ข้อมูลองค์ความรู้โดย
สุดารัตน์ สุนทรวัฒน์
ตำแหน่ง การตลาด

การใช้งาน Adobe Photoshop CS

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Graphics
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Image
  ลงข้อมูลเมื่อ 09:09:35 08/05/2013
  Page View (9326) แบ่งปัน

การใช้งาน Adobe Photoshop CS

1. การเข้าสู่โปรแกรม Photoshop

 • Click ไอคอนรูป บน Desktop
 • หรือ Click ปุ่ม Start>Program>Adobe Photoshop

พื้นที่ทำงาน

เมื่อเปิดโปรแกรม Photoshopcs จะเห็นพื้นที่ทำงานซึ่งประกอบด้วยหน้างานหลักต่อไปนี้

Memu Bar แถบกลุ่มคำสั่งสำหรับการทำงานทั้งหมดใน Photoshop

Option Bar แถบสำหรับแสดงส่วนตัวเลือกหรือส่วนปรับแต่งเสริมการทำงานของเครื่องมือ (Tool) ที่เราเลือกใช้งานจากใน Tool Box

Toolbox เป็นกล่องเก็บเครื่องมือต่างสำหรับใช้ทำงานบนพื้นที่งาน

Active Image Area พื้นที่งานซึ่งสามารถเปิดทำงานพร้อมกันได้หลายๆ กรอบแต่สามารถเลือกทำงานได้ทีละกรอบเท่านั้น

Palette Well ส่วนสำหรับจัดเก็บหน้าต่าง Palette ที่เราอาจจำเป็นต้องงานเป็นระยะๆ (แต่ไม่ตลอดเวลาร เราสามารถเลือก Palette บางชิ้นมาใส่ไว้ใน Palette Well นี้ได้

Palette เป็นหน้าต่างย่อย สำหรับอำนวยความสะดวกในการทำงานและเป็นส่วนควบคุมส่วนย่อยในการทำงานด้วย เช่น กำหนดค่าสี การทำงานLayer บันทึกแก้ไขการทำงานHistory

2. ก่อนจะเริ่มทำงานจะต้องกำหนดค่าให้กับมาเป็นค่า Default

Menu Window

 • Reset Palette Location
 • ใช้ Mouse Click ขวาที่ Option bar และเลือก Reset all tools 

3. การเปิดหน้างานใหม่

Menu File

 • New หรือ กด Ctrl + N
 • เกิดหน้าต่าง New
 • กำหนดค่างานสำหรับสร้างงานเวบไซต์

Name : ใส่ชื่องาน

Image size : ขนาดของ File ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามขนาด และ Resolution

Width : ความกว้าง ซึ่งมีหน่วยต่างๆ เช่น Pixcel เซนติเมตร นิ้ว

Height : ความสูงซึ่งมีหน่วยต่างๆ เช่น Pixcel เซนติเมตร นิ้ว

Resolution : ค่าความละเอียด (ซึ่งความละเอียดบนหน้าจอ = 72)

Mode : ใช้ Mode RGB Color สำหรับงานออกแบบเวบไซต์

เกร็ดความรู้

 • ถ้าต้องการซ่อน Toolbar และ Palette ให้กดปุ่ม TAB
 • ถ้าต้องการซ่อนเฉพาะ Palette ให้กด Shift+TAB

4. การย่อ-ขยายภาพโดยใช้ Zoom Tool

การย่อ-ขยายภาพจะช่วยให้สามารถตกแต่งภาพได้ง่ายและมีความละเอียดมากขึ้นสามารถขนาน
ภาพและตกแต่งได้จนถึงส่วนที่ย่อยที่สุดของภาพ คือ pixel ต่อ pixel


Zoom Tool เป็นเครื่องมือหนึ่งที่อยู่ใน Toolbox มีรูปร่างเหมือนแว่นขยายใช้ในการย่อหรือขยายภาพมีขั้นตอนการทำงานดังนี้ คือ

 • Click Mouse ที่ไอคอน 
  ใน Toolbar

เมื่อเลื่อน Mouse เข้าไปบริเวณรูปภาพ ตัวชี้ Mouse จะเปลี่ยนไปเป็นรูปในขั้นตอนมีวิธีใช้ที่แตกต่างกันดังนี้

