ข้อมูลองค์ความรู้โดย
วันชัย เอื้ออัครวงศ์
ตำแหน่ง ผู้จัดการ

:: ระบบสแกนนิ้วมือ ::

  ลงข้อมูลเมื่อ 15:35:30 20/03/2013
  Page View (2926) แบ่งปัน

ขั้นตอนการตรวจสอบลายพิพม์นิ้วมือด้วยระบบ AFIS
ขั้นตอนทั่วไปในการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ ดังรูป

รูปขั้นตอนพื้นฐานในการตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ
 

ขั้นตอนที่ 1

การนำเข้าข้อมูลและตรวจสอบคุณภาพข้อมูล เป็นการแปลงข้อมูลจากระดาษเข้าสู่ Computer โดย การ Scan และระบบจะทำการจัดกลุ่มแยกประเภท ของลายนิ้วมือ และทำการตรวจจับจุดสำคัญเบื้องต้น ไปด้วย

รูป การนำข้อมูลโดยการ Scan
 

ขั้นตอนที่ 2

การปรับแต่งลายละเอียดจุดสำคัญบนลายนิ้วมือ 
จากขั้นที่ 1 เครื่องจะตรวจสอบจุดสำคัญบนลายนิ้วมือเบื้องต้น แต่ข้อมูลยังไม่ละเอียดพอ ผู้ใช้ต้องปรับแต่งข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งในขั้นนี้ต้องอาศัยความชำนาญของผู้ใช้ในการตรวจหาจุดสำคัญ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อมูลจะถูกแปลงเป็นรหัสสำหรับระบบ และส่งค่าไปเทียบกับลายนิ้วมือในฐานข้อมูล

รูป การกำหนดรายละเอียดและแยกประเภทลายนิ้วมือแต่ละนิ้ว
 
ขั้นที่ 3 
การวิเคราะห์และเทียบผล ระบบจะทำการตรวจสอบลายนิ้วมือที่เข้ามา ใหม่โดยการเปรียบเทียบจุดสำคัญบน ลายนิ้วมือจากข้อมูลในฐานข้อมูล ซึ่งผลอาจจะมีที่ใกล้เคียงหลายราย

รูป แสดงการเทียบภาพลายนิ้วมือที่ระบบตรวจพบ
ระบบจะส่งค่าไปยัง ฐานข้อมูลและจะทำการเลือก รูปภาพที่ตรงกัน หรือมีความคล้ายคลึง กันออกมา วิเคราะห์ผล

สีเหลืองหมายถึง ถูกต้อง สีเขียว หมายถึงไม่แน่ใจ ต้องตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
รูป แสดงจุดปลายที่เครื่องตรวจสอบไม่พบ ผู้ใช้ต้องกำหนดเพิ่มเติม

คนจะเป็นผู้ตัดสินใจว่า ภาพไหนตรงกันมากที่สุด โดยการเปรียบเทียบทุกนิ้ว กับภาพผลลัพธ์ที่ระบบส่ง มา และทำการคัดเลือกภาพที่ไม่ตรงกันออกไป จนเหลือภาพที่คล้ายกันเพียงภาพเดียว


2 แถวบนเป็นลายนิ้วมือที่ต้องการตรวสอบ
2 แถวล่างเป็นลายนิ้วมือที่ระบบตรวจสอบ 
รูป แสดงการเปรียบเทียบ ของลายนิ้วมือ

 
การนำลายนิ้วมือมาประยุกต์ในงานต่าง ๆ
ในปัจจุบันลายนิ้วมือได้มีบทบาทมากขึ้นในด้านการความปลอดภัยของบุคคล สถานที่ และทรัพย์สินสิ่งของ แม้กระทั่งสิ่งของชิ้นเล็ก ๆ ที่มีความสำคัญต่อเจ้าของยังสามารถทำการแสกนลายนิ้วมือมาใช้งานได้ ในที่นี้จะกล่าวถึงการนำลายนิ้วมือมาใช้ในงานด้านต่าง ๆ 
 
1. ระบบสมาชิกร้านค้า สำหรับร้านค้าที่มีสมัครสมาชิกเพื่อสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ บ่อยครั้งที่บัตรมักจะหาย ทำให้ไม่สะดวกในการพกพา แต่ถ้าเรานำลายนิ้วมือมาใช้แทนบัตรสมาชิกก็จะเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เช่น ถ้าเราต้องการจะซื้อของ แค่เอานิ้วไปทาบกับที่สแกน ข้อมูลก็จะออกมาว่า สมาชิกคนนี้เป็นใคร เคยซื้ออะไรบ้าง มีสิทธิพิเศษใด ๆ ในช่วงน
 
2.การลงเวลาทำงาน ส่วนใหญ่แล้วนิยมใช้บัตรตอก หรือการลงรายชื่อซึ่งมักจะมีปัญหาเรื่องพนักงานตอกบัตรแทนกัน หรือ เสียค่าใช้จ่ายในการทำบัตรใหม่เมื่อมีบัตรชำรุดหรือมีพนักงานเข้ามาใหม่ การนำลายนิ้วมือมาใช้จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการลงเวลาเข้างาน และยังป้องกันปัญหาต่าง ๆ ได้ด้ว
 
