ข้อมูลองค์ความรู้โดย
พีระพงศ์ สุทธาภาศ
ตำแหน่ง ผู้จัดการ

ป้องกันคอมพิวเตอร์จากแฟลชไดร์ฟไวรัส

ประเภทอุตสาหกรรม :   อิเล็กโทรนิคส์

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Data Management & Analysis
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Knowledge Management
  ลงข้อมูลเมื่อ 16:38:46 15/08/2013
  Page View (2360) แบ่งปัน

การระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนั้น ช่องทางหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นช่องทางระบาดมาก ที่สุด อันหนึ่งคือ ระบาดผ่านทาง เนื่องจากในปัจจุบันสื่อเก็บข้อมูลแบบ USB Flash Drive นั้น เป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างกว้างขวาง เพราะราคาถูกและการใช้งานก็สะดวก
  
     ในปัจจุบันการระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์หลายตัวในช่วงที่ผ่านมา เช่น Hacked by Gozilla, Hack by 8Bits, หรือ Gernerin.e เป็นต้น จะแพร่ระบาดโดยการสำเนาตัวเองไปยังทุกๆ ไดรฟ์ บนเครื่องที่ติดไวรัส รวมถึงสื่อแบบพกพา เช่น floppy disk และ flash drive เป็นต้น ดังนั้นเมื่อใครก็ตามทำการต่อ flash drive กับคอมพิวเตอร์ และถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทำการ เปิด Autoplay บนไดร์ฟ USB ไว้ ระบบก็จะทำการเอ็กซีคิวท์ไฟล์ไวรัสทันที และคอมพิวเตอร์ เครื่อง นั้น ก็จะติดไวรัสในทันทีเช่นกัน

การป้องกันไวรัสจากแฟลชไดร์ฟ

      VB Script นั้นจะใช้เซอร์วิส Windows Script Host ในการรันไฟล์ VB Script ดังนั้นการที่ จะ ป้องกันไม่ให้ไฟล์ VB Script ทำการรันได้นั้น จึงเป็นวิธีการป้องกันไวรัสประเภท VB Script หรือไวรัสตะกูล Hack by xxx ที่ได้ผลดี เนื่องจากว่าไฟล์ไวรัสไม่สามารถ ที่จะทำการ รันได้ จึงไม่สมารถที่จะติดในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นั้นเอง วิธีการปิดการให้บริการ Windows Script Host นั้นทำได้โดยการแก้ไข Registry ตามวิธีการด้านล่าง

วิธีการปิดให้บริการ Windows Script Host
 • เปิดหน้าต่างคอมมานด์พร็อมท์โดยดำเนินการตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
  • คลิก Start คลิก All Programsคลิก Accessories คลิก Command Prompt
  • คลิก Start คลิก Run พิมพ์ cmd ในกล่อง Open เสร็จคลิก OK
 • พิมพ์คำสั่งตามบรรทัดด้านล่าง (รูปที่ ๑) เสร็จแล้วกด Enter ระบบจะแจ้งว่า "The Operation Completed Successfully"(รูปที่ ๒) 
  reg add "HKLMSoftwareMicrosoftWindows Script HostSettings" /v Enabled /t REG_DWORD /d 0x00000000

รูปที่ ๑ Disable wscript

รูปที่ ๒ Disable Successfully
 • ปิด command prompt โดยการพิมพ์ exit แล้วกด Enter 

  วิธีการเปิดให้บริการ Windows Script Host

  ในกรณีที่ต้องการเปิดใช้งาน Windows Script Host ในดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 • เปิดหน้าต่างคอมมานด์พร็อมท์โดยดำเนินการตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
  • คลิก Start คลิก All Programsคลิก Accessories คลิก Command Prompt
  • คลิก Start คลิก Run พิมพ์ cmd ในกล่อง Open เสร็จคลิก OK
 • พิมพ์คำสั่งตามบรรทัดด้านล่าง (รูปที่ ๓) เสร็จแล้วกด Enter จะแจ้งว่า "Values Enabled Exists, Overwrite (Y/N)?" ให้พิมพ์ Y แล้วกด Enter (รูปที่ ๔) ระบบจะแจ้งว่า "The Operation Completed Successfully"(รูปที่ ๔)

  reg add "HKLMSoftwareMicrosoftWindows Script HostSettings" /v Enabled /t REG_DWORD /d 0x00000001
รูปที่ ๓ Enable wscript