 • เมื่อต้องการขยายภาพให้เลือกบริเวณที่ต้องการ ขยายแล้ว Click เมาส์ ภาพบริเวณนั้นจะขยายออกและเมื่อClick เมาส์ไปเรื่อยๆ ภาพก็จะขยายขึ้นเรื่อยๆ
 • เมื่อต้องการย่อภาพให้กดปุ่ม Alt ค้างไว้ หลังจากนั้นเลือกบริเวณที่ต้องการย่อภาพและ Click เมาส์จะสังเกตเห็นว่าภาพบริเวณนั้นจะถูกย่อลง

5. กำหนดมุมมองของภาพโดยการใช้ Hand Tool

ในกรณีที่ภาพมีขนาดใหญ่ ไม่สามารถมองเห็นทุกส่วนของภาพได้ในหน้าจอเดียว สามารถเลื่อนภาพเพื่อดูภาพในทุกจุดได้ ภายในหน้าจอเดียวได้โดยไม่ต้องอาศัย Scrollbar อีกต่อไป ด้วยวิธีง่ายๆ คือการใช้ 
Hand Tool ที่อยู่ใน Toolbox

6 . Navigator Palette ศูนย์รวมการกำหนดมุมมอง

จากหัวข้อที่ผ่านมาแสดงถึงการกำหนดมุมมองของภาพในรูปแบบต่างๆ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เครื่องมือเหล่านั้นกับภาพที่เห็นถูกรวบรวมไว้ด้วยกันที่ Navigator Palette ดังต่อไปนี้ คือ

 • สามารถเรียกดู Navigator Palette ได้โดยการ Click เมาส์ที่
 • Window>Show Navigator
 • สังเกตว่า ภาพที่ใช้งานอยู่ ปรากฎใน Navigator Palette
 • กรอบสี่เหลี่ยมสีแดงสดพื้นที่ภาพที่แสดงบนหน้าต่างภาพ
 • เมื่อเลื่อน Mouse ไปที่กรอบสีแดง จะปรากฎ Click เมาส์และลากเส้นกรอบสีแดงไปยังพื้นที่ที่ต้องการดูใช้งานเหมือนคำสั่ง Hand Tool
 • บอกเปอร์เซ็นต์การขยายของภาพในขณะนั้น สามารถพิมพ์ตัวเลขกำหนดเปอร์เซ็นต์การขยายภาพเองได้ สังเกตว่า กรอบสีแดงจะเล็กลงเมื่ออัตราการขยายสูงขึ้นและภาพที่แสดงในหน้าต่างภาพก็
  จะมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วย
 • Click เมาส์เพื่อปรับเปอร์เซ็นต์การย่อเป็น Step
 • แถบเลื่อนเพิ่ม-ลดอัตราการขยายของภาพ ทางขวาเพิ่ม ทางซ้ายลด
 • Click เมาส์เพื่อปรับเปอร์เซ็นต์การขยายเป็น Step

7. การสร้าง Selection

การสร้าง Selection คือ การเลือกพื้นที่เพื่อการแก้ไขและตกแต่งภาพ

การสร้าง Selection ในโปรแกรม Photoshop หมายความว่า หากต้องการปรับแต่งภาพต้องมีการเลือกพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งก่อน เนื่องจากภาพบางภาพต้องการปรับแต่งเฉพาะบางจุด

7.1 การ Selection โดยใช้ Marquee Tool

Marquee Tool เป็นเครื่องมือที่ทำให้การ Selection แบบมีรูปแบบตายตัว เช่น การเลือกพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม วงกลม ด้วยวิธีง่ายๆ เพียงลาก Mouse ผ่านพื้นที่ภาพเท่านั้น Marquee Tool แบ่งตามลักษณะการใช้งานเป็น รูปแบบ คือ

