ข้อมูลองค์ความรู้โดย
ธนกร ช้างพลายงาม
ตำแหน่ง วิศวกร

PCI Express

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Hardware
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Computers
  ลงข้อมูลเมื่อ 14:51:22 20/03/2013
  Page View (1860) แบ่งปัน

PCI Express
 
PCI Express Technology

ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น Hard Drive, อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ, LAN card, Sound Card, USB และ Firewire จะส่งข้อมูลภายในระบบโดยผ่าน I/O เดียวกัน ซึ่งเป็นแบบนี้ตั้งแต่สมัยเครื่อง PC รุ่น 486 ซึ่ง PCI bus จะส่งถ่ายข้อมูลที่ 33 MHz และสูงสุดได้ที่ 133 MHz ซึ่งในปัจจุบัน Pentium 4 กับ Memory DDR นั้นส่งข้อมูลซึ่งกันและกันได้ที่ 2.1 GB/s โดยผ่าน Memory Bus อีกทั้ง AGP 8x สามารถส่งข้อมูลได้ถึง 2.1 GB/s ด้วยเช่นกัน โดยยังคงมี PCI ซึ่งเป็น Technology เก่าและเป็นตัวที่ทำให้เกิดการกระจุกตัวของข้อมูลเนื่องจากความเร็วที่ยังไปไม่ถึงไหน

 

ณ ปัจจุบันได้มีแนวทางใหม่เพิ่มความเร็วสำหรับ PCI โดยมีการออกแบบ PCI-X (extended) และ PCI Express ขึ้นมาแต่ยังคงอาศัยหลักการและต้นแบบของ PCI ในสมัยปี 90 มาใช้ ซึ่งวิธีการทั้งสองได้ถูกแจ้งเกิดโดยกลุ่ม PIC-SIG (Peripheral component interconnect –specification) โดยแยก ให้ PCI-X นั้นสำหรับ Server และ PCI Express สำหรับ PC โดย ณ ที่นี้จะเน้นที่ PCI Express

ในวันที่ 17 เมษายน 2002 ได้มีการเปิดตัวมาตรฐาน PCI Express (3GIO หรือ 3rd Generation I/O โดยมี ISA เป็น 1st Generation และ PCI เป็น 2nd Generation) ซึ่งเป็น Technology PCI แบบใหม่ที่ยอมให้อุปกรณ์ภายใน PC นั้นเช่น CPU ติดต่อโดยตรงกับอุปกรณ์ที่ต้องการติดต่ออยู่ได้ทั้งหมดโดยแยกจากกันเป็นอิสระ และสามารถเชื่อมต่อกันได้เต็ม bandwidth ซึ่งเป็นแบบ Point to Point หรือติดต่อกันโดยไม่ต้องแบ่ง bandwidth กับอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆเลย

 


รูป Slot เทียบระหว่างบน PCI แบบเดิม กับ ล่าง PCI Express x16 164-pin

โดย PCI Express ได้ออกมา 2 Version คือ X1 ซึ่งใช้กับอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการ Bandwidth สูง หรือเพียง 400 MB/s และ X16 ที่ใช้กับ Graphic Card ที่ 4 GB/s ระบบ Bus ยังคงเป็นแบบอนุกรมซึ่งสามารถส่งและรับข้อมูลได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน คล้าย Technology Hypertransport ของ AMD โดยจะส่งข้อมูลอยู่ในรูแบบของ Packet เป็นแบบเดียวกับการทำงานของ OSI model ใน Layer 3 (network Layer) การส่งข้อมูลของ PCI Express จะส่งไปตาม Line หรือ Lane ซึ่งต่อตรงกับอุปกรณ์ที่กำลังติดต่อด้วย และ ค่าที่ระบุว่ามีกี่ Line หรือ Lane คือ ตัวเลขหลัง “X” โดย x1 = 1 Line, x4 = 4 Line, x8 = 8 Line และ x16 = 1 6 Line สำหรับความเร็วนั้นเนื่องจาก PCI Express จะส่งข้อมูลไปกลับได้พร้อมกัน จึงต้องคิดเป็น 2 เท่า ฉะนั้น เมื่อความเร็วถูกระบุที่ 1 GB/s สำหรับ 4x ความเร็วรวมจะอยู่ที่ 2 GB/s

