ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

เครื่องจักรกลโรงงาน

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Data Management & Analysis
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Knowledge Management
  ลงข้อมูลเมื่อ 14:30:05 07/07/2010
  Page View (2856) แบ่งปัน


อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลโรงงาน (IM) และผู้ผลิตเครื่องจักรต้องเผชิญกับข่ายผู้จัดหาที่ซับซ้อนและความท้าทายทางธุรกิจ แนวโน้มของอุตสาหกรรมเป็นไปในทิศทางการลดต้นทุนการดำเนินงาน, การใช้แหล่งผลิตที่มีต้นทุนต่ำเพิ่มขึ้น, ความสนใจด้านบริการเพิ่มขึ้น และอุปสงค์ในสินค้าที่มีการปรับแต่งมากขึ้น

ในการปรับตัวตามแรงกดดันทางเศรษฐกิจและการแข่งขันที่รุนแรง ผู้ผลิตเครื่องจักรกล (IM) จำเป็นต้องควบคุมต้นทุนการดำเนินงานอย่างเข้มงวด โดยการบริหารสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสม และปรับปรุงการทำงานร่วมกันกับผู้จัดหา

ซึ่งหมายถึงว่า ในฐานะองค์กร IM ท่านจำเป็นต้องมีการดำเนินงานอย่างรวดเร็วและคุ้มค่าใช้จ่ายที่สุด ซึ่งอาจต้องทำในระดับทั่วโลก เพื่อการรองรับอุปสงค์ที่ผันผวนอย่างราบรื่น และรองรับการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อทางวิศวกรรม

ท่านอาจพบว่ารายรับที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา การเปลี่ยนแปลง และการอัพเกรดผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งไว้แล้ว มีความสำคัญยิ่งขึ้นต่อธุรกิจของท่าน จึงเกิดความต้องการวงจรสินค้าที่เหมาะสม และกรรมวิธีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งจะช่วยให้การบริการและสนับสนุนลูกค้าในระดับโลกหรือระดับภูมิภาคได้ผลดีที่สุด ในการตอบสนองความต้องการเหล่านี้ ท่านต้องอาศัยการทำงานร่วมกันและการเข้าถึงข้อมูลทุกส่วนของธุรกิจและองค์ประกอบที่อยู่ในห่วงโซ่การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

กรรมวิธี Epicor | iScala Industrial Machinery เป็นชุดกรรมวิธีรวมซึ่งทำให้กระบวนการแต่ละกระบวนการเชื่อมโยงกับกระบวนการอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น  ซึ่งเป็นการสนับสนุนการใช้งานระบบหลายภาษา หลายสกุลเงินมาตรฐานทั่วทั้งองค์กร รองรับความพยายามของท่านในการประกอบการในเขตที่มีต้นทุนต่ำของโลก ด้วยกรรมวิธี ERP ที่คุ้มค่าใช้จ่าย

บทสรุปกระบวนการ:
ภาพกราฟฟิกด้านบนแสดงให้เห็นว่ากระบวนการ 
CRM เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการธุรกิจ IM อื่นๆ ทำให้มั่นใจว่าความสัมพันธ์กับลูกค้าของท่านนั้นมีความสำคัญยิ่งยวดเสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนรับรายการสั่งซื้อ หรือการจัดการข้อตกลงด้านการบริการกับลูกค้า  กระบวนการการบริหารรายการสั่งซื้อ สามารถอ้างอิงสัญญาข้อตกลงที่ท่านอาจมีอยู่แล้วกับลูกค้าของท่าน หรือช่วยท่านในการปรับข้อตกลงให้เป็นทางการ และช่วยให้แน่ใจว่าผู้ที่กำลังดำเนินงานกับลูกค้าของท่านจะสามารถเรียกใช้ข้อมูลในข้อตกลงดังกล่าวนั้นได้ตลอดเวลา

สำหรับองค์กร IM การส่งมอบกรรมวิธีให้กับลูกค้ามักเกี่ยวข้องกับโครงการหลายโครงการ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการผลิตเครื่องจักรกลโรงงานขนาดใหญ่)  กรรมวิธี Epicor| iScala Project Managementช่วยให้การจัดการโครงการแต่ละโครงการได้ผลดีที่สุด ตั้งแต่จุดรับรายการสั่งซื้อตลอดจนการผลิตการติดตั้งเครื่องจักรในสถานที่ของลูกค้า, การให้ความรู้แก่พนักงานของท่านเองหรือพนักงานของลูกค้า เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องจักรดังกล่าว และการจัดบริการให้กับลูกค้าของท่านอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งอาจเป็นไปในลักษณะที่ลูกค้าของท่านขอรับการสนับสนุน โดยติดต่อกับ Helpdesk ซึ่งใช้ iScala  แน่นอนว่า หากลูกค้าต้องการวิศวกรบริการ พนักงาน Help desk จะมีข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการรับประกัน การรับรอง และข้อมูลสัญญาอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของท่านจะได้รับบริการในระดับที่เหมาะสม

ในองค์กร IM หลายองค์กร เครื่องจักรหรือเครื่องมือเสริมต่างๆ นั้นมีไว้เพื่อให้ลูกค้าเช่า บางครั้งอาจให้ทางเลือกในการซื้ออุปกรณ์หลังจากสิ้นสุดการเช่า  ตัวอย่างเช่น การเช่ามักเกิดขึ้นเมื่อการผลิตและการจัดหาเครื่องจักรอุตสาหกรรมนั้นเป็นสายงานอันดับสองที่สนับสนุนสายงานหลักของธุรกิจ  ตัวอย่างในกรณีนี้อาจเป็นการขายหรือการเช่าเครื่องจักรสำหรับการบรรจุภัณฑ์แบบพิเศษให้กับลูกค้าที่มีสายงานหลักเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์นั่นเอง  เห็นได้ชัดว่าเป็นการให้ประโยชน์ด้านต้นทุนในการวางมาตรฐานกระบวนการธุรกิจของสายงานธุรกิจทุกสายไว้กับกรรมวิธีรวมกรรมวิธีเดียว เช่น iScala 

แน่นอนว่า ไม่ว่าเครื่องจักรดังกล่าวจะมีไว้ให้เช่าหรือขาย ท่านอาจมีข้อตกลงเป็นสัญญาเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจักรจะให้ผลตอบแทนสูงสุดตลอดเวลา  ซึ่งหมายความเครื่องจักรอุตสาหกรรมดังกล่าวต้องได้รับการบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนดล่วงหน้าและเห็นพ้องต้องกันแล้ว เพื่อไม่ให้การทำงานหยุดชะงัก

ที่มา : http://www2.epicor.com/TH/Solutions/Industrial-Machinery.htm?ExpLeftNavigation1ExpandValue=MainLeft1_ExpLeftNavigation1{52F714EF-DF8E-4C50-81C4-11CD870E15C5}องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

เอนไซม์ กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เป็นที่ยอมรับกันว่าความสำเร็จของการขยายตัวของธุรกิจที่กำลังทำอยู่นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการวางแผนการในการขยายตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการผู้ผลิตอาหารในปัจจุบันนี้ที่อยู่ในภาวะการณ์แข่งขันที่สูงมากแต่ในทำนองเดียวกันผู้ประกอบการจะต้องไม่ละเลยในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากระบวนการผลิต

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)