เครื่องมือในส่วนของ Marquee Tool

7.2 วิธีการใช้งาน Marquee Tool

 • เลือกรูปแบบ Selection โดยClick เมาส์ค้างไว้จะปรากฎรูปทรงต่างๆ ที่ซ่อนไว้ เลื่อนเมาส์ไปยังรูปแบบที่ต้องการและปล่อยเมาส์
 • เลื่อนเมาส์ไปยังบริเวณพื้นงาน ลูกศรที่เมาส์จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย + หลังากนั้นก็ Click และลากเมาส์ค้างในพื้นที่ที่ต้องการ
 • เมื่อได้พื้นที่ที่ต้องการแล้วให้ปล่อยเมาส์ก็จะเกิดเส้นประในบริเวณที่ถูกเลือก

7.3 Marquee Options

สามารถกำหนดคุณลักษณะต่างๆ ของ Marquee Tool ได้โดยClick เมาส์และเลือกที่ Option Bar ซึ่งจะแสดงดังรูป

Option Bar ขณะทำงานที่ Marquee Tool

7.4 การทำงานของ Marquee Options

ค่า Feather เป็นการกำหนดความฟุ้งเบลอของขอบที่เลือกซึ่งมีค่าตั้งแต่ ถึง 255 เป็นการสร้างเส้นขอบ Selection ให้มีความฟุ้งเบลอและลดความลดเอียดของขอบที่ Selectionซึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน เมื่อมีการตัด การก๊อปปี้ การเคลื่อนย้ายพื้นที่ที่เลือกนั้น หากค่าของ Feather มาก ความฟุ้งเบลอจะมากตามด้วย

7.5 Style ของ Marquee Options แบ่งเป็น ประเภท คือ

 • Normal เลือกอิสระ ขนาดของพื้นที่ที่เลือกจะเปลี่ยนแปลงไปตามตำแหน่งของเมาส์ที่เลื่อนไป
 • Constrained Aspect Ration เลือกแบบกำหนดค่ายืดหยุ่นตามอัตราส่วนความกว้าง ความสูงที่ได้กำหนดไว้ เช่น กำหนดให้ Width(ค่าความกว้าง) = และHeight(ความสูง) =หมายถึงเมื่อลากเมาส์พื้นที่เลือกได้จะถูกบังคับให้เป็นอัตราส่วน 1:1
 • Fixed Size เลือกโดยกำหนดพื้นที่เลือกทั้งกว้างและความสูงอย่างเจาะจงแน่นอน

7.6 การเพิ่ม ตัด ลดและเคลื่อนย้ายพื้นที่ Selection

 • ในกรณีที่เลือกพื้นที่ภาพ กด ตัวชี้ Mouse จะเปลี่ยนเป็นรูปเครื่องหมาย + หลังจากนั้นให้ลากเมาส์ครอบพื้นที่ที้ต้องการ
 • ในกรณีที่เพิ่มพื้นที่เพิ่มเลือกกด Shift ค้างไว้ ลูกศรที่เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปเครื่องหมาย + หลังจากนั้นให้Click เมาส์ค้างไว้และลากเมาส์ไปยังบริเวณที่ต้องการเพิ่มพื้นที่
 • ในกรณีต้องการลดพื้นที่ให้กด Alt ค้างไว้ ลูกศรที่เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป + หลังจากนั้น Click เมาส์ค้างไว้และลากเมาส์ไปยังบริเวณที่ต้องการลดพื้นที่

8. การใช้ Selection โดยใช้ Lasso Tool

เครื่องมือในส่วนของ Lasso Tool

Lasso Tool เป็นการ Selection โดยการเลือกพื้นที่การทำงานแบบอิสระโดยการทำงาน คือ ลาก Selection ตามพื้นที่ที่ต้องการและจุดสิ้นสุดนั้นต้องบรรจบกลับที่จุดเริ่มต้นรูปแบบเครื่องมือ Lasso Tool

Lasso Tool เป็นการเลือกแบบอิสระ ผู้ใช้งานสามารถบังคับได้ด้วยมือผ่านการลากเมาส์ การใช้งานให้ Click เลือกเครื่องมือ Lasso Tool และใช้วิธีลากเมาส์ค้างในพื้นที่ที่ต้องการเลือกและจุดสุดท้ายให้บรรจบที่จุดแรก

Lasso Option

Anti-alliased เป็นช่วยให้พื้นที่เลือกเรียบ ไม่ขรุขระ ทำให้งานดูเรียบร้อยมากขึ้น

Option Bar ขณะทำงานที่ Lasso Tool

9. Polygonal Lasso Tool 
เป็นการเลือกแบบสร้างขอบเป็นเส้นตรงหลายเหลี่ยม

เป็นเลือกพื้นที่แบบรูปหลายเหลี่ยม โดยทำการ Click ที่จุดเริ่มต้น จากนั้นลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นแล้ว Click ตำแหน่งถัดไปซึ่งจะเกิดพื้นที่ที่เลือกเป็นแบบหลายเหลี่ยมจนกลับมายังจุดเริ่มต้นและ Click ที่ตำแหน่งเดิมจะเกิดเส้นประ Selection เกิดขึ้น

10. Magnetic Lasso Tool 
เป็นเครื่องมือที่ทำงานเกาะขอบพื้นที่สีที่ใกล้เคียง

การใช้งาน เลือกเครื่องมือ จากนั้น Click เมาส์ที่จุดเริ่มต้นจากเมาส์ลากไปยังบริเวณที่ต้องการเครื่องมือจะทำงานเลือกพื้นที่ใน
ขอบเองโดยอัตโนมัติ การสิ้นสุดการทำงานโดยกลับไป Click จุดที่บรรจบกับจุดเริ่มต้นอีกครั้ง

11. Magic Wand Tool

Magic Wand Tool เป็นการเลือกพื้นที่อิงกับค่าสีของรูปเป็นสำคัญ โดยโปรแกรมจะเลือกเฉพาะค่าสีที่ใกล้เคียงที่ Click ดังนั้นวิธีนี้เหมาะสมกับการเลือกพื้นที่ที่ไม่มีสีแตกต่างกันหรือเป็นสีเดียวจะดีมาก

การใช้งาน

1. เลือกเครื่องมือ Magic Wand Tool

2. กำหนดค่าต่างบน Option Bar ดังนี้

Option Bar ขณะทำงานที่ Magic Wand Tool

Tolerance : กำหนดค่าสี

Anti-aliased : ทำให้ขอบเรียบไม่มีรอบขรุขระ

Contiguous : เป็นการเลือกบริเวณสีที่ใกล้เคียงกันเฉพาะกลุ่ม Pixel ที่ได้ Click เมาส์เท่านั้น

3. Click เมาส์บนพื้นที่ที่เลือกจะเกิดเส้นประบนพื้นที่ที่เลือก

12. การเคลื่อนย้ายภาพ

Move Tool

เป็นเครื่องมือในการเคลื่อนย้ายวัตถุ ภาพหรือพื้นที่ที่ต้องการให้เคลื่อนไปยังอีกที่หนึ่ง

วิธีการ

 1. เลือกพื้นที่ (Selection) ที่ต้องการหรือรูปภาพที่ต้องการ
 2. Click เมาส์เลือกอุปกรณ์
 3. Click เมาส์ค้างและลากพื้นที่ที่เลือกหรือภาพที่ต้องการไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการ
  และปล่อยเมาส์

13. การเลือกสี

สามารถทำได้หลายวิธี

 • ใช้ที่ Color Palette โดยการเลือกสีที่ต้องการ จากนั้น สีจะเกิดบนช่องสี Forground • ใช้ Swatches Palette
 • ใช้ Eyedropper Tool 
  เป็นเครื่องมือดูดสีที่เราต้องการ

14. การวาดและระบายสีภาพ

อุปกรณ์ Brush & Pencil Tool


Brush Tool เป็นการระบายสี ซึ่งบางทีอาจต้องมีการตกแต่งภาพหรือใส่สี ซึ่งสามารถทำการเลือกรูปแบบของพู่กันและขนาดของพู่กันได้

วิธีการ

 • เลือกสีที่ต้องการ จากนั้น Click ที่แถบเครื่องมือ Paint Brush Tool
 • ลากเมาส์ค้างเพื่อระบายสีตามต้องการ (หากต้องการลากเป็นเส้นตรงให้กดปุ่ม Shift ค้างไว้)

