ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

เตาอบไม้บาง แบบไอน้ำและลูกกลิ้ง

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Data Management & Analysis
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Knowledge Management
  ลงข้อมูลเมื่อ 13:06:11 07/07/2010
  Page View (3590) แบ่งปัน

เพิ่มคุณภาพและมาตรฐานการผลิตไม้วีเนียร์

ไม้บาง (veneer) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประเทศไทยยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ  แต่มักมีปัญหาเรื่องของคุณภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคในประเทศ ขณะที่ประเทศไทยมีทรัพยากรไม้ที่สามารถนำมาผลิตไม้บางเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศได้ เช่น ไม้ยางพาราที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในแถบภาคใต้ของไทย

ชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาเทคโนโลยี โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAPศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า  ที่ผ่านมาโครงการiTAP ได้เข้าไปให้การสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้แปรรูปขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะไม้ยางพารา ล่าสุด สวทช.ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่สำหรับการผลิตไม้บาง หรือ ไม้วีเนียร์ (veneer) จากไม้ยางพารา ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงงานไปจนถึงวิธีการทำงาน ให้กับบุคลากรของบริษัทฯ

บริษัท ลามิน วู้ด อินดัสตรี้ จำกัด เกิดขึ้นจากผู้ประกอบการเองที่มีความคิดที่จะทำธุรกิจด้านไม้บางจากไม้ยางพารา แต่ไม่มีประสบการณ์ จึงได้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากโครงการ iTAP และทางโครงการฯ เองก็เห็นว่า โรงงานผลิตไม้บางของไทยมีเพียงไม่กี่ราย ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 เป็นโรงงานแปรรูปไม้ ด้วยวิธีการเลื่อย อัดและอบ ประกอบกับในพื้นที่จังหวัดตรังเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรไม้ยางพาราอยู่เป็นจำนวนมาก ขณะที่ผู้ประกอบการในพื้นที่ยังมีไม่มากนัก” ชนากานต์ กล่าว

โครงการ iTAP (สวทช.) ได้สนับสนุนเงินส่วนหนึ่งในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นคณะอาจารย์จากภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าไปเป็นที่ปรึกษาภายใต้ “โครงการการพัฒนาคุณภาพการผลิตไม้บางจากไม้ยางพารา” เพื่อให้คำแนะนำในเรื่องของการวางผังโรงงาน วิธีการผลิต การคัดเลือกไม้ การเลือกเครื่องจักรสำหรับปอกไม้ที่เหมาะสม การปรับปรุงกระบวนการผลิต แนะนำเทคนิคใหม่ๆในการผลิตผลิตภัณฑ์ และถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานในการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์  ตลอดจนเทคนิคในการผลิต  นอกจากนี้ยังได้ออกแบบและพัฒนาเตาอบสำหรับอบไม้บางจำนวน 2 เตาประกอบด้วย เตาอบไอน้ำที่ใช้พลังงานความร้อนจากเศษไม้เหลือใช้มาเป็นเชื้อเพลิง ทำให้ไม่เกิดการสูญเสียในกระบวนการผลิต และเตาอบลูกกลิ้ง ซึ่งทำหน้าที่อบและรีดไม้ให้เรียบไปพร้อมๆ กันในขั้นตอนเดียว ที่สำคัญมีราคาไม่แพงและเป็นเทคโนโลยีที่ผลิตในประเทศ 

 

วัฒนา พาณิชย์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลามิน วู้ด อินดัสตรี้ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายไม้บาง หรือไม้วีเนียร์ กล่าวว่า “สาเหตุที่หันมาให้ความสนใจกับธุรกิจไม้บาง เพราะมองว่าเป็นธุรกิจที่มีอนาคต ถึงแม้บริษัทฯ จะเพิ่งเปิดดำเนินการเมื่อปลายปี 2548 ที่ผ่านมาและยังขาดประสบการณ์ แต่เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของคู่แข่งในพื้นที่ เพราะยังมีไม่มากนักเมื่อเทียบกับไม้แปรรูป ปัจจุบันเฉพาะในจังหวัดตรังมีผู้ผลิตไม้บางอยู่เพียง 2 รายเท่านั้น จึงไม่น่าหนักใจ  โดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานที่ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมาก ซึ่งจะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ได้เปรียบ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะเน้นกลุ่มลูกค้าระดับกลางและบน และจะผลิตเฉพาะไม้เกรด A , AB, ABC โดยจะผลิตตามออเดอร์เท่านั้น  ปัจจุบัน บริษัทฯ ผลิตไม้บางป้อนให้กับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เชื่อว่า เรื่องของตลาดไม่น่ามีปัญหา”

สำหรับผลที่ได้รับในการเข้ารับการสนับสนุนจากโครงการ iTAP นั้น วัฒนา  กล่าวว่า ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และช่วยลดต้นทุนการผลิต เชื่อว่าการที่บริษัทฯ  นำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตจะส่งผลดีต่อสินค้าของบริษัท และมั่นใจว่า สินค้าที่บริษัทผลิตออกมาจะมีคุณภาพและมาตรฐาน ส่งผลให้สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่ดีกว่า โดยบริษัทฯ จะยังคงพัฒนาเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ไม้บางหรือไม้วีเนียร์นำไปใช้ประกอบชิ้นส่วนเป็นแผ่นไม้อัด ไม้ดัดโค้ง ไม้ Particleboard และ Medium Density Fibreboard (MDF) ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ  ดังนั้นเรื่องของคุณภาพไม้บางจึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากไม้บางเป็นแผ่นไม้ที่มีความหนาเพียง 1 – 2 มิลลิเมตร หากการผลิตไม่ได้มาตรฐานและการคัดเลือกไม้ไม่ได้ขนาดแล้ว ย่อมทำให้ไม้ที่ผลิตออกมาเปราะบาง แตกหัก หรือเกิดปัญหาโค้ง งอได้ง่าย ซึ่งเรื่องดังกล่าวกำลังเป็นปัญหาอย่างมากกับกลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น ที่ต้องประสบปัญหาในการนำเข้าไม้บางราคาถูกแต่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศอยู่ในขณะนี้

ผลิตภัณฑ์ไม้บางจากไม้ยางพาราของบริษัท ลามิน วู้ด อินดัสตรี้ จำกัด จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถตอบสนองและเติมเต็มความต้องการของตลาดในประเทศได้ ทั้งในเรื่องของคุณภาพ และมาตรฐาน

บริษัท ลามิน วู้ด อินดัสตรี้ จำกัด
223/3 – 4 วิเศษกุล อ.เมือง จ.ตรัง
โทรศัพท์  0 7521-8443

ที่มา : http://www.creativeenterprise.in.th/detail/creativeenterprise/innovative-machines/20100316/105048/เตาอบไม้บาง-แบบไอน้ำและลูกกลิ้ง.htmlองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

เอนไซม์ กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เป็นที่ยอมรับกันว่าความสำเร็จของการขยายตัวของธุรกิจที่กำลังทำอยู่นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการวางแผนการในการขยายตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการผู้ผลิตอาหารในปัจจุบันนี้ที่อยู่ในภาวะการณ์แข่งขันที่สูงมากแต่ในทำนองเดียวกันผู้ประกอบการจะต้องไม่ละเลยในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากระบวนการผลิต

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)