ข้อมูลองค์ความรู้โดย
นิชากร คุณาบุตร
ตำแหน่ง ประสานงาน

symbol กับ layer

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Graphics
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Image
  ลงข้อมูลเมื่อ 10:20:48 28/05/2013
  Page View (3651) แบ่งปัน

จักกับ  Symbol  แต่ละแบบ

Symbol  ที่เราจะใช้ในการสร้าง  Flash  Movie  นั้นมี ประเภท  โดยแต่ละประเภทก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป  ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องทราบว่า Symbol  เหล่านี้มีลักษณะการทำงานอย่างไร  และ  Symbol  แบบไหนเหมาะกับลักษณะอย่างไร

Movie  Clip  เป็น  Symbol  ที่มีลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว  ซึ่งเราอาจเรียกได้ว่าเป็น  Animation  ขนาดเล็กก็ได้  หากเราสร้าง  Movie  Clip  นี้เก็บไว้ใน  Library  และเมื่อนำมาใช้บน  Stage  เราก็จะได้  Movie  Clip  ที่สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ  โดยไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นอยู่กับ  Timeline  บน Stage    นั้น  นอกจากนั้นเรายังสามารถใส่เสียงให้กับ  Movie  Clip  ได้ด้วยกัน  จึงทำให้  Movie  Clip  เป็นตัวหลักในการทำ  Animation

Button  เป็น  Symbol  ทีเป็นลักษณะของปุ่มกด  ที่สามารถใส่เสียงและแสดงการตอบโต้กับผู้ใช้ได้  จึงทำให้  Button  เป็นตัวหลักที่ใช้ในการแสดงการ     ตอบโต้กับผู้ใช้  เช่น  เวลาที่มีการ  Click  mouse หรือเวลาการนำเมาส์มาวางไว้บนปุ่มกด  เป็นต้น

Graphic  เป็น  Symbol  ที่มีลักษณะเป็นภาพนิ่ง  ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งใน  Animation  และสามารถที่จะกำหนดให้มีการตอบโต้กับผู้ใช้ได้  แต่ไม่         สามารถใส่เสียงได้การร้าง  Symbol  ประเภท  Movie  Clip

          การสร้าง  Symbol  ประเภท  Movie  Clip  นี้เหมาะกับการสร้างภาพเคลื่อนไหว  ซึ่ง Symbol   ประเภท  Movie  Clip  นี้จะต่างจาก  Symbol  ประเภทอื่น  เนื่องจากสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้  และมีการทำงานที่เป็นอิสระจาก  Symbol  ตัวอื่นที่อยู่ใน  Stage
             1.  สร้าง  Instance  ขึ้นมา  โดยเราสามารถ  Import  ภาพหรือสร้างภาพด้วยเครื่องมือใน  Flash  
ตามที่เราต้องการได้

    2.  เลือก  Insert>Convert  to  Symbol  ซึ่งจะปรากฏหน้าต่าง  Convert  to  Symbol  ขึ้นให้เราเลือก  Movie  Clip  ตั้งชื่อ  แล้ว  Click  mouse  ปุ่ม  O.K.  เพื่อทำการเปลี่ยนวัตถุที่เรา  Select  ให้เป็น  Symbol 

  3.  เราจะได้  Movie  Clip  ซึ่งจะแสดงใน  Library  และมีสัญลักษณ์อยู่หน้าชื่อ  Movie  Clip  ที่เราตั้ง


การสร้าง  Symbol  ประเภท  Button

          การสร้าง  Symbol  ประเภท  Button  นี้เหมาะกับการสร้างปุ่มกด  สามารถใส่  Animation, เสียง  และ Action  Script  ได้ด้วย  โดยการที่เราจะทำการสร้างSymbol  ประเภท  Button  ขึ้นมาก่อนและทำการ  Double  click  สัญลักษณ์        ซึ่งจะแสดงใน  Library  หรือที่  Symbol   ก็ได้  เราจะสังเกตเห็นว่า  Frame  บน Timeline  ของเราจะเปลี่ยนไป  ซึ่งเป็นการแสดงการตอบสนองของปุ่มกดกับผู้ใช้  โดยจะมีอยู่ สถานะดังนี้

