ข้อมูลองค์ความรู้โดย
กฤษณี โภโต
ตำแหน่ง ผู้จัดการ

บทที่ 6 Event Java

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Development & Integration
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Java
  ลงข้อมูลเมื่อ 16:15:09 10/05/2013
  Page View (2305) แบ่งปัน

บทที่ 6 Event

Event คืออะไร

          Event ก็คือ Action ต่างๆที่เกิดขึ้นกับส่วนต่างๆในเวบเพจ เช่น เมื่อเราเอา mouse ไปทับตัว link ก็จะเกิด event onmouseover ที่ตัว link พอเอา mouse ออก ก็จะเกิด event onmouseout พอเรา click ก็จะเกิด event onclickเป็นต้น การทำงานของ event ก็จะมีอยู่ 2 ขั้นตอน คือ 1. ตรวจสอบการเกิด event ที่เรากำหนดไว้ 2. เมื่อเกิด event ขึ้น ก็จะไปเรียก function หรือคำสั่งต่างๆมาทำงาน

วิธีการใช้ Event

เราจะใส่ event ลงไปใน tag ของ html เลย เช่น เวลาจะทำตัว link เราใช้ tag ใช่ไหมครับ ถ้าจะทำให้มันมีข้อความ Alert ขึ้นเวลาเอา mouse ไป over เราจะทำอย่างนี้ครับ

 onmouseover="window.alert('Onmouseover ทำงานแล้วจ้า')">
 Event Example
 

ส่วน window.alert() เป็นคำสั่งในการแสดงข้อความครับ

ตารางสรุป event

onAbout เกิดเมื่อผู้ใช้ยกเลิกการ load ภาพ
onBlur เกิดเมื่ออ็อบเจกต์นั้นถูกย้าย focus ออกไป
onChange เกิดเมื่อผู้ใช้เปลี่ยนแปลงค่าในฟอร์มรับข้อมูล
onClick เกิดเมื่ออ็อบเจ็กต์นั้นถูก click
onError เกิดเมื่อการ load เอกสารหรือภาพเกิดข้อผิดพลาด
onFocus เกิดเมื่ออ็อบเจกต์นั้นถูก focus
onLoad เกิดเมื่อโหลดเอกสารเสร็จ
onMouseover เกิดเมื่ออ็อบเจกต์นั้นถูกเลื่อน mouse pointer ไปทับ
onMouseout เกิดเมื่ออ็อบเจกต์นั้นถูกเลื่อน mouse pointer ที่ทับอยู่ออกไป
onSelect เกิดเมื่อผู้ใช้เลือกข้อความ(ใช้ mouse ลาก)ในช่องรับข้อความ
onSubmit เกิดเมื่อผู้ใช้ submit แบบฟอร์ม
onUnload เกิดเมื่อผู้ใช้ออกจากเวบเพจ

การใช้ Event จะต้องใช้ร่วมกับ Object ดังนั้น ตัวอย่างการใช้ Event ต่างๆ จะขอยกไปอธิบายในส่วน "Using Object".

 

ที่มาจาก : http://realdev.truehits.netองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
บทที่ 3 Operator in JavaScript
บทที่ 3 Operator in JavaScript

โดย... กฤษณี โภโต

สร้าง BarCode จาก Java โดยใช้ lib ของ ZXing ( Open Source )
สร้าง BarCode จาก Java โดยใช้ lib ของ ZXing ( Open Source )

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 13 Math Function
ในการเขียนโปรแกรม มีบางครั้งที่เราต้องอาศัยการคำนวณทางคณิตศาสตร์ JavaScript ก็มีคุณสมบัติในการคำนวณทางคณิตศาสตร์กะเค้าเหมือนกันครับ

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 2 เรื่องของตัวแปร JavaScript
JavaScript ก็เหมือนภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมทั่วไป ตรงที่มีตัวแปรสำหรับเก็บค่า จากส่วนหนึ่งของ Program แล้วก็เอาไปใช้ในส่วนอื่นๆได้ ตัวแปรก็คือ ชื่อที่เรากำหนดขึ้นมาสำหรับเก็บค่า อย่างเช่น เราอาจกำหนดตัวแปรชื่อว่า imageName เพื่อไปเก็บชื่อไฟล์ภาพๆหนึ่ง หรือ อาจกำหนดให้ amount ไปเก็บจำนวนเต็ม เป็นต้น

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 9 Document Object
Document object คืออะไร Document Object หมายถึงเอกสาร HTML ที่เป็นเวบเพจที่กำลังแสดงอยู่ในหน้าต่างหลัก เป็น Propertiy ของ window (window.document) Document Object เปรียบเสมือนหน้าหนังสือ หากคุณลองเปิดหนังสือดูจะเห็น หมายเลขหน้า และ หมายเลขบท ในทาง OOP หมายเลขหน้าและหมายเลขบทเหล่านั้นก็เป็น Properties สำหรับบอกคุณสมบัติ ของหน้านั้น ว่าอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ บทใด นอกจากนี้ ในหน้าหนังสือยังมีเนื้อหาสาระที่ประกอบอยู่ภายใน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา หัวข้อ ย่อหน้า รูปภาพ ตาราง ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ก็นับเป็น Properties ของหน้าหนังสือเช่นกันครับ

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 14 String
ไม่ว่าจะเขียนโปรแกรมด้วยภาษาใด การจัดการกับ String ก็เป็นความสามารถที่ขาดไม่ได้ ใน JavaScript ก็เช่นกัน

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 10 Form Java
คุณคงเคยพบกับ Banner ข้างบนนี้มาก่อนนะครับ เจ้านี่แหละ มันเกิดจากการนำ object form ไปประยุกต์ ใช้ กับ setTimeout ในบทที่ผ่านมา และ นอกจากนี้แล้ว Form ยังมีคุณสมบัติน่าสนใจอีกมาก ทั้ง Button Checkbox radio ฯลฯ รวมทั้ง text ที่อยู่ข้างบนนี้ด้วยครับ

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 11 Links
บทที่ 11 Links

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 12 Images
บทที่ 12 Images

โดย... กฤษณี โภโต

บทที่ 7 OOP for JavaScript
Object เป็นความสามารถที่สำคัญอย่างหนึ่งของ JavaScript เรียกได้ว่าเป็นพระเอกของเรื่องเลยเชียวนะ หน้านี้ผมจะแนะนำให้รู้จักกับ Object ก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับ

โดย... กฤษณี โภโต