รูปที่ ๔ Enable Successfully
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
 • หาก Flash drive มีสวิตซ์สำหรับป้องกันการเขียนข้อมูลลง Flash drive ให้เลือกไปที่ตำแหน่ง Lock เพื่อป้องกันการเขียนข้อมูลลง Flash drive
 • ให้ตรวจสอบในโครงสร้างนอกสุดของ Flash drive ว่ามีไฟล์ Autorun.inf หรือไฟล์ประเภท VB Script (ไฟล์นามสกุล .vbs) หากแน่ใจว่าไม่ใช่ไฟล์ของตนเองให้ทำการลบไฟล์ดังกล่าวทิ้ง
 • ในการใช้งานประจำวันหรืองานทั่วไป ควรจะล็อกออนเข้าใช้งานเครื่องด้วยผู้ใช้แบบจำกัดสิทธิ์ (Limited user account)
หมายเหตุ:
 • วิธีการนี้ไม่ใช่การทดแทนโปรแกรมป้องกันไวรัส ขอแนะนำให้ทำการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและทำการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ
 • วิธีการนี้สามารถป้องกันการรันไฟล์ประเภท VB Script เท่านั้น โดยสามารถป้องกันได้ทั้งการรันแบบโดยอัตโนมัติและแบบรันด้วยตนเอง
 • วิธีการนี้เป็นวิธีการป้องกันไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัสประเภท VB Script เท่านั้น ไม่ใช่วิธีการแก้ไขสำหรับเครื่องที่ติดไวรัสแล้ว
 • วิธีการนี้ไม่ใช่วิธีป้องกันไม่ให้ Flash drive ไม่ติดไวรัสประเภท VB Script
 • วิธีการนี้ต้องใช้สิทธิ์ระดับ Administrator ในการรันคำสั่ง
แหล่งที่มา : http://www.truechonburi.com


องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกราฟิก
งานกราฟิกได้เข้ามาที่บทบาทในชีวิตประจำวันของเราอย่างมาก รอบตัวเราเต็มไปด้วยงานกราฟิก ทั้งแผ่นป้ายโฆษณา ฉลากผลิตภัณฑ์ การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสร้างสรรค์ ยิ่งทำให้งานกราฟิกมีความสมจริง น่าสนใจ และใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้น

โดย... พีระพงศ์ สุทธาภาศ

พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับงานกราฟิก
ความสำคัญของภาพกราฟิก ภาพกราฟิก คือ ภาพที่ผ่านการตกแต่งด้วยคอมพิวเตอร์ อาจเป็นภาพที่สร้างสรรค์ใหม่หมด หรือภาพที่นำมารีทัช โดยการใช้โปรแกรมกราฟิกมาสร้างสรรค์จนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งโปรแกรม ด้านกราฟิกก็มีหลายโปรแกรมด้วยกัน แต่โปรแกรมที่นิยมใช้มากที่สุดคือ Adobe Photoshop นั่นเอง

โดย... พีระพงศ์ สุทธาภาศ

ความรู้เกี่ยวกับกราฟิก
ความรู้เกี่ยวกับกราฟิก

โดย... พีระพงศ์ สุทธาภาศ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก
กราฟิก (Graphic) ที่มาของคำว่า กราฟิก มาจากภาษากรีก คือ - Graphikos หมายถึง การวาดเขียน - Graphein หมายถึง การเขียน

โดย... พีระพงศ์ สุทธาภาศ

วิธีการฆ่าไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์ (กรณี Office Scan ฆ่าไม่ได้)
ขั้นตอนการทำ Sysclean

โดย... พีระพงศ์ สุทธาภาศ

RFID เทคโนโลยีแห่งอนาคตในการปฏิวัติระบบซัพพลายเชน
ภายใต้การเปิดเสรีทางการค้าไม่ว่าจะเป็น FTA หรือ WTO ทำให้การค้าไม่มีพรมแดน สินค้าสามารถกระจายไปทั่วโลก ภายใต้มาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆทั้งในรูปแบบต่างๆทั้งในรูปแบบที่เป็น Non Tariff Barrier โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการก่อการร้าย (Terrorism) ซึ่งสินค้าที่ส่งออกจะต้องสามารถตรวจสอบแหล่งที่มา รวมถึงรายละเอียดของสินค้า กระบวนการผลิต และแหล่งผลิต ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะทำให้ RFID เข้ามามีบทบาทต่อกระบวนการจัดการ Supply Chain หรือโซ่อุปทาน ทั้งนี้ ภาคอุตสาหกรรมและภาคโลจิสติกส์ของไทยยังไม่มีการขับเคลื่อนหรือถ้ามีก็น้อยมาก โดยหากย้อนกลับมาที่ประเทศไทยภาคอุตสาหกรรมและภาคโลจิสติกส์ ยังมีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้น้อยมากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการบางรายยังไม่รู้จัก RFID อย่างไรก็ดี บทบาทของ RFID ที่จะมีต่อภาคอุตสาหกรรมและการกระจายสินค้า ซึ่งจะก่อให้เกิดการแข่งขันทั้งในด้านต้นทุนและสถานภาพการส่งมอบแบบทันเวลา ทำให้ระบบโลจิสติกส์ ถูกนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งในระดับภาคธุรกิจและระดับประเทศ โดยกระบวนการในการขนส่งภายใต้โซ่อุปทาน ความรวดเร็วและถูกต้องในการส่งมอบ จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการอยู่รอดของธุรกิจในอนาคต

