้งานไม่ได้ เนื่องจากการควบคุมไปอยู่ที่โฮสติ้งของท่าน ซึ่งการควบคุมค่าการ forwarding จะไปอยู่ที่ Hosting Control Panel แทนนั่นเอง ดังนั้นใน Domain CP จะเหลือเพียงการ แก้ไขชื่อที่อยู่ และ ค่า DNS ในกรณีย้ายโฮสใหม่ หรือการปลดล๊อคโดเมน เมื่อต้องการย้าย ไป registrar อื่น


การบริหารจัดการเวบโฮสติ้ง
เมื่อท่านสมัครใช้บริการเวบโฮสติ้งท่านจะได้รับ username และ password สำหรับหน้า Hosting Control Panel หรือ CP ในการจัดการค่าต่างๆเกี่ยวกับโฮสของท่านดังที่กล่าวมาบ้างแล้ว เช่น สร้าง email account, email forwarding, subdomain, url forwarding, ดู statistics, สร้าง ftp account, ...
ซึ่งสำหรับรายละเอียดในการใช้งานในแต่ละอย่างให้ท่านอ่านหรือสอบถามในบอร์ดได้ตามหัวข้อนั้นๆครับ

 

 

ที่มา : http://support.pinkkeyhost.com/index.php?topic=62.0องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง CPU
CPU (Central Processing Unit) หรือ โปรเซสเซอร์ (Processor) คือ ส่วนหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ควบคุมกา รทำงานของส่วนอื่นๆ โดยทั่วไปแล้ว ซีพียูจะประกอบไปด้วย หน่วยควบคุม (Control Unit), หน่วยประมวลผลคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ (Arithmetic and Logic Unit; ALU) และหน่วยความจำ ได้แก่ รีจีสเตอร์ (Register), แคช (Cache), แรม (RAM) และรอม (ROM)

โดย... Web Master (IT)