สถานะ

คำอธิบาย

Up

 

Over

 Down


Hit

 

 

ขณะที่เมาส์ยังไม่มาวางบนปุ่ม  ถูกโชว์เอาไว้บน  Stage  ซึ่งเราสามารถใส่  Animation,เสียง  และ  Action  Script  ได้ด้วย

ขณะที่เมาส์วางบนปุ่ม  ซึ่งเราสามารถใส่ Animation, เสียง  และ  Action  Script  ได้ด้วย

ขณะที่เมาส์กำลัง  Click  mouse  ลงไปที่ปุ่ม  ซึ่งเราสามารถใส่ Animation, เสียง  และ Action  Script  ได้ด้วย

ขณะที่ปล่อยเมาส์หลังจาก  Click  mouse  ลงไป  ซึ่งเราสามารถใส่ Animation, เสียง  และ  Action  Script  ได้

 

ตัวอย่างการสร้างปุ่มกดที่มีลักษณะเป็นข้อความ

       เราจะสร้างปุ่มกดที่มีลักษณะเป็นข้อความ  ปุ่มลักษณะนี้มักจะใช้เป็น  Link  และเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจหน้าอื่น   โดยเราจะสร้างปุ่มกดที่มีลักษณะเป็นข้อความ  เมื่อเรานำเมาส์มาวางที่ตัวหนังสือทำหน้าที่เป็นปุ่มกดแล้ว  ตัวหนังสือจะเปลี่ยนสี

วีธีการสร้างปุ่มกดที่มีลักษณะเป็นข้อความ  มีวิธีการดังนี้

1.  สร้าง  Instance  ก่อน  ในที่นี้เราจะใช้             สร้างข้อความขึ้นมา  ดังรูป

2.  ทำการ  Selection  ข้อความที่สร้างขึ้นมาและเลือก  Insert>Convert  to  Symbol  ซึ่งจะปรากฏหน้าต่าง  Convert  to  Symbol  ขึ้น  ให้เราเลือก  Button  ตั้งชื่อปุ่มกด  แล้ว  Click  mouse  ปุ่ม O.K.

3.  เราจะได้  Symbol  ข้อความที่เป็นเหมือนปุ่มกด  ซึ่งจะแสดงใน  Library  และมีสัญลักษณ์             อยู่หน้าชื่อ  Symbol 

4.  Double  click  ที่  Symbol  หรือสัญลักษณ์               ใน  Library  ของเรา  หรือเลือกที่  Edit>Edit  Symbol  เพื่อทำการแก้ไขการทำงานและกำหนด    สถานะต่าง ๆ ของปุ่ม

5.   สังเกตว่า  Timeline  จะเปลี่ยนไป  เป็น  Frame  ที่แสดงสถานะต่าง ๆ ของปุ่มกด  ได้แก่  Up, Over, Down  และ  Hit  จากนั้น  ให้เรา  Click mouse     ปุ่มขวาที่ช่อง  Over  เลือก  Insert  Keyframe

6.  หลังจากกำหนด  Insert  Keyframe  แล้ว  จากนั้นมาที่ช่อง  Over  ทำการเปลี่ยนสีหรือ  Font  ตามต้องการ  เพื่อเวลาที่นำเมาส์วางที่ปุ่มจะเปลี่ยนสีและ Font

7.  ให้เรา  Click  mouse  ปุ่มขวาที่  Frame  ช่อง  Down  และ  Hit  เลือก  Insert  Keyframe  เพื่อให้แสดงภาพเหล่านี้เมื่อ  Click  mouse  ลงและปล่อย
ปุ่มเมาส์ด้วย

8.     หลังจาก   Insert  Keyframe  หมดทุกช่องแล้ว  ให้เรา  Click  mouse  ที่  Scene  1  เพื่อกลับมาพื้นที่การทำงาน  (Stage)  ปกติ  แล้วกด <Ctrl+Enter>  หรือเลือก  Control>Tesr  movie  เพื่อทดสอบ           วามหมายของ layer