โดย... พีระพงศ์ สุทธาภาศ

ไวรัสมาจากไหน
ไวรัสคอมพิวเตอร์ (computer virus) หรือเรียกสั้นว่า ไวรัส คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บุกรุกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ ส่วนมากมักจะมีประสงค์ร้ายและสร้างความเสียหายให้กับ ระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ ในเชิงเทคโนโลยีความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์นั้น ไวรัสเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำสำเนาของตัวเ อง เพื่อแพร่ออกไปโดยการสอดแทรกตัวสำเนาไปในรหัสคอมพิวเ ตอร์ส่วนที่สามารถ ปฏิบัติการได้หรือข้อมูลเอกสาร ดังนั้นไวรัสคอมพิวเตอร์จึงมีพฤติกรรมในลักษณะเดียวก ับไวรัสในทางชีววิทยา ซึ่งสามารถแพร่กระจายไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตในลักษณะเดียวกันนี้ คำอื่นๆ ที่ใช้กับไวรัสในทางชีววิทยายังขยายขอบข่ายของความหมายครอบคลุมถึงไวรัสในทางคอมพ ิวเตอร์ เช่น การติดไวรัส (infection) แฟ้มข้อมูลที่ติดไวรัสนี้จะเรียกว่า โฮสต์ (host) ไวรัสนั้นเป็นประเภทหนึ่งของโปรแกรมประเภทมัลแวร์ (malware) หรือโปรแกรมที่มีประสงค์ร้าย ในความหมายที่ใช้กันทั่วไปนั้น ไวรัสยังใช้หมายรวมถึง เวิร์ม (worm) ซึ่งก็เป็นโปรแกรมอีกรูปแบบหนึ่งของมัลแวร์ ซึ่งบางครั้งก็ทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์นั้นสับสนเมื่อ คำไวรัสนั้นใช้ในความ หมายที่เฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ไวรัสนั้นโดยทั่วไปจะไม่ส่งผลก่อให้เกิดค วามเสียหายต่อฮาร์ดแวร์โดยตรง แต่จะทำความเสียหายต่อซอฟต์แวร์ ในขณะที่ไวรัสโดยทั่วไปนั้นก่อให้เกิดความเสียหาย (เช่น ทำลายข้อมูล) แต่ก็มีหลายชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย เพียงแต่ก่อให้เกิดความรำคาญเท่านั้น ไวรัสบางชนิดนั้นจะมีการตั้งเวลาให้ทำงานเฉพาะตามเงื ่อนไข เช่น เมื่อถึงวันที่ที่กำหนด หรือเมื่อทำการขยายตัวได้ถึงระดับหนึ่ง ซึ่งไวรัสเหล่านี้จะเรียกว่า บอมบ์ (bomb) หรือระเบิด ระเบิดเวลาจะทำงานเมื่อถึงวันที่ที่กำหนด ส่วนระเบิดเงื่อนไขนั้นจะทำงานเมื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร ์มีการกระทำเฉพาะซึ่ง เป็นตัวจุดชนวน ไม่ว่าจะเป็นไวรัสชนิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือไ ม่ก็ตาม ก็จะมีผลเสียที่เกิดจากการแพร่ขยายตัวของไวรัสอย่างไ ร้การควบคุม ซึ่งจะเป็นการบริโภคทรัพยากรคอมพิวเตอร์อย่างไร้ประโ ยชน์ หรืออาจจะบริโภคไปเป็นจำนวนมาก

โดย... พีระพงศ์ สุทธาภาศ

10 วิธีพื้นฐาน...สำหรับการพิมพ์ภาพที่สมบูรณ์
เพียงแค่พรินเตอร์คุณภาพสูงอย่างเดียวนั้นยังไม่พอที่จะทำให้คุณพิมพ์ภาพถ่ายออกมาอย่างสมบูรณ์แบบได้ ตราบใดที่คุณละเลยขั้นตอนพื้นฐานต่อไปนี้

โดย... พีระพงศ์ สุทธาภาศ