ข้อมูลองค์ความรู้โดย
กฤษณี โภโต
ตำแหน่ง ผู้จัดการ

บทที่ 14 String

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Development & Integration
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Java
  ลงข้อมูลเมื่อ 09:24:54 22/05/2013
  Page View (2337) แบ่งปัน

บทที่ 14 String

 ไม่ว่าจะเขียนโปรแกรมด้วยภาษาใด การจัดการกับ String ก็เป็นความสามารถที่ขาดไม่ได้ ใน JavaScript ก็เช่นกัน

การใช้ String Object

การใช้ความสามารถของ Object String สามารถใช้งานได้กับตัวแปรทุกตัวที่เป็น String โดย ที่ไม่ต้องใช้คําสั่ง new เพื่อสร้างอ็อบเจ็กต์ใหม่ เพราะตัวแปรแต่ละตัวก็เป็น Object อยู่แล้วนั่นเอง ดังนั้นจึงใช้ Properties และ Method ของ String ได้ทันที เช่น

document.write("Sawasdee".bold());

การหาความยาวของ String

String มีพรอเพอร์ตี length เก็บความยาวของข้อความ ดังนั้น ถ้าจะเอาความยาวของข้อความไปเก็บไว้ในตัวแปร a ก็สามารถทำได้ดังนี้

a = "How are You?".length


การกําหนดรูปแบบตัวอักษร

ในการเขียนเวบเพจด้วย HTML หากเราต้องการแสดงข้อความว่า Hello! ที่มีรูปแบบตัวอักษรให้เป็นตัวหนา เราก็คงใช้คําสั่งอย่างเช่น <B>Hello! </B> แต่ในหัวข้อนี้เราจะได้รู้จักกับอีกวิธีการหนึ่งในการกําหนดรูปแบบตัว อักษรด้วย JavaScript โดยมีรูปแบบดังนี้

"ข้อความ".รูปแบบตัวอักษร()

สรุปเมทธอดสำหรับจัดรูปแบบของ String

big() <BIG>
blink() <BLINK>
Bold() <B>
fixed() <TT>
Fontcolor(color) <FONT COLOR=...>
Fontsize(size) <FONT SIZE=...>
italics() <I>
small() <SMALL>
strike() <STRIKE>
sub() <SUB>
sup() <SUP>

การดําเนินการกับข้อความ

นอกจาก String จะมีเมธอดที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผลข้อความ แล้ว String ยังมีเมธอดที่เกี่ยวกับการตัดคํา ค้นหาตัวอักษรหรือคําในข้อความ หรือเมธอดที่เกี่ยวกับคําภายในข้อความ ซึ่งผมจะเรียกเมธอดกลุ่มนี้ว่าเป็น การ ดําเนินการกับข้อความ ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง

charAt(เลขตําแหน่ง) ให้ค่าเป็นตัวอักษรในตําแหน่งที่กําหนด
indexOf(pattern) ให้ค่าเป็นตําแหน่งของ pattern ชุดแรก ที่พบใน string
indexOf(pattern,startIndex) เหมือน IndexOf(pattern) แต่กําหนดจุด เริ่มต้นของการค้นหา
lastIndexOf(pattern) ให้ค่าเป็นตําแหน่งของ pattern สุดท้าย ที่พบใน string
lastIndexOf(pattern,startIndex) เหมื่อน lastIndexOf(pattern) แต่กําหนด จุดเริ่มต้นของการค้นหา
split(separator) ใช้แบ่ง string เป็นอาร์เรย์โดยมีสัญลักษณ์ ที่กําหนดใน separator เป็นตัวคั่น
Substring(startIndex,endIndex) ให้ค่าเป็น string ตั้งแต่ตําแหน่ง startIndex ถึง endIndex
toLowerCase() เปลี่ยนเป็นตัวอักษรเล็กทั้งหมด
toUpperCase() เปลี่ยนเป็นตัวอักษรใหญ่ทั้งหมด

 

ที่มาจาก : http://realdev.truehits.netองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
บทที่ 3 Operator in JavaScript
บทที่ 3 Operator in JavaScript

โดย... กฤษณี โภโต

สร้าง BarCode จาก Java โดยใช้ lib ของ ZXing ( Open Source )
สร้าง BarCode จาก Java โดยใช้ lib ของ ZXing ( Open Source )

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 13 Math Function
ในการเขียนโปรแกรม มีบางครั้งที่เราต้องอาศัยการคำนวณทางคณิตศาสตร์ JavaScript ก็มีคุณสมบัติในการคำนวณทางคณิตศาสตร์กะเค้าเหมือนกันครับ

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 2 เรื่องของตัวแปร JavaScript
JavaScript ก็เหมือนภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมทั่วไป ตรงที่มีตัวแปรสำหรับเก็บค่า จากส่วนหนึ่งของ Program แล้วก็เอาไปใช้ในส่วนอื่นๆได้ ตัวแปรก็คือ ชื่อที่เรากำหนดขึ้นมาสำหรับเก็บค่า อย่างเช่น เราอาจกำหนดตัวแปรชื่อว่า imageName เพื่อไปเก็บชื่อไฟล์ภาพๆหนึ่ง หรือ อาจกำหนดให้ amount ไปเก็บจำนวนเต็ม เป็นต้น

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 9 Document Object
Document object คืออะไร Document Object หมายถึงเอกสาร HTML ที่เป็นเวบเพจที่กำลังแสดงอยู่ในหน้าต่างหลัก เป็น Propertiy ของ window (window.document) Document Object เปรียบเสมือนหน้าหนังสือ หากคุณลองเปิดหนังสือดูจะเห็น หมายเลขหน้า และ หมายเลขบท ในทาง OOP หมายเลขหน้าและหมายเลขบทเหล่านั้นก็เป็น Properties สำหรับบอกคุณสมบัติ ของหน้านั้น ว่าอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ บทใด นอกจากนี้ ในหน้าหนังสือยังมีเนื้อหาสาระที่ประกอบอยู่ภายใน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา หัวข้อ ย่อหน้า รูปภาพ ตาราง ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ก็นับเป็น Properties ของหน้าหนังสือเช่นกันครับ

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 10 Form Java
คุณคงเคยพบกับ Banner ข้างบนนี้มาก่อนนะครับ เจ้านี่แหละ มันเกิดจากการนำ object form ไปประยุกต์ ใช้ กับ setTimeout ในบทที่ผ่านมา และ นอกจากนี้แล้ว Form ยังมีคุณสมบัติน่าสนใจอีกมาก ทั้ง Button Checkbox radio ฯลฯ รวมทั้ง text ที่อยู่ข้างบนนี้ด้วยครับ

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 6 Event Java
Event คืออะไร

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 11 Links
บทที่ 11 Links

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 12 Images
บทที่ 12 Images

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 7 OOP for JavaScript
Object เป็นความสามารถที่สำคัญอย่างหนึ่งของ JavaScript เรียกได้ว่าเป็นพระเอกของเรื่องเลยเชียวนะ หน้านี้ผมจะแนะนำให้รู้จักกับ Object ก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับ

โดย... กฤษณี โภโต