               ลักษณะการทำงานแบบ Layer เป็นเหมือนการวางแผ่นใสทับกันเป็นลำดับขั้นขึ้นมาเรื่อยๆ โดยแต่ละแผ่นใสเปรียบเสมือนเป็นแต่ละ layer บริเวณของLayer ที่ไม่มีรูปจะเห็นถึงLayer ที่อยู่ข้างล่าง  โดยกระบวนการนี้จะทำให้เกิดเป็นรูป Flash movie ที่สมบูรณ์
                 นอกจากนี้แล้ว ในแต่ละ Layer จะแยกการทำงานอย่างชัดเจน มีคุณสมบัติต่างๆ เป็นตัวของตัวเอง และการแก้ไขที่เกิดขึ้นในแต่ละ layer นั้นจะไม่ส่งผลต่อ Layer อื่นๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

การใช้งาน Layer

รู้จักกับ Active  Layer

ในการสร้าง Flash movie ขึ้นมานั้น  แม้จะประกอบไปด้วย layer แต่เราจะทำงานได้เพียงครั้งละ Layer เท่านั้น layer ที่เราทำงานอยู่นั้นเรียกว่า Active Layer สามารถสังเกตได้จะปรากฎเป็นแทบสีดำที่ Layer นั้นและเราสามารถกำหนดสถานะต่างๆของ Layer นั้นได้เช่นการกำหนดหรือให้แสดง Layer

ารสร้าง Layer ใหม่

เราสามารถสร้าง Layer ใหม่ได้หลายวิธีรดังต่อไปนี้ คือ
วิธีที่ 1 
สร้างโดยเลือกคำสั่ง Insert > Layer
        Layer 
ใหม่จะถูกสร้างขึ้นมาเหนือ Layer ที่เรากำลังทำงานอยู่  โดยมีการกำหนดชื่อ Layer โดยอัตโนมัติ

วิธีที่ สร้างโดยการใช้  Click Mouse
          Layer 
ใหม่จะถูกสร้างขึ้นมาเหนือ Layer ที่เรากำลังทำงานอยู่พร้อมกับการกำหนดชื่อ Layerโดยอัตโนมัติ

วิธีที่ 3  สร้างโดยการใช้  Click Mouse ปุ่มขวา เลือกคำสั่ง Insert Layer
            Layer  ใหม่จะถูกสร้างขึ้นมาเหนือ Layer ที่เรากำลังทำงานอยู่ โดยมีการกำหนดชื่อ Layer โดยอัตโนมัติ

วิธีเปลี่ยนการทำงานไปใน   Layer  ต่างๆ
              
เราสามารถเรียก Layer ใดทำงานก็ได้ โดยการ  Click  Mouse  เลือก Layer  ที่ต้องการจะจักการหรือแก้ไขโดย  Click  Mouse  ที่ Layer จากหน้าต่างTimeline ซึ่งจะปรากฎรูป    
     ขึ้นมาที่ Layer และ Layer นั้นจะกลายเป็น Active Layer  ทันที

การเปลี่ยนชื่อให้ Layer
        การเปลี่ยนชื่อให้ Layer นั้นจะช่วยสื่อความหมายของ Layerที่เราสร้างว่า Layer  นั้น ได้บรรจุองค์ประกอบอะไรและทำหน้าที่อะไร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำงานกับ Layer  จำนวนมากๆการตั้งชื่อ Layer  ทำได้ดังนี้
         1.   Double click ที่ Layer  ที่เราต้องการเปลี่ยนชื่อ
         2.  ทำการพิมพ์ชื่อใหม่ให้ Layer

การลบ Layer
        วิธีที่ 1  
ลบโดย Click mouse ปุ่มขวา Layer ที่ต้องการจะลบแล้วเลือกคำสั่ง Delete Layer
        วิธีที่ 2  ลบโดยใช้ ไอคอน    
ที่หน้าต่างการทำงานของ Layer โดยการ Click เลือก Layer ที่ต้องการจะลบแล้ว Click  ที่ไอคอน