Option ของ Paintbrush

Option Bar ขณะทำงานที่ Brush Tool

Mode : เป็นการกำหนดโหมดพิเศษของสี

Opacity : เป็นการกำหนดค่าโปร่งแสงของสี ยิ่งค่าน้อยเท่าไหร่ ยิ่งโปร่งแสงมาก

Wet Edges : เป็นการกำหนดเส้นขอบให้ดูเหมือนเปียกน้ำ

Fade : เป็นการกำหนดค่าความเลือนของเส้น

Airbrush Tool : เป็นเครื่องมือที่ใช้พ่นสีจะมีความฟุ้งกระจายมากกว่าระบายด้วย Paint Brush


Pencil Tool

การทำงานเหมือน Paint Brush แต่เส้นที่เกิดขึ้นมีความคมชัดและมีขอบที่ชัดเจน

Option Bar ขณะทำงานที่ Pencil Tool

Option Bar ขณะทำงานที่ Pencil Tool


15. 
Eraser Tool

เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการลบเหมือนชื่อ ซึ่งประกอบด้วยคำสั่งย่อยๆ อีกคือ

อุปกรณ์ Eraser Tool

การใช้งาน

 1. Click ที่อุปกรณ์ จากนั้นไปที่ Option bar เลือกขนาดและรูปแบบของยางลบ
 2. Click หรือ Drag Mouse ไปยังจุดหรือพื้นที่ที่ต้องการลบ

Eraser Option

Brush เป็นการเลือกกำหนดขนาดหรือลักษณะของยางลบ

Opacity เป็นการกำหนดความโปร่งแสงของภาพ

Eraser to History เป็นการเรียกส่วนที่ลบคืนมา

Brush Dynamics เป็นการให้ค่าสีใน Background ระบายลงไปแทน

Background Eraser Tool

เป็นการลบค่าสี Pixel บน Layer ที่ Drag Mouse ผ่านให้มีลักษณะโปร่งแสง

การใช้งาน : เหมือน Eraser Tool

16. 
History Brush Tool

เป็นการลบเฉพาะส่วนที่ทำเพิ่มเติมลงในภาพ แต่จะไม่มีผลต่อภาพเดิม (Background) เป็นอันขาด

การใช้งาน : Click เลือกอุปกรณ์จากนั้น Drag Mouse ไปยังบริเวณที่ต้องการลบเครื่องมือเกี่ยวกับการเทสี

17. อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเทสี

Gradientและ Paint Bucker Too)

Paint Bucket Tool

เป็นการเทสีลงในภาพหรือพื้นที่ที่เลือก

การใช้งาน

 • Selection พื้นที่ที่ต้องการ
 • Click เลือกอุปกรณ์จากนั้น เลือกสีที่ต้องการจะเติม
 • Click บนพื้นที่ที่เลือก (Alt + Delete เป็นเมนูลัด)

Paint Bucket Tool Option bar

Option Bar ขณะทำงานที่ Paint Bucket Tool

คำสั่ง Fill เป็นการเลือกสีที่จะเติมสีแบบใด

Foreground สีของ Foreground

Pattern เติมแบบภาพลวดลาย

Mode กำหนดสีแบบพิเศษ

Opacity กำหนดค่าโปร่งแสง

Tolerance จำกัดขอบเขตในการระบาย

Anti-aliased กำหนดให้ขอบของสีที่เทลงไปเรียบ


Gradient Tool

เป็นการไล่โทนสีจากสีหนึ่งไปอีกสี่หนึ่ง โดยมีให้เลือกอยู่ รูปแบบ

การใช้งาน

เลือกพื้นที่ที่ต้องการ

เลือกรูปแบบสีและการไล่สีที่ต้องการ

เลือกเครื่องมือ Gradient จากนั้นเลือกรูปที่ต้องการบน Option Bars

วิธีการเทสีให้ลากเมาส์ค้างตามตำแหน่งที่ต้องการในพื้นที่ที่เลือกไว้แล้ว

รูปแบบของการเทสีในลักษณะ Gradient

 

Gradient Option Bar

Option Bar ขณะทำงานที่ Gradient Tool

Mode กำหนดค่าสีพิเศษ

Opacity กำหนดค่าโปรงแสง

Reverse การไล่โทนสีกลับด้าน

Dither ความกลมกลืนของแถบสี

Transparency เป็นการปรับการโปร่งแสงและให้แสดงผลต่อหน้าจอ

18. การตกแต่งภาพ

ในการตกแต่งภาพเราสามารถใช้อุปกรณ์หลายประเภทในโปรแกรม Photoshop

Blur Tool Sharpen Tool & Smudge Tool


Blur Tool

เป็นเครื่องมือทำทำให้ส่วนที่ Click เบลอ

วิธีการ

เลือกอุปกรณ์ จากนั้น Click หรือ ลากเมาส์ไปยังบริเวณที่ต้องการทำงาน

กำหนดค่า Option Bar ซึ่งมีค่าที่น่าสนใจ ดังนี้

 

Option Bar ขณะทำงานที่ Blur Tool


Sharpen เลือกรูปแบบของอุปกรณ์ ขนาด และความฟุ้ง เลือกขนาดแปรง รูปแบบแปรง โดยการกดปุ่ม ลูกศร สามเหลี่ยม

Strength : เป็นการกำหนดค่าน้ำหนักและความเข้มของอุปกรณ์


Smudge Tool

เครื่องมือที่ช่วยเน้นความเข้มของภาพและเพิ่มความคมชัดโดยลดจำนวนสีในภาพลง

วิธีการ เหมือน Blur Tool

Option Bar ขณะทำงานที่ Sharpen Tool

19. เครื่องมือการปรับสีโทนของภาพ

อุปกรณ์ในส่วนของการปรับโทนสีภาพ (Dodge Burn & Sponge Tool)


Dodge Tool เป็นเครื่องมือที่ทำให้ภาพสว่างขึ้น

การใช้งาน : Option Bar ดังนี้

Brush เลือกขนาดแปรง รูปแบบแปรง โดยการกดปุ่ม ลูกศร สามเหลี่ยม

Range เป็นการเลือกรูปแบบการทำงาน

Shadows เป็นการปรับแต่งสีแบบเงา

Midtones เป็นการปรับแต่งสีให้ดูเป็นธรรมชาติ

Highlights เป็นการปรับแต่งสีแบบฟุ้งๆ หรือเน้นพื้นที่ที่จะทำงาน Hightlights

 

Option Bar ขณะทำงานที่ Dodge Tool


Burn Tool

ทำให้สีของภาพดูเข้มขึ้น

การใช้งาน เหมือน Dodge Tool


Option Bar ขณะทำงานที่ Burn Tool


Sponge Tool

เป็นการปรับค่า Saturate ของสี ทำให้สีมีความเข้มและจางในระดับต่างกัน

การใช้งาน เหมือนกับ Blur Tool

Option Bar ขณะทำงานที่ Sponge Tool

20. การทำสำเนาภาพ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำสำเนาภาพ (Clone Stamp & Pattern Stamp Tool)


Clone Stamp Tool

เป็นเครื่องมือในการ Copy วัตถุในภาพให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น

วิธีการ

 • เลือกรูปภาพที่ต้องการ
 • ภาพตัวอย่างที่ใช้ในอุปกรณ์ Clone Stamp Tool
 • Click เลือกอุปกรณ์
 • นำ Mouse ไปวางบนภาพที่ต้องการ Copy จากนั้นกดปุ่ม Alt ค้างไว้ แล้ว Click Mouse บนภาพซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้น
 • นำ Mouse ไปวางยังตำแหน่งบนพื้นที่ว่างที่จะทำการ Paste โดยการ Click เมาส์ค้างแล้วลากจะปรากฎรูปภาพที่ Copy ขึ้นมา


Pattern Clone Stamp

วิธีการ

 • ใช้เครื่องมือ Selection เลือกบริเวณพื้นที่ที่ต้องการหรือใช้วิธีเลือกไฟล์ที่ต้องการทำ Pattern
 • เลือกคำสั่ง Edit >Define Pattern
 • จะเกิดหน้าต่าง Pattern name ให้พิมพ์ชื่อ แล้วกดปุ่ม OK
 • จากนั้นกลับไปยังพื้นที่หน้างานจากนั้นเลือกภาพ Pattern ที่ Option Bar หรือใช้คำสั่ง Edi t> Fill

