ข้อมูลองค์ความรู้โดย
นิชากร คุณาบุตร
ตำแหน่ง ประสานงาน

การสร้างตัวอักษร

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Graphics
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Desktop
  ลงข้อมูลเมื่อ 09:34:30 28/05/2013
  Page View (3323) แบ่งปัน

การใส่ข้อความโดยใช้ Text Tool  

             การใส่ข้อความโดยทั่วไป หมายถึง  การใช้คำสั่งในการพิมพ์ตัวอักษร ด้วย Text Tool โดยการใส่ข้อความแต่ละครั้งจะเป็นการเพิ่ม Layer ใหม่เอง          
โดยอัตโนมัติ การใส่ข้อความโดย Text Tool 

                 1.     Click mouse ที่                   จาก Text Tool ตัวเมาส์ชี้จะเปลี่ยนเป็นรูป 
                 2.   Drag mouse บริเวณที่สร้างกล่องข้อความ โดยกำหนดขนาดตามขนาดตามความยาวที่เราลาก

                    3. กำหนดรูปแบบของ Font และขนาดของ Font ได้จากหน้าต่าง Properties ตามต้องการ เราจะทำการกำหนดตัวอักษรก่อนอย่างคราวๆ ก่อนโดยกำหนดขนาดตัวอักษร และการจัดเรียงตัวอักษร ซึ่งจะกำหนดขนาดตัวอักษรเป็น 44 จัดเรียงตัวอักษรเป็นแบบจัดอยู่กึ่งกลาง และกำหนดสีเป็นสีแดง

                    4.      เมื่อกำหนดลักษณะตัวอักษรเสร็จแล้ว  ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป

5.   จากนั้นเราทำการทดสอบโดยการให้โปรแกรมแสดงผลออกมา โดยเลือกที่เมนู Control > .Test Movie

การเคลื่อนย้าย และปรับขนาดกล่องข้อความ


          ในการพิมพ์ตัวอักษรนั้น เราจะต้องกำหนดตำแหน่ง ก่อนพิมพ์ข้อความลงในกล่องข้อความที่เกิดขึ้น ซึ่งในกล่องข้อความนี้คือช่องที่ให้เราเขียนข้อความนั่นเอง หากเราต้องการเคลื่อนย้ายตำแหน่งของกล่องข้อความให้นำตัวชี้เมาส์บริเวณกล่องข้อความดดยให้ตัวชี้เมาส์เปลี่ยนเป็นรูป          แล้ว Click mouseค้างไว้และเคลื่อนย้ายกล่องข้อความไปวางตำแหน่งที่ต้องการได้

                ในกรณีที่เรากำหนดขนาดของกล่องข้อความเล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไป เราสามารถขยายกล่องข้อความออกไปได้ โดยมีวิธีการดังนี้
                      1. 
เลือกที่ Text  Tool                แล้วคลิกเมาส์ที่ตัวอักษรบนกล่องข้อความ
                      2.
  จากนั้นเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขวาบนกรอบข้อความ สังเกตว่าเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป 
                      3.  ให้ลากเมาส์ปรับขนาดของกล่องข้อความตามต้องการ

ปรับแต่งตัวอักษรให้เข้ากับงานที่ออกแบบ

 เราสามารถออกแบบและปรับแต่งตัวอักษรของเราเองให้เข้ากับงานต่าง ๆ ได้ นอกเหนือจาก Font ตัวอักษรที่มีอยู่แล้ว ซึ่งทำให้เราออกแบบตัวอักษรที่แตกต่างตามใจของเราได้ สามารถทำได้ดังนี้

                 1.   คลิกเมาส์เลือกข้อความที่ต้องการปรับแต่งตัวอักษรในข้อความนั้น
                 2.   เลือกคำสั่ง Modify > Break Apart เพื่อแยกองค์ประกอบจากตัวอักษรให้กลายเป็นภาพ
                 3.   คลิกเมาส์ที่ Arrow Tool       เพื่อปรับแต่งตัวอักษรให้ได้รูปแบบตัวอักษรตามต้องการ โดยสังเกตที่เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

     เป็นการปรับแต่งส่วนโค้ง
                                                   เป็นการปรับแต่งส่วนที่เป็นมุมเหลี่ยม
                                               เป็นการเลือกทั้งตัวอักษรนั้นเพื่อจะทำการใด ๆ

ที่มาจาก : http://file.portal.in.thองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
symbol กับ layer
Symbol ที่เราจะใช้ในการสร้าง Flash Movie นั้นมี 3 ประเภท โดยแต่ละประเภทก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องทราบว่า Symbol เหล่านี้มีลักษณะการทำงานอย่างไร และ Symbol แบบไหนเหมาะกับลักษณะอย่างไร

โดย... นิชากร คุณาบุตร

โปรแกรมกู้ข้อมูล EasyRecovery Professional
โปรแกรมกู้ข้อมูล EasyRecovery Professional

โดย... นิชากร คุณาบุตร

Chrome อาจแซง Firefox ภายในสิ้นปีนี้
-

โดย... นิชากร คุณาบุตร

จับชีพจร อุปกรณ์ไอทีประเภทไหนอาการโคม่าหนักที่สุด
เพราะความต้องการแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเอนกประสงค์นั้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง บริษัทวิจัย Accenture จึงพบว่าอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้เพียงอย่างเดียวหรือเรียกว่า Pure Play Devices

โดย... นิชากร คุณาบุตร