ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

iTAP เตือนใช้ ?เราท์เตอร์- เครื่องมืองานไม้?ต้องรู้จริง เร่งหนุนทักษะ เสริมทัพอุตฯเฟอร์นิเจอร์

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Data Management & Analysis
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Knowledge Management
  ลงข้อมูลเมื่อ 12:12:27 07/07/2010
  Page View (6374) แบ่งปัน

 

          iTAP หนุนทักษะการใช้ “เราท์เตอร์- เครื่องมืองานไม้” ซึ่งใช้ในการตกแต่งขอบไม้ หรือแกะลวดลายต่างๆของชิ้นงานตกแต่งบ้าน หรือเฟอร์นิเจอร์ฯลฯ ย้ำเครื่องมือเฉพาะทางเหล่านี้ต้องมีทักษะ ใส่ใจในการทำงาน และระมัดระวังเพื่อปลอดภัยต่อผู้ใช้งานมากที่สุด เชื่อหากภาคอุตสาหกรรมสร้างบุคลากรมีความรู้ นอกจากจะได้ผลงานคุณภาพ ยังสร้างศักยภาพการแข่งขันในตลาด

iTAP หรือโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ จึงจัดกิจกรรมอบรมเทคนิคความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้” ในปีงบประมาณ 2553 โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 7 และเป็นการให้ความสำคัญกับการใช้ “เครื่องมือ”ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์ในการทำงาน 
          นางสาวชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาเทคโนโลยี iTAP กล่าวว่า โจทย์จากการอบรมแต่ละครั้งนั้นจะมาจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยทีม iTAPได้สำรวจความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้น จึงทำให้เกิดการอบรมและสัมมนาในหัวข้อครั้งนี้ คือ “เทคนิคการขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกลเราท์เตอร์”โดยเครื่องมือเราท์เตอร์ดังกล่าวนั้นจะเป็นเครื่องมือเฉพาะทางที่สำคัญในการทำงานของอุตสาหกรรมไม้ แต่ผู้ใช้งานยังขาดทักษะและเทคนิคความเข้าใจ จึงอาจสร้างความเสียหายให้แก่ชิ้นงาน รวมทั้งความปลอดภัยของผู้ใช้งานดังกล่าวด้วย การให้ความรู้ในครั้งนี้จึงสนับสนุนให้ผู้ใช้เครื่องมือดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์ไทยในที่สุด 
          ผศ.สมศักดิ์ ร่มสนธิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวว่า เราท์เตอร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานไม้ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และมีลักษณะการทำงานที่ใช้กับการกัดไม้เพื่อเข้าเดือย ขึ้นรูปชิ้นงาน และกัดขอบบัวหรือแกะลวดลายต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้กัดขอบไม้บางและแผ่นพลาสติกให้เรียบเสมอกันกับขอบชิ้นงาน เป็นต้น 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยเครื่องเราท์เตอร์ดังกล่าวยังมีหลายประเภท อาทิ เครื่องเราท์เตอร์มือถือ ซึ่งเป็นเครื่องมือกล ขนาดเล็กที่ใช้มือจับถือในการทำงาน เครื่องเราเตอร์หัวล่าง เครื่องมือที่ต้องใช้ทักษะในการควบคุมการทำงานค่อนข้างสูงใช้ในการกัดขึ้นรูปชิ้นงานให้มีรูปร่างต่างๆตามต้องการ หรือ เครื่องมือเราท์เตอร์แท่น ซึ่งเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่เหมาะสำหรับการทำงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งการทำงานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะการผลิตสินค้าเพื่อให้ได้มาตรฐาน จำเป็นต้องมีการนำเครื่องมือเหล่านี้มาใช้งาน ดังนั้นผู้ใช้งานจำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงต้องคำนึงด้านความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นหลัก 

          สำหรับปัญหาในการใช้งานเราท์เตอร์ซึ่งมักเกิดขึ้นบ่อยครั้งนั้น ผศ.แจ่มจันทร์ ธรรมสุจริต ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ความเห็นว่า การใช้งานเราท์เตอร์นั้นส่วนใหญ่จะเกิดจากความประมาทและไม่เข้าใจการใช้งานของเครื่องมือดังกล่าว ทำให้ต้องระวังในการทำงานสูง โดยเฉพาะมีชิ้นส่วนสำคัญ คือ ดอกกัด ซึ่งเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของเครื่องเราท์เตอร์ที่มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันไปตามการใช้งาน อีกทั้งยังมีความคมและแข็งเพื่อใช้ในการตัดแต่งชิ้นงานต่างๆ ดังนั้นในการทำงานแต่ละครั้งต้องมีความรอบคอบ เช่น ก่อนเปิดเครื่องต้องสำรวจว่าชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเรียบร้อย หรือหลังจากใช้เครื่องจักรเสร็จแล้วจะต้องปิดสวิทช์และรอจนกว่าดอกกัดจะหยุดหมุนเสียก่อน จึงค่อยวางเครื่องลงบนโต๊ะงาน เป็นต้น
          

โดยคำเตือนเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมากในการใช้เครื่องมือ เนื่องจากหากผู้ใช้งานบางคนเผลอเรอก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆขึ้นได้
ด้านมุมมองของปัญหาสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของไทย นักวิชาการจาก มจพ.มองว่า หากอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญงานไม้ โดยเฉพาะการนำเครื่องจักรมาใช้อย่างถูกต้อง นอกจากจะทำให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังสร้างมาตรฐานการทำงาน ลดของเสีย และที่สำคัญอุปกรณ์เหล่านี้บางอย่างต้องใช้ความระมัดระวังในการทำงานค่อนข้างสูง 
หากมีความรู้เทคนิคและหลักการใช้งานนอกจากผู้ใช้จะปลอดภัยแล้วยังได้ผลงานที่มีศักยภาพ สามารถสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมนี้แข่งขันในตลาดโลกได้ต่อไป

 

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ iTAP

 โทร.02-564 -7000 ต่อ 1301 

ที่มา : http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?newsid=97A63D08A043A8B6E7ACD9417AD74379&query=aVRBUA==องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

เอนไซม์ กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เป็นที่ยอมรับกันว่าความสำเร็จของการขยายตัวของธุรกิจที่กำลังทำอยู่นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการวางแผนการในการขยายตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการผู้ผลิตอาหารในปัจจุบันนี้ที่อยู่ในภาวะการณ์แข่งขันที่สูงมากแต่ในทำนองเดียวกันผู้ประกอบการจะต้องไม่ละเลยในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากระบวนการผลิต

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)