 


รูป Mainboard BTX ต้นแบบที่มีหลากหลาย Slot อยู่รวมกัน

PCI Express พร้อมที่จะรองรับ Driver ของ PCI ที่ใช้ Software และ OS ที่มีอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งยังประหยัดพลังงานโดย PCI จะใช้แรงดันที่ 5 V แต่สำหรับ PCI Express ใช้เพียง 3.3 V ยังรวมการทำงานแบบ Hot-Pluggable (เสียบ Card โดยไม่ต้อง ปิดเครื่อง) ส่วนการทำงานในด้าน Graphic ระดับ High end นั้น PCI Express ได้ถูกออกแบบให้รองรับการใช้พลังงานที่สูงถึง 75 W ซึ่งจะแบ่งเป็นชนิด x1 จะใช้พลังงานตามการออกแบบอยู่ที่ 25W ในความเป็นจริงใช้เพียง 10W และที่เกินนั้นรองรับ PCI Express x8 slot ขณะที่ AGP เองรองรับได้ 25 W ถึง 42 W เท่านั้น ในส่วนของอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงที่ต้องการต่อออกจาก PCI Express Slot นั้นจะใช้ Cable ได้ยาวถึง 5 เมตร

 

PCI Express ที่มีความเร็วในการส่งข้อมูลต่างกันสามารถใช้งานด้วยกันได้ เนื่องจากการออกแบบที่ได้ถูกพิจารณาตั้งแต่แรกของ PCI Express สามารถที่จะใช้งานร่วมกันได้ เช่น ถ้ามี Card PCI Express ชนิด x8 ก็สามารถใช้ได้กับ Slot ที่มีความเร็วที่สูงกว่า คือ x16 แต่ยังคงวิ่งอยู่ที่ 4 เลนเหมือนเดิม

 


รูป Slot เทียบระหว่าง PCI Express x16 กับ PCI Express x1

ส่วน PCI-X เป็น Technology Bus ที่ใช้ใน PC โดยให้ Chip นั้นแลกเปลี่ยนข้อมูลได้เร็วกว่า PCI แบบเก่า PCI-X ในปัจจุบันมี 2 version PCI-X 1.0 และ PCI-X 2.0 โดย Version 1.0 รองรับในระดับความเร็วตั้งแต่ PCI-X66 ถึง PCI-X133 ส่วนใน Version 2.0 จะรองรับที่ PCI-X 66 ถึง PCI-X 533 ซึ่งจะสามารถส่งข้อมูลได้ถึง 4.2 GB/S โดยตัวเลขที่ต่อท้าย X นั้นระบุถึงค่า MHz ของ clock โดย BUS สำหรับ PCI-X อยู่ที่ 64 Bit

ตารางเปรียบเทียบ PCI ชนิดต่างๆ

Standard Bus width Clock Transfer
PCI 2.3 32 bit 33 MHz 
66 MHz
133 MB/s 
266 MB/s
PCI 64 64 bit 33 MHz 
66 MHz
266 MB/s
533 MB/s
PCI-X 1.0 64 bit

66 MHz 
100 MHz
133 MHz 

533 MB/s
800 MB/s
1066 MB/s
PCI-X2.0(DRR) 64 bit 133 MHz 2132 MB/s
PCI-X2.0(QCR) 64 bit 133 MHz 4264 MB/s
PCI Express 1 Line, 8 bit 2.5 GHz 512 MB/s
PCI Express 2 Lines, 8 bit 2.5 GHz 1 GB/s (Duplex)
PCI Express 4 Lines, 8 bit 2.5 GHz 2 GB/s (Duplex)
PCI Express 8 Lines, 8 bit 2.5 GHz 4 GB/s (Duplex)
PCI Express 16 Lines, 8 bit 2.5 GHz 8 GB/s (Duplex)
PCI Express 32 Lines, 8 bit 2.5 GHz 16 GB/s (Duplex)

