ข้อมูลองค์ความรู้โดย
สุดารัตน์ สุนทรวัฒน์
ตำแหน่ง การตลาด

พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่าย ( Lan )

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Communications
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   LANs & WANs
  ลงข้อมูลเมื่อ 15:20:12 09/05/2013
  Page View (3506) แบ่งปัน

เชื่อว่าทุก ๆ คนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับระบบเครือข่าย หรือ Network มาบ้างแล้ว เพราะจริง ๆ ในชีวิตประจำวันของเรา ก็มีการติดต่อสื่อสารถึงกัน โดยใช้ระบบเครือข่าย เช่น การโทรศัพท์พูดคุยกัน, การดูหนัง ฟังเพลง หรือแม้แต่การเบิก ถอนเงิน กับธนาคารด้วยเครื่องถอนเงินอัตโนมติ ATM และที่คุณกำลังอ่านข้อมูลผ่านทาง internet อยู่นี้ นั่นคือ คุณกำลังใช้งานในระบบเครือข่ายอยู่เหมือนกัน เราถือว่า internet เป็นระบบเครือข่ายที่ใหญ่มากที่สุดในโลก... สิ่งเหล่านี้พอจะทำให้คุณเข้าใจบ้างไหมว่า ระบบเครือข่ายมีประโยชน์มากมายเพียงใด? 

ประเภทของคอมพิวเตอร์

 1. Main Frame 
  ถือว่าเป็นระบบเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุด มีราคาสูงมาก มักใช้กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น ธนาคาร เป็นต้น การดูแลจำเป็นจะต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญโดยเฉพาะ
 2. Mini Computer or LAN 
  คอมพิวเตอร์ขนาดกลาง เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้ในธุรกิจขนาดกลาง ถึงขนาดเล็ก การลงทุนไม่สูงมากนัก ถือได้ว่าคอมพิวเตอร์ประเภทนี้เป็นที่นิยมมากที่สุดในธุรกิจ SME
 3. Personnel Computer
  คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล


เครือข่าย LAN กับ WAN

 1. Local Area Network (LAN) คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสำหรับท้องถิ่น เช่นภายในตึกเดียวกัน
 2. Wide Area Network (WAN) คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระยะไกล เช่นระหว่างเมือง หรือระหว่างประเทศ

สำหรับระบบเครือข่าย หรือ Network ที่จะกล่าวต่อไป จะเน้นในระบบคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง หรือ LAN (Local Area Network)

Network System - ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย คือ การนำคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องมาต่อพ่วงกัน เพื่อใช้ในการสื่อสารถึงกัน ใช้ข้อมูลร่วมกัน รวมทั้ง ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ทำให้ประหยัดทรัพยากรในการใช้งาน เช่น printer, harddisk เป็นต้น ระบบเครือข่าย ที่เป็นที่นิยมได้แก่ ระบบแลน (LAN : Local Area Network) 

Peer to Peer 
ระบบเครือข่ายแบบ Peer to Peer เป็นระบบเครือข่ายขนาดเล็ก เหมาะสำหรับหน่วยงาน ที่มีคอมพิวเตอร์น้อยกว่า 10 เครื่อง ระบบ Peer to Peer นี้ คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง สามารถเข้าไปใช้ไฟล์ที่เก็บบนเครื่องไหนก็ได้ ซอรฟ์แวร์ที่ใช้คือ Windows for Workgroups, Windows 95,98,2000 การติดตั้งเพียงแต่เพิ่มอุปกรณ์ที่เรียกว่า Lan Card ในแต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีต่อสายแลน เข้าไปสู่ อุปกรณ์ที่เป็นตัวกลาง ซึ่งเรียกว่า HUB

ข้อดีของการต่อแบบ Peer to Peer 

 • ประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการต่อ Network แบบอื่น ๆ
 • สามารถแชร์ข้อมูล เครื่องพิมพ์ ของแต่ละเครื่องได้
 • ง่ายในการติดตั้ง และสามารถขยายต่อไปในอนาคตได้ด

Client / Server  
ระบบเครือข่ายแบบ Client / Server มีคอมพิวเตอร์หลักเรียกว่า File Server (ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมในการเก็บข้อมูล ทำให้สะดวกในการบริหารข้อมูล) File Server นี้จะต้องเปิดทิ้งไว้ ห้ามปิดในระหว่างการใช้งาน ส่วนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานทั่ว ๆ ไปเราเรียกว่า Work Station สำหรับอุปกรณ์ที่จำเป็นในการติดต่อระบบเครือข่าย คือ สายเคเบิล และการ์ดเครือข่าย (LAN Card) ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการไหล ของข้อมูล นอกจากนี้ยังต้องมี HUB ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการกระจายสัญญาณไปตาม Work Station ต่าง ๆ

ซอร์ฟแวร์ที่เป็นที่นิยมในระบบเครือข่าย คือ Netware, Windows NT, Unix เป็นต้น 

ข้อดีของการต่อแบบ Client / Server 

 • สามารถแชร์ข้อมูล เครื่องพิมพ์ ของแต่ละเครื่องได้
 • มีระบบ Security ที่ดีมาก
 • รับส่งข่าวสารในลักษณะของ Email ได้ดี
 • สามารถจัดสรร แบ่งปันการใช้ทรัพยากรได้จากจุดศูนย์กลาง

แหล่งที่มาจาก : it.co.thองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
การใช้งาน Adobe Photoshop CS
Adobe Photoshop CS

โดย... สุดารัตน์ สุนทรวัฒน์

ประโยช์ของAdobe Photoshop CS
ประโยช์ของAdobe Photoshop CS

โดย... สุดารัตน์ สุนทรวัฒน์

F1 ถึง F12 รู้ไหมว่ามันทำอะไรได้บ้าง
เอาข้อมูลซึ่งเป็นรายการบางส่วนของการทำงานของคีย์ฟังก์ชั่นในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows มาฝากกันครับอาจเป็นประโยชน์กับท่านที่หัดใช้คอมให้รวดเร็วขึ้น

โดย... สุดารัตน์ สุนทรวัฒน์

"Line Marketing" การตลาดผ่านแชท
ปัจจุบันคุณยังส่งเอสเอ็มเอสอยู่หรือเปล่า..เดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้แอพในมือถืออย่าง "ไลน์" (Line) กันแล้ว

โดย... สุดารัตน์ สุนทรวัฒน์

เทคนิคการเพิ่งความเร็วให้เว๊บไซต์โหลดเร็วขึ้น
เทคนิคการเพิ่งความเร็วให้เว๊บไซต์โหลดเร็วขึ้น

โดย... สุดารัตน์ สุนทรวัฒน์