ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

สวทช. พัฒนา?เตาอบไม้?เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สนาม โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตส

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Data Management & Analysis
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Knowledge Management
  ลงข้อมูลเมื่อ 11:36:26 07/07/2010
  Page View (2909) แบ่งปัน

สวทช. จัดส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาประสิทธิภาพเตาอบไม้ให้แก่ บ.อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สนามส่งออก แก้ปัญหาไม้บิดงอ ลดของเสียและตำหนิที่เกิดจากการอบไม้แบบเดิม ช่วยประหยัดเวลาและลดการใช้พลังงานได้ถึง 20% คิดเป็นเงินกว่า 2 แสนบาทต่อปี

นางสาว สนธวรรณ สุภัทรประทีป ผู้อำนวยการโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย หรือ iTAP ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า “อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย จัดเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับจากตลาดโลกในอันดับต้นๆ และเป็นอีกกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งที่สร้างรายได้เข้าประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท อีกทั้งมีการจ้างงาน และมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกว่า 300,000 คน ทำให้ตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์มีขนาดใหญ่ ในจำนวนยอดเฟอร์นิเจอร์ที่ส่งออกทั้งหมดเป็นเฟอร์นิเจอร์จากไม้กว่า 60% แต่เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของไทยยังประสบปัญหาเรื่องคุณภาพของไม้ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นผลจากการขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการผลิต โดยเฉพาะ “เตาอบ” ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญยิ่งสำหรับการส่งออกไม้ ท่ามกลางการแข่งขันที่ทวีความเข้มข้นขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ เพราะไม่ใช่ประเทศไทยเพียงประเทศเดียวที่มีการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ ยังมีคู่แข่งสำคัญอย่าง จีน และเวียดนาม ที่กำลังมาแรงมาก ทำให้อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ฉะนั้น ทางเลือกของผู้ประกอบการไทยต้องเร่งปรับตัวให้แข่งขันได้ ”

นาย จิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้สนามส่งออก กล่าวว่า ” ปัญหาของไม้ที่ใช้กันอยู่เกิดจากความชื้น และโรงงานผลิตไม้หลายแห่งที่มีปัญหาก็เพราะไม่มีเตาอบ ด้วยความไม่รู้และไม่มีความเข้าใจเรื่องดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไม้เพื่อการส่งออก เนื่องจากการส่งออกแต่ละประเทศยังมีการกำหนดค่าความชื้นที่ต่างกัน เตาอบจึงถือเป็นจุดสำคัญของคำว่าคุณภาพ แต่เมื่อหันมาส่งออกจึงต้องนำไม้ไปจ้างโรงอบข้างนอกซึ่งก็ไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องเทคนิคการอบที่ได้มาตรฐาน ทั้งระยะเวลา ความชื้น และเทคนิคการอบให้ไม้แห้งที่ถูกต้อง เน้นแต่ปริมาณในการอบครั้งละมากๆ เท่านั้น ทำให้ความชื้นในเนื้อไม้ยังแห้งไม่ได้ที่ กลายเป็นปัญหาหลักของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทยที่ไม่มีเตาอบเป็นของตัวเองอยู่ในขณะนี้ ”

ในส่วนของบริษัทฯนั้น ถือว่าได้เปรียบกว่ารายอื่นเพราะมีเตาอบใช้เองถึง 6 เตา แต่เนื่องจากใช้มานานกว่า 30 ปี จึงต้องการพัฒนาเตาอบให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น และที่ผ่านมายังไม่ได้มีการใช้งานเต็มที่ เนื่องจากช่างเทคนิคที่ชำนาญงานเองก็ยังเข้าไม่ถึงเทคนิคบางอย่าง ทางบริษัทฯ จึงได้เข้ารับการสนับสนุนทางด้านผู้เชี่ยวชาญจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยทางโครงการ iTAP ได้จัดส่งคณะผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามาเป็นที่ปรึกษา โดยได้แนะนำวิธีการพัฒนาเทคนิคในการอบไม้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีประสิทธิภาพ สามารถลดระยะเวลาในการอบไม้ และประหยัดพลังงานได้ถึง 20%พร้อมกับช่วยลดของเสียและตำหนิที่เกิดจากการอบไม้

สำหรับประโยชน์ที่บริษัทได้รับ นอกจากช่วยลดเวลาในการอบไม้ให้เร็วขึ้นจากปกติ 15 วัน เหลือ 12 - 13 วัน ซึ่งตรงนี้ นายจิรวัฒน์ บอกว่า เวลาที่ลดลงดูเหมือนไม่มาก แต่เป็นที่พอใจสำหรับบริษัทฯ เพราะเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมกับการอบไม้ตามที่บริษัทต้องการ แม้จะสามารถลดระยะเวลาลงได้มากกว่านั้นก็ตาม และเพราะบริษัทฯ มีเตาอบถึง 6 เตา สามารถอบไม้ได้ครั้งละ 60 คิวบิกเมตร / เตา ทำให้บริษัทสามารถประหยัดเวลาในการอบไม้ได้ถึง 6 วัน/เดือน หรือ คิดเป็น 72 วัน / เตา / ปี หากรวมกันทั้งหมด 6 เตา จะทำให้บริษัทสามารถประหยัดเวลาเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลถึง 1 ปีกว่า หรือเท่ากับบริษัทได้เตาอบเพิ่มขึ้นอีก 1 เตา โดยไม่ต้องลงทุนสร้างเตาเพิ่ม ถือว่าคุ้มค่ามากๆ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถอบไม้ได้เร็วขึ้น ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 20 % และยังเป็นการประหยัดพลังงานลงได้กว่า 20% หรือ คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการอบไม้ลดลงได้ถึงปีละ 2 แสนกว่าบาท

นายจิรวัฒน์ กล่าวเสริมว่า “หลังการพัฒนาประสิทธิภาพเตาอบเดิมที่มีอยู่ ทำให้บริษัทฯ สามารถใช้เตาอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณค่า เพราะทำงานได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นการพัฒนาทางด้านเทคนิค วิชาการ ข้อมูล และการทำงานที่ให้มีความทันสมัยขึ้น ลดของเสียจากการอบไม้ลดลง ทำให้มีวัตถุดิบที่นำมาใช้งานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการรับออร์เดอร์เพิ่มขึ้น สอดรับกับความต้องการของบริษัทที่จะขยายตลาดเพิ่มทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดที่จะต่อยอดโครงการไปสู่การพัฒนาโรงเลื่อย เชื่อว่า จะมีโอกาสร่วมมือกับทางโครงการ iTAP (สวทช.) สำหรับโครงการอื่นๆ ต่อไป”

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้ารับการสนับสนุนในโครงการ ITAP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร0-2564-8000 หรือ www.nstda.or.th/itap
ที่มา : http://www.newswit.com/news/2006-11-06/76c0c0f9d6f59d74bd67b9c75236bd07/องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

เอนไซม์ กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เป็นที่ยอมรับกันว่าความสำเร็จของการขยายตัวของธุรกิจที่กำลังทำอยู่นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการวางแผนการในการขยายตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการผู้ผลิตอาหารในปัจจุบันนี้ที่อยู่ในภาวะการณ์แข่งขันที่สูงมากแต่ในทำนองเดียวกันผู้ประกอบการจะต้องไม่ละเลยในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากระบวนการผลิต

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)