ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

ความหมายและหลักการทำงาน VPN ตอนที่ 5

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Communications
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Virtual Private Networks (VPNs)
  ลงข้อมูลเมื่อ 11:23:57 08/07/2010
  Page View (2749) แบ่งปัน

 การป้องกันความปลอดภัยของ VPN

Security Service : โดยในส่วนนี้จะทำให้การทำงานของระบบ VPN มีความเป็นส่วนตัวหรือ Private ซึ่งระบบรักษาความปลอดภัยมีด้วยกันหลายรูปแบบ คือ

Authentication : เป็นรูปแบบของระบบความปลอดภัยที่เป็น การยืนยันผู้ใช้งานหรือยืนยันข้อมูลที่มีการรับส่งว่ามาจากด้านที่ได้รับอนุญาตอย่างแท้จริง เช่น ต้องให้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องใส่ชื่อและรหัสผ่านก่อนการใช้งานต่อไป

Confidentiality (Encryption) : เป็นการเข้ารหัสข้อมูลก่อนทำการส่งไปบนระบบอินเตอร์เน็ต และเมื่อข้อมูลถึงปลายทาง อุปกรณ์ปลายทางจะทำการถอดรหัสข้อมูลให้เป็นเหมือนเดิม เพื่อนำมาใช้งานต่อไป โดยวิธการนี้เป็นการป้องกันข้อมูลจากการถูกโจรกรรมจากพวกแฮ็กเกอร์

1. Secret Key Encryption หรือ Symmetric Cryptography คือ การเข้ารหัสและถอดรหัสโดยอาศัยคีย์เดี่ยว จะใช้ในสภาวะแวดล้อมที่สามารถแลกเปลี่ยนคีย์ระหว่างผู้ใช้กันได้ง่าย เช่น ตามหน่วยงานทั่วไป หรืออาจใช้เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่เก็บอยู่ในดิสก์
การเข้ารหัสแบบ Secret Key เป็นการเข้ารหัสที่ใช้วิธีการแทนที่ (Substitution) และวิธีสลับตำแหน่ง (Transposition) ซึ่งผู้ใช้ทุกคนจะต้องใช้อัลกอริทึมเดียวกันหมด แต่จะมีปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ชื่อผู้ส่งอาจถูกปลอมแปลงได้ และ วิธีนี้เป็นวิธีที่ทั้งสองฝ่ายต้องมีรหัสลับที่ใช้ร่วมกัน ดังนั้นถ้าเรามีการติดต่อระหว่างคน n คน เราจำเป็นที่จะต้องมีรหัสทั้งหมด n รหัส และต้องคอยจดจำว่ารหัสใดใช้กับใคร ซึ่งเป็นการยุ่งยากมาก มิเช่นนั้นถ้าเราใช้รหัสเดียวกันทั้งหมดในการติดต่อก็จะทำให้ทุกคนอ่านข้อความของกันและกันได้หมด (วิธีการเข้าและถอดรหัส ที่ใช้ในการรับส่งข้อความ

5140

รูปการเข้ารหัสแบบ Secret Key Encryption

2. Public Key Encryption หรือ Asymmetric Cryptography คือ การเข้ารหัสและถอดรหัสโดยอาศัยคีย์ 2 คีย์ มักใช้ในสภาวะแวดล้อมที่การแลกเปลี่ยนคีย์เป็นไปได้ยาก เช่น เน็ตเวิร์กสาธารณะใหญ่ๆ อย่างอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
ระบบการเข้าและถอดรหัสแบบคีย์สาธารณะนี้จะใช้แนวคิดของการมีคีย์เป็นคู่ๆ ที่สามารถเข้าและถอดรหัสของกันและกันเท่านั้นได้ คีย์แรกจะทราบหรือมีอยู่ที่เฉพาะเจ้าของคีย์นั้นเอง ซึ่งจะเรียกว่า “Private Key” และจะมีคู่ของคีย์ดังกล่าวที่ส่งให้ผู้อื่นใช้ได้ เรียกว่า “Public Key” โดย Public Key นี้จะถูกแจกจ่ายให้ผู้อื่นที่ต้องการส่งข้อความถึงเจ้าของ Private Key ตัวนั้น เพื่อที่ผู้ส่งจะสามารถใช้ Public Key ของผู้รับในการเข้ารหัส แล้วจึงส่งข้อความไปให้ ซึ่งก็จะมีเพียงเจ้าของ Private Key ซึ่งคู่กันนั้นเพียงคนเดียวที่จะสามารถถอดรหัสและอ่านข้อความนั้นได้

5141

รูปการเข้ารหัสแบบ Public Key Encryption

3. One-Way Function หรือ Hash Function คือ การที่ข้อมูลถูกเข้ารหัส แล้วสร้างลายเซ็นขึ้นมาเพื่อนำมาใช้พิสูจน์สิทธิ์ความเป็นเจ้าของในภายหลัง มักใช้ควบคู่ไปกับ Public Key System รายละเอียดอ่านได้ใน Digital Certificate และ Digital SignatureAccess Control (Firewall): ระบบ firewall จะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่มีหน้าที่ป้องกันมิ ให้ผู้ที่มิได้รับอนุญาตเข้ามาใช้งานในระบบเครือข่าย โดยระบบ Firewall มีให้เลือกด้วยกันหลายประเภท โดยสามารถแบ่งได้ 3 รูปแบบดังต่อไปนี้
- Packet filtering Firewall 
- Applications Gateway Firewall
- Stateful Inspection Firewall

ที่มา : http://www.vcharkarn.com/varticle/17748องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

เอนไซม์ กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เป็นที่ยอมรับกันว่าความสำเร็จของการขยายตัวของธุรกิจที่กำลังทำอยู่นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการวางแผนการในการขยายตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการผู้ผลิตอาหารในปัจจุบันนี้ที่อยู่ในภาวะการณ์แข่งขันที่สูงมากแต่ในทำนองเดียวกันผู้ประกอบการจะต้องไม่ละเลยในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากระบวนการผลิต

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)