ข้อมูลองค์ความรู้โดย
นิลาวัลย์ กุลประดิษฐ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

ก า ร ทำ Sc a n d i s k ใ ห้ ร ว ด เ ร็ ว ทั น ใ จ

ประเภทอุตสาหกรรม :   จิวเวอรี่และเครื่องประดับ, ชิ้นส่วนยานยนต์, ผลิตอาหาร

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Hardware
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Notebooks & Laptops
  ลงข้อมูลเมื่อ 17:41:22 15/08/2013
  Page View (4457) แบ่งปัน

การตรวจสอบ harddisk ก่อนเริ่มการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็น และควรทำทุกครั้งก่อนเริ่มใช้งาน เราสามารถใช้คำสั่งตรวจสอบ disk ด้วยScandisk โดยสามารถเรียกได้จากเมนู Start เลือก Programs เลือก Accessories และเลือก System Tools ภายในจะมีคำสั่งScandisk... 

สำหรับหลายๆ คนที่มีการ แบ่ง harddisk เป็นหลาย ๆ drive เช่น C:,D: และ E: เพื่อแยกเก็บข้อมูล การใช้คำสั่ง Scandisk จะต้องเรียกให้ตรวจสอบทีละ drive และจะแสดงผลการตรวจสอบให้ทุกครั้ง ทำให้เสียเวลา บางครั้งอาจใช้เวลานานในการตรวจสอบแต่ละ drive... วันนี้ผมมีวิธีมาบอกว่าจะทำอย่างไรให้ scandisk ให้เร็วดั่งใจ
  1. เปิดโปรแกรม Scandisk จะได้ดังภาพประกอบ  2. คลิกปุ่ม Advanced จะได้ดังภาพ   3. ในช่อง diskplay summary ให้เลือก Only if errors found
  4. จากนั้นคลิกปุ่ม OK
  5. ในหน้า Scandisk ให้คลิกเลือก drive c:
  6. จากนั้นกดปุ่ม Shift ที่ keyboard ค้าง และคลิกเลือก drive ที่ต้องการทำพร้อม ๆ กัน
  7. คลิกปุ่ม start เพื่อเริ่มตรวจสอบ drive ที่เลือกทั้งหมดในคราวเดียวกัน

ที่มา:http://www.dld.go.thองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
ม า รู้ จั ก F i r e w a l l ส่ ว น ตั ว กั น เ ถ อ ะ
-

โดย... นิลาวัลย์ กุลประดิษฐ์

เคล็ดลับและไม่ลับที่ดีใน Windows 7
-

โดย... นิลาวัลย์ กุลประดิษฐ์

:: WAP ::
WAP (Wireless Application Protocal) WAP ย่อมาจาก Wireless Application Protocol เป็นเทคโนโลยีสื่อสารแบบไร้สายเป็นโปรโตคอล(Protocol) ที่พัฒนาขึ้นจากผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือในปี ค.ศ. 1977 ได้แก่ Ericcson, Nokia, Motorola เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ไร้สาย สามารถติดต่อเข้าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้จากทุกที โดยใช้งานผ่านซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า WAP Browser และฝั่งผู้ให้บริการเครือข่ายจะต้องมี WAP Gateway ไว้รองรับการใช้งานหรือให้บริการ

โดย... นิลาวัลย์ กุลประดิษฐ์

โปรแกรม Dreamweaver 8 ใช้สำหรับสร้างเว็ป
โปรแกรม Dreamweaver 8 ใช้สำหรับสร้างเว็ป

โดย... นิลาวัลย์ กุลประดิษฐ์

ความรู้พื้นฐานก่อนสร้างเว็ปไซต์
ความรู้พื้นฐานก่อนสร้างเว็ปไซต์

โดย... นิลาวัลย์ กุลประดิษฐ์

:: BLUETOOTH ::
ความเป็นมาของ Bluetooth คำว่า "บลูทูธ"ชื่อนี้ได้ยินกันมานานอยู่พอสมควร แต่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่า มีหลายท่านเคยใช้ประโยชน์จากมันมาแล้ว และ ทราบรายละเอียดของเจ้าอุปกรณ์ไฮเทคตัวนี้ดีครับ

โดย... นิลาวัลย์ กุลประดิษฐ์

8 วิธี ทำเพจให้ติดอันดับดีใน FB Graph Search
นักการตลาดดิจิตอลหลายคน คุ้นเคยและรู้จักคำว่า SEO มาบ้าง ซึ่งก็หมายถึงการทำเว็บให้ติดอันดับบนๆ หรือติดหน้าแรกในผลเสิร์ชใน Google ของคำที่คาดว่ากลุ่มเป้าหมายเราจะเสิร์ชนั่นเอง

โดย... นิลาวัลย์ กุลประดิษฐ์

Hashtag ใน Facebook คืออะไร?
ถ้าใครเล่นทวิตเตอร์มาจะรู้จักว่า Hashtag (#) หรือเครื่องหมายชาร์ปนั้นมีประโยชน์อย่างไร

โดย... นิลาวัลย์ กุลประดิษฐ์