ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

แนะนำเรื่อง Domain Name System (DNS) เบื้องต้น

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Networking & Infrastructure
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Networking
  ลงข้อมูลเมื่อ 15:16:35 22/02/2013
  Page View (2013) แบ่งปัน

ในระบบเน็ตเวอร์คหนึ่งๆจะมีการใช้ไอพี (IP) ในการกำหนด ให้กับอุปกรณ์ไอทีต่างๆ IP เป็นคำย่อของ Internet Protocol เราจะเห็น IP ใช้คู่กันกับ TCP (Transport Control Protocol) เรียกกันสั้นๆว่า TCP/IP IP เป็นตัวบอกที่อยู่ของอุปรณ์ไอทีในวงเน็ตเวอร์คหนึ่งๆซึ่งในเน็ตเวอร์ควงหนึ่งๆจะมีเลขไอพีซํ้ากันไม่ได้ ในขณะนี้เราใช้ไอพีแบบ Internet Protocol Version 4 (IPV4) เป็นมาตรฐานเป็นส่วนใหญ่

DNS ใช้ IP เป็นตัวบอกทิศทางและปลายทางในการส่งข้อมูล DNS จะทำการเก็บ IP หรือที่อยู่ของอุปกรณ์ไอทีในเน็ตเวอร์คหนึ่งๆ เพื่อรอการร้องขอของอุปกรณ์ไอทีในเน็ตเวอร์คเมื่อจะต้องการติดต่อกับอุปกรณ์ไอทีต่างๆในระบบเน็ตเวอร์ค

ที่กล่าวมาเป็นการเล่าให้ฟังถึงการทำงานของ DNS ในองค์กรหนึ่งๆเท่านั้น ซึ่งถือว่าความซับซ้อนจำนวนการร้องขอเลขไอพียังไม่หนาแน่นเท่าใด ในการติดต่อนอกองค์กรก็ต้องมีการขอเลขไอพี (Public IP)ขององค์กรณ์ที่ต้องการจะส่งข้อมูลหรือติดต่อด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องมี World Wide Web

World Wide Web ก็จะมี DNS ในการประสานงานในการติดต่อของ Public website ต่างๆ ซึ่งการควบคุมการให้ Public IP address จะเป็นหน้าที่ขององค์กรณ์ที่ชื่อว่า Internet Assigned Numbers Authority (IANA) ซึ่งจะทำการให้กลุ่มของ IP ให้กับ ISP Internet Service Provide ต่างๆต่อไป ในประเทศไทยได้แก่ NECTEC, KSC , CAT, TOT เป็นต้น DNS ก็จะช่วยให้เราไม่ต้องจำเลข Public IP เช่นแทนที่เราจะพิมพ์ใน Web browser ว่า http://202.57.155.203/ เรา0ก็จะพิมพ์ชื่อของเวปไซต์แทนว่า http://www.manager.co.th/ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการจดจำมากกว่า

การทำงานจะเริ่มขึ้นเมื่ออินเตอร์เน็ตร้องขอให้ DNS ช่วยหาไอพีของ Public Website ต่างๆเมื่อผู้ใช้พิมพ์ชื่อของเวปไวต์ไปใน Web browser ซึ่ง DNS จะไปหาชื่อในฐานข้อมูลที่เก็บเอาไว้ และส่งไอพีให้กับผู้ที่ร้องขอในกรณีคือ Web browser เพื่อให้สามารถคิดต่อกับ Web browser เป็นที่เรียบร้อย

DNS ทำงานด้วยระบบการจัดเก็บข้อมูล ชื่อและที่อยู่ (Name and Address) ชื่อที่ทำการจัดเก็บก็คือ Internet Domain name หรือชื่อของเวปไซต์นั่นเอง แตกต่างจากการจัดเก็บในองค์กรจะเป็นชื่อ Computer name หรือชื่อของอุปกรณ์ไอทีนั่นเอง การจัดเก็บ DNS เซอร์เวอร์ เป็นแบบตามลำดับขั้น (Hierarchy) โดยมี DNS เซอร์เวอร์ไล่เรียงกันไปเพื่อให้บริการตามลำดับขั้น เมื่อถูกเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไอทีต่างๆร้องขอ และเครื่องเวอร์เวอร์ที่อย่ในลำดับขั้นที่ตํ่ากว่าจะเป็นผู้ร้องขอไอพีจาก DNS เซอร์เวอร์ในลำดับที่สูงกว่าเมื่อเซอร์เวอร์ของตัวเองไม่พบไอพีจากผู้ร้องขอมาในเครื่องของตัวเอง โครงสร้างแบบนี้มีชื่อเป็นทางการว่า root name server โดยที่ DNS เซอร์เวอร์จะถูกติดตั้งไปทั่วโลกและจะทำการติดต่อกันเพื่อทำการ synchronize ข้อมูลสมํ่าเสมอ มีทั้งหมด 13 root name serverองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

เอนไซม์ กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เป็นที่ยอมรับกันว่าความสำเร็จของการขยายตัวของธุรกิจที่กำลังทำอยู่นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการวางแผนการในการขยายตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการผู้ผลิตอาหารในปัจจุบันนี้ที่อยู่ในภาวะการณ์แข่งขันที่สูงมากแต่ในทำนองเดียวกันผู้ประกอบการจะต้องไม่ละเลยในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากระบวนการผลิต

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)