ที่มา : www.it.co.thองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
LAN โปรโตคอล
โปรโตคอล (Protocol) คือระเบียบพิธีการในการติดต่อสื่อสาร เมื่อมาใช้กับเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม จึงหมายถึงขั้นตอนการติดต่อสื่อสาร ซึ่งรวมถึง กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานที่ใช้ เพื่อให้ตัวรับและตัวส่งสามารถดำเนินกิจกรรมทางด้านสื่อสารได้สำเร็จ

โดย... ธนกร ช้างพลายงาม

ทำนามบัตรง่าย ๆ ด้วย Indentsoft Advanced Business Card Maker
สำหรับท่านใดที่ต้องการทำนามบัตร แต่ไม่อยากเสียเงินให้คนอื่นทำ ผมมีโปรแกรม Indentsoft Advanced Business Card Maker มาแนะนำครับ เป็นแชร์แวร์ใช้งานได้ 30 วัน ส่วนวิธีใช้งานมีดังนี้

โดย... ธนกร ช้างพลายงาม

เครือข่าย LAN และ WAN
แนวคติดของระบบเครือข่าย LAN และ WAN

โดย... ธนกร ช้างพลายงาม

๑๐ ข้อดีของ Facebook Fan Page ต่อธุรกิจ
-

โดย... ธนกร ช้างพลายงาม

สุดยอดของการตกแต่งภาพด้วย Piccasa2 โปรแกรมฟรี ๆ จาก Google
สำหรับท่านที่ชื่นชอบ การตกแต่งภาพโปรแกรมนี้ไม่ควรพลาดครับ โปรแกรมดี ๆ จาก Google แถมเป็นของฟรีอีกต่างหาก หรือจะเอาไว้ดูภาพแทน ACDSee ก็ยังได้ สามารถค้นหาและเปิดดูรูปได้รวดเร็ว มีลุกเล่นต่าง ๆ มากมาย ในที่นี้ผมคงอธิบายได้ไม่หมด แต่จะอธิบายหัวข้อที่น่าสนใจเท่านั้น

โดย... ธนกร ช้างพลายงาม

การนำไฟล์ AV/MPAG/RM/WMV มารวมเป็นไฟล์เดียว
สำหรับท่านใดมีคลิปวิดีโอสั้น ๆ หลาย ๆ เรื่องที่ต้องการนำมารวมเป็นไฟล์เดียว ผมมีโปรแกรมมานำเสนอท่านครับ ซึ่งโปรแกรมนั้นคือ AVI MPEG RM WMV Joiner สนับสนุนการต่อไฟล์ AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DIvX, RM, VOB ซึ่งวิธีการทำก็ง่าย ๆ โดยมีวิธีการทำดังนี้

โดย... ธนกร ช้างพลายงาม

ทำความรู้จักกับ NetBIOS
ความเป็นมาของ NetBIOS NetBIOS ย่อมาจาก Network Basic Input/Output System ถูกพัฒนาขึ้นโดย Sytec สำหรับ IBM เมื่อปี 1983 ถูกออกแบบมาให้ทำงานกับเครือข่ายที่มีขนาดเล็กเท่านั้น ในปี 1985 IBM ได้นำเทคโนโลยี Token-Ring ออกมาใช้งาน ซึ่งได้นำ NetBIOS และ NetBEUI (NetBIOS Extened User Interface) มาใช้ใน Token-Ring ด้วย ปี 1986 Novell ได้แนะนำ Advanced Netware 2.0 ซึ่งได้รวมแพ็กเก็จ NetBIOS ลงไปด้วย ปี 1987 IBM ได้แนะนำ PC LAN Support Program สำหรับเครื่อง Personal System (PS/2) ซึ่งได้รวม NetBIOS เข้าไปด้วยเช่นกัน เดือนมีนาคม ปี 1987 RFC 1001 Protocol Standard for a NetBIOS Service on a TCP/UDP Transport ได้ถูกเผยแพร่ เช่นเดียวกัน ในปี 1987 Microsoft แนะนำ LAN Manager ซึ่งรันอยู่บน NetBIOS frame

โดย... ธนกร ช้างพลายงาม