ารใช้  Guide  Layer  ในการวางวัตถุ

           Guide Layer  เป็น Layer  ที่เข้ามาเป็นตัวช่วยในการวางวัตถุ  การจัดเรียง การวาด และการทำภาพเคลื่อนไหวใน Layer  ของเรา   เช่นเราต้องการให้วัตถุ 2ชิ้น อยู่ในระดับความสูงเดียวกัน  เราจะสร้าง Guide Layer  เพื่อช่วยในการวางวัตถุเป็นต้น  ซึ่งเราสามารถที่จะวาดเขียน หรือกระทำกับ Guide Layer ได้เหมือนกับLayer  ทั่วไป  แต่  Guide Layer  นี้จะไม่ถูกแสดง  เมื่อเราทำเป็น  Flash  Movie เพราะเป็น Layer  ที่เข้ามาเป็นตัวช่วยเท่านั้น

การสร้าง  Guide Layer 
             เราต้องการให้ตัวละครยืนเรียงอยู่ในระดับเดียวกัน
  โดยเราจะใช้  Guide Layer  เข้ามาช่วยในการวางเส้นเพื่อจัดเรียงตัวละคร

     1.  Click mouse ปุ่ม Add motion guide        เราสามารถสังเกตได้ว่ามีอีก Layer  เพิ่มขึ้นมานั่นคือ  Guide Layer ที่ขึ้นมาเหนือ Layer ของเรา

                         

 2.   จากนั้นเราก็สามารถใน  Guide Layer  โดยการขีดเส้นด้วย Line Tool        เพื่อกะระยะให้กับวัตถุหรือตัวละครของเราให้อยู่ในระดับเดียวกัน

3.  ทำการจัดโดยใช้เมาส์ลากวัตถุหรือตัวละครแต่ละตัวให้อยู่ในระดับเดียวกัน  ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องกะระยะตัวละครด้วยตัวของเราเอง  แต่ใช้เส้นที่เราขีดใน Guide Layer ในการกะระยะ

4.  เมื่อทำการทดสอบผลลัพธ์ที่ได้โดยการกด ( Ctrl+Enter ) จะพบว่าเส้นที่เราขีดบน  Guide Layer หายไป

การใช้ Layer Mask

       การใช้ Layer Mask  เป็นการสั่งให้เรามองเห็น Layer  ที่อยู่ใต้ Layer Mask  เพียงบางส่วนที่ Layer  Mask  กำหนดไว้เท่านั้น  หรืออธิบายได้ง่ายๆ ก็คือ  เหมือนเรามองผ่านช่องหน้าต่าง  ซึ่งช่องหน้าต่างนั้นก็เปรียบได้กับ Layer  Mask  ใน  Flash  นั่นเอง

         

ที่มาจาก : http://file.portal.in.thองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
โปรแกรมกู้ข้อมูล EasyRecovery Professional
โปรแกรมกู้ข้อมูล EasyRecovery Professional

โดย... นิชากร คุณาบุตร

การสร้างตัวอักษร
การใส่ข้อความโดยทั่วไป หมายถึง การใช้คำสั่งในการพิมพ์ตัวอักษร ด้วย Text Tool โดยการใส่ข้อความแต่ละครั้งจะเป็นการเพิ่ม Layer ใหม่เอง โดยอัตโนมัติ การใส่ข้อความโดย Text Tool

โดย... นิชากร คุณาบุตร

Chrome อาจแซง Firefox ภายในสิ้นปีนี้
-

โดย... นิชากร คุณาบุตร

จับชีพจร อุปกรณ์ไอทีประเภทไหนอาการโคม่าหนักที่สุด
เพราะความต้องการแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเอนกประสงค์นั้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง บริษัทวิจัย Accenture จึงพบว่าอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้เพียงอย่างเดียวหรือเรียกว่า Pure Play Devices

โดย... นิชากร คุณาบุตร