Option Bar ขณะทำงานที่ Pattern Stamp Tool


Healing Brush Tool

อุปกรณ์ Healing Brush & Patch Tool

เป็นเครื่องมือเหมือน Clone Stamp แต่ที่ช่วยปรับค่าสีให้ Background หรือ Layer มีความกลมกลืนกัน

วิธีการ เหมือนกับ Clone Stamp Tool

Option Bar ขณะทำงานที่ Healing Brush Tool

21. การสร้างตัวอักษรลงในภาพ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการสร้างตัวอักษร(Type Tool)

การสร้างตัวอักษรใน Photoshop มี แบบ คือ แบบตัวอักษรและแบบ Selection หรือ แบบโปร่งใสซึ่งสามารถพิมพ์อักษรได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

การสร้างข้อความโดยใช้เครื่องมือ 
Type Tool

วิธีการ

 • Click เลือกอุปกรณ์บน Tool Box
 • Click เลือกอุปกรณ์บน Option bar เพื่อพิมพ์ตัวอักษร (ถ้าเลือก...จะเป็น Selection)
 • Click เลือกอุปกรณ์บน Option bar เพื่อพิมพ์ตัวอักษรเป็นแนวนอน (ถ้าเลือก .....จะเป็นแนวตั้ง)
 • Click Mouse ลงบนพื้นที่ที่ต้องการพิมพ์ จากนั้นปรับค่าที่ Option Bar
 • กำหนดรูปแบบตัวอักษร ขนาดและสีของตัวอักษร เมื่อพิมพ์ก็ความเรียบร้อย

การแก้ไขข้อความ

 • ทำ Hightlight หรือปาดดำข้อความ
 • เลือกคำสั่ง Type Tool บน Toolbar จากนั้นก็แก้ไขบน Option Bar หรือ Click เลือกตรงปุ่ม Palette จะปรากฎ Character Palette ออกมา
 • พิมพ์ข้อความที่ต้องการแก้ไข เมื่อพิมพ์ก็ความเรียบร้อย กดปุ่ม Enter

ที่มาจาก : sites.google.comองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่าย ( Lan )
peer-to-peer คอมพิวเตอร์ (P2P) หรือเครือข่ายเป็นสถาปัตยกรรมโปรแกรมการกระจายที่งานพาร์ทิชันหรือทำงานหนักระหว่างเพื่อน ทำเนียบมีสิทธิพิเศษอย่างเท่าเทียมกันผู้เข้าร่วม equipotent ในการประยุกต์ใช้ พวกเขาบอกว่าจะก่อให้เกิดเครือข่ายแบบ peer-to-peer ของโหนด ทำให้คนรอบข้างเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรเช่นพลังงานการประมวลผลการจัดเก็บดิสก์หรือแบนด์วิธเครือข่ายโดยตรงพร้อมที่จะเข้าร่วมเครือข่ายอื่น

โดย... สุดารัตน์ สุนทรวัฒน์

ประโยช์ของAdobe Photoshop CS
ประโยช์ของAdobe Photoshop CS

โดย... สุดารัตน์ สุนทรวัฒน์

F1 ถึง F12 รู้ไหมว่ามันทำอะไรได้บ้าง
เอาข้อมูลซึ่งเป็นรายการบางส่วนของการทำงานของคีย์ฟังก์ชั่นในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows มาฝากกันครับอาจเป็นประโยชน์กับท่านที่หัดใช้คอมให้รวดเร็วขึ้น

โดย... สุดารัตน์ สุนทรวัฒน์

"Line Marketing" การตลาดผ่านแชท
ปัจจุบันคุณยังส่งเอสเอ็มเอสอยู่หรือเปล่า..เดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้แอพในมือถืออย่าง "ไลน์" (Line) กันแล้ว

โดย... สุดารัตน์ สุนทรวัฒน์

เทคนิคการเพิ่งความเร็วให้เว๊บไซต์โหลดเร็วขึ้น
เทคนิคการเพิ่งความเร็วให้เว๊บไซต์โหลดเร็วขึ้น

โดย... สุดารัตน์ สุนทรวัฒน์