 
3. การเข้าออกประตู เช่นเดียวกับการลงเวลาทำงาน การใช้ลายนิ้วมือ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้ในการเข้าออกอาคารที่มีการรักษาความปลอดภัยสูง แต่ในปัจจุบันนี้ เราสามารถนำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับการเข้าออกอาคารทั่วไปได้ เพราะการเข้าออกแต่ละครั้ง จะมีการบันทึกข้อมูลไว้ว่าใครเป็นคนเข้าเมื่อใด และออกเมื่อใด ซึ่งหากเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาก็สามารถทราบว่า บุคคลที่เข้าออกอาคารในช่วงนั้นมีใครบ้าง
 
 
4.รถยนต์ ในตอนนี้เริ่มมีการนำลายนิ้วมือมาใช้ในรถยนต์มากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์จากฝั่งยุโรป โดยเมื่อซื้อมานั่น เจ้าของรถต้องบันทึกข้อมูลลายนิ้วมือก่อน เมื่อจะใช้งานรถยนต์ก็จะต้องนำนิ้วมือไปทาบกับที่สแกนเสียก่อน มิฉะนั้นแล้วรถยนต์จะไม่ทำงาน
 
 
5.E-passport ในประเทศไทยได้เริ่มมีการทำ e-passport ทั่วประเทศในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว โดยผู้ที่ประสงค์จะทำพาสปอร์ตต้องไปถ่ายรูปหน้าตรง และบันทึกลายนิ้วมือเพื่อบันทึกข้อมูลลง Contactless Integrated Circuit ซึ่งฝังอยู่ในพาสปอร์ต ประโยชน์ของ e-passport ทำให้เราสามารถเดินทางข้ามประเทศได้ง่ายขึ้น และไม่มีการต่ออายุพาสปอร์ตอีกด้วย e-passport จะอ่านได้จากเครื่อง Automatic Gate ณ จุดผ่านแดนระหว่างประเทศ โดยมีการตรวจพิสูจน์โดยอัตโนมัติ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลในหนังสือเดินทาง กับผู้ถือหนังสือเดินทาง และกับฐานข้อมูลอาชญากรหรือผู้ก่อการร้าย
 
 
6.Integrated Automated Fingerprint Identification System (IAIFS) เป็นระบบใหม่ที่ FBI เริ่มใช้ ในปี พ.ศ. 2542 ระบบจัดเก็บรอยพิมพ์ลายนิ้วมือ เต็มรูปแบบ ด้วยระบบ IAFIS ซึ่งจะช่วยให้การสืบค้นประวัติ อาชญากรจากรอยนิ้วมือเป็นไป ด้วยความสะดวกรวดเร็วและแม่นยำ
 
การทำงานของ IAFIS
1. Ten - Print Based Fingerprint Identification Services ใช้ลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้วในการระบุตัวตนว่าใช้บุคคลที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งจะทำให้การค้นหาบุคคลแม่นยำมากขึ้น 
2. Latent Fingerprint Services บริการเก็บลายนิ้วมือที่แฝงอยู่
3. Subject Search and Criminal History Services ให้บริการในการค้นหาข้อมูลอาชญากร
4. Document and Imaging Services บริการแสดงรูปภาพและข้อมูลของเจ้าของลายนิ้วมือ
5. Remote Ten - Print and Latent Fingerprint Search Services ให้บริการค้นหาลายนิ้วมือทางไกล
 
7. A fingerprint verification ATM เป็นบริการใหม่ที่ใช้กันอยู่ในบางประเทศ เป็นเครื่องเบิกเงินสดที่มีที่สแกนลายนิ้วมือ ซึ่งผู้ใช้ต้องเสียบบัตร ATM แล้วนำนิ้วไปทาบที่สแกนก่อนที่จะทำการเบิกเงิน
 
 
ตัวอย่างการนำลายนิ้วมือมาใช้ในอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใกล้ตัว

Notebook


Pocker PC

Mouse


Keyboard

Handy Drive 


Telephone
 
ข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยีลายนิ้วมือ
ข้อดี
- มีความปลอดภัยมากขึ้น เพราะลายนิ้วมือนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถให้ใครได้ ไม่สามารถทำการเลียนแบบได้ อีกทั้งลายนิ้วมือยังเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

- ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นเพราะลายนิ้วมือเป็นสิ่งที่ติดตัวเราตลอดเวลา 

- เทคโนโลยีลายนิ้วมือนี้ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลน้อยกว่าเทคโนโลยีไบโอเมตริกในด้านอื่น ๆ 

- แนวคิดของเทคโนโลยีลายนิ้วมือนี้เป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้ง่าย จึงประหยัดเวลาในการที่จะเรียนรู้ของผู้ใช้งาน

- เครื่องสแกนลายนิ้วมือมีขนาดเล็ก จึงทำให้ประหยัดไฟ และสามารถนำเครื่องสแกนนั้นไปประยุกต์ใช้บนสิ่งต่าง ๆ ได้สะดวก เช่น แลปทอป โทรศัพท์มือถือ พีดีเอ และแฮนดี้ไดร์ฟเป็นต้น

- เทคโนโลยีลายนิ้วมือเป็นเทคโนโลยีที่มีมานาน จึงเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนามาเรื่อย ๆ จึงทำให้ผู้ผลิตเลือกที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีลายนิ้วมือนี้ จึงสามารถสร้างทางเลือกให้กับลูกค้าได้มาก

 

ข้อเสีย
- ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีลายนิ้วมือนี้จะสามารถเพิ่มความปลอดภัยได้ แต่ก็ยังเป็นที่หงุดหงิดรำคาญใจของผู้ใช้งานที่จะใช้เทคโนโลยีนี้ในทุก ๆ วัน 

- นิ้วมือเป็นส่วนที่ได้รับความสกปรกง่ายกว่าส่วนอื่นของร่างกาย เมื่อเรานำนิ้วไปสแกนอาจทำให้เครื่องนั้นไม่สามารถอ่านได้ นอกจากนั้นยังทำให้เครื่องได้รับความสกปรก ซึ่งจะส่งผลให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือนั้นเสื่อมประสิทธิภาพลงด้วย 

- เทคโนโลยีลายนิ้วมือนั้นยังไม่มีความน่าเชื่อถือได้ 100% จึงยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ร่วมกับสิ่งที่สามารถระบุตัวตนอื่น ๆ เช่นรหัสผ่าน หรือ หมายเลยพิน 

- คนบางกลุ่มยังมีความเชื่อว่า การใช้ลายนิ้วมือในการระบุตัวบุคคลนั้น เหมือนตนเป็นอาชญากร จึงทำให้คนกลุ่มดังกล่าวนั้นไม่อยากที่จะใช้เทคโนโลยีนี้ ส่งผลให้เทคโนโลยีลายนิ้วมือนั้น ไม่เป็นที่แพร่หลายให้บางพื้นที่ บางประเทศ 

- เนื่องจากเทคโนโลยีลายนิ้วมือนั้นเป็นเทคโนโลยีที่มีมานานแล้ว จึงทำให้ผู้ผลิต ผลิตสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีลายนิ้วมือออกมาอย่างหลากหลาย จึงทำให้เกิดความไม่เข้ากันของเทคโนโลยีลายนิ้วมือ
 
ที่มา : cs.science.cmu.ac.th


องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
Defragmenter เร็วดังใจด้วย AusLogics Disk Defrag
หลาย ๆ ท่านคงเจอปัญหานี้คือ การ Defragment แต่ละครั้งนั้นใช้เวลาที่นานมาก ๆ หรือ Defragment ไปได้สักพักก็จะหยุด วันนี้ผมมีโปรแกรมที่ใช้สำหรับการ Defragment มานำเสนอครับ เท่าที่ผมได้ทดสอบใช้ สามารถทำได้เร็วดีครับ และทำได้ไม่มี Error เลย ฮาร์ดดิสก์ของผม Drive C: แบ่งพาร์ติชั่นไว้ 20 GB. ใช้เวลาสำหรับการ Defragment ประมาณแค่ 20 นาทีเอง เลยมาแนะนำให้ใช้กัน ที่สำคัญเป็น ฟรีแวร์ครับ จุดเด่นของโปรแกรมนี้ก็คือ ถ้าคุณยัง Defragment ไม่เสร็จแต่มีความจำเป็นต้องปิดเครื่อง คุณสามารถกลับมาทำการ Defragment ต่อ (Resume) ได้ทันที

โดย... วันชัย เอื้ออัครวงศ์

วิธีป้องกันไม่ให้ Theme ไอคอนบน Desktop
-

โดย... วันชัย เอื้ออัครวงศ์

มาทำให้ลูกศรหน้าไอคอนของคุณหายไปดีกว่า
หลายคนเห็นว่ามีลูกศรที่ไอคอนดูแล้วไม่สวยงาม ผมก็อีกคนหนึ่งที่เห็นว่าไม่สวยเลย เรามาเอาออกกันดีกว่า โดยใช้ TweakUI ซึ่งมีมาพร้อมกับ Windows XP

โดย... วันชัย เอื้ออัครวงศ์

ปิดการแสดงประวัติการค้นหาใน Windows 7
-

โดย... วันชัย เอื้ออัครวงศ์

สงครามซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการบนมือถือ
หลายบริษัทที่ทำหน้าที่ขายเครื่องใช้ด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือที่หลายคนเรียกจนติดปากว่า คอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ต่างงัดไม้ตายเพื่อเรียกลูกค้าให้ซื้อหาอุปกรณ์เครื่องใช้อย่างมือถือให้ได้มากที่สุด

โดย... วันชัย เอื้ออัครวงศ์

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อใช้เฟซบุ๊ค
เรารู้ว่าคุณฉลาด และรู้จักใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก คุณไม่มีทางวิพากษ์วิจารณ์เจ้านายคุณทางเฟซบุ๊ค แต่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าพวกเขายังคงจับตาเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ แต่ปล่อยให้ผ่านไป เพื่อล่อคุณให้ติดกับในครั้งหน้า

โดย... วันชัย เอื้ออัครวงศ์