ข้อมูลองค์ความรู้โดย
วิไลวรรณ กุสุมาลย์
ตำแหน่ง ผู้จัดการ

ลบพื้นหลังออก

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Graphics
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Image
  ลงข้อมูลเมื่อ 09:53:42 10/06/2013
  Page View (2298) แบ่งปัน

ต่อไปนี้ผมจะเอาพื้นหลังของภาพออก โดยเหลือไว้แต่ผู่หญิงกลางภาพ

PowerPoint-028

เริ่มต้น คลิกรูปภาพ เข้าเมนู รูปแบบ>เอาพื้นหลังออก

จากนั้นให้ปรับภาพ ด้วยการเลื่อนกรอบภาพ ซึ่งส่วนที่ถูกระบายเป็นสีม่วง คือส่วนที่จะถูกลบออก

PowerPoint-030

เสร็จแล้วคลิก คงการเปลี่ยนแปลงไว้ ถ้าจะยกเลิกให้เลือก ละทิ้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

นี่คือภาพที่ทำเสร็จแล้ว พื้นหลังหายไป เหลือแต่ผู้หญิงกลางภาพ

กรณีที่พื้นหลัง ไม่ถูกลบ

สังเกตุที่ภาพ พื้นหลังบางส่วนไม่ถูกระบายเป็นสีม่วง

PowerPoint-033

ให้เลือกเมนู ทำเครื่องหมายพื้นที่เพื่อเอาออก จากนั้นก็ลากเส้นไปยังบริเวณที่ต้องการจะลบออก  ในทางตรงกันข้าม

ถ้าส่วนไหนไม่อยากลบออก ให้เลือกเมนู ทำเครื่องหมายพื้นที่เพื่อจัดเก็บ

 

ที่มาจาก : powerpoint.maahalaiองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
ไฟล์เสียงที่ใช้ใน Flash
Flash สามารถ Import เสียงได้หลายนามสกุล WAV Sound (*.wav), Mp3 Sound (*.mp3), AIFF Sound (*.aif), Sun Au (*.au) ทั้งนี้การนำเสียงมาใช้กับ Flash Movie ของเราต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย เช่น หากเราจะใช้เสียงประกอบในเว็บไซต์ เราก็ไม่ควรใช้เสียงที่มีขนาดใหญ่มากเพราะจะทำให้ Flash Movie ที่ได้มีขนาดใหญ่เป็นผลให้ผู้ใช้ต้องเสียเวลาโหลดนาน เป็นต้น นอกจากนั้นไฟล์เสียงยังใช้หน่วยความจำภายในเครื่องพอสมควร และเราต้องคำนึงถึงพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ด้วย

โดย... วิไลวรรณ กุสุมาลย์

พื้นฐานการใช้โปรแกรม Flash
พื้นฐานการใช้โปรแกรม Flash

โดย... วิไลวรรณ กุสุมาลย์

การจัดและตกแต่งข้อความ
การใช้ข้อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหมือนโปรแกรมที่เกี่ยวกับงานเอกสาร

โดย... วิไลวรรณ กุสุมาลย์

หลักการพื้นฐานการสร้าง Animation
การสร้างภาพเคลื่อนไหวใน Flash ก็เหมือนกับเรากำกับละครเรื่องหนึ่ง ซึ่งคงจะต้องแบ่งออกเป็นแต่ละฉาก เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมดูแล ซึ่ง Scene เองก็เปรียบเสมือนกับฉากหนึ่งฉากที่เราสามารถนำมาประกอบเป็น Flash Movie ได้

โดย... วิไลวรรณ กุสุมาลย์

:: VIDEO CONFERRANCE ::
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนี้ การติดต่อสื่อสารถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่ง ในองค์ประกอบที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ทำให้ระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และมีความรวดเร็วเป็นตัวแปรสำคัญอย่างหนึ่ง ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและในการติดต่อทางธุรกิจสิ่งหนึ่งที่จะขาดไปเสียมิได้คือ การประชุม แต่การประชุมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราต้องเสียเวลาและพลาดโอกาสต่างๆ ที่สำคัญ เนื่องจากต้องมีการเดินทางจากที่ต่างๆ เพื่อมาประชุมกัน ณ สถานที่ที่กำหนดที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งในการเดินทางนั้นจะต้องเสียเวลา ค่าใช้จ่ายและยังเกิดความเสี่ยงในการเดินทางขึ้นอีกด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นในการนำอุปกรณ์สื่อสารเข้ามาใช้ประโยชน

โดย... วิไลวรรณ